Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKT WYCHOWAWCZY Kontrakt zawarty jest na czas nauki w gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKT WYCHOWAWCZY Kontrakt zawarty jest na czas nauki w gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKT WYCHOWAWCZY Kontrakt zawarty jest na czas nauki w gimnazjum
między dyrektorem (reprezentującym wszystkich nauczycieli) a wszystkimi uczniami danej klasy.

2 Obowiązki ucznia: Godnie reprezentuję szkołę. Okazuję szacunek nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Jestem kulturalny, dbam o kulturę języka. Uczę się systematycznie i rzetelnie przygotowuję do zajęć. Nie przeszkadzam w prowadzeniu lekcji. Nie spóźniam się na lekcje. Nie opuszczam terenu szkoły podczas przerw. W czasie zajęć lekcyjnych nie przebywam na korytarzu. Noszę czyste obuwie.

3 11. Nie wagaruję, a usprawiedliwienia przynoszę w terminie 7 dni od chwili powrotu do szkoły.
12. Dbam o higienę, ubieram się stosownie do sytuacji. 13. Podczas uroczystości szkolnych posiadam strój galowy (kolorystyka biało – czarno– granatowa). 14. Szanuję mienie swoje i innych, odpowiadam materialnie za wyrządzone szkody. 15. Nie ulegam nałogom ( nie palę, nie piję, nie biorę narkotyków, środków odurzających). 16. Jestem odpowiedzialny za swoje zachowanie, dbam o to, aby własnej agresji i niezadowolenia nie wyładowywać na innych. 17. Najpierw oceniam siebie, potem dopiero innych. 18. Mój telefon komórkowy w czasie mojego pobytu na lekcji jest wyłączony i schowany do torby, plecaka.

4 Obowiązki nauczyciela:
1. Mam na celu dobro ucznia. 2. Szanuję godność ucznia. 3. Wspieram go we wszechstronnym rozwoju. Staram się oceniać rzetelnie i sprawiedliwie, jestem konsekwentny. 4. Uwzględniam różnorodność predyspozycji i możliwości ucznia oraz jego postępy w nauce. 5. Efektywnie wykorzystuję czas na lekcji. 6. W trakcie zajęć wykorzystuję różnorodne metody nauczania dbając o rozwijanie umiejętności i rozbudzanie zainteresowań ucznia. 7. Zapoznaję klasę z kryteriami oceniania oraz innymi wymaganiami z przedmiotu i ich przestrzegam. Przestrzegam zasad WSO. 8. Staram się pomagać uczniom w rozwiązywaniu konfliktów.

5 Prawa ucznia: 1. Mam prawo do zadawania pytań i uzyskiwania na nie rzetelnych odpowiedzi. 2. Mogę wyrażać własne zdanie, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad kultury. 3. Jeżeli mam problem, zgłaszam go nauczycielowi danego przedmiotu, wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi. 4. Wybieram swoich przedstawicieli do samorządu klasowego oraz szkolnego. 5. Mogę (za zgodą wychowawcy, we współpracy z nauczycielami i rodzicami) organizować imprezy kulturalne zarówno klasowe, jak i szkolne. 6. Moje propozycje dotyczące życia społeczności szkolnej są traktowane poważnie i brane pod uwagę przez nauczycieli. 7. Mam prawo proponować tematykę godzin wychowawczych.

6 Prawa nauczyciela: 1. Mam prawo wymagać od uczniów systematyczności i rzetelności w nauce. 2. Oczekuję kulturalnego zachowania i poszanowania podstawowych zasad współżycia w grupie. Niniejszy Kontrakt zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej 21 maja 2105 roku i jest on zgodny ze Statutem Szkoły.

7 Podpisy uczniów klasy ………. akceptujących Kontrakt Wychowawczy
Lp. Nazwisko i imię ucznia Podpisy uczniów akceptujących Kontrakt Wychowawczy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Pobierz ppt "KONTRAKT WYCHOWAWCZY Kontrakt zawarty jest na czas nauki w gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google