Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka wyk. Klaudia Stańczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka wyk. Klaudia Stańczak."— Zapis prezentacji:

1 Temat: Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka wyk. Klaudia Stańczak

2 Co to jest hałas? Hałasem nazywamy w mowie potocznej każdy przeszkadzający dźwięk. Hałas może wywoływać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, świata zwierzęcego i roślinny. Hałas jest wynikiem nakładania się różnych dźwięków, które ulegają zmieszaniu pozbawiony ład. Najczęściej stosowaną miarą hałasu jest poziom dźwięku wyrażany w decybelach dB.

3 O hałas infradźwiękowy, który zawiera składowe o częstotliwościach infradźwiękowych(niesłyszalnych) od 1 do 20 Hz i niskich częstotliwościach słyszalnych. Ostatnio dość powszechnie dla hałasu o częstotliwościach od ok. 10 do 250 Hz jest stosowane określenie hałas niskoczęstotliwościowy; O hałas słyszalny, który zawiera składowe o częstotliwościach od 20 Hz do 20 kHz; O hałas ultradźwiękowy, który zawiera składowe o częstotliwościach słyszalnych i ultradźwiękowych od 10 do 40 kHz; ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI HAŁASU

4 Rodzaje hałasu O Hałas ustalony - poziom dźwięku mierzony w określonym miejscu zmienia się podczas obserwacji nie więcej niż 5dB; O Hałas nieustalony - poziom dźwięku mierzony w określonym miejscu zmienia się podczas obserwacji więcej niż 5dB; O Hałas impulsywny - składa się z jednego lub więcej impulsów dźwiękowych, z których każdy trwa krócej niż 1 s;

5 Źródła hałasu O mechaniczne, np. hałas wywołany przez maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym, elektrycznym, pneumatycznym; O aerodynamiczne i hydrodynamiczne, np. ruch gazów i cieczy w rurociągach, wentylatorach; O technologiczne, np. hałas wynikający z kruszenia, łamania materiałów;

6 wpływ hałasu na zdrowie człowieka

7 Ciśnienia i poziomy ciśnienia akustycznego różnych dźwięków

8 Hałasy o poziomie poniżej 35 decybeli, nie wpływają szkodliwie na zdrowie, lecz mogą być nieco denerwujące. Zalicza się tutaj: szumy wody, brzęk przekładanych naczyń. Tego typu hałasy mogą przeszkadzać podczas pracy, która wymaga skupienia, np. pisanie. Hałasy z przedziału 35 - 70 dB mają już zdecydowanie ujemny wpływ na organizm ludzki. Powodują zmęczenie, obniżenie czułości narządów zmysłów na bodźce, powodują zaburzenia snu.

9 W przypadku długotrwałej ekspozycji na hałas o poziomie 70 - 85 dB jest przyczyną bólów głowy i zaburzeń nerwowych. Natomiast hałas z przedziału 85 - 130 dB powoduje już zaburzenia wielu układów, m.in. układu krążenia i układu pokarmowego. Narażenie na hałas o poziomie dźwięku przekraczającym 130 dB wywołuje nudności, zaburzenia równowagi oraz zmiany w obrazie krwi. Może być przyczyną chorób organów wewnętrznych człowieka, a nawet spowodować ich zniszczenie poprzez wywoływanie drgań tych narządów.

10 Warto najpierw omówić szczegółowo wpływ hałasu na narząd słuchu. Okazuje się mianowicie, że długotrwała ekspozycja na hałas wywołuje zmiany fizjologiczne i patologiczne w obrębie ucha. Dźwięki o dużym natężeniu, które działają przez dłuższy czas powodują, że dochodzi do zmęczenia, a nawet całkowitego zastopowania działania komórek rzęsatych obecnych w narządzie Cortiego. Jeśli dojdzie do ich zaniku narząd Cortiego straci swoją funkcję i będzie miał miejsce nieodwracalny zanik słuchu.

11 Ludzie narażeni na hałas Ludzie narażeni na hałas mają częstsze zaburzenia ze strony: O układu krążenia, O układu pokarmowego, O układu ruchu, O układu dokrewnego, O układu nerwowego,

12 Ciekawostki O W starożytnych Chinach hałas stosowany był jako wyjątkowo ciężka tortura. "Kto obraża Najwyższego, nie będzie powieszony, lecz fleciści, dobosze i heroldzi będą wokół niego czynić hałas dniem i nocą, póki nie padnie martwy, albowiem to jest właśnie najcięższa kaźń”. O Kobiety są odporniejsze na hałas niż mężczyźni. O Angielskie słowo "noise", tj. hałas pochodzi z łac. "nausea", czyli choroba, nudności;

13 Dziękuję za uwagę ;)

14 Bibliografia http://pl.wikipedia.org/wiki/Hałas http://www.halas.wortale.net/68-Czym-jest-halas- Wplyw-halasu-na-organizm-ludzki.html http://mfiles.pl/pl/index.php/Hałas http://www.halas.wortale.net/81-Co-to-jest-halas-i-jak- go-scharakteryzowac.html


Pobierz ppt "Temat: Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka wyk. Klaudia Stańczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google