Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka
wyk. Klaudia Stańczak

2 Co to jest hałas? Hałasem nazywamy w mowie potocznej każdy przeszkadzający dźwięk. Hałas może wywoływać niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, świata zwierzęcego i roślinny. Hałas jest wynikiem nakładania się różnych dźwięków, które ulegają zmieszaniu pozbawiony ład. Najczęściej stosowaną miarą hałasu jest poziom dźwięku wyrażany w decybelach dB.

3 ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI HAŁASU
hałas infradźwiękowy, który zawiera składowe o częstotliwościach infradźwiękowych(niesłyszalnych) od 1 do 20 Hz i niskich częstotliwościach słyszalnych. Ostatnio dość powszechnie dla hałasu o częstotliwościach od ok. 10 do 250 Hz jest stosowane określenie hałas niskoczęstotliwościowy; hałas słyszalny, który zawiera składowe o częstotliwościach od 20 Hz do 20 kHz; hałas ultradźwiękowy, który zawiera składowe o częstotliwościach słyszalnych i ultradźwiękowych od 10 do 40 kHz;

4 Rodzaje hałasu Hałas ustalony - poziom dźwięku mierzony w określonym miejscu zmienia się podczas obserwacji nie więcej niż 5dB; Hałas nieustalony - poziom dźwięku mierzony w określonym miejscu zmienia się podczas obserwacji więcej niż 5dB; Hałas impulsywny - składa się z jednego lub więcej impulsów dźwiękowych, z których każdy trwa krócej niż 1 s;

5 Źródła hałasu mechaniczne, np. hałas wywołany przez maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym, elektrycznym, pneumatycznym; aerodynamiczne i hydrodynamiczne, np. ruch gazów i cieczy w rurociągach, wentylatorach; technologiczne, np. hałas wynikający z kruszenia, łamania materiałów;

6 wpływ hałasu na zdrowie człowieka

7 Ciśnienia i poziomy ciśnienia akustycznego różnych dźwięków

8 Hałasy o poziomie poniżej 35 decybeli, nie wpływają szkodliwie na zdrowie, lecz mogą być nieco denerwujące. Zalicza się tutaj: szumy wody, brzęk przekładanych naczyń. Tego typu hałasy mogą przeszkadzać podczas pracy, która wymaga skupienia, np. pisanie. Hałasy z przedziału dB mają już zdecydowanie ujemny wpływ na organizm ludzki. Powodują zmęczenie, obniżenie czułości narządów zmysłów na bodźce, powodują zaburzenia snu.

9 W przypadku długotrwałej ekspozycji na hałas o poziomie dB jest przyczyną bólów głowy i zaburzeń nerwowych. Natomiast hałas z przedziału dB powoduje już zaburzenia wielu układów, m.in. układu krążenia i układu pokarmowego. Narażenie na hałas o poziomie dźwięku przekraczającym 130 dB wywołuje nudności, zaburzenia równowagi oraz zmiany w obrazie krwi. Może być przyczyną chorób organów wewnętrznych człowieka, a nawet spowodować ich zniszczenie poprzez wywoływanie drgań tych narządów.

10 Warto najpierw omówić szczegółowo wpływ hałasu na narząd słuchu
Warto najpierw omówić szczegółowo wpływ hałasu na narząd słuchu. Okazuje się mianowicie, że długotrwała ekspozycja na hałas wywołuje zmiany fizjologiczne i patologiczne w obrębie ucha. Dźwięki o dużym natężeniu, które działają przez dłuższy czas powodują, że dochodzi do zmęczenia, a nawet całkowitego zastopowania działania komórek rzęsatych obecnych w narządzie Cortiego. Jeśli dojdzie do ich zaniku narząd Cortiego straci swoją funkcję i będzie miał miejsce nieodwracalny zanik słuchu.

11 Ludzie narażeni na hałas
Ludzie narażeni na hałas mają częstsze zaburzenia ze strony: układu krążenia, układu pokarmowego, układu ruchu, układu dokrewnego, układu nerwowego,

12 Ciekawostki W starożytnych Chinach hałas stosowany był jako wyjątkowo ciężka tortura. "Kto obraża Najwyższego, nie będzie powieszony, lecz fleciści, dobosze i heroldzi będą wokół niego czynić hałas dniem i nocą, póki nie padnie martwy, albowiem to jest właśnie najcięższa kaźń”. Kobiety są odporniejsze na hałas niż mężczyźni. Angielskie słowo "noise", tj. hałas pochodzi z łac. "nausea", czyli choroba, nudności;

13 Dziękuję za uwagę ;)

14 Bibliografia


Pobierz ppt "Temat: Hałas i jego wpływ na zdrowie człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google