Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efektywność energetyczna, a bezpieczeństwo procesowe Waldemar Jackiewicz Tomasz Radomski 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efektywność energetyczna, a bezpieczeństwo procesowe Waldemar Jackiewicz Tomasz Radomski 1."— Zapis prezentacji:

1 Efektywność energetyczna, a bezpieczeństwo procesowe Waldemar Jackiewicz Tomasz Radomski 1

2 Procesy produkcyjne Źródło energii = < Efektywność energetyczna Bezpieczeństwo procesowe Efektywność energetyczna a bezpieczeństwo procesowe BUFOR 2

3 Redukcja do 30% kosztów za prąd dzięki efektywnemu zarządzaniu energią 3

4 TECHNOLOGIA ZASOBY ZARZĄDZANIE OPTYMALIZOWANIE MONITOROWANIERAPORTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA CELE Redukcja kosztów Usuwanie barier operacyjnych Usprawnienie zarządzania ryzykiem i zgodnością Ustalanie benchmarku dla wydajności energetycznej Wdrożenie dashbordów i monitorowanie zużycia energii Modyfikowanie infrastruktury w celu optymalizacji energii Kontrolowanie zużycia energii i zdarzeń Strategiczne podejście do zarządzania energią 4

5 Optymalizacja energetyczna zasobów ZakłócenieFaza stabilna produkcji Usunięcie zakłócenia Faza stabilna produkcji Zarządzanie aktywami - Maximo Centrum monitorowania i wsparcia decyzji - IOC Predykcja zdarzeń - PMQ Optymalizacja decyzji - ILOG Predykcja zdarzeń - PMQ MonitorowanieZarządzenieRaportowanieOptymalizacjaMonitorowanieZarządzenie Raportowanie 5

6 Gdzie jest nasza firma… Poziom dojrzałości StrategiaZłożoność systemów Perspektywa biznesowa Ukierunkowanie Systemy Poziom 5 Zwiększanie wartości Jeden, wspólny system dla wszystkich procesów związanych z podstawową działalnością Całe przedsiębiorstwo Oferta / zarządzanie Strategic Asset and Service Management Poziom 4 Zorientowana serwisowo Złożone systemy wspierające główne cele biznesowe Wybrane procesy w ramach przedsiębiorstwa SLA, dopasowanie biznesowe Service Management, Workflow, ERP, EAM Poziom 3 Proaktywna Złożone systemy dla poszczególnych typów procesów Grupa zakładówNiezawodność ERP, EAM( Enterprise Asset Management) Poziom 2 Reaktywna Oddzielne systemy dla poszczególnych procesów ZakładWydajność Dedykowane systemy dla wybranych zagadnień Poziom 1 ChaotycznaFragmentaryczne, manualneWydziałGaszenie pożarów Podstawowe, „na zeszyt”

7 7 Świadomość wzajemnej zależności pomiędzy różnymi zasobami: Jeden punkt widzenia dla całego przedsiębiorstwa Video Mobile access & input Sensors Trending & Prediction Mobile Tracking Correlation DCS & SCADA Data Maximo Asset data, work orders, maint history Centralny zintegrowany monitoring operacji – włączenie nowych skorelowanych informacji

8 Analiza danych z wielu źródeł daje wsparcie dla podejmowania świadomych decyzji 8 Asset Maintenance Praca urządzeń Zarządzanie procesem Zbieranie i integracja danych (strukturalnych i niestrukturalnych) 1 Budowa modeli predykcyjnych 2 Analiza przyczyn 3 Wyświetlanie ostrzeżeń i rekomendacji Lepsze i szybsze decyzje 5 4 Predictive Maintenance and Quality

9 analiza „Co-jeśli” współdziałanie Optymalizacja decyzji 9

10 Zarządzanie sprzecznymi celami biznesowymi Efektywne kompromisy i równoważenie celów Górna/dolna granica, wagi celów Możliwość pokazywania szczegółowej analizy kosztów Optymalizacja różnych celów biznesowych – przykład rozwiązania 10

11  Plan popytu  Plan produkcji  Planowanie zewnetrznych konsumentow  Zużycie  Status technologii  Zdarzenia  etc.  Symulacje i modelowanie  Plan zużycia/produkcji  Charakterystaka zużycia  Optymalizacja obciążeń  Monitorowanie zużycia w stanie rzeczywistym.  Kontrolowanie zużycia w czasie rzeczywistym.  Ocena i zarządzanie zdarzeniami.  System ostrzegania  Kontrakty z dostawcami  Rynek energii  Strategia firmy  etc.  ERP  Controlling  Fakturowanie  etc..  Wymagania ustawodawcze  Wymagania stawiane przez controlling i ksiegowość.  Wymogi dotyczące zarządzania  Raporty, wykresy, etc.  Bilansowanie przykładowych punktów.  Doświadczenie operacyjne i raporty Planowanie i zarządzanie energią w Zakładzie Produkcyjnym Planowanie i modelowanie energii Bilansowanie energii Kontrola energii 11

12 Program Zarządzania Energią – krok po kroku Okreśłenie głównych użytkowników energii Analiza danych i zdefiniowanie luk energetycznych Ustalenie priorytetów Przeprowadzenie oceny charakterystyki luk energetycznych. Określenei systemu monitorowania wydajności Zdefiniowanie celów Ustalenie polityki energetycznej Utworzenie zespołu ds. energetyki Ustalenie najlepszych praktyk w obszarze energetyki Przygotowanie planu likwidacji luk energetycznych według priorytetów. Określenie ról, zasobów i harmonogramów. Wspólne Określenie typowych problemów, jakie występują na poszczególnych instalacjach. Wdrożenie systemu monitorowania wydajności/ skuteczności Szkolenie pracowników Działania operacyjne i procedury Wdrożenie najlepszych praktyk Technologie Strategia komunikacji dla wszystkich zainteresowanych Wdrożenie systemu monitorowania wydajności/ skuteczności Szkolenie pracowników Działania operacyjne i procedury Wdrożenie najlepszych praktyk Technologie Strategia komunikacji dla wszystkich zainteresowanych Opracowanie kluczowych celów energetycznych oraz innych mierników energii na każdym poziomie organizacyjnym Ustalenie harmonogramu wdrożenia projektu. Krok 3 Wyznaczenie celów Krok 4 Stworzenie palnu działań Krok 5 Wdrożenie planu działania Krok 2 Ocena Skuteczności i Możliwości Pomiar i rejestrownie wydajnosci energetycznej Weryfikacja planu działań Ocena zgodności programu Dostosowanie celów i/lub planu działania bazując na informacji zwrotnej. Rozpoznanie oszczędności zużycia energii/ poprawa EII. Nagrodzenie instalacji zgodnie z wymaganiami programu Krok 6 Ocena postępu Krok 7 Rozpoznaie osiągnięć Program Zarządzania Energią jest zgodny z podejściem Zarządzania przez Cele (MBO) Krok 1 Zainicjowanie Programu Energy Management 12

13 Sukces dzięki dokładnej ocenie wszystkich aspektów Programu Zarządzania Energią Monitorowanie wydajnosci jednostek zużycia energii i rzeczywistej wydajności urządzeń 2 Powołanie Zespołu, który bedzie odpowiedzialny za program 1 Usprawnienie aktywów 3 Plan Produkcji dla mediów energetycznych 5 Prognoza popytu Opracowanie planów popytu 4 Optymalny zakup paliwa 6 Zarzadzanie projektami energetycznymi 8 Optymalizacja energii 7 Zarządzanie umowami 9 13

14 Valero podnosi efektywność energetyczną wykorzystując rozwiązanie IBM Klient Największa na świecie niezależna rafineria: 16 rafinerii działających na terenie m.in. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii itd. Łacznie w swoich rafineriach przerabia ok.3 milinów baryłek dziennie - średni przerób dla jednej rafinerii ok. 190 tys. baryłek dziennie. Okolo 6800 stacji i terminali pod marką Valero, około 22 000 pracowników Firma chciała skoncentrować się na podniesieniu wydajności energetycznej aktywów Zarząd Valero uznał za konieczne stworzenie firmowego programu zarządzania energią Wyzwanie biznesowe Stworzenie scentralizowanego programu zarządzania energią:  Spójne procedury  Całościowe objęcie wszystkich aspektów energii  Struktura organizacyjna uwzględniająca zarzadzanie zespołami energetycznymi – pracownicy w nowych rolach Opracowanie zestawów wskaźników KPI oraz celów Rozpoczęcie ambitnego programu energy dashboard (panel sterowania) z wykorzystaniem systemu IOC Podejście Rozpoczecie programu energy dashbord z wykorzystaniem IOC Zbiory danych do szybkiego i efektywnego dostarczania informacji z uwzględnieniem błędów Przyjęcie zasady wyjątków Zastosowana technologia 14

15 Valero zdefiniowała najlepsze praktyki i wykorzystała w całej firmie Valero w 2009 roku podało na swoich stronach www, że dzięki programowi Zarzadzania Energią firma zaoszczędziła 100 mln USD Dzięki wspólnie zdefiniowanym KPI i wdrożeniu programu pomiarowego, firma Valero mogła zidentyfikować najlepszych i najgorszych powykonawców Valero zredukowało średnie ceny zakupu energii elektrycznej We wszystkich rafineriach zostało zmniejszone zużycie energii już w ciagu pierwszych 6 miesięcy i jeszcze bardziej zmniejszone w kolejnych miesiącach Valero oszczędza100 mln USD wdrażając rozwiązanie do Zarządzania Energią 15

16 Przykładowy panel sterowania energią Wskaźniki i trendy dla głównych użytkowników energii Dane szczegółowe z podziałem na rodzaj paliwa 16

17 IBM Confidential17 Przykład monitorowania wskaźnika Energy Intensity Index Przedstawienie Energy Intesity Index (EII) w czasie rzeczywistym oraz dane historyczne

18 Dość gadania… czas na zmiany 18


Pobierz ppt "Efektywność energetyczna, a bezpieczeństwo procesowe Waldemar Jackiewicz Tomasz Radomski 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google