Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK

2 Szczegóły na www.starachowice.eu

3 BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK 25.05.2015 r. do 28.05.2015 r. Spotkania z mieszkańcami miasta w każdym z 4 okręgów, 01.06.2015 r. do 30.06.2015 r. Zgłaszanie propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego, 01.07.2015 r. do 17.07.2015 r. Weryfikacja, Głosowanie W dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP. do 31.10.2015 r. Ogłoszenie wyników. Szczegóły na www.starachowice.eu

4 BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK Zgłaszanie projektów Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta. Projekt może dotyczyć wyłącznie okręgu miasta, w którym jest zameldowany zgłaszający mieszkaniec miasta. Propozycję projektu, składa się na formularzu, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 16 rok życia, i są zameldowani w okręgu w którym przewiduje się realizację projektu. Wypełniony formularz projektu wraz z listą poparcia składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miejskim Starachowice ul. Radomska 45, przesyła pocztą poleconą lub wysyła w wersji elektronicznej na adres: budzet.obywatelski@um.starachowice.pl. budzet.obywatelski@um.starachowice.pl Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty 200.000 zł. Szczegóły na www.starachowice.eu

5 BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK Weryfikacja Zgłoszone przez mieszkańców projekty zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego Starachowice. Weryfikacja projektów prowadzona jest pod względem: formalnym, prawnym i kosztowym. Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawiane są Radzie Miejskiej w Starachowicach oraz poddawane do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz złożonych projektów, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdego projektu oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych. Szczegóły na www.starachowice.eu

6 BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK Głosowanie Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta. Głosowanie będzie odbywać się w wyznaczonych punktach miasta po minimum trzy w każdym z okręgów miasta. Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (zameldowanie w danym okręgu) i złożeniu podpisu potwierdzającego pobranie karty do głosowania dla danego okręgu. Szczegóły na www.starachowice.eu

7 BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK Głosowanie (wzór karty do głosowania) KARTA DO GŁOSOWANIA DLA OKRĘGU NR 1 Prosimy o wybranie maksymalnie jednego Państwa zdaniem najważniejszego zadania poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie po prawej stronie karty do głosowania (w kolumnie „preferowane zadanie”). Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego zadania lub zaznaczy więcej niż jedno zadanie, jego głos zostanie potraktowany jako nieważny. Szczegóły na www.starachowice.eu Lp.Lp. Tytuł zadania (oraz krótki opis zadania) Szacunkowy kosztPreferowana inwestycja 1.Budowa ulicy100.000 zł 2.Budowa placu zabaw50.000 złX 3.Remont chodnika25.000 zł 4.Remont chodnika II25.000 zł

8 BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK Realizacja Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta. Szczegóły na www.starachowice.eu

9 BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK Szczegóły dotyczące Budżetu Obywatelskiego www.starachowice.eu Dziękuję za uwagę Szczegóły na www.starachowice.eu


Pobierz ppt "BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA STARACHOWICE NA 2016 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google