Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,, PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ A OCZEKIWANIA RYNKU PRACY’’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",, PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ A OCZEKIWANIA RYNKU PRACY’’"— Zapis prezentacji:

1 ,, PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ A OCZEKIWANIA RYNKU PRACY’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku PREZENTACJA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO ,, PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ A OCZEKIWANIA RYNKU PRACY’’

2 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna to miejsca i czas, kiedy uczniowie: zdobywają wiedzę z różnych dziedzin nauki rozwijają swoje umiejętności i zdolności oraz poznają świat zawodów i rynku pracy Na każdym etapie edukacji można podjąć decyzję - kim chcę być w przyszłości? - jaki zawód wykonywać? - gdzie pracować Problem „z głowy” mają Ci uczniowie, którzy od dzieciństwa wiedzą , kim chcą zostać i z czasem swoje marzenia przekształcają w działania.

3 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ Na przykład: uczestnicząc w pozalekcyjnych kołach naukowych; rozwijając swoje zainteresowania, czytając poradniki związane z danym zawodem; odwiedzając fora internetowe; rozmawiając z osobami pracującymi w danym zawodzie; wybierając szkoły/klasy, których profil zapewni Ci odpowiedni poziom wiedzy z przedmiotów niezbędnych do zdania matury, egzaminu zawodowego i kontynuowania nauki w szkolnictwie wyższym, A TO DOPROWADZI DO ZREALIZOWANIA CELU I ZDOBYCIA WYMARZONEGO ZAWODU i SUKCESU

4 RODZICE SZKOŁA KOLEDZY PRACODAWCY
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ Wielu uczniów nie wie jednak, jaki zawód wybrać dla siebie, zwłaszcza na początkowych etapach nauki, a często nawet starsi uczniowie odkładają na później decyzję o wyborze zawodu. Są też i tacy, którzy ciągle zmieniają zdanie, nie mogą się zdecydować , bo tak wiele zawodów im się podoba. Szukaj podpowiedzi i pytaj innych – rodziców, nauczycieli, kolegów, pracodawców – jaki zawód masz wybrać ? - gdzie pójdziesz do szkoły? RODZICE SZKOŁA KOLEDZY PRACODAWCY TRZEBA ZE SOBĄ ROZMAWIAĆ

5 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ SAMI UCZNIOWIE MOGĄ SOBIE POMÓC W UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA PYTANIE - JAK WYBRAĆ ZAWÓD? PONIŻEJ KILKA POMYSŁÓW DLA GIMNAZJALISTÓW: Bardzo ważne jest, aby poznać swoje mocne i słabe strony, swoje cechy osobowości i charakteru, swoje predyspozycje zawodowe, zdolności i umiejętności, zainteresowania i pasje. 2. Dobrze jest zastanowić się i odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania, takie jak te: − Czy najlepiej uczysz się i zapamiętujesz słuchając innych, patrząc czy wykonując jakieś ćwiczenia? − Lubisz pracować w grupie czy indywidualnie? − Wolisz sam podejmować decyzję czy chętnie radzisz się innych? − Jaki charakter pracy Cię interesuje (praca fizyczna/umysłowa)? − Jakie są Twoje wartości? Co jest dla Ciebie ważne w życiu osobistym i zawodowym? 3. Kolejny krok do wyboru zawodu, to zapoznanie się z rodzajami zawodów i ich charakterystykami.

6 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ 4. Kolejny krok do wyboru zawodu, to zapoznanie się z rodzajami zawodów i ich charakterystykami. 5. Dobrze byłoby, gdybyś zapoznał się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych w Twoim mieście albo regionie i zastanowił się wspólnie z rodzicami, doradcą zawodowym – wychowawcą, jakie są dalsze etapy kształcenia, abyś mógł wykonywać wybrany przez Ciebie zawód. 6. Następny krok to rozmowa o różnych typach szkół, o czasie trwania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych (2 lata – szkoła zawodowa, 4 lata – technikum, 3 lat – liceum ogólnokształcące, 5 lat –studia na wyższej uczelni) oraz postępy szkolne, zapał i motywacja do nauki, osobiste aspiracje, warunki zdrowotne. 7. Poszukiwanie i pogłębianie informacji o różnych zawodach i zatrudnieniu, np. na lekcjach wychowawczych albo podczas rozmów z doradcą zawodowym, rodzicami, pracodawcami, umożliwi Ci zapoznanie się z sytuacją na rynku pracy.

7 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ Współczesny rynek pracy stał się bardzo wymagający wobec osób podejmujących decyzję o kształceniu zawodowym, jak też poszukujących pracy Najtrudniej mają absolwenci szkół, którzy rozpoczynają swoją przygodę z pracą, zawodem, bez doświadczenia w tym obszarze, wiele trudnych sytuacji powoduje, że ów absolwent traci nadzieję na znalezienie miejsca pracy. Podjęcie zatrudnienia w wymarzonym lub też wyuczonym zawodzie nie jest łatwe, gdyż podejmując decyzję o profilu kształcenia, młodzi ludzie nie analizują rynku pracy pod kątem jego zmian i atrakcyjności zawodów, jakie będą pożądane po ukończeniu przez nich studiów. Badanie i analiza ciągła rynku pracy daje szansę sukcesu – niestety ten ważny czynnik bywa często pomijany, gdyż górę biorą zainteresowania, które przyszły uczeń/ student chce rozwijać.

8 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ W bieżącym 2015/2016 roku szkolnym wszyscy uczniowie gimnazjum i rodzice w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej mogą korzystać ze wsparcia doradcy zawodowego Barbary Taraszkiewicz Podczas grupowych spotkań z uczniami w poszczególnych oddziałach gimnazjum doradca realizuje tematykę przewidzianą planem pracy oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego. Prowadzone są również konsultacje indywidualne głównie z uczniami klas III, w celu przygotowania młodzieży do świadomego wyboru poziomu i kierunku kształcenia ponadgimnazjalnego poniedziałki od godz do 14.30 czwartki od godz do 15.30

9 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ Kim jest doradca zawodowy? Ogólnie rzecz ujmując - doradca zajmuje się procesem pomagania jednostce w poznaniu i wykorzystaniu własnego potencjału edukacyjnego, zawodowego i psychologicznego tak, by osiągnęła ona optymalny poziom zadowolenia z siebie i była jednocześnie społecznie użyteczna na rynku pracy

10 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ Doradca zawodowy jest po to, aby pomóc Ci: określić obszar Twoich preferencji zawodowych – m.in. umiejętności zainteresowań, czy osobowości zawodowej i na ich podstawie przedstawić Ci potencjalne propozycje szkoły czy zawody zaplanować ścieżkę kariery zawodowej -tj. zdobywanie kwalifikacji, kompetencji, doświadczeń zawodowych, osiąganie kolejnych celów uzyskać szczegółowe informacje o zawodach (specjalnościach, kwalifikacjach, wymaganiach) i sytuacji na rynku pracy skutecznie poruszać się po rynku pracy (aktywne poszukiwanie zatrudnienia), przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą

11 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ Planowanie kariery to podejmowanie decyzji, poszukiwanie rozwiązań w aspekcie pracy, do jakiej dążymy w przyszłości za pomocą dobrze określonego celu lub celów, do których realizacji będziemy zmierzać na swoich ścieżkach kariery

12 Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ Precyzowanie celów osobistych i zawodowych – zastosowanie techniki SMART, dla której każdy cel powinien być: S – szczegółowy (cel musi być konkretny i jasno opisujący, co dokładnie chcesz osiągnąć i w jaki sposób) M – mierzalny (aby można było ocenić stopień jego wykonania, czy poszczególne etapy planu są realizowane) A – atrakcyjny, ambitny (cel musi być osiągalny) R – realistyczny (nie wyznaczaj sobie celów zbyt trudnych do realizacji. Musisz wierzyć w to, że uda Ci się go osiągnąć.  Jeśli podczas realizacji celu uznasz, że nie jesteś w stanie podołać – zmień go na bardziej realny) T – terminowy, określony w czasie (każdy cel, jak i poszczególne kroki do niego prowadzące, musi mieć swoją datę rozpoczęcia i planowaną datę jego osiągnięcia)

13 ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’
Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku ,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ NA KONIEC KILKA MĄDROŚCI DORADZTWA ZAWODOWEGO Przed wyborem ścieżki kariery warto podyskutować z osobami, które uważamy za kompetentne Im wcześniej wiemy, co chcielibyśmy robić, tym lepiej – mamy więcej czasu, by się rozwijać w określonym kierunku Pamiętaj, że warto korzystać z doświadczeń innych osób Praca, którą chcemy wykonywać powinna być zgodna z naszymi dążeniami, pragnieniami i nami samymi Zawód należy wybierać według swojego „smaku” i „rozmiaru”, z uwzględnieniem swoich zainteresowań, preferencji, aspiracji, możliwości Nie przejmuj się bardzo, jeśli nadal jesteś niepewny, jaki zawód będzie najlepszy dla ciebie. Możliwe, że przyjdzie to z czasem. Daj sobie czas na przemyślenia Stając przed decyzją, co robić w życiu, dobrze jest się zastanowić, czego się tak naprawdę chce. Co się chce osiągnąć i jakie ma się potrzeby

14  Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku
,, Planowanie kariery zawodowej a oczekiwania rynku pracy’’ WSPÓŁCZESNY RYNEK PRACY ZMUSZA, ABY MYŚLEĆ O KARIERZE W SPOSÓB CIĄGŁY, ZINDYWIDUALIZOWANY, ABY MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ SWOICH KWALIFIKACJI, KOMPETENCJI, A TYM SAMYM KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PRACY Opracowała: Barbara Taraszkiewicz – doradca zawodowy


Pobierz ppt ",, PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ A OCZEKIWANIA RYNKU PRACY’’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google