Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych w roku szkolnym 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych w roku szkolnym 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych w roku szkolnym 2014/2015

2 Piętnastu uczniów wypełniało arkusz GM-P8-122 przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz jedna uczennica wypełniała arkusz dla ucznia z zespołem Aspergera Do egzaminu przystąpiło szesnastu uczniów z klasy IIIA i IIIB

3 Analiza wyników Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań Można było uzyskać maksymalnie 28 punktów. Arkusz egzaminacyjny zawierał 20 zadań: 17 zamkniętych i 3 otwarte, które wymagały od uczniów samodzielnego sformułowania rozwiązania.

4 Zestaw zadań egzaminacyjnych sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej dla II i III etapu edukacyjnego.

5 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Średni wynik dla szkoły z przedmiotów przyrodniczych wyniósł 51,7 pkt

6 Porównanie średnich wyników egzaminu

7 Wyniki klasy IIIA max.pkt 28

8 Wyniki klasy IIIB max.pkt 28

9 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Obejmował następujące wymagania ogólne z biologii: I.Znajomość i różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych. II.Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów. III.Poszukiwanie, wykorzystywanie i tworzenie informacji. IV.Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka.

10 Poziom wykonania zadań Analizując wyniki uczniów można zauważyć, że zadania zawarte w arkuszu były dla gimnazjalistów umiarkowanie trudne i trudne. Z biologii badano głównie umiejętności poszukiwania, wykorzystania i tworzenia informacji oraz znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych.

11 Poziom wykonania zadań Zwrócono też uwagę na umiejętności dotyczące znajomości metodyki badań biologicznych oraz umiejętności rozumowania i argumentacji. do konstrukcji zadań były treści z zakresu systematyki, ekologii, budowy. i funkcjonowania organizmu człowieka, ewolucji życia oraz zasad przeprowadzania badań biologicznych

12 Analiza wyników egzaminu chemia Obejmował następujące wymagania ogólne z chemii: I.Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. II.Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

13 Analiza wyników egzaminu fizyka Obejmował następujące wymagania ogólne z fizyki: I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk. II.Przeprowadzenie doświadczeń i wyciągnięcie wniosków z otrzymanych wyników, III.Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykładów zjawisk opisywanych za pomocą praw i zależności fizycznych.

14 Analiza wyników egzaminu geografia Obejmował następujące wymagania ogólne z geografii: I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. II.Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów. III.Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce.

15 Najwyższe wyniki uzyskali uczniowie

16 Niezadawalające wyniki uzyskali uczniowie

17 Wnioski Na podstawie analizy zewnętrznego egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum z przedmiotów przyrodniczych uważamy, że uzyskane wyniki są na dobrym poziomie, pomimo rekwalifikacji trzech uczniów w II semestrze w roku szkolnym 2014/2015.

18 Wnioski Nasze słabe strony Biologia Najwięcej trudności dla naszych uczniów sprawiło zadanie (1), sprawdzające wiadomości z budowy i funkcjonowania rośliny okrytozalążkowej na trudnym przykładzie cebuli. Zadaniem była identyfikacja i opis organów rośliny oraz przedstawienie ich funkcji. Zadanie (2) także było trudne; sprawdzało utożsamianie pewnych organów nie związanych bezpośrednio z układem pokarmowym. Chemia Trudne dla uczniów okazało się zadanie (10) wymagające znajomości pochodnych węglowodorów. Zadanie wprowadzało wzory sumaryczne związków organicznych na przykładzie cząsteczki sacharozy C 12 H 22 O 11..

19 Wnioski Fizyka Bardzo trudne okazało się zadanie (14), które wymagało zaznaczenia na rysunku miejsca umieszczania miernika w obwodzie elektrycznym. Geografia Najtrudniejsze okazało się zadanie (18) wymagające wykorzystania wiedzy z różnych źródeł informacji. Zadaniem uczniów była analiza map gęstości zaludnienia oraz zróżnicowania rozmieszczenia ludności w Polsce.

20 Wnioski 1. Porównawczo nasza szkoła osiągnęła takie same wyniki 51,7 jak w powiat i województwo 2.Nadal najtrudniejsze są zadania oparte na logicznym i abstrakcyjnym myśleniu. 3.Trudne są również te zadania, które wymagają właściwego zastosowania danych np.: wykresy, wielkości, znaki matematyczne oraz korzystanie z legendy. 4.Obserwujemy z roku na rok coraz lepszą umiejętnoś sprawdzania wiadomości metoda testową.

21 Rekomendacje 1.Kluczową umiejętnością jest czytanie i rozumienie poleceń. Dalsze doskonalenie techniki czytania poleceń i zadań ze zrozumieniem. 2.Umieszczanie w sprawdzianach, w pracach pisemnych zadań zawierających dane typu; tabela, wykres, diagram, dane statystyczne. 3 Utrwalanie podstawowych wzorów chemicznych i fizycznych oraz jednostek. 4.Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji typu: słownik, mapa, książka, Internet.

22 Rekomendacje 5. Dalsze systematyczne wdrażanie do logicznego formułowania wypowiedzi w zadaniach otwartych. 6.Wyrabianie nawyku czytelnego wypełnienia i uzupełniania zadań: wyraźne pismo, nanoszenie odpowiedzi zgodnie z poleceniem w zadaniu, logiczne formułowanie wypowiedzi w zadaniach otwartych. 7. Kontynuacja konkursów wiedzy przyrodniczej i ekologicznej dla klas I-III gimnazjum i szkoły podstawowej.

23 Opracowanie: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

24 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno- przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych w roku szkolnym 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google