Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Beata Maślanka- Wieczorek.  obecność  kolokwia  kolokwia poprawkowe  ocena końcowa  materiały ”beata”  kontakt: PJATK 20152.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Beata Maślanka- Wieczorek.  obecność  kolokwia  kolokwia poprawkowe  ocena końcowa  materiały ”beata”  kontakt: PJATK 20152."— Zapis prezentacji:

1 dr Beata Maślanka- Wieczorek

2  obecność  kolokwia  kolokwia poprawkowe  ocena końcowa  materiały ”beata”  kontakt: beata@pjwstk.edu.pl PJATK 20152

3 Obowiązkowa: Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska- OFICYNA, Kraków 2007 Król H., Ludwiczyński A. (red.), ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 Uzupełniająca: Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007 Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, wydanie uaktualnione i poszerzone, C.H. BECK, Warszawa 2006 Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2007 PJATK 20153

4

5  zasoby ludzkie, zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL)  cele ZZL  rodzaje ZZL  działania i procesy ZZL PJATK 20155

6 Ricky W. Griffin Zestaw działań skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. PJATK 20156

7 Zasoby organizacji - społeczne, -finansowe, -rzeczowe, -informacyjne PLANOWANIEORGANIZOWANIE KONTROLOWANIEKIEROWANIE Osiągnięte cele - skutecznie - sprawnie PJATK 20157

8  „zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb (rozwój) pracowników” Listwan T. PJATK 20158

9 strategiczne i spójne podejście do zarządzania najcenniejszymi aktywami organizacji tzn. zatrudnionymi w niej ludźmi, którzy indywidualnie lub zbiorowo przyczyniają się do osiągania celów tej organizacji Armstrong M. PJATK 20159

10  integracja strategii  spójne podejście do polityki i praktyki  zaangażowanie pracowników  ludzie - aktywa  interesy pracownik/pracodawca  menadżerowie liniowi PJATK 201510

11 wyniki motywacja i zaangażowanie przewaga konkurencyjna zarządzanie wiedzą pozyskiwanie pracowników rozwój ZL docenianie pracowników harmonijne relacje PJATK 201511

12 Cele ZZLWymieniane z 3 najważniejszych Wynagradzanie i zatrzymywanie najlepszych pracowników 78% Powiązanie płacy z wynikami organizacji 60% Przyciąganie i alokowanie kluczowych pracowników 57% Postrzeganie jako pracodawca z wyboru 55% Źródło: Performance Management 2009, Bersin & Associates PJATK 201512

13  wartość firmy  przewaga konkurencyjna  elastyczność PJATK 201513

14 Niewłaściwe wykorzystanie zasobów ludzkich :  eksploatacja  mobbing SKUTEK? PJATK 201514

15  Modelowe: - model Michigan - model Harwardzki  Podejście „twarde” i „miękkie” PJATK 201515

16 PJATK 201516

17 -Zaangażowanie -Kompetencje -Efektywność -Zadowolenie pracowników, -Efektywność organizacji, -Dobrobyt społeczny PJATK 201517

18 „twarde”„miękkie”  Aspekty ilościowe i kalkulacyjne  Kapitał ludzki - dochód  Kapitał ludzki –przewaga konkurencyjna  Komunikacja, motywacja i przywództwo  Pracownicy - cenne aktywa  Podmiotowe traktowanie  Kultura organizacyjna ! PJATK 201518

19  Planowanie ZL  Rekrutacja i selekcja  Zarządzanie przez efekty (performance manegement)  Rozwój ZL  Zarządzanie wynagrodzeniami  BHP, prawo pracy, outplacement  Świadczenia pracownicze PJATK 201519

20 ElementZarządzanie personelem ZZL Relacje przełożony – pracownik NieprzychylneWspółpraca, rozwój KlientKierownictwoKierownictwo i personel WartościPorządek, konsekwencja, sprawiedliwość Skoncentrowanie na problemie, elastyczność Rola specjalistówPorządkującaPrzewidywanie problemów, przygotowanie rozwiązań Rola kierownictwa liniowegoPasywnaAktywna Ogólne wynikiPoszufladkowany sposób myślenia Wpływ zasobów ludzkich na działania PJATK 201520

21  BADANIA: Czy praktyki ZZL mają pozytywny wpływ na wyniki organizacji? PJATK 201521

22  GGeus Strategia przedsiębiorstwa Strategia ZZL Praktyki ZZL Efektywność ZZL Efekty ZZL: kompetencja zaangażowanie elastyczność pracowników Jakość towarów i usług Wydajność WYNIKI FINANSOWE PJATK 201522

23  duża wydajność w projektowaniu stanowisk pracy, pozyskiwaniu pracowników  formułowanie i realizowanie sprecyzowanej wizji  zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników  wsparcie i pomoc dla menadżerów liniowych  skuteczne zarządzanie zmianą PJATK 201523

24  koncepcja niejasna i niedoskonała  skłonność do manipulacji pracownikami  nierealność bezkonfliktowej organizacji  technokratyzm w podejściu do ludzi  relatywizm etyczny PJATK 201524

25 Zespół celów, zasad i środków wynikających ze strategii personalnej, mających służyć jej realizacji […]. Ludwiczyński PJATK 201525

26 Misja/wizja Strategia ogólna Strategia Strategia Strategia inne funkcjonalna personalna produkcyjnastrategie Polityka personalna Elementy AlokacjaMotywowanieRozwój ZZL ZLZLZL Podstawowe narzędziaAnaliza pracy i opis stanowiska Okresowe oceny Audyt personalny Ogłoszenia Rozmowa kwalifikacyjna System wynagrodzeń Planowanie karier Styl kierowania Coaching PJATK 201526

27 apartyjność, obiektywność, praworządność, kompleksowość, racjonalność, planowość, humanizm, jednolitość, jawność kryteriów, jasność, trwałość założeń, ciągłość doskonalenia PJATK 201527

28  Polityka doboru  Polityka motywowania  Polityka rozwoju  Polityka oceniania PJATK 201528

29  Model sita  Model kapitału ludzkiego  Model mieszany PJATK 201529

30  Doskonalenie i rozwój pracowników ?  Sprawa kluczowa- selekcja PJATK 201530

31  Kryterium selekcji  Kryterium zadaniowe  Zastępowanie jednostek ”gorszych” bardziej „użytecznymi”  Zróżnicowanie nagród PJATK 201531

32  Zwalnianie ludzi ?  Motywacja wymiary: - ekonomiczny - społeczny - techniczny - psychologiczny PJATK 201532

33 Który model wybrać PJATK 201533

34 zarządzanie kompetencjami (ZK) zarządzanie przez cele (ZPC) – (np.: system motywacyjny- płaca za wynik) PJATK 201534

35  Kompetencje korporacyjne  Kompetencje bazowe  Kompetencje wykonawcze  Kompetencje jednopoziomowe i wielopoziomowe  Model kompetencyjny (struktura) PJATK 201535

36 Benchmarking w ZZL Marketing personalny Controlling personalny PJATK 201536

37  wewnętrzny  konkurencyjny  równoległy  podstawowy PJATK 201537

38 Menadżer liniowy efektywność Koszty zatrudnienia, jakość pracy, absencja, fluktuacja, realizacja celów produkcyjnych Specjalista z działu zasobów ludzkich sprawność Rekrutacja, selekcja, adaptacja, wynagradzanie, liczba pracowników, dobór i rozwój zatrudnionych PJATK 201538

39 PJATK 201539

40  Zakres działań specjalistów  Role specjalistów PJATK 201540

41 Świadczenie usług planowanie zatrudnienia, rekrutacja, selekcja, rozwój pracowników, wynagradzanie, zarządzenia BHP, świadczenia socjalne Doradztwo przygotowanie strategii i procedur zarządzania, ocenianie efektywności, wzrostu płac, czy działań dyscyplinarnych Udzielanie porad projektowanie stanowisk pracy, formułowanie ogłoszeń o naborze, opracowywanie list kandydatów, określenie poziomu płac, spełnianie wymogów BHP, rozwiązywanie problemów pracowniczych PJATK 201541

42  przyczyny  obszary PJATK 201542

43 ograniczenie kosztów koncentracja wysiłków wiedza fachowa PJATK 201543

44  szkolenie  rekrutacja  ochrona firmy, ochrona zdrowia pracowników i poradnictwo w zakresie BHP  świadczenia pracownicze i poradnictwo  opieka nad dziećmi pracowników  zarządzanie płacami  specjalistyczne porady prawne  zarządzanie zakładowymi przychodniami i obiektami sportowymi PJATK 201544

45 PJATK 201545

46  partnera w biznesie  stratega  interwencjonisty  wewnętrznego konsultanta  monitorującego (prawo pracy) PJATK 201546

47  świadomość biznesowa i kulturalna  umiejętności strategiczne  efektywność organizacyjna  wewnętrzne doradztwo  przewidywanie potrzeb  ustawiczny rozwój zawodowy PJATK 201547

48  konflikt wartości  różne priorytety  swoboda kontra kontrola  dyskusje-udział w sporach PJATK 201548

49 PJATK 201549

50  „Modele zarządzania ludźmi w organizacji” PJATK 201550

51 PJATK 2015/1651

52  Obraz przyszłości  Opisuje marzenia organizacji  Zapowiada jakie zmiany organizacja chce wprowadzić  Wyraża ambicje i aspiracje firmy PJATK 2015/1652

53  Jest autentyczna i prawdziwa, daje energię do działania  Powoduje, że firma rozwija się w dobrym kierunku. PJATK 2015/1653

54 OrganizacjaWizja AvonChcemy być firmą, która najlepiej rozumie i zaspokaja potrzeby kobiet na całym świecie w zakresie produktu, obsługi, samorealizacji BoeingLudzie pracujący razem, tworzący globalne przedsięwzięcie, dla przywództwa w lotnictwie Coca -ColaCoca –Cola w zasięgu ręki każdego człowieka na Ziemii PJATK 2015/1654

55 PJATK 2015/1655

56  Wypływa z wizji  Deklaracja najważniejszych aspiracji i wartości organizacji  Sformułowana w sposób: lapidarny, komunikatywny, unikatowy. PJATK 2015/1656

57 OrganizacjaMisja HOLIDAY INZaspokajać potrzeby podróżnych w dziedzinie noclegu i jedzenia KAMISŻycie ze smakiem IKEATworzenie lepszych warunków codziennego życia dla wielu ludzi MerckChronić i poprawiać ludzkie życie GoogleUporządkowanie światowych zasobów informacji, aby stały się powszechnie dostępne i użyteczne Miasto WrocławWrocław- miastem spotkania, miastem, które jednoczy PJATK 2015/1657

58 Wizja : Koncern „X” chce być postrzegany jako niezależne, przynoszące zyski przedsiębiorstwo, które:  osiągnęło w przeszłości i osiąga dzisiaj najlepsze w Europie wyniki w branży bezalkoholowych napojów owocowych;  przynosi wyjątkowy wzrost wartości akcji;  ma pracowników, którym praca w firmach grupy „X” sprawia radość i satysfakcję. Misja  Zobowiązujemy się do oferowania naszym konsumentom soków, nektarów, napojów bezalkoholowych będących niepowtarzalnymi markowymi produktami.

59  „Misja na piątkę” PJATK 2015/1659

60  Misja i wizja firmy jako elementy strategicznego zarządzania. "Portos SA - historia drogi do sukcesu". PJATK 2015/1660

61 Studium przypadku- Firma „Astra”. 1. Dokonaj diagnozy polityki personalnej prowadzonej w firmie: a) krótka charakterystyka stanu obecnego, b) rodzaje nieprawidłowości, braków, błędów, c) przyczyny nieprawidłowości, braków, błędów. 2. Określ działania, jakie w obszarze polityki personalnej firmy należy podjąć: natychmiast, w dłuższym okresie (jakim?) PJATK 2015/1661


Pobierz ppt "Dr Beata Maślanka- Wieczorek.  obecność  kolokwia  kolokwia poprawkowe  ocena końcowa  materiały ”beata”  kontakt: PJATK 20152."

Podobne prezentacje


Reklamy Google