Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" PIOTR TKACZ Studium e-Learningu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" PIOTR TKACZ Studium e-Learningu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" PIOTR TKACZ Studium e-Learningu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning”

2 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning " Krótka charakterystyka e-learningu we WSZOP Studenci kierunków: Zarządzanie (28 %) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (66 %) Kulturoznawstwo (6 %) Korzystających z e-learningu: blisko 3500 studentów ok. 50 dydaktyków IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

3 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning " Krótka charakterystyka e-learningu we WSZOP SEL powołany przez Senat uczelni w marcu 2008. Zajęcia wspomagane metodami zdalnymi trwają 3 semestr, od 150 do 400 godzin zajęć w semestrze, ok. 15 przedmiotów. Ilość osób logujących się dziennie - od kilku do ok. 140. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

4 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning " Krótka charakterystyka e-learningu we WSZOP IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

5 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning " Krótka charakterystyka e-learningu we WSZOP KURSY - wszystkich – 103 (stan na grudzień 2008) - 26 kursów testowych dla osób szkolących się - 3 kursy dla potrzeb pracy dyplomowej - 2 kursy wykorzystywane w zarządzaniu i monitoringu platformy i dydaktyki przedmiotów informatycznych - 2 kursy biblioteczne (w tym jeden testowy) - 2 kursy dla potrzeb kół studenckich - 1 kurs do realizacji seminarium dyplomowego - 2 kursy szkoleniowe (dla studentów oraz prowadzących zajęcia) - 65 kursów przedmiotowych, w których odbyły się lub odbywają obecnie zajęcia IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

6 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" Szkolenia – ich znaczenie w dążeniu do wysokiej jakości e-learningu IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

7 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" System szkoleń dla studentów IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

8 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" System szkoleń dla studentów – wykład: IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

9 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" System szkoleń dla studentów – wykład: charakterystyka i specyfika e-learningu uwarunkowania konfiguracyjne (dotyczące przeglądarki, kwestie bezpieczeństwa) zasady korzystania z LMS zasady korzystania z materiałów dydaktycznych, czatu, forum dyskusyjnego, testów, komunikacji wewnątrz platformy i poczty elektronicznej omówienie innych usług – m.in. Wirtualny Dziekanat przekazanie danych do autoryzacji oraz instrukcji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

10 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" System szkoleń dla studentów – kurs na platformie: IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

11 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" System szkoleń dla studentów – konsultacje indywidualne: w ramach dyżurów pracowników Studium e-learningu rozpatrywanie problemów z logowaniem, usługami skojarzonymi (np. poczta elektroniczna) możliwość organizacji i przeprowadzenia dodatkowego szkolenia przy stanowiskach komputerowych dla większej grupy (łącznie z podstawami obsługi komputera) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

12 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" Badanie aprobaty dla materiałów szkoleniowych: wersja elektroniczna versus wersja drukowana 1.Student trybu stacjonarnego czy niestacjonarnego ? 2.Wiek respondentów 3.Która z form była najbardziej pomocna podczas korzystania e-learningu: instrukcja drukowana instrukcja elektroniczna szkolenie w postaci wykładu - prezentacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

13 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" Badanie aprobaty dla materiałów szkoleniowych: wersja elektroniczna versus wersja drukowana 4.Wskazanie na jedną formę materiałów pomocowych w przypadku kiedy byłaby dostępna tylko jedna – wybór spośród instrukcji drukowanej i materiałów w postaci elektronicznej 5.Respondenci mogli w badaniu podać swoje sugestie związane z dotychczasowym trybem szkoleń – ew. uzupełnienie o inne zagadnienia, ocena materiałów, inne uwagi. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

14 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" Badanie aprobaty dla materiałów szkoleniowych: wersja elektroniczna versus wersja drukowana Badanie ankietowe - elektronicznie 412 odpowiedzi - konwencjonalnie 173 odpowiedzi razem – 583 odpowiedzi IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

15 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" Badanie aprobaty dla materiałów szkoleniowych: wersja elektroniczna versus wersja drukowana średni wiek respondentów – 28 lat IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

16 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" Badanie aprobaty dla materiałów szkoleniowych: wersja elektroniczna versus wersja drukowana Która z przedstawionych poniżej form, była dla Pani/Pana najbardziej pomocna podczas korzystania z e-learningu ? IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

17 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" Badanie aprobaty dla materiałów szkoleniowych: wersja elektroniczna versus wersja drukowana W sytuacji kiedy dostępna byłaby tylko jedna wersja instrukcji, wybieram jako najlepszą formę instrukcję: IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

18 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" Badanie aprobaty dla materiałów szkoleniowych: wersja elektroniczna versus wersja drukowana W sytuacji kiedy dostępna byłaby tylko jedna wersja instrukcji, wybieram jako najlepszą formę instrukcję: IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" do 25 lat między 26 a 35 lat powyżej 35 lat

19 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" Podsumowanie: szkolenie - ważny element w budowaniu jakości e-learningu przygotowanie do korzystania z LMS – konfiguracja przeglądarki, charakterystyka interfejsu graficznego, rodzaj usług na platformie część elektroniczna szkolenia (na platformie) jako kontynuacja szkolenia – ciągły kontakt ze studentami, zgłaszanie uwag, sugestii, etc. ilość zwolenników materiałów szkoleniowych tradycyjnych i elektronicznych wykazuje spolaryzowanie IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

20 Piotr Tkacz – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach „ System szkoleń przygotowujących studentów do kształcenia z wykorzystaniem metody blended learning" DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"


Pobierz ppt "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" PIOTR TKACZ Studium e-Learningu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google