Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Każde rozłożyste drzewo, którego nie można objąć ramionami, wyrasta z maleńkiego nasionka. Każdy drapacz chmur Ma swój początek w garści podniesionej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Każde rozłożyste drzewo, którego nie można objąć ramionami, wyrasta z maleńkiego nasionka. Każdy drapacz chmur Ma swój początek w garści podniesionej."— Zapis prezentacji:

1 „Każde rozłożyste drzewo, którego nie można objąć ramionami, wyrasta z maleńkiego nasionka. Każdy drapacz chmur Ma swój początek w garści podniesionej ziemi. Każda daleka podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku”.

2

3 O Szkole. O nauczycielach. O nas. Główną ideą naszej placówki jest to, aby dzieci niesłyszące mogły żyć i rozwijać się w domu rodzinnym, a równocześnie aby miały możliwość korzystania ze specjalnych metod nauczania. Szkoła nie posiada internatu. Dzieci wychowują się w domach rodzinnych. Obecnie, dzięki staraniom rodziców i przy współudziale władz gminnych, dla dzieci z całego regionu Podbeskidzia organizowane są przewozy, dzięki którym dzieci dowożone są na zajęcia do szkoły. Nasza szkoła mieści się w Bielsku-Białej w niewielkim, otoczonym pięknym ogrodem budynku przy ulicy Kamienickiej 11a.

4 Jesteśmy Zespołem Szkół, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 39 i Gimnazjum nr 18. Organami naszej szkoły są : R ada P edagogiczna, R ada R odziców i S amorząd U czniowski. Nauczanie i wychowanie w szkole ma za zadanie: za pomocą specjalnych metod osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie ; przygotowanie do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem ; opieka psychologiczno pedagogiczna nad uczniem na terenie szkoły ;

5 udzielanie uczniom pomocy rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i pedagogicznej ; umożliwianie uczniom poczucia tożsamości narodowej i religijnej ; umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania i wychowania ; sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych ; sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek i zajęć poza teren szkoły

6 Szkoła Podstawowa nr 39 dla Dzieci Niesłyszących jest szkołą publiczną. Jesteśmy szkołą sześcioklasową, gdy zachodzi taka potrzeba to organizujemy również tzw. "zerówkę". Gimnazjum nr 18, podobnie jak Szkoła Podstawowa, jest szkołą publiczną. W pełni przygotowuje uczniów do podjęcia dalszej nauki poprzez sumienną pracę dydaktyczno-wychowawczą, jak również rzetelnie prowadzoną preorientację zawodową.

7 W szkole uczą się dzieci z wadą słuchu z Bielska-Białej i okolic, które za pomocą specjalnych metod nauczania zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje do życia w środowisku pełnosprawnych. Uczniami naszej szkoły są również dzieci z afazją różnego typu, którym metody pracy, stosowane w naszej placówce znacznie ułatwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności szkolnych.

8 Aby w pełni móc realizować te zadania szkoły, zajęcia edukacyjne i dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są przez grup wykwalifikowanych nauczycieli – specjalistów, którzy dostosowują formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków. Szkoła posiada grono surdopedagogów, logopedów, wychowawców, psychologa oraz pedagoga szkolnego, co umożliwia wszechstronną opiekę dydaktyczno-wychowawczą na terenie placówki. Aleksandra Wojdylak– dyrektor szkoły surdopedagog, logopeda Hanna Bemben – surdopedagog, psycholog Agata Bergel – surdopedagog, tyflopedagog Wiesława Błaszcz-Drużkowska – surdologopeda, terapeuta EEG Biofeedbeck Anna Bodzek – surdopedagog, nauczyciel plastyki Iwona Greń – surdopedagog, nauczyciel kształcenia zintegrowanego Justyna Ilczuk – surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel kształcenia zintegrowanego Jacek Jakubiec ­– surdopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej Agata Klimkowska – surdopedagog, nauczyciel j. polskiego i historii Iwona Leraczyk – surdopedagog, logopeda Alina Marek – surdopedagog, nauczyciel przyrody, biologii i wychowania do życia w rodzinie Ewa Mazur – surdopedagog, oligofrenopedagog Urszula Michalska – logopeda, pedagog szkolny Bernadeta Owsianka – surdopedagog, nauczyciel religii Marcin Pytlowany – surdopedagog, nauczyciel muzyki i informatyki Anna Rozumek – surdopedagog, oligofrenopedagog Joanna Skowron – surdopedagog, terapeuta pedagogiczny Danuta Uniwersał – surdopedagog, informatyk, nauczyciel matematyki i fizyki Ewa Wresiło – surdopedagog, nauczyciel j. polskiego i historii Monika Zaremba – surdopedagog, nauczyciel j. angielskiego Kadra pedagogiczna szkoły:

9 Posiadamy w pełni wyposażone sale lekcyjne, gabinety logopedyczne i do nauczania indywidualnego, świetlicę, salę gimnastyczną, w pełni wyposażoną pracownię komputerową, zaplecze sanitarne i kuchenne.

10 Dzięki przychylności i wsparciu władz miasta oraz funduszom pozyskiwanym z Europejskiego Funduszu Społecznego udaje nam się stale ulepszać bazę lokalową i materialną szkoły.

11 Formy i metody pracy naszej szkoły, możliwość pracy w kilkuosobowych zespołach klasowych dają możliwość optymalnego dostosowywania do potrzeb i umiejętności uczniów z wadą słuchu. Dzieci są zaopatrzone w nowoczesne indywidualne aparaty słuchowe lub w implanty ślimakowe. Daje to możliwość coraz lepszej rehabilitacji słuchowej i rewalidacji mowy uczniów. Oprócz oralnej metody nauczania, która umożliwia posługiwanie się językiem mówionym, wprowadzono naukę języka migowego, jako metody wspomagającej edukację i wszechstronny rozwój niesłyszących dzieci, umożliwiając im równocześnie pełną integrację ze środowiskiem.

12 Oprócz zajęć edukacyjnych prowadzone są na terenie naszej szkoły zajęcia wychowawcze, rewalidacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne: Proponujemy uczniom: zajęcia logopedyczne ; zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem ; terapię Biofeedback ; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ; zajęcia gimnastyki korekcyjnej ; naukę języka migowego.

13 Działają liczne koła zainteresowań: sportowe ; taneczne ; komputerowe ; ekologiczne ; plastyczne ; krajoznawcze ; harcerstwo. Prowadzimy własną stronę internetową oraz wydajemy gazetkę szkolną „Dzwonek”.

14 Przez cały czas pobytu w szkole, uczniowie mają zapewnioną opiekę wychowawczą. Przed i po zajęciach edukacyjnych mogą przebywać na świetlicy szkolnej, uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, korzystać z biblioteki szkolnej. Do dyspozycji uczniów jest ogród szkolny. Szkoła zapewnia również możliwość korzystania ze stołówki w pobliskim Gimnazjum nr 10.

15 Samorząd Uczniowski wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców organizują imprezy m.in. coroczny Piknik Rodzinny, Andrzejki, Mikołajki, spotkania wigilijne, zabawy karnawałowe, walentynkowe.

16 Współpraca ze środowiskiem Szkoła ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym, wpisując się w ten sposób w historię miasta i całego Podbeskidzia. Stale współpracujemy z poradniami, szczególnie ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem, Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Bielsku - Białej. Organizujemy zajęcia otwarte, na które zapraszamy rodziców małych dzieci niesłyszących, zachęcając ich tym samym do wyboru naszej szkoły.

17 Uczestniczymy w akcjach : „Pola Nadziei”, ”Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra grosza”, „Zobaczmy siebie”, oraz akcjach ekologicznych, organizowanych na terenie naszego miasta.

18 Uczniowie naszej szkoły prezentują swoje umiejętności na zawodach sportowych i przeglądach artystycznych, m. in. Spotkaniach Artystycznych Szkół Specjalnych „Razem” w MDK w Hałcnowie.

19 Stale współpracujemy z uczelniami w Bielsku-Białej, Krakowie i Gliwicach. Nauczyciele naszej szkoły służą fachową pomocą studentom, przygotowującym się do pracy pedagogicznej (prowadzimy lekcje otwarte, sprawujemy opiekę metodyczną nad praktykami studenckimi), a studenci corocznie zapraszają nas na festyn integracyjny „O Uśmiech Dziecka”.

20 Zaznaczamy również swoją obecność w całym środowisku niesłyszących, poprzez udział w ogólnopolskich akcjach, spotkaniach, konkursach, olimpiadach i przeglądach artystycznych. Prowadzimy szereg akcji promocyjno-informacyjnych mających na celu propagowanie działalności dydaktyczno-wychowawczej naszej placówki oraz dotarcie do szerszej grupy dzieci z wadą słuchu. Pomagają nam w tym lokalne media m.in. Radio Bielsko, Kronika Beskidzka, TV Vectra, Gość Niedzielny, Magazyn Ratuszowy w Bielsku – Białej.

21 We wszystkich naszych działaniach na rzecz dzieci z wadą słuchu zawsze kierowaliśmy się i kierujemy szeroko pojętym dobrem dziecka. Odwołujemy się do ideałów, stworzonych na przestrzeni lat przez prekursorów i orędowników pracy z niesłyszącymi dziećmi. Wzorem takiej pracy jest dla nas m.in. Maria Góralówna. Z tego powodu cała społeczność naszej szkoły zgodnie zdecydowała o wyborze doc. dr hab..Marii Góralówny na patronkę naszej szkoły.

22 Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.zsddn.fc.pl


Pobierz ppt "„Każde rozłożyste drzewo, którego nie można objąć ramionami, wyrasta z maleńkiego nasionka. Każdy drapacz chmur Ma swój początek w garści podniesionej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google