Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dodatkowe slajdy prof.nadzw.dr hab. Zofia Zymonik (Koszty jakości)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dodatkowe slajdy prof.nadzw.dr hab. Zofia Zymonik (Koszty jakości)"— Zapis prezentacji:

1 1 Dodatkowe slajdy prof.nadzw.dr hab. Zofia Zymonik (Koszty jakości)

2 2 Koszty jakości (quality costs) Termin umowny (nie ma takiego pojęcia w teorii kosztów). Pojęcie quality cost wywodzi się z inżynierii jakości. Pojęcie to pojawiło się w amerykańskich przedsiębiorstwach (w praktyce gospodarczej) na początku wieku XX. Do literatury z zakresu zarządzania wprowadzili je J.M. Juran i A.V. Feigenbaum około 70 lat temu. Termin koszt jakości jest różnie interpretowany. Jedni zawężają koszty jakości do produkcji wyrobu, inni odnoszą je do całego cyklu realizacji wyrobu, wraz z jego unicestwieniem, jeszcze inni przyporządkowują je procesowi. Źródło: Z. Zymonik

3 Rodzaje błędów – odchyleń od wymagań jakościowych Błędy marketingowe Błędy ryzyka postępu (rozwojowe) Błędy projektowania Błędy wykonania Błędy informacyjne Błędy zarządzania Źródło:ZZymonik 3

4 4 Koncepcje kosztów jakości Koncepcja J.M. Jurana – triada: proces (planowanie, sterowanie, doskonalenie); błędy sporadyczne i systemowe; Koncepcja A.V. Feigenbauma – standardy kosztów jakości; Koncepcja Ph. Crosby’ego – zero defects; Koncepcja G. Taguchi – funkcja strat jakości. Źródło: Z. Zymonik

5 5 Góra lodowa kosztów jakości Źródło: Z. Zymonik

6 6 Zbiór definicji kosztów jakości Źródło: Z. Zymonik (25.01.07.)

7 7 Rachunek kosztów jakości Rachunek kosztów jakości jest częścią systemu zarządzania przedsiębiorstwem w obszarze jakości. Polega na ustalaniu, ewidencjonowaniu i wycenie działań związanych z jakością, a także analizowaniu tych kosztów. Jego celem jest zwiększenie efektywności działalności przedsiębiorstwa (organizacji) poprzez identyfikację źródeł powstawania odchyleń od wymagań jakościowych, ich pomiar i wdrożenie działań niwelujących te odchylenia. Źródło: Z. Zymonik

8 Produkt bezpieczny, produkt niebezpieczny Produkt bezpieczny – taki produkt, który w normalnych warunkach użytkowania lub w warunkach dających się przewidzieć, nie stwarza zagrożenia lub zagrożenie to jest minimalne. Produkt niebezpieczny – produkt, który nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwań przy normalnym jego użyciu Opracowanie: ZZymonik. Koszty jakości. 8


Pobierz ppt "1 Dodatkowe slajdy prof.nadzw.dr hab. Zofia Zymonik (Koszty jakości)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google