Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET PROCEDURA - KAZUSY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET PROCEDURA - KAZUSY"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET PROCEDURA - KAZUSY
Dr Katarzyna Kopyściańska BUDŻET PROCEDURA - KAZUSY

2 Kazus 1 W trosce o najlepszą realizację ustawy budżetowej Rada Ministrów, w drodze uchwały, postanowiła przekazać kierowanie wykonywaniem budżetu państwa w ręce specjalnie utworzonego w tym celu organu – KOMITETU FINSNÓW PUBLICZNYCH. Czy uchwała RM była zgodna z prawem?

3 Kazus 2 Ministrowie A i B, będący dysponentami określonych części budżetowych , porozumieli się w przedmiocie dokonania przeniesień różnych wydatków między tymi częściami. Czy mieli do tego prawo?

4 pytanie Czym jest absolutorium budżetowe? Czy jego nieudzielenie jest tożsame z wyrażeniem Radzie Ministrów votum nieufności?

5 Zadanie Wymień propozycję sfinansowania zwiększenia wpłaty własnej do budżetu UE w trakcie roku budżetowego, którą w pierwszej kolejności podaje ustawa o finansach publicznych.

6 zadanie Wymień wykonawców budżetowych i ich podstawowe zadania.

7 zadanie Czy możliwa jest zmiana przeznaczenia rezerwy celowej?

8 Komendant Straży Miejskiej we Wrocławiu, działającej jako gminna jednostka budżetowa, zdecydował, że ze względu na dużą ściągalność mandatów, część dochodów z tego tytułu zostanie przekazana na nagrody dla pracowników Straży Miejskiej. Czy taka decyzja jest zgodna z prawem? Podaj podstawę prawną.

9 Kierując się petycjami mieszkańców gminy, którzy narzekali na brak klubu kultury, sejmik wojewódzki podjął uchwałę o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej – klubu kultury. Tworząc tę jednostkę sejmik nadał jej statut oraz określił mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Czy sejmik wojewódzki postąpił zgodnie z prawem? Podaj podstawę prawną.

10 Rada powiatu w Trzebnicy podjęła uchwałę w sprawie powołania powiatowego zakładu budżetowego, który będzie wykonywał zadania powiatu w zakresie wydawania prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów. Czy taka uchwała jest zgodna z prawem? Podaj podstawę prawną.

11 Po przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego powstała spółka zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych w gminie. Prezes tej spółki stał na stanowisku, że spółka nie odpowiada za długi samorządowego zakładu budżetowego, gdyż stosowny zapis nie znalazł się w uchwale rady gminy likwidującej i przekształcającej samorządowy zakład budżetowy. Wójt, kwestionując słuszność tego stanowiska, twierdził, że nowopowstała spółka przejęła całość zobowiązań zlikwidowanego w celu przekształcenia zakładu. Kto ma rację? Podaj podstawę prawną.

12 Samorządowy zakład budżetowy, którego koszty działalności wynoszą 1,5 mln złotych, otrzymał dotację celową na budowę nowego budynku przeznaczonego na pomieszczenia socjalne i biura dla pracowników w wysokości 1 mln zł. Otrzymał również dotację podmiotową na realizację działalności bieżącej w wysokości 500 tys. zł. Czy dotacje zostały przekazane zgodnie z prawem? Podaj podstawę prawną.

13 Zadanie 3 Wymień przyczyny blokowania wydatków budżetowych , które reguluje ustawa o finansach publicznych


Pobierz ppt "BUDŻET PROCEDURA - KAZUSY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google