Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Katarzyna Kopyściańska. Kazus 1  W trosce o najlepszą realizację ustawy budżetowej Rada Ministrów, w drodze uchwały, postanowiła przekazać kierowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Katarzyna Kopyściańska. Kazus 1  W trosce o najlepszą realizację ustawy budżetowej Rada Ministrów, w drodze uchwały, postanowiła przekazać kierowanie."— Zapis prezentacji:

1 Dr Katarzyna Kopyściańska

2 Kazus 1  W trosce o najlepszą realizację ustawy budżetowej Rada Ministrów, w drodze uchwały, postanowiła przekazać kierowanie wykonywaniem budżetu państwa w ręce specjalnie utworzonego w tym celu organu – KOMITETU FINSNÓW PUBLICZNYCH. Czy uchwała RM była zgodna z prawem?

3 Kazus 2  Ministrowie A i B, będący dysponentami określonych części budżetowych, porozumieli się w przedmiocie dokonania przeniesień różnych wydatków między tymi częściami. Czy mieli do tego prawo?

4 pytanie  Czym jest absolutorium budżetowe? Czy jego nieudzielenie jest tożsame z wyrażeniem Radzie Ministrów votum nieufności?

5 Zadanie  Wymień propozycję sfinansowania zwiększenia wpłaty własnej do budżetu UE w trakcie roku budżetowego, którą w pierwszej kolejności podaje ustawa o finansach publicznych.

6 zadanie  Wymień wykonawców budżetowych i ich podstawowe zadania.

7 zadanie  Czy możliwa jest zmiana przeznaczenia rezerwy celowej?

8  Komendant Straży Miejskiej we Wrocławiu, działającej jako gminna jednostka budżetowa, zdecydował, że ze względu na dużą ściągalność mandatów, część dochodów z tego tytułu zostanie przekazana na nagrody dla pracowników Straży Miejskiej. Czy taka decyzja jest zgodna z prawem? Podaj podstawę prawną. 

9  Kierując się petycjami mieszkańców gminy, którzy narzekali na brak klubu kultury, sejmik wojewódzki podjął uchwałę o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej – klubu kultury. Tworząc tę jednostkę sejmik nadał jej statut oraz określił mienie przekazywane tej jednostce w zarząd. Czy sejmik wojewódzki postąpił zgodnie z prawem? Podaj podstawę prawną. 

10  Rada powiatu w Trzebnicy podjęła uchwałę w sprawie powołania powiatowego zakładu budżetowego, który będzie wykonywał zadania powiatu w zakresie wydawania prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów. Czy taka uchwała jest zgodna z prawem? Podaj podstawę prawną.

11  Po przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego powstała spółka zajmująca się utrzymaniem terenów zielonych w gminie. Prezes tej spółki stał na stanowisku, że spółka nie odpowiada za długi samorządowego zakładu budżetowego, gdyż stosowny zapis nie znalazł się w uchwale rady gminy likwidującej i przekształcającej samorządowy zakład budżetowy. Wójt, kwestionując słuszność tego stanowiska, twierdził, że nowopowstała spółka przejęła całość zobowiązań zlikwidowanego w celu przekształcenia zakładu. Kto ma rację? Podaj podstawę prawną. 

12  Samorządowy zakład budżetowy, którego koszty działalności wynoszą 1,5 mln złotych, otrzymał dotację celową na budowę nowego budynku przeznaczonego na pomieszczenia socjalne i biura dla pracowników w wysokości 1 mln zł. Otrzymał również dotację podmiotową na realizację działalności bieżącej w wysokości 500 tys. zł. Czy dotacje zostały przekazane zgodnie z prawem? Podaj podstawę prawną.

13 Zadanie 3  Wymień przyczyny blokowania wydatków budżetowych, które reguluje ustawa o finansach publicznych


Pobierz ppt "Dr Katarzyna Kopyściańska. Kazus 1  W trosce o najlepszą realizację ustawy budżetowej Rada Ministrów, w drodze uchwały, postanowiła przekazać kierowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google