Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do Multimediów Formaty plików audio i wideo Wykład 5.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do Multimediów Formaty plików audio i wideo Wykład 5."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do Multimediów Formaty plików audio i wideo Wykład 5

2 2 Audio Podstawowe parametry cyfrowej rejestracji sygnałów audio: –Częstotliwość próbkowania –Rozdzielczość bitowa zapisu –Format danych (liniowy, PCM, etc.) Wybór parametrów zapisu dźwięku jest uwarunkowany następującymi czynnikami: –Jakość sygnału –Oszczędność w wykorzystaniu pamięci –Możliwość zapisu sygnału w czasie rzeczywistym (szczególnie dotyczy to starszych systemów, o niewielkiej mocy obliczeniowej) –Kompatybilność formatu zapisu

3 3 Audio W praktyce wybór formatu cyfrowego zapisu dźwięku jest zwykle kompromisem między jakością sygnału a oszczędnością pamięci –pliki przeznaczone do przechowywania szerokopasmowego sygnału muzycznego wysokiej jakości, oraz –pliki do przechowywania sygnału mowy z ograniczeniem pasma częstotliwości i dynamiki

4 4 Audio Wraz z rozwojem techniki cyfrowego zapisu sygnałów akustycznych i stosowaniem systemów komputerowych do obróbki dźwięku, powstało wiele różnych formatów składowania danych - plików dźwiękowych Ich znaczna ilość spowodowana jest głównie różnorodnością systemów operacyjnych

5 5 Audio Ponieważ metody akwizycji i przechowywania danych dźwiękowych zostały opracowane niezależnie przez wielu producentów sprzętu i oprogramowania, stąd powstało wiele różnych formatów plików dźwiękowych Z powyższym wiąże się zagadnienie konwersji formatów plików dźwiękowych

6 6 Konwersja formatów plików dźwiękowych Przy obsłudze komputerowych systemów obróbki dźwięku niezbędna jest znajomość podstawowych formatów plików dźwiękowych, ich dostępności systemowej i przeznaczenia Znajomość tej problematyki jest szczególnie istotna przy przenoszeniu plików dźwiękowych pomiędzy systemami operacyjnymi Przenoszenie plików dźwiękowych pomiędzy systemami umożliwiają programowe konwertery formatów Programy te umożliwiają niekiedy także proste przekształcenia sygnału np. dodanie echa, odwrócenie przebiegu, decymację, zmianę amplitudy itp.

7 7 Konwersja formatów plików dźwiękowych Konwersja formatów plików dźwiękowych wymaga uwzględnienia 2 zagadnień: –Konwersja parametrów zapisu: częstotliwości próbkowania, liczby kanałów, rozdzielczości bitowej, –Konwersja typów plików (formatu zapisu danych w pliku)

8 8 Częstotliwości próbkowania Częstotliwości próbkowania stosowane w cyfrowych systemach audio: –5500 Hz (Macintosh)(=44100/8) –7333 Hz (=44100/6) –8000 Hz – standard telefoniczny do kodowania μ-law, a-law –8012.8210513 Hz– standard NeXT, używany z kodekiem Telco –11025Hz(=22050/2) –16000 Hz standard telefoniczny G.722

9 9 Częstotliwości próbkowania c.d. –16726.8 Hz – NTSC TV = 7159090.5/(214·2) –18900 Hz – standard CD-ROM –22050 Hz – standard Macintosh, CD/2 –22254.[54] – standard złącza monitora MacIntosha 128k –32000 Hz DAB (Digital Audio Broadcasting), NICAM (Nearly-Instantaneous Companded Audio Multiplex) – np. BBC; inne systemy TV, HDTV, R-DAT –32768 Hz(32·1024) –37800 Hz – high quality CD-ROM

10 10 Częstotliwości próbkowania c.d. –44056 Hz – częstotliwość próbkowania używana w sprzęcie profesjonalnym (kompat. z NTSC) –44100 Hz – CD audio – najpopularniejsza częstotliwość w aplikacjach profesjonalnych i domowych –48000 Hz – R-DAT –49152 Hz(48·1024) –>50000 Hz – używane niekiedy w profesjonalnych systemach cyfrowego przetwarzania sygnałów –96000 Hz – high resolution R-DAT

11 11 Konwersja częstotliwości próbkowania Procedura dwuetapowa: –Nadpróbkowanie (ang. oversampling) – generowanie dodatkowych próbek –Usuwanie nadmiarowych próbek Częstotliwość nadpróbkowania powinna być NWW źródłowej i docelowej częstotliwości próbkowania

12 12 Procedura przepróbkowania

13 13 Relacje między najpopularniejszymi częstotliwościami próbkowania

14 14 Generowanie dodatkowych próbek Dodatkowe próbki generowane są za pomocą różnego typu algorytmów interpolacyjnych W zależności od wymaganej jakości sygnału oraz możliwości systemowych, stosowana jest zarówno interpolacja liniowa (proste systemy powszechnego użytku), jak i interpolacje wielomianowe wysokiego rzędu (zastosowania profesjonalne)

15 15 Usuwanie nadmiarowych próbek Usuwanie nadmiarowych próbek z cyfrowej reprezentacji sygnału (decymacja): Aby uniknąć aliasingu (nakładania widma), nadpróbkowany sygnał nie może zawierać częstotliwości > cz. Nyquista (połowa docelowej cz. próbkowania)

16 16 Zapobieganie aliasingowi Nadpróbkowany sygnał X a (t) należy poddać filtracji dolnoprzepustowej z częstotliwością odcięcia

17 17 Procedura przepróbkowania Uwaga: sygnał wyjściowy, otrzymany w wyniku nadpróbkowania, może nie zawierać żadnych próbek sygnału wejściowego, a jedynie próbki wygenerowane po nadpróbkowaniu (w wyniku interpolacji)

18 18 Sposoby kodowania PCM ADPCM Kodeki kompandorowe: –Mu-law (standard amerykańsko-japoński) –A-law (standard europejski) Kodeki źródła –Wokodery Kodeki hybrydowe kodek = koder + dekoder

19 19 PCM PCM (Pulse Code Modulation) – najpopularniejszy sposób kodowania dźwięku –Zaleta: możliwość uzyskania wysokiej jakości (tzn. jakość CD) –Wada: duże rozmiary plików http://www.wordiq.com/definition/Modulation

20 20 ADPCM DPCM (Differential Pulse Code Modulation) – wykorzystanie quasi-okresowości sygnałów muzycznych –Stosowana jest predykcja wartości kolejnej próbki na podstawie wartości poprzednich próbek; http://www.stanford.edu/class/ee398b/handouts/01- DPCM.pdf http://www.stanford.edu/class/ee398b/handouts/01- DPCM.pdf ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) – zastosowanie predyktora adaptatywnego, tj. przystosowującego sposób predykcji do indywidualnej charakterystyki kodowanego sygnału

21 21 CCITT A-law: Europa, Azja, Meksyk CCITT - Comite Consultatif Internationale de Telegraphie et Telephonie A-law jest standardem kodowania i kompresji dźwięku w Windows 95 i Web phones Zaprojektowany jako standard telekomunikacji telefonicznej http://oldwww.rasip.fer.hr/research/compress/g lossary/Glossary.htm http://www.singapore.cnet.com/Briefs/Glossary /Terms/ccittalaw.html

22 22 CCITT μ-law: USA, Kanada, Japonia Nazwy używane zamiennie: –Sun-AU file, Next sound file, mu-law, u-law Mu-law jest standardem kompresji – sposobem kodowania dźwięku opartym na częstotliwości próbkowania 8kHz Stosowane przez Sun, NeXT, Windows 95; zaprojektowany jako standard komunikacji telefonicznej Opis w CCITT (ITU) Recommendation G.711

23 23 CCITT μ-law Kodowanie oparte na kwantyzacji logarytmicznej: więcej poziomów kwantyzacji dla niższych poziomów sygnału (obserwacja statystyczna: większe prawdopodobieństwo sygnałów o mniejszym poziomie) W typowym systemie μ-law, liniowe próbki kodowane przez 14-16 bitów są komprymowane do 8 bitów http://www.sericyb.com.au/audio.html http://www.biologie.uni- freiburg.de/data/tutorial/CreatingAIFC.html

24 24 Wokodery Kodek źródła tworzy model źródła dźwięku i dokonuje rekonstrukcji sygnału na podstawie tego modelu Wokoder (Voice Coder) – kodek źródła, przewidziany do transmisji sygnału mowy Używane są 2 podstawowe modele sygnału: –Dźwięczny (pobudzenie tonowe) –Bezdźwięczny (pobudzenie szumowe)

25 25 Wokodery Zaleta: –Sygnał przekazywany jest w bardzo małym pliku Wada: –Nadaje się do kodowania jedynie określonego typu sygnałów –Nie nadaje się do kodowania np. muzyki

26 26 Kodeki hybrydowe Łączą cechy kodeków falowych i kodeków źródła Najpopularniejsze - kodeki AbS (Analysis- by-Synthesis): –najpierw sygnał dzielony jest na ramki, a następnie dla każdej ramki budowany jest model źródła –Koder sprawdza zachowanie modelu źródła przy różnych sposobach pobudzenia; po porównaniu z sygnałem źródłowym wybierany jest najodpowiedniejszy sposób pobudzenia

27 27 Konwersja sposobu kodowania Przy konwersji sposobu kodowania zwykle stosuje się rozkodowanie do formatu PCM, a następnie kodowanie do formatu docelowego –Pozwala to wykorzystać istniejące kodeki

28 28 Główne formaty plików dźwiękowych.wav (Microsoft, IBM).snd,.au (NeXT, Sun).mp3.mid (MIDI) http://www.uwm.edu/~frankkl/540430/sound.htmhttp://www.uwm.edu/~frankkl/540430/sound.htm; http://skaiste.elekta.lt/Books/O'Reilly/Bookshelfs/bo oks/webdesign/audio/index.htm http://skaiste.elekta.lt/Books/O'Reilly/Bookshelfs/bo oks/webdesign/audio/index.htm http://www.wotsit.org/http://www.wotsit.org/; http://www.teamcombooks.com/mp3handbook/MP 3_Handbook.htm http://www.teamcombooks.com/mp3handbook/MP 3_Handbook.htm Standardy kompresji perceptualnej: –MPEG, AC-3 (HDTV), PASC (magnetofon DCC)

29 29 Kodowanie perceptualne dźwięku Źródło: http://212.160.118.98/~robbie/W07. pdf

30 30 Cel kompresji audio Wysokiej jakości cyfrowe dane audio wymagają wiele miejsca przy przechowywaniu i szerokiego pasma przy przesyłaniu Przykład: 1 minuta nagrania CD (częstotliwość próbkowania 44.1kHz, 16 bitów na próbkę, stereo) –44100 * 2 [kanały] * 2 [B/Sa] * 60 [s] ~ 10 MB miejsca na dysku –przy transmisji: dla modemu 28.8 10.000.000 [B] * 8 [bit/B] / (28800 bit/s * 60 s/min) ~ 49 minut na ściągnięcie 1 minuty

31 31 Cel kompresji audio Cyfrowe kodowanie sygnału audio (tu - kompresja audio) minimalizuje wymagania miejsca na dysku (lub szerokości pasma przy przesyłaniu) –Dla cyfrowego sygnału audio z CD, przepływność binarna [liczba bitów przesyłanych w jednostce czasu] wynosi 1411.2 kbps –Dla MPEG-2 AAC, jakość CD osiągana jest przy przepływności 96 kbps Współczesne perceptualne techniki kodowania audio, np. MPEG Layer-3, MPEG-2 AAC, wykorzystują właściwości ucha ludzkiego (percepcji dźwięku) do osiągnięcia 12-krotnej redukcji bez straty lub przy niezauważalnej stracie jakości

32 32 Cel kompresji audio Kompresja perceptualna stanowi zatem podstawę aplikacji wymagających wysokiej jakości sygnału i niskiej przepływności binarnej, np. ścieżki dźwiękowe gier na CD-ROM, przesyłanie dźwięku przez Internet, cyfrowe rozgłośnie radiowe etc Po dokonaniu kompresji stratnej nadmiarowa informacja zostaje bezpowrotnie usunięta z pliku. Odtworzone pliki różnią się od oryginałów, ale brzmią tak samo (mniej lub bardziej, zależnie od kompresji) http://www.iis.fhg.de/amm/techinf/basics.html

33 33 Kompresja audio Kompresja sygnału audio składa się z 2 części: –kodowanie - przekształcenie danych audio, np. pliku WAVE, w skomprymowany ciąg bitów –dekodowanie - konieczne do odtworzenia pliku Najwyższa efektywność kodowania osiągana jest dla algorytmów wykorzystujących redundancję sygnału (redundancy – np. ten sam ton przez 1s, irrelevancy) w oparciu o model systemu słyszenia człowieka

34 34 Kompresja audio Schemat kodowania można opisać jako „perceptual noise shaping” lub „perceptual subband/transform coding”: –Koder analizuje składniki widmowe sygnału audio za pomocą banku filtrów (transformaty) i stosuje model psychoakustyczny do estymacji ledwo postrzegalnego poziomu szumu –Na etapie kwantyzacji i kodowania, koder zapisuje dane tak, by spełnić wymagania określone w przepływności binarnej i maskowaniu Dekoder jest dość prosty – syntetyzuje sygnał audio na podstawie zakodowanych składników widmowych

35 35 Podstawy psychoakustyczne kodowania Psychoakustyka opisuje charakterystykę układu słuchowego człowieka. Współczesna technologia kodeków audio oparta jest na podstawach psychoakustycznych Czułość układu słuchowego człowieka zmienia się w dziedzinie częstotliwości –Wysoka dla częstotliwości 2.5 - 5 kHz –Zmniejsza się poniżej i powyżej tych granic Czułość słuchu reprezentowana jest przez próg słyszenia – nie są postrzegane tony poniżej tego progu

36 36 Podstawy psychoakustyczne kodowania Najistotniejszym faktem psychoakustycznym jest efekt maskowania. Dla każdego tonu w sygnale audio można wyznaczyć próg maskowania. Jeśli ton leży poniżej tego progu, zostanie zamaskowany przez ton głośniejszy i nie będzie słyszalny Niesłyszalne elementy sygnału audio (irrelevant elements) mogą zostać wyeliminowane przez koder

37 37 Podstawy psychoakustyczne kodowania

38 38 Podstawy psychoakustyczne kodowania Źródło: http://212.160.118.98/~robbie/W07.pdfhttp://212.160.118.98/~robbie/W07.pdf

39 39 MPEG Audio Layer-3 Używając kodeka MPEG można uzyskać kompresję dźwięku CD 12:1 bez straty jakości Kompresja rzędu 24:1 i wyższa, zachowuje dobrą jakość dźwięku (lepszą niż zmiana częstotliwości próbkowania i rozdzielczości bitowej) Kompresja ta dokonywana jest poprzez kodowanie perceptualne, oparte na percepcji dźwięku przez ucho ludzkie

40 40 MPEG Audio – redukcja danych 4:1 - Layer 1 (odpowiada przepływności 384 kbps dla sygnału stereo), 6:1...8:1 - Layer 2 (odpowiada przepływnościom 256..192 kbps dla sygnału stereo), 10:1...12:1 - Layer 3 (odpowiada przepływnościom 128..112 kbps dla sygnału stereo), przy zachowaniu jakości oryginału CD

41 41 Jakość dźwięku w MP3 Maskowanie Testy odsłuchowe

42 42 Schemat MP3

43 43 Model perceptualny Model perceptualny wyznacza jakość implementacji: stosuje tylko bank filtrów lub łączy go z wyznaczaniem energii związanej z maskowaniem –Wyjście modelu perceptualnego zawiera wartości obliczone dla progów maskowania lub dopuszczalny szum dla każdej kodowanej części sygnału –Jeśli szum kwantyzacji znajdzie się poniżej progu maskowania, wynik kompresji jest nieodróżnialny od oryginału

44 44 Joint stereo coding Element ten wykorzystuje fakt, że oba kanały zawierają tę samą informację (irrelevancy, redundancy), do obniżenia przepływności Wykorzystywany, gdy wymagana jest niska przepływność binarna, a sygnał jest stereofoniczny

45 45 Kwantyzacja i kodowanie Jest to system 2 zagnieżdżonych pętli Kwantyzacja jest wykładnicza – wyższe wartości kodowane są z mniejszą dokładnością. W proces kwantyzacji wbudowany jest również noise shaping Skwantowane wartości są kodowane za pomocą kodowania Huffmana (bezstratnego – budowa drzewa od liści do korzenia) Pozostałe elementy dopracowywane są w 2 pętlach metodą analysis-by-synthesis http://www.iis.fhg.de/amm/techinf/layer3/index.ht ml

46 46 MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding) Kodowanie dźwięku dookólnego (5.1) http://www.iis.fhg.de/amm/techinf/aac/index.html

47 47 MPEG-2 AAC MPEG-2 AAC jest kontynuacją MP3 Dopuszczalne częstotliwości próbkowania 8- 96 kHz i dowolna liczba kanałów 1-48 Wykorzystanie kodowania perceptualnego (maskowanie): szum kwantyzacji jest rozdzielany do pasm częstotliwościowych tak, aby został zamaskowany przez sygnał, a więc był niesłyszalny Struktura kodera różna od poprzedników

48 48 MPEG-2 AAC

49 49 MPEG-2 AAC - elementy Zastosowanie MDCT (Modified DCT) TNS – Temporal Noise Shaping – kształtuje dystrybucję szumu kwantyzacji w czasie za pomocą predykcji w dziedzinie częstotliwości W szczególności głos ludzki zyskuje na zastosowaniu TNS

50 50 MPEG-2 AAC - elementy Predykcja: wykorzystanie faktu, że pewne sygnały audio dobrze nadają się do predykcji Kwantyzacja: dokładniejsza kontrola rozdzielczości kwantyzacji Bit-stream format: kodowanie z uwzględnieniem entropii dla uzyskania jak najmniejszej redundancji Zastosowanie MPEG-2 AAC: –rozgłośnie cyfrowe, MPEG-4

51 51 Metody kompresji obrazu Bezstratne (dokładne odtworzenie danych) –Probabilistyczne, np. statystyczne – budowa binarnego drzewa kodów; symbole częściej występujące umieszczane są bliżej korzenia metoda Huffmana – budowa od liści do korzenia metoda Shannona-Fano - odwrotnie –Słownikowe (Ziv, Lempel – Hajfa, koniec lat 70.) - zastąpienie powtarzających się ciągów znaków odniesieniami do ich pierwotnego wystąpienia Stratne - duży stopień upakowania kosztem utraty szczegółów

52 52 Kompresja obrazu Metody –symetryczne –asymetryczne Najbardziej efektywne metody - stratne: –Kompresja JPEG –Kompresja fraktalna

53 53 Kompresja obrazu Zdjęcie B w formacie bmp –m·n komórek danych, po jednej dla każdego piksela –Wielkość komórki jest różna w zależności od rodzaju zdjęcia –Czarno-białe  1 bit (0  biały/1  czarny) –Dwuwymiarowy zbiór w którym interesują nas tylko piksele których bit = 1 –Możemy rozpatrywać to zdjęcie jako zwarty podzbiór R 2 B w skali szarości  podzbiór R 3 –Trzeci bajt odpowiada za określenie intensywności skali szarości B - zdjęcie kolorowe  podzbiór R 5

54 54 Kompresja stratna obrazu - JPEG JPEG (Joint Photographic Experts Group) – grupa ekspertów opracowująca standardy kodowania obrazów ciągłych ISO i ITU-T; oficjalna nazwa: ISO/IEC JTC1 SC29 Working Group 1 http://www.jpeg.org/public/jpeghomepage.htm Opisy standardu: http://www.jpeg.org/public/jpeglinks.htm

55 55 Kompresja JPEG Przekształcenie obrazu RGB w YCrCb: Kolory RGB skwantowane na 220 poziomach zostają zamienione na luminancję (jaskrawość) Y i chrominancję (kolorowość) CrCb, również 220 poziomów Kodowana jest 1 para wartości chrominancji na każde 2 wartości luminancji

56 56 Kompresja JPEG c.d. Zastosowanie DCT (Discrete Cosine Transform) dla bloków 8x8 pikseli Kwantyzacja, zależna od częstotliwości przestrzennej RLE (Run Length Encoding) i metoda Huffmana, w oparciu o obliczanie entropii i przewidywanie oczekiwanego wzorca danych JPEG wykorzystuje względną niewrażliwość ludzkiego oka na kontrasty koloru (odcienie), tj. zmiany chrominancji, w porównaniu z luminancją. Możliwa jest zmiana kroku kwantyzacji dla każdego składnika częstotliwości, tj. większy krok może reprezentować mniej znaczące częstotliwości

57 57 Kompresja JPEG Przykłady porównania obrazów oryginalnych i skomprymowanych za pomocą standardu JPEG http://www.bk.isy.liu.se/~svan/jpeg.html (z lewej oryginał, z prawej – po kompresji)

58 58 Kompresja JPEG - przykłady

59 59 Kompresja JPEG - wady Efekt zblokowania pikseli Efekt zniekształcenia krawędzi

60 60 JPEG 2000 Kompresja obrazu w oparciu o analizę falkową –Zastosowania: aparaty cyfrowe, obrazy medyczne i inne –http://www.jpeg.org/jpeg2000/http://www.jpeg.org/jpeg2000/ Części (1-standard, 2-6 – ukończone, 8-11 – w przygotowaniu): –Part 1, Core coding system (intended as royalty and license-fee free - NB NOT patent-free) –Part 2, Extensions (adds more features and sophistication to the core) –Part 3, Motion JPEG 2000 –Part 4, Conformance –Part 5, Reference software (Java and C implementations are available) –Part 6, Compound image file format (document imaging, for pre-press and fax-like applications, etc.) –Part 7 has been abandoned –Part 8, JPSEC (security aspects) –Part 9, JPIP (interactive protocols and API) –Part 10, JP3D (volumetric imaging) –Part 11, JPWL (wireless applications) –Part 12, ISO Base Media File Format (common with MPEG-4)

61 61 JPEG 2000 Part 1 definiuje podstawowy format plików, JP2 Można w nim dołączać metadane JP2 wykorzystuje rozszerzalną architekturę, wspólną dla innych formatów plików, definiowanych w dalszych częściach standardu

62 62 JPEG 2000 http://www.lkn.ei.tum.de/studium/mmpro g/jpeg2000/jpeg2000.htmhttp://www.lkn.ei.tum.de/studium/mmpro g/jpeg2000/jpeg2000.htm

63 63 JPEG 2000

64 64 JPEG 2000

65 65 Kompresja fraktalna. Fraktale Kompresja oparta na lokalnym samopodobieństwie obrazu

66 66 Przykłady fraktali: zbiór Julii

67 67 Przykłady fraktali: żuk Mandelbrota Benoit Mandelbrot – pionier fraktali

68 68 Kompresja fraktalna Z obserwacji Barnsley’a wynika, ze obrazy z rzeczywistego świata zawierają dużo powtórzeń afinicznych (złożenie przesunięcia, obrotu i przeskalowania). Oznacza to, ze przy odpowiedniej funkcji IFS duże części obrazu są podobne do mniejszych części tego samego obrazu http://www.math.psu.edu/tseng/class/Fractals. html

69 69 Kompresja fraktalna: Podstawowe zasady Przekształcenia afiniczne: złożenie obrotu, przesunięcia i skalowania Rozpatrujemy afiniczne odwzorowanie zwężające –współczynnik skalowania < 1. R 2 : W(x,y) = (ax+by+e, cx+dy+f) Parametry a,b,c,d opisują obrót i skalowanie Parametry e i f to odległości przesunięć w kierunku x i y.

70 70 Iterated Function Systems – IFS Krzywa Kocha 3 krzywe – płatek śniegu

71 71 Przekształcenia Kocha

72 72 Kompresja fraktalna Oparta na lokalnym samopodobieństwie obrazu I etap - segmentacja obrazu i wyszukanie lokalnego samopodobieństwa. Obraz traktowany jest jako funkcja f(x,y), określająca wartość piksela Zakodowanie obrazu jako zbioru przekształceń, odwzorowujących pewien segment rysunku w jego kopię. Każde takie przekształcenie kodowane jest jako IFS (Iterated Function System), tj. iterowany układ funkcji {K, w n : n = 1,...,N}, gdzie w n : K →K - funkcje ciągłe, K - zwarta przestrzeń metryczna z metryką d, w n – zwykle afiniczne Uzyskiwany duży stopień kompresji nie powoduje efektów ubocznych charakterystycznych dla metody JPEG (zblokowanie pikseli)

73 73 Kompresja fraktalna IFS atraktor http://thor.csie.ntu.edu.tw/notebook/fractal/fic_r eview/ticc.html Fraktal: wymiar Hausdorffa d H różny od topologicznego

74 74 Podstawa kompresji fraktalnej Collage Theorem:

75 75 Kompresja fraktalna Obraz traktowany jest jako funkcja f(x, y) opisująca piksel Podział na „Domain Regions” (obszary samopodobne) Podział na „Range Regions” Dopasowywanie –The fractal image compression first partitions the original image into nonoverlapping domain regions (they can be any size or shape). Then a collection of possible range regions is defined. The range regions can overlap and need not cover the entire image, but must be larger than the domain regions, For each domain region the algorithm then searches for a suitable range region that, when applied with an appropriate affine transformation, very closely resembles the domain region –http://www.math.psu.edu/tseng/class/Fractals.html Matematyczny opis w pliku FIF Kompresja niezależna od rozdzielczości zdjęcia

76 76 Dekompresja obrazu Alokacja 2 buforów –Bufor 1 – „Range Region” –Bufor 2 – „Domain Region” Podział Odwzorowania Zamiana rolami Utworzenie obrazu wynikowego –To decompress an image, the compressor first allocates 2 memory buffers of equal size, with arbitrary initial content. The iterations then begin, with buffer 1 the range image and buffer 2 the domain image. The domain image is partitioned into DR as specified in the FIF file. For each DR, its associated RR is located in the range image. Then the corresponding affine map is applied to the content of the RR, pulling the content toward the map's attractor. Since each of the affine maps is contractive, the RR is contracted by the transformation. This is the reason that the RR are required to be larger than the DR during compression. For the next iteration, the roles of the domain image and range image are switched. The process of mapping the RR (now in buffer 2) to their respective DR (in buffer 1) is repeated, using the prescribed affine transformations. Then the entire step is repeated again and again, with the content of buffer 1 mapped to buffer 2, then vice versa. At every step, the content is pulled ever closer to the attractor of the IFS which forms a collage of the original image. Eventually the differences between the two images become very small, and the content of the first buffer is the output decompressed image

77 77 FIC vs. JPEG Cechy JPEG –Metoda DCT - Discrete Cosine Transform –Zależny od rozdzielczości obrazu kompresowanego –Niezadowalająca jakość kompresji ostrych krawędzi Wady FIC –Długi czas kompresji – brak możliwości software’owego kodowania w czasie rzeczywistym

78 78 Generacja krajobrazów za pomocą fraktali Fractal Wireframe

79 79 Flat-Shared Rendering

80 80 Ray-Traced Rendering

81 81 Full Rendering

82 82 Formaty plików wideo avi, ifv mpeg, mpg, mpe, m1v mov qt rm asf, wm, wmv, wmp, asx VDOLive Div-X http://netdesign.beep.pl/multimedia_formaty.shtml

83 83 Kompresja obrazów ruchomych MPEG M-JPEG (Moving JPEG) http://www.terran- int.com/CodecCentral/Codecs/MJPEG.html P*64 (CCITT H.261) – standardowy kodek wideotelefoniczny –Przesyłanie z przepływnością będącą wielokrotnością 64kbit/s (podstawowe połączenie telefoniczne)

84 84 Kompresja obrazów ruchomych - MPEG MPEG - Moving Pictures Expert Group jest częścią International Standards Organisation; odpowiada za cyfrową kompresję audio i wideo Standard pozwala na kompresję w stosunku od 50:1 do 200:1 http://www.mpeg.org/MPEG/ http://wwwam.hhi.de/mpeg- video/papers/sikora/mpeg1_2/mpeg1_2.htm http://www.wlv.ac.uk/~c9653177/mpeg.html

85 85 Kompresja obrazów ruchomych - MPEG MPEG-1: przeznaczony do CD-I i Video-CD, pozwala na transmisję 1.5 Mbps. MPEG-2: standard dla TV cyfrowej i DVD (Digital Video Disc). Jest to zaawansowana wersja layer-1, z możliwością kodowania obrazów z przeplotem; 4 Mbps. MP3: standard kompresji audio MPEG-4: standard przewidywany do pokonania problemów z wielością standardów syntezy audio i wideo; przewidziano takie udoskonalenia jak zastosowanie AI do rekonstrukcji obrazu

86 86 Techniki kompresji w MPEG Discrete Cosine Transform (DCT) Kwantyzacja Kodowanie Huffmana Kodowanie predykcyjne – obliczanie różnic między ramkami, a następnie kodowanie wyłącznie tych różnic Predykcja dwustronna – na podstawie obrazów poprzednich i następnych

87 87 Kodery grafiki i wideo

88 88 Standardy kompresji obrazu http://www.coe.iup.edu/portfolio/HandoutPage/PT3Sitefi les/Miscellaneous/ImageFiles.doc

89 89 Standardy kompresji obrazu MPEG-2 – formaty próbkowania składowych luminancji i chrominancji –4:2:0 – 2:1 poziomo i pionowo (rozdzielczość składowych luminancji :chrominancji) –4:2:2 – próbkowanie 2:1 tylko poziomo –4:4:4 – bez przepróbkowania http://www.tvtechnology.com/features/Tech-Corner/f-RH-4.2.2-07.10.02.shtml

90 90 Standardy kompresji obrazu

91 91 Literatura QUINNEL R. A. (ed.), Image Compression, part I, EDN, Jan 21, 1993 QUINNEL R. A. (ed.), Image Compression, part II, EDN, March 4, 1993 SZCZERBA M., Sound file format conversion/Konwersja formatów plików dźwiękowych, Zeszyt Naukowy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 10, 1996 http://www.coe.iup.edu/portfolio/HandoutPage/ PT3Sitefiles/Miscellaneous/ImageFiles.doc


Pobierz ppt "Wstęp do Multimediów Formaty plików audio i wideo Wykład 5."

Podobne prezentacje


Reklamy Google