Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SSP-Ćw.-14 „Z dziejów ustrojów państwowych: MONARCHIA FEUDALNA, MONARCHIA STANOWA, MONARCHIA ABSOLUTNA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SSP-Ćw.-14 „Z dziejów ustrojów państwowych: MONARCHIA FEUDALNA, MONARCHIA STANOWA, MONARCHIA ABSOLUTNA”"— Zapis prezentacji:

1 SSP-Ćw.-14 „Z dziejów ustrojów państwowych: MONARCHIA FEUDALNA, MONARCHIA STANOWA, MONARCHIA ABSOLUTNA”

2 KONTYNENTALNE SYSTEMY LENNE  MODEL FRANKOŃSKI: ▬ stosowany głównie na obszarach francuskich ▬ charakteryzował go przede wszystkim brak tzw. przymusu lennego  MODEL LONGOBARDZKI: ▬ stosowany głównie na obszarach niemieckich i w płn. Italii ▬ obowiązywała w nim zasada tzw. przymusu lennego  MODEL SYCYLIJSKI: ▬ stosowany Królestwie Obojga Sycylii (płd. Italia) ▬ wykazywał wiele podobieństw do rozwiązań angielskich ▬ był w zasadzie dwustopniowy ▬ dziedziczenie lenna w każdym indywidualnym przypadku zależne było od zgody króla ▬ monarcha zachowywał władzę zwierzchnią nad każdym lennem

3 ANGIELSKI SYSTEM LENNY [ ▬ posiadał najwięcej odrębności w stosunku do systemów kontynentalnych ▬ obowiązywała zasada „wasal mego wasala jest moim wasalem” ▬ system lenny był w zasadzie 2-stpniowy (maks. 3-stopniowy) ▬ lenna nadawane przez królów anglo-normandzkich nie tworzyły zwartych terytoriów ▬ uporządkowano stosunki lenne (tzw. Księga Sądu Ostatecznego, Domesday Book, z roku 1086) ▬ nie dokonał się proces „feudalizacji hrabstw” (powołanie urzędu szeryfa) ▬ dysponowanie przez monarchę „podatkiem tarczowym”

4 STANOWA STRUKTURA SPOŁECZNA - SZLACHTA  PRZYNALEŻNOŚĆ: ▬ urodzenie z ojca szlachcica ▬ nobilitacja (uszlachcenie, nadanie szlachectwa) ▬ nabycie urzędu przyznającego prawa do nabycia szlachectwa osobistego lub dziedzicznego  PODZIAŁ (w obrębie stanu): ▬ szlachta rodowa  dworska  prowincjonalna ▬ szlachta urzędnicza  CECHY ZEWNĘTRZNE: ▬ herby, tytuły, styl życia, posługiwanie się kodeksami honorowymi i obyczajowymi, ordery, noszenie pewnych rodzajów ubiorów i broni

5 STANOWA STRUKTURA SPOŁECZNA - DUCHOWIEŃSTWO  PRZYNALEŻNOŚĆ: ▬ przyjęcie święceń kapłańskich ▬ złożenie ślubów zakonnych  PRZYWILEJE DUCHOWIEŃSTWA: ▬ odrębne prawo kanoniczne ▬ własne sądownictwo kościelne (privilegium fori) ▬ zwolnienie od danin i służebności (wolnością podatkową) ▬ wyłączne prawo do korzystania z beneficjów kościelnych  PODZIAŁ (w obrębie stanu): ▬ wyższe duchowieństwo (grupowało: arcybiskupów, biskupów, opatów i przeorów) ▬ niższe duchowieństwo (grupowało: kler parafialny - w kościele katolickim oraz popów - w kościele prawosławnym

6 STANOWA STRUKTURA SPOŁECZNA - MIESZCZANIE  POWSTANIE STANU MIESZCZAŃSKIEGO zw. było z: ▬ pojawieniem się zawodów pozarolniczych (kupców, rzemieślników) ▬ rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej  PODZIAŁ (w obrębie stanu): ▬ patrycjat  najbogatsi kupcy, bankierzy oraz członkowie władz miejskich  zrzeszali się w miastach o organizacje kupieckie zwane „gildiami” ▬ pospólstwo  rzemieślnicy, czeladnicy i drobni kupcy  zrzeszali się w miastach o organizacje rzemieślników zwane „cechami” ▬ plebs  służba najemna, włóczędzy, żebracy

7 STANOWA STRUKTURA SPOŁECZNA - CHŁOPI  PODZIAŁ (w obrębie stanu): ▬ poddani:  osobiście  gruntowo ▬ wolni chłopi (czynszownicy, wolni posiadacze)  podlegali prawu dworskiemu, kształtowanemu przez panów, ich dominialnych zwierzchników  podlegali prawu  stopniowo więzy zależności poddańczej w Europie Zachodniej systematycznie zaczną się rozluźniać, przynosząc im coraz większy zakres swobód i coraz mniej ścisłą zależność od panów feudalnych  w Europie Środkowo-wschodniej zaznaczy się od przełomu XV/XVI wieku proces odwrotny, co będzie związane z rozwojem w tej części Europy gospodarki ekstensywnej i folwarku pańszczyźnianego

8 ZGROMADZENIA STANOWE: MODEL „KOLEGIÓW STANOWYCH” („KONTYNENTALNY”)  uczestniczyły wszystkie stany reprezentujące „naród polityczny", więc duchowieństwo, szlachta i stan trzeci, czyli głównie mieszczaństwo  klasycznymi (reprezentatywnymi) modelem tego typu zgromadzeń były: ▬ Stany Generalne (zbierające się we Francji od 1302 r. ) ▬ Reichstag, czyli Sejm Rzeszy w Niemczech  każdy stan obradował osobno ▬ każdy stan (zgromadzony w odrębnym kolegium) miał jeden głos ▬ zgoda wszystkich kolegiów (wraz akceptacją monarchy), decydowały o przyjęciu uchwały  separacja ułatwiała władzy monarszej osiągnięcie jej celów, gdyż stany obradowały niezależnie od siebie  ten typ zgromadzeń stanowych był charakterystyczny dla krajów o silnej władzy monarszej  ograniczone kompetencje reprezentacji stanowej sprowadzały się do: ▬ uchwał podatkowych ▬ petycji przedstawianych tronowi.

9 ZGROMADZENIA STANOWE: PARLAMENT ANGIELSKI  W odróżnieniu od obradujących w odrębnych kolegiach, angielski parlament już w XIV w. podzielił się a dwie izby: ▬ Izba Parów/Lordów – o składzie arystokratycznym; miejsca zajmowane w nim były na zasadzie dziedziczności lub w drodze nominacji królewskiej ▬ Izba Gmin – pochodząca z wyborów i grupująca przedstawicieli:  średniej i niższej szlachty  mieszczaństwa  technika obrad - przyjął się zwyczaj kolejnego rozpatrywania przez izby  mandat reprezentacyjny: ▬ zasada reprezentowania (całego) narodu ▬ brak skrępowania instrukcjami wyborców ▬ ochrona prawna (mir królewski) – jako zapowiedź (przyszłego) immunitetu poselskiego  szerszy zakres kompetencji: ▬ ustawodawstwo ▬ kompetencje sądowe i kontrolne wobec urzędników królewskich (zwłaszcza impeachment)

10 PODSTAWOWE CECHY MONARCHII ABSOLUTNEJ  SZCZEGÓLNA POZYCJA MONARCHY: ▬ legitymizacja (uzasadnienie praw panującego) ▬ boskie pochodzenie władzy (MONARCHA dei gratia)  KONCEPCJA WYŁĄCZNEJ SUWERENNOŚCI - jedynym, wyłącznym i pełnym suwerenem w państwie jest monarcha  NIEOGRANICZONY (absolutny) ZAKRES WŁADZY (i jej ograniczenia)  OMNIPOTENCJA WŁADZY  ORGANIZACJA ADMINISTRACJI: ▬ rozbudowa i CENTRALISTYCZNY charakter ▬ zasada KOLEGIALNOŚCI URZĘDÓW  EKSPANSJONIZM


Pobierz ppt "SSP-Ćw.-14 „Z dziejów ustrojów państwowych: MONARCHIA FEUDALNA, MONARCHIA STANOWA, MONARCHIA ABSOLUTNA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google