Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFERENDUM 6 września 2015 r. WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 1 https://wow.kbw.gov.pl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFERENDUM 6 września 2015 r. WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 1 https://wow.kbw.gov.pl"— Zapis prezentacji:

1 REFERENDUM 6 września 2015 r. WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 1 https://wow.kbw.gov.pl www.gdansk.pl

2 Czynności przy obwodowej komisji ds. referendum Przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego komisji odbierają login i hasło upoważniające do korzystania z systemu informatycznego https://wow.kbw.gov.pl Następnie pobierają-drukują !!! z tego systemu kody jednorazowe do uwierzytelniania protokołów obwodowych. Osoby, które posiadają login i hasło oraz kody jednorazowe mają obowiązek zabezpieczenia ich przed dostępem innych osób. W razie zniszczenia lub utraty, któregoś ze sposobów uwierzytelniania w systemie, należy niezwłocznie skontaktować się z opiekunem informatycznym w celu podjęcia dalszych kroków. Przewodniczący komisji i operator obsługi informatycznej najpóźniej w przeddzień głosowania ustalają harmonogram pracy, dokonują generacji haseł i drukują listy kodów jednorazowych. Po zakończeniu referendum i ogłoszeniu wyników przewodniczący i zastępca przewodniczącego obowiązani są dokonać zniszczenia loginu i hasła oraz kodów jednorazowych do systemu. Do urzędu przewodniczący przyjeżdża z kartą kodów! Hasło musi być zmienione przy pierwszym logowaniu (należy wpisać hasło bieżące ponownie i dwukrotnie podać nowe hasło)

3 Przewodniczący Komisji przekazuje operatorowi obsługi informatycznej projekt protokołu głosowania w celu wprowadzenia ustalonych przez Komisję danych liczbowych do systemu. W trakcie wprowadzania danych system może sygnalizować na ekranie monitora -błędy w kolorze czerwonym (to są takie uchybienia, które muszą być zlokalizowane i bezwzględnie usunięte) lub -ostrzeżenia w kolorze niebieskim ( to są takie uwagi, które sygnalizują możliwość wystąpienia w protokole pomyłek w podanej liczbie lub sumie liczb) Mimo tej sygnalizacji dane liczbowe należy wprowadzić do końca. W przypadku gdy, po wprowadzeniu wszystkich danych liczbowych system sygnalizuje błędy lub błędy i ostrzeżenia, należy wydrukować zestawienie błędów. Postępowanie z „Zestawieniem błędów” z „Zestawieniem błędów” zapoznają się wszyscy członkowie komisji, ustalają sposób usunięcia lub wyjaśnienia przyczyn i podpisują go zestawienie błędów pozostaje w aktach komisji, nie przekazuje się go do komisarza wyborczego Obowiązkiem komisji jest ustalenie przyczyny błędu i jego usunięcie przez wprowadzenie prawidłowych danych liczbowych, bowiem bez usunięcia błędów protokół nie zostanie wydrukowany. 3

4 4

5 5 Postępowanie z raportem ostrzeżeń Obowiązkiem Komisji jest:  przeanalizowanie treści ostrzeżenia,  sprawdzenie odpowiednich danych liczbowych,  sprawdzenie prawidłowości działań arytmetycznych. Ostrzeżenia zasadne wymagają dokonania odpowiednich korekt danych liczbowych w protokole głosowania. Ostrzeżenia, w których dane liczbowe z protokołu głosowania są prawidłowe wymagają odpowiedniego opisu - stanowiska komisji. Opis ten należy wpisać w systemie – nie odręcznie, zarówno na raporcie jak i w odpowiednich punktach protokołu. W takim przypadku raport ostrzeżeń przekazywany jest Komisarzowi Wyborczemu wraz z protokołem głosowania w obwodzie (raport i protokół pakuje się do jednej koperty) UWAGA! W każdym przypadku raport ostrzeżeń:  podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w ustalaniu wyników głosowania oraz  opatruje się pieczęcią komisji.

6 6

7 7

8 Druk protokołu głosowania jest drukowany jeśli system informatyczny nie sygnalizuje błędów lub zostały one usunięte. Komisja sprawdza zgodność danych w wydrukowanym protokole z ustalonymi wynikami głosowania. Protokół w systemie można ponownie otworzyć i edytować, jednak będzie on miał inny kod kreskowy (na serwerze pojawi się kolejna wersja protokołu). UWAGA !!! Nie należy podmieniać poszczególnych stron, zawsze trzeba wydrukować cały protokół. Proszę o sprawdzenie czytelności danych i kodu kreskowego np. czy nie jest zamazany. Protokół drukujemy pionowo w potrzebnej ilości egzemplarzy – decyduje przewodniczący. Operator wysyła dane z protokołu, a przewodniczący komisji lub jego zastępca uwierzytelnia kodem jednorazowym zgodność danych wprowadzonych do systemu informatycznego z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez komisję. Przewodniczący zabiera do urzędu kartę kodów! 8

9

10

11 Można wejść do wypełniania protokołu w tym samym obwodzie jeszcze raz, poprzez „otwórz protokół”

12 Cyfra na żółtym polu wskazuje na ilość ostrzeżeń w protokole Pole wpisywania przez przewodniczącego kodu z karty kodów

13 OGÓLNOPOLSKI TEST PROGRAMU 27 SIERPNIA 2015 r. w godzinach od 10:00 do 12:30 Do 25 sierpnia (wtorek) do godziny 23:59 każdy operator powinien zalogować się na stronę https://wow.kbw.gov.pl/ i dokonać zmiany hasła pierwszorazowego (z otrzymanej kartki). https://wow.kbw.gov.pl/ 26 sierpnia (środa) po godzinie 00:00 nastąpi przegranie danych z serwera produkcyjnego na serwer testowy. Wówczas wprowadzone przez Państwa hasła zostaną przegrane i będą aktywne na serwerze testowym. Jeżeli operator nie dokonał zmiany hasła do 25 sierpnia do godziny 23:59, musi zmienić hasło na serwerze testowym (czynności niezbędne do przeprowadzenia testu) oraz ponownie dokonać tego na serwerze produkcyjnym!!!! Protokoły wprowadzone na potrzeby testu należy uwierzytelnić przypiętym do obwodu fikcyjnym Przewodniczącym, który posiada uniwersalne hasło: 123456. W środę 26 sierpnia mogą Państwo ćwiczyć na stronie https://testwow.kbw.gov.pl/ rejestrację protokołów. Na niej wykonacie Państwo 27 sierpnia (czwartek) testową procedurę wypełniania, uwierzytelnienia i wysyłki protokołu.https://testwow.kbw.gov.pl/


Pobierz ppt "REFERENDUM 6 września 2015 r. WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 1 https://wow.kbw.gov.pl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google