Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wzrokowo - przestrzenne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wzrokowo - przestrzenne"— Zapis prezentacji:

1 wzrokowo - przestrzenne
Gotowość szkolna ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ EMOCJONALNO - MOTYWACYJNY ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ UMYSŁOWY wzrokowo - przestrzenne słuchowo-językowe motoryka

2 Czy szkoła może pomóc w rozwoju mojego dziecka
Czy szkoła może pomóc w rozwoju mojego dziecka? Skończ z myśleniem, że dzieci trzeba ratować przed szkołą

3 dotyk zapach smak dźwięk obraz

4 ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny)

5 WPŁYW ROZWOJU FIZYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA
sprawność narządów artykulacyjnych odporność na choroby i zmęczenie sprawność narządów zmysłów sprawność manualna koordynacja i sprawność ruchowa funkcjonowanie czytanie nabywanie wiedzy pisanie komunikacja

6 JAK WSPIERA SZKOŁA?

7 Nowoczesne uczenie z ruchem w tle Inicjatywy na powietrzu Zabawa dobra na wszystko

8 PERCEPCYJNO - MOTORYCZNY
ROZWÓJ PERCEPCYJNO - MOTORYCZNY Funkcja wzrokowo - przestrzenne Funkcja motoryczna Funkcja słuchowo- językowe

9

10

11

12 ZNACZENIE FUNKCJI WZROKOWO - PRZESTRZENNEJ DLA NAUKI PISANIA I CZYTANIA

13 ZNACZENIE ORIENTACJI KIERUNKOWO – PRZESTRZENNEJ DLA NAUKI MATEMATYKI
Nauka geometrii Orientacja w układzie współrzędnych Rozwiązywanie grafów

14 wzrokowo-przestrzennej - pomoce
Ćwiczenia percepcji wzrokowo-przestrzennej - pomoce Ćwiczenia na materiale nieliterowym: - klocki, Jenga, manipulacje przestrzenne zabawkami np. Puzzle, Studnia Jakuba - porównywanie, wyszukiwanie, klasyfikowanie, rysowanie wg wzoru, szukanie różnic, analiza i synteza wzrokowa, szeregowanie, spostrzeganie kształtów, ćwiczenia Frostig, wyszukiwanie szczegółu itp.. - manipulacje linią i przekraczanie linii środka - rysowanie oburącz, odbicie lustrzane, leniwa ósemka - ćwiczenia przestrzenne – nad, pod, za, przed, z przodu, z tyłu, po lewej, po prawej… 2. Ćwiczenia na materiale literowym - Odszukiwanie litery w rozsypance, w obrazach - Rysowanie po śladzie liter lub po punktach - Alfabet sensoryczny - łączenie wzroku z dotykiem - Anagramowanie – układanie wyrazu z rozsypanych liter - Analogowanie – szukanie analogi - Uzupełnianie wyrazu o brakujące litery - Rebusy – z użyciem obrazków i liter - Klocki literowe itp..

15 Jak ćwiczyć?…

16 FUNKCJA SŁUCHOWO - JĘZYKOWA
W kształtowaniu się umiejętności czytania i pisania istotną rolę odgrywa zmysł słuchu. Zasadniczym celem uwrażliwiania słuchowego jest rozpoznawanie, różnicowanie i klasyfikowanie bodźców słuchowych oraz umiejętne rozpoznawanie określonych dźwięków spośród innych. Dlatego podstawowe symptomy trudności w przetwarzaniu słuchowym to: błędy w pisowni, mylenie liter, zapominanie kolejności liter w wyrazie, trudności w pamięci słuchowej (tabliczka mnożenia, wierszyki, definicje). WADY WYMOWY UNIEMOŻLIWIAJĄ PRAWIDŁOWE NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWO – JĘZYKOWYCH

17 Jak ćwiczyć?...

18 Jak wspiera szkoła

19

20 METODA WARNKEGO - w diagnozie i terapii dysleksji i specyficznych trudności w nauce.
W szkole stawiamy na pracę optymalnie zindywidualizowaną,  gdzie talent i trudność to najpoważniejsze wyzwania.  TERAPIA DYSGRAFII za pomocą inteligentnego długopisu z tabletem wsparcie wsparcie TRENING LATERALNY -zmierzający do poprawy czytania odbywa się przy pomocy urządzenia ALPHA TRAINER PROFESIONAL

21 Motoryka - mała – ruchy narzędziowe
Zdolność posługiwania się narzędziami takimi jak przybory pisarskie oraz plastyczne (ołówki, kredki, nożyczki), związana z ich właściwym chwytem oraz skutecznym stosowaniem.

22 Ćwiczenie w zabawie plan na rozwój Aktywność plastyczna Kreatywny ruch
doświadczenia Kreatywny ruch Zaplanowany relaks zajęcia twórcze

23 FUNKCJA MOTORYCZNA motoryka duża Motoryka duża
To ruch angażujący globalnie ciało. Najistotniejsze w kształtowaniu prawidłowej motoryki są: - orientacja przestrzenna i kierunkowa - orientacja w schemacie ciała - koordynacja kończyn - prawidłowe napięcie mięśniowe Jak usprawniać: taniec ruch sport zabawy ruchowe z pomocami

24 ROZWÓJ UMYSŁOWY

25 ASPEKTY ROZWOJU UMYSŁOWEGO
pisanie uwaga myślenie czytanie nabywanie wiedzy pamięć mowa funkcjonowanie np. w szkole

26 UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DLA
UWAGA TO UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DLA DZIECKA PODCZAS NAUKI. Zdolność kierowania uwagi na wybrany obiekt (zgodny z poleceniem) uwaga dowolna skupiania jej przez określony czas trwałość uwagi

27 Ćwiczenia doskonalące uwagę i pamięć dziecka
Nauka wierszyków, piosenek. Gry typu MEMO. Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło. Nauka kolejności dni tygodnia, pór roku… - tzw. ciągi pamięciowe Zagadki, zawierające w treści dwie lub więcej wskazówek.

28 Jak wspierać myślenie u dziecka?
Proponować dziecku gry planszowe. Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło rozwiązanie problemu. Proponować gry/zabawy, polegające na tworzeniu klas (np. dzielenie zbioru obrazków na grupy: zwierzęta, rośliny itp.) Bawić się z dzieckiem w porównywanie obiektów pod względem wielkości, liczebności itp.

29 Jak szkoła wspiera myślenie i rozwój umysłowy?...
Programy edukacyjne: STEM CZYM SKORUPKA ZA MŁODU ZE SZTUKA NA TY KIDS CLUB ROBOTYKA DLA JUNIORA BUDUJE I WIEM

30 DOŚWIADCZENIE RUCH WIEDZA INTELIGENCJA

31 ROZWÓJ EMOCJONALNO - MOTYWACYJNY

32 ELEMENTY ROZWOJU EMOCJONALNO – MOTYWACYJNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
poczucie obowiązku panowanie nad emocjami nabywanie wiedzy motywacja poznawcza relacje z dorosłymi funkcjonowanie w szkole umiejętność pokonywania trudności empatia relacje rówieśnicze

33 JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ EMOCJONALNO – MOTYWACYJNY DZIECKA?
Rozmawiać z dzieckiem o uczuciach. Uwrażliwiać dziecko na potrzeby i uczucia innych osób poprzez rozmowy oraz prezentowanie właściwych postaw społecznych. Powierzać dziecku obowiązki i odpowiedzialne zadania (dostosowane do wieku). Rozbudzać w dziecku ciekawość poznawczą poprzez bogactwo doświadczeń, muzea, kino intelektualnych i kulturalnych (książki, wystawy, muzea, kino, teatr, wycieczki).

34 ROZWÓJ SPOŁECZNY

35 ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
poczucie przynależności do grupy motywy prospołeczne relacje rówieśnicze funkcjonowanie w szkole rozumienie zasad i norm społecznych porównywanie siebie z innymi relacje z dorosłymi

36 Jak wspierać rozwój społeczny dziecka?
Dawać dziecku jak najwięcej okazji do kontaktów z rówieśnikami. Stwarzać dziecku okazje do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Inspirować dziecko do do zachowań prospołecznych (działania na rzecz innych). Rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych z przeżytymi sukcesami oraz porażkami.

37 Jak szkoła wspiera rozwój społeczny?...
RAZEM, DO SIEBIE GŁÓWNA IDEA NAUCZANIA SPOŁECZNEGO


Pobierz ppt "wzrokowo - przestrzenne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google