Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) Gotowość szkolna ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) Gotowość szkolna ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ."— Zapis prezentacji:

1 ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) Gotowość szkolna ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ EMOCJONALNO - MOTYWACYJNY ROZWÓJ EMOCJONALNO - MOTYWACYJNY ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ UMYSŁOWY ROZWÓJ UMYSŁOWY wzrokowo - przestrzenne słuchowo-językowemotoryka

2 Czy szkoła może pomóc w rozwoju mojego dziecka? Skończ z myśleniem, że dzieci trzeba ratować przed szkołą

3 dotyk dźwięk zapach smak obraz

4 ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny)

5 WPŁYW ROZWOJU FIZYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA odporność na choroby i choroby izmęczenie odporność na choroby i choroby izmęczenie sprawność narządów narządówzmysłówsprawność zmysłów sprawnośćnarządówartykulacyjnychsprawnośćnarządówartykulacyjnych koordynacja i sprawność ruchowa ruchowa sprawnośćmanualnasprawnośćmanualna pisaniepisanie czytanieczytanie nabywanie wiedzy komunikacjakomunikacja funkcjonowaniefunkcjonowanie

6 JAK WSPIERA SZKOŁA?

7 Inicjatywy na powietrzu Nowoczesne uczenie z ruchem w tle Zabawa dobra na wszystko

8 ROZWÓJ PERCEPCYJNO - MOTORYCZNY ROZWÓJ Funkcja wzrokowo - przestrzenne Funkcja wzrokowo - przestrzenne Funkcja słuchowo- językowe Funkcja słuchowo- językowe Funkcja motoryczna Funkcja motoryczna

9

10

11

12 ZNACZENIE FUNKCJI WZROKOWO - PRZESTRZENNEJ DLA NAUKI PISANIA I CZYTANIA

13 ZNACZENIE ORIENTACJI KIERUNKOWO – PRZESTRZENNEJ DLA NAUKI MATEMATYKI Nauka geometrii Orientacja w układzie współrzędnych Rozwiązywanie grafów

14 Ćwiczenia percepcji wzrokowo-przestrzennej - pomoce 1.Ćwiczenia na materiale nieliterowym: - klocki, Jenga, manipulacje przestrzenne zabawkami np. Puzzle, Studnia Jakuba - porównywanie, wyszukiwanie, klasyfikowanie, rysowanie wg wzoru, szukanie różnic, analiza i synteza wzrokowa, szeregowanie, spostrzeganie kształtów, ćwiczenia Frostig, wyszukiwanie szczegółu itp.. - manipulacje linią i przekraczanie linii środka - rysowanie oburącz, odbicie lustrzane, leniwa ósemka - ćwiczenia przestrzenne – nad, pod, za, przed, z przodu, z tyłu, po lewej, po prawej… 2. Ćwiczenia na materiale literowym - Odszukiwanie litery w rozsypance, w obrazach - Rysowanie po śladzie liter lub po punktach - Alfabet sensoryczny - łączenie wzroku z dotykiem - Anagramowanie – układanie wyrazu z rozsypanych liter - Analogowanie – szukanie analogi - Uzupełnianie wyrazu o brakujące litery - Rebusy – z użyciem obrazków i liter - Klocki literowe itp..

15 Jak ćwiczyć?…

16 FUNKCJA SŁUCHOWO - JĘZYKOWA W kształtowaniu się umiejętności czytania i pisania istotną rolę odgrywa zmysł słuchu. Zasadniczym celem uwrażliwiania słuchowego jest rozpoznawanie, różnicowanie i klasyfikowanie bodźców słuchowych oraz umiejętne rozpoznawanie określonych dźwięków spośród innych. Dlatego podstawowe symptomy trudności w przetwarzaniu słuchowym to:  błędy w pisowni,  mylenie liter,  zapominanie kolejności liter w wyrazie,  trudności w pamięci słuchowej (tabliczka mnożenia, wierszyki, definicje). WADY WYMOWY UNIEMOŻLIWIAJĄ PRAWIDŁOWE NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWO – JĘZYKOWYCH

17 Jak ćwiczyć?...

18 Jak wspiera szkoła

19

20 wsparcie METODA WARNKEGO - w diagnozie i terapii dysleksji i specyficznych trudności w nauce. TRENING LATERALNY -zmierzający do poprawy czytania odbywa się przy pomocy urządzenia ALPHA TRAINER PROFESIONAL TERAPIA DYSGRAFII za pomocą inteligentnego długopisu z tabletem W szkole stawiamy na pracę optymalnie zindywidualizowa ną, gdzie talent i trudność to najpoważniejsze wyzwania.

21 Motoryka - mała – ruchy narzędziowe Zdolność posługiwania się narzędziami takimi jak przybory pisarskie oraz plastyczne (ołówki, kredki, nożyczki), związana z ich właściwym chwytem oraz skutecznym stosowaniem.

22 Aktywność plastyczna doświadczenia Kreatywny ruch zajęcia twórcze Zaplanowany relaks Ćwiczenie w zabawie plan na rozwój

23 FUNKCJA MOTORYCZNA motoryka duża Motoryka duża To ruch angażujący globalnie ciało. Najistotniejsze w kształtowaniu prawidłowej motoryki są: - orientacja przestrzenna i kierunkowa - orientacja w schemacie ciała - koordynacja kończyn - prawidłowe napięcie mięśniowe Jak usprawniać: -taniec -ruch -sport -zabawy ruchowe z pomocami

24 ROZWÓJ UMYSŁOWY ROZWÓJ UMYSŁOWY

25 ASPEKTY ROZWOJU UMYSŁOWEGO uwagauwaga pamięćpamięć mowamowa myśleniemyślenie pisaniepisanie funkcjonowanie np. w szkole funkcjonowanie nabywaniewiedzynabywaniewiedzy czytanieczytanie

26 UWAGA TO UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DLA DZIECKA PODCZAS NAUKI. Zdolność kierowania uwagi na wybrany obiekt (zgodny z poleceniem) uwaga dowolna Zdolność kierowania uwagi na wybrany obiekt (zgodny z poleceniem) uwaga dowolna skupiania jej przez określony czas trwałość uwagi skupiania jej przez określony czas trwałość uwagi

27 Ćwiczenia doskonalące uwagę i pamięć dziecka Nauka wierszyków, piosenek. Gry typu MEMO. Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło. Nauka kolejności dni tygodnia, pór roku… - tzw. ciągi pamięciowe Zagadki, zawierające w treści dwie lub więcej wskazówek.

28 Jak wspierać myślenie u dziecka? Proponować dziecku gry planszowe. Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło rozwiązanie problemu. Proponować gry/zabawy, polegające na tworzeniu klas (np. dzielenie zbioru obrazków na grupy: zwierzęta, rośliny itp.) Bawić się z dzieckiem w porównywanie obiektów pod względem wielkości, liczebności itp.

29 Jak szkoła wspiera myślenie i rozwój umysłowy?... Programy edukacyjne: STEM CZYM SKORUPKA ZA MŁODU ZE SZTUKA NA TY KIDS CLUB ROBOTYKA DLA JUNIORA BUDUJE I WIEM

30 DOŚWIADCZENIE RUCH WIEDZA INTELIGENCJA

31 ROZWÓJ EMOCJONALNO - MOTYWACYJNY ROZWÓJ EMOCJONALNO - MOTYWACYJNY

32 ELEMENTY ROZWOJU EMOCJONALNO – MOTYWACYJNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ panowanienademocjamipanowanienademocjami poczucieobowiązkupoczucieobowiązku umiejętnośćpokonywaniatrudnościumiejętnośćpokonywaniatrudności motywacjapoznawczamotywacjapoznawcza empatiaempatia relacjerówieśniczerelacjerówieśnicze funkcjonowanie w szkole funkcjonowanie relacje z dorosłymi dorosłymi relacje z dorosłymi dorosłymi nabywanie wiedzy wiedzynabywanie

33 JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ EMOCJONALNO – MOTYWACYJNY DZIECKA? Rozmawiać z dzieckiem o uczuciach. Uwrażliwiać dziecko na potrzeby i uczucia innych osób poprzez rozmowy oraz prezentowanie właściwych postaw społecznych. Powierzać dziecku obowiązki i odpowiedzialne zadania (dostosowane do wieku). Rozbudzać w dziecku ciekawość poznawczą poprzez bogactwo doświadczeń, muzea, kino intelektualnych i kulturalnych... (książki, wystawy, muzea, kino, teatr, wycieczki).

34 ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ SPOŁECZNY

35 ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ poczucieprzynależności do grupy poczucieprzynależności rozumienie zasad i norm zasad i normspołecznychrozumienie społecznych motywyprospołecznemotywyprospołeczne porównywanie siebie z innymi porównywanie funkcjonowanie w szkole funkcjonowanie relacje z dorosłymi dorosłymi relacje z dorosłymi dorosłymi relacjerówieśniczerelacjerówieśnicze

36 Jak wspierać rozwój społeczny dziecka? Dawać dziecku jak najwięcej okazji do kontaktów z rówieśnikami. Stwarzać dziecku okazje do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Inspirować dziecko do do zachowań prospołecznych (działania na rzecz innych). Rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych z przeżytymi sukcesami oraz porażkami.

37 Jak szkoła wspiera rozwój społeczny?... RAZEM, DO SIEBIE GŁÓWNA IDEA NAUCZANIA SPOŁECZNEGO


Pobierz ppt "ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) ROZWÓJ FIZYCZNY (aspekt medyczny) Gotowość szkolna ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google