Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do Multimediów Wzrok i właściwości widzenia. Modele barw. Barwa w grafice komputerowej Wykład 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do Multimediów Wzrok i właściwości widzenia. Modele barw. Barwa w grafice komputerowej Wykład 2."— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do Multimediów Wzrok i właściwości widzenia. Modele barw. Barwa w grafice komputerowej Wykład 2

2 A. Wieczorkowska2 Bodziec wzrokowy/słuchowy – mierzalna cecha fizyczna: luminancja, długość fali, ciśnienie (dźwięk) etc. Wrażenie – natychmiastowy efekt pobudzenia fizycznego Percepcja – efekt zjawiska zmysłowego; na efekt ten wpływają procesy wyższego rzędu, takie, jak pamięć, uwaga, doświadczenie Podstawowe pojęcia

3 A. Wieczorkowska3 Barwa Barwa jest psychofizyczną cechą percepcji wzrokowej –jest wrażeniem wytwarzanym w mózgu jako reakcja na światło dopływające do siatkówki oka Wrażenie barwy jest zależne od rodzaju światła emitowanego przez źródła światła lub odbijanego przez obiekty

4 A. Wieczorkowska4 Barwa Wrażenie subiektywne – ocena obserwatora, który odbiera (i przetwarza) bodziec Metameryzm – różne widma mogą być postrzegane jako ta sama barwa –światło odbierane przez siatkówkę oka może składać się z fal o różnych długościach, jednak barwy o różnym składzie widmowym mogą dawać takie samo wrażenie w pewnym warunkach oświetleniowych zależność od rodzaju światła –barwy te nazywamy metamerami Barwa jest opisywana w przestrzeni trójwymiarowej –Odcień barwy (kolor), nasycenie, jasność

5 A. Wieczorkowska5 Atrybuty barwy Barwa postrzegana w terminach obserwatora: Kolor – –kolor widziany przez człowieka (żółty itp.) Jasność/intensywność/luminancja Nasycenie/chrominancja

6 A. Wieczorkowska6 Jasność/intensywność/luminancja ilość światła emitowanego lub odbijanego – „ile czerni jest wmieszane w kolor” –Luminancja – achromatyczny składnik barwy (ilość światła emitowanego lub odbitego) –Intensywność dotyczy barw achromatycznych. Jest wielkością fizyczną (cd/m 2 ), ale czasem używana jest zamiennie z terminami perceptualnymi, psychofizycznymi –Jasność: lightness, brightness

7 A. Wieczorkowska7 Jasność lightness odnosi się do obiektów i jest związana z ilością odbijanego światła. Opisy słowne: bardzo jasny, jasny, średni, ciemny, bardzo ciemny brightness odnosi się do źródeł światła i jest związana z ilością światła emitowanego. Opisy: bardzo przyćmiony, przyćmiony, średni, jasny, bardzo jasny

8 A. Wieczorkowska8 Nasycenie/chrominancja Określa czystość (w terminach zmieszania z bielą) lub żywość barwy. Jest to stopień zróżnicowania w stosunku do szarości dla różnych barw o tej samej jasności

9 A. Wieczorkowska9 Nasycenie/chrominancja Nasycenie dotyczy jasności barwy - zwiększenie jasności jest postrzegane jako zmniejszenie nasycenia i na odwrót Chrominancja – porównanie z bielą; nie zmienia się przy zmianie jasności. Opisy słowne: szarawa, średnia, mocna, żywa

10 A. Wieczorkowska10 Atrybuty barwy Barwa specyfikowany w terminach światła –Dominująca długość fali –Luminancja –Czystość

11 A. Wieczorkowska11 Barwa w terminach światła Dominująca długość fali – określa, jaki „kolor” widzimy. Odpowiada subiektywnemu wrażeniu koloru Luminancja – określa ilość światła/światła odbitego. Dla światła achromatycznego jest to intensywność światła, dla chromatycznego odpowiada subiektywnemu pojęciu jasności

12 A. Wieczorkowska12 Barwa w terminach światła Czystość – określa rozkład widmowy, jaki powoduje powstanie światła o danej barwie. Jest to proporcja dominującej długości fali i światła białego, niezbędnego do zdefiniowania tej barwy. Czystość odpowiada perceptualnemu pojęciu nasycenia

13 A. Wieczorkowska13 Cechy fizyczne a cechy perceptualne barwy –Odpowiedniość między fizycznymi (opartymi na świetle) i perceptualnymi (postrzeganymi przez obserwatora) terminami opisu barwy FizycznePerceptualne (psychofizyczne) LuminancjaJasność: źródła światła – światło emitowane; obiekty – światło odbite Dominująca długość faliKolor (koło barw; czerwony/fioletowy, itp.) CzystośćNasycenie (żywy/pastelowy)

14 A. Wieczorkowska14 Cechy fizyczne a cechy perceptualne barwy Uwaga : Oko ludzkie jest bardziej czułe na zmiany luminancji niż na zmiany chrominancji, co wykorzystano w standardzie JPEG

15 A. Wieczorkowska15 Wzrok i widzenie człowieka

16 A. Wieczorkowska16 Wzrok i widzenie człowieka Źrenica kontroluje ilość światła dochodzącą do oka (analogicznie jak przesłona aparatu fotograficznego) Dwie soczewki powodują dostosowanie wzroku do odległości: rogówka (stała) i soczewka o zmiennej ogniskowej

17 A. Wieczorkowska17 Siatkówka Siatkówka zawiera 5 warstw komórek Pierwsza warstwa zawiera 4 typy fotoreceptorów (komórek wrażliwych na światło) Pręciki – około 120 milionów – wrażliwe na światło achromatyczne (widzenie czarno-białe) –Działają przy słabym świetle, nie dają wrażeń barwnych – widzenie skotopowe (pręcikowe) Czopki – około 8 milionów – odpowiadają za widzenie barw w świetle dziennym. Wyróżniamy 3 typy, działające jako filtry o różnych zakresach –Widzenie fotopowe (czopkowe)

18 A. Wieczorkowska18 Czopki Dla krótkich fal (typ S), o maksymalnej czułości dla 440 nm, tj. fiolet, zwykle opisywany jako „niebieski” –Czopki niebieskoczułe Dla średniej długości fal (typ M), o maksymalnej czułości dla 550 (545, 530-540) nm, tj. żółtawo- zielony, zwykle opisywany jako „zielony” –Czopki zielonoczułe Dla długich fal (typ L), o maksymalnej czułości dla 570 (560-580) nm, tj. żółty, zwykle opisywany jako „czerwony” –Czopki czerwonoczułe

19 A. Wieczorkowska19 Pręciki i czopki Pręciki są wysoce światłoczułe i głównie odpowiedzialne za wykrywanie kształtu i ruchu. Nie mogą one jednak rozróżniać kolorów czopki są mniej wrażliwe na światło, ale mają zdolność rozróżniania kolorów. Umożliwiają postrzeganie drobnych szczegółów –A - czopki i pręciki podłączone do włókna nerwowego –B - pojedyncze czopki podłączone do włókna nerwowego –C - grupa pręcików podłączona do włókna nerwowego

20 A. Wieczorkowska20 Pręciki Około 100 pręcików jest połączonych z pojedynczym włóknem nerwowym –W efekcie grupy pręcików są wysoce światłoczułe z powodu efektu sumowania się ich stymulacji –ostrość jest niska, ponieważ mózg nie potrafi rozróżnić pojedynczych pręcików w grupie –W warunkach widzenia wyłącznie pręcikowego otrzymuje się raczej zamazany obraz –Pręciki nie rozróżniają kolorów, ale wrażliwość pigmentu pręcika różni się dla różnorodnych kolorów widmowych Maksymalna wrażliwość dla długości 507 nm (światło zielone) http://www.swiatlo.tak.pl/pts/pts-oko-proces-widzenia.php http://mars.iti.pk.edu.pl/~bartm/sm/w03.pdf

21 A. Wieczorkowska21 Czopki Czopki występują rzadko na powierzchni całej siatkówki, ale są gęsto upakowane w żółtej plamce każdy czopek w dołku środkowym jest połączony indywidualnie z mózgiem –wysoka zdolność rozdzielcza wrażliwość na światło jest o wiele niższa dla czopków niż dla pręcików –przy poziomach luminancji 3,5 cd/m2 i mniejszych, czopki stopniowo przestają działać Punkt maksymalnej czułości czopków - dla fali o długości 555 nm (kolor jasno żółty) Liczba barw postrzeganych – od 35 tys. do ok. 10 mln

22 A. Wieczorkowska22 Pręciki i czopki Przy bardzo niskim poziomie oświetlenia, gdy czopki przestają już funkcjonować, działanie przejmują pręciki Kolory niebieskie stają się wtedy jaśniejsze w porównaniu z barwami czerwonymi Zjawisko to zostało odkryte w 1825 roku przez czeskiego fizjologa o nazwisku Johann Evangelista Purkinje –zjawisko Purkinjego ("przesunięcie Purkinjego" "objaw Purkinjego„)

23 A. Wieczorkowska23 Czopki 1nm=1/100000 mm (=10 -9 m) Zakres: 280-780 nm (380-400 – 700-780) -> 400-700 Czopki są skoncentrowane głównie w plamce żółtej –w tzw. dołku środkowym plamki żółtej brak pręcików W plamce ślepej brak fotoreceptorów Ruchy oka - istotne dla widzenia człowieka, dla podtrzymania wrażenia wzrokowego 6 mięśni ukierunkowuje oko na przedmiot obserwacji

24 A. Wieczorkowska24 Czułość a rozdzielczość wzroku Czułość wzroku – zdolność ekstrakcji informacji przy niskich poziomach luminancji Rozdzielczość wzroku – zdolność rozróżniania małych detali przestrzennych

25 A. Wieczorkowska25 Czułość a rozdzielczość wzroku Połączenie 1:1 czopków w plamce żółtej poprzez nerw wzrokowy z komórkami zwojowymi daje dobrą rozdzielczość wzroku, ale przy dostatecznie dużych poziomach jasności Połączenie n:1 (many-to-one) pręcików na obrzeżach siatkówki poprzez nerw wzrokowy z komórkami zwojowymi daje najwyższą czułość

26 A. Wieczorkowska26 Czułość a rozdzielczość wzroku Stąd znacznie silniejsza czułość wzroku na zmiany „jasno-ciemno” w widzeniu peryferyjnym, kosztem zdolności rozróżniania detali Widzenie peryferyjne charakteryzuje się również większą czułością czasową, tj. na zmiany luminancji w czasie

27 A. Wieczorkowska27 Podstawowe mechanizmy widzenia Prawo Webera-Fechnera: percepcja w postępie arytmetycznym zależy od geometrycznego postępu faktów fizycznych –Np. percepcja równomiernego przyrostu stopni szarości

28 A. Wieczorkowska28 Podstawowe mechanizmy widzenia Prawo Bezolda-Brückego: w zakresie widzenia fotopowego wraz ze zmianą jasności zachodzą zmiany barwy postrzeganej –Przy znacznym zwiększeniu jasności barwy (rozjaśnienie monitora) kolory pasma czerwono-pomarańczowego ulegają przesunięciu w kierunku żółtych, a pasma niebiesko-fioletowego w kierunku błękitu –Przy zmniejszeniu jasności poniżej granicy widzenia fotopowego następuje stopniowe znikanie kolorów żółtych i błękitnych

29 A. Wieczorkowska29 Podstawowe mechanizmy widzenia Prawo Talbota: –Jeżeli punkt siatkówki zostaje pobudzony przez bodziec świetlny, którego wartość fotometryczna zmienia się okresowo z częstotliwością większą od zanikowej, to wywołuje on wrażenie takie same, jak bodziec o wartości stałej równej średniej wartości bodźca zmiennego w okresie światło migające postrzegane jest jako ciągłe o intensywności mniejszej o połowę –Szybko następujące po sobie kolejne okresowe bodźce wywołują w oku wrażenie równomiernej jaskrawości, jeśli ich częstotliwość leży powyżej cz.zanikowej Oko ma zdolność uśredniania w czasie http://www.brilux.pl/wiedza.aspx?act=p_ssi&s_id=p_e&naglowek=797&wt=trojkat _mg6&litera=Phttp://www.brilux.pl/wiedza.aspx?act=p_ssi&s_id=p_e&naglowek=797&wt=trojkat _mg6&litera=P http://sound.eti.pg.gda.pl/student/pp/widzenie.pdf http://lumen.iee.put.poznan.pl/studenci/niestacjonarne/W2-Zarowki.pdf

30 A. Wieczorkowska30 Podstawowe mechanizmy widzenia Widzenie wczesne: W dowolnym momencie, czułość oka jest ograniczona do 2 jednostek w skali logarytmicznej. Poziomy jasności poniżej dolnego poziomu są postrzegane jako najciemniejsze, a powyżej górnego poziomu – jako najjaśniejsze, co daje dynamiczną adaptację do zmian jasności

31 A. Wieczorkowska31 Podstawowe mechanizmy widzenia Postrzegana jasność nie jest liniową funkcją luminancji:

32 A. Wieczorkowska32 Podstawowe mechanizmy widzenia W skali logarytmicznej, liniowo postrzegane zmiany jasności wymagają geometrycznych zmian luminancji Postrzegana jasność: –Skala wrażliwości układu wzrokowego człowieka ma 14 poziomów (w skali logarytmicznej)

33 A. Wieczorkowska33 Kontrast Percepcja kontrastu: gdzie: C – kontrast l(O) – luminancja obiektu l(B) – luminancja tła

34 A. Wieczorkowska34 Kontrast Wrażliwość na kontrast zależy od przestrzennego rozkładu obszarów jasnych i ciemnych Minimalna modulacja konieczna do spostrzeżenia wzorca jest funkcją częstotliwości przestrzennej

35 A. Wieczorkowska35 Kontrast CSF – contrast sensitivity function

36 A. Wieczorkowska36 Kontrast W kodowaniu obrazów, można osiągnąć większą wydajność poświęcając więcej uwagi danym z tych zakresów częstotliwości przestrzennej, na które oko jest najbardziej czułe Można ukryć szum kwantyzacji (kropkowane wzory) stosując zakresy częstotliwości przestrzennej, na które oko jest najmniej czułe

37 A. Wieczorkowska37 Kontrast Uwaga: Kształt funkcji CSF jest obwiednią zbioru wahań wąskopasmowych, a dodatkowo kształt tej funkcji zależy od luminancji, koloru i modulacji czasowych

38 A. Wieczorkowska38 Migotanie Np. wczesne filmy, monitory, telewizory Percepcja migotania zależy od luminancji, a nie od koloru Czynniki: luminancja, częstotliwość odświeżania, przeplatanie, trwałość fosforu, wielkość monitora/tv, –a także: warunki oglądania (widzenie z udziałem plamki żółtej/widzenie peryferyjne), wiek obserwatora, leki (środki uspokajające), kofeina

39 A. Wieczorkowska39 Migotanie Przeplot w tv –W tv w ciągu każdej sekundy 15 625 razy odbierana jest tzw. ramka (w uproszczeniu pozioma linia) –pierwsza 1/50 sekundy zawiera 312.5 linii, które są wyświetlane na pozycjach 1, 3, 5... (nieparzystych) i tworzą one półobraz nieparzysty –kolejna, druga 1/50 sekundy zawiera również 312.5 linii, wyświetlanych na pozycjach parzystych; tworzą one półobraz parzysty –W trakcie 2/50 czyli 1/25 sekundy widzimy obraz o rozdzielczości 625 linii poziomych, gdyż oko ludzkie zachowuje bezwładność przez ok. 80ms, tj. 2/25 s. http://konrad.glibowski.ks-zeromskiego.info/przeplot.htm

40 A. Wieczorkowska40 Migotanie

41 A. Wieczorkowska41 Migotanie Ciemne szkło redukuje luminancję i zwiększa kontrast; Może posłużyć do redukcji dostrzeganego migotania

42 A. Wieczorkowska42 Widzenie barw Trójchromatyczność – czopki w siatkówce oka stanowią filtry pasmowoprzepustowe trzech rodzajów: „niebieski”, „zielony” i „czerwony” –Trójchromatyczna teoria widzenia Younga-Helmholtza można otrzymać wszystkie barwy w wyniku zmieszania trzech barw podstawowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej, zaś w oku są odpowiednie receptory Każdy z mechanizmów czopka jest „ślepy na kolor”: sygnał z filtru (czopka) będzie identyczny, niezależnie od tego, czy jest w zakresie lewej części szczytu filtru, czy prawej

43 A. Wieczorkowska43 Widzenie barw Dodatkowo, 40(50)% kobiet i 10% mężczyzn ma receptor pomarańczowy (zakres – pomiędzy zielonym a czerwonym)

44 A. Wieczorkowska44 Widzenie Szczyt czułości jasności – dla 550 nm

45 A. Wieczorkowska45 Widzenie barw Zaobserwowany kolor zależy od trójwymiarowego wektora sygnałów wykrytych przez czopki i jest kombinacją tych sygnałów

46 A. Wieczorkowska46 Widzenie barw Ze względu na odwzorowanie many-to-one z nieskończenie wymiarowego wektora światła do trójwymiarowego wektora na siatkówce, wrażenie tego samego koloru może powstać w wyniku działania wielu różnych wektorów trójwymiarowych

47 A. Wieczorkowska47 Widzenie barw Np. pobudzenie falami długimi i średnimi – światłem bichromatycznym o długościach 530nm i 630nm, o równych energiach, wywoła wrażenie światła żółtego To samo wrażenie uzyskane zostanie poprzez dowolne pobudzenie światłem monochromatycznym o długości fali 550nm

48 A. Wieczorkowska48 Widzenie barw

49 A. Wieczorkowska49 Widzenie barw Dowolną barwę można otrzymać jako kombinację 3 barw podstawowych (pierwotnych, głównych - niezależnych kolorymetrycznie) – 3 barwy wystarczą do otrzymania milionów kolorów –Stanowi to podstawę tv kolorowej i monitorów kolorowych –Dowolny kolor otrzymywany jest jako kombinacja 3 barw pierwotnych: RGB Dla dowolnego systemu, zestaw barw pierwotnych definiuje zakres (gamut) barw które ten system może wygenerować Każdą barwę można otrzymać poprzez nieskończoną liczbę kombinacji fal różnej długości

50 A. Wieczorkowska50 Widzenie barw Podstawy mieszania barw: Dowolne 3 barwy liniowo niezależne (tj. takie, że żadnej z nich nie można otrzymać jako mieszaniny pozostałych) mogą być barwami pierwotnymi

51 A. Wieczorkowska51 Widzenie barw Mieszanie addytywne – proces mieszania emisji ze źródeł światła, pokrywających różne części widma. Czerń otrzymywana jest, gdy nie miesza się żadnych barw (zerowa energia emisji), zaś biel otrzymywana jest jako zmieszanie 3 barw podstawowych z maksymalną energią –opiera się emisji barw (przez lampy lub np. monitory komputera) –Dodawanie do siebie barw prowadzi do jaśniejszej barwy wynikowej i zmierza do bieli Przykład – tv kolorowa i kolory podstawowe RGB (Red-Green-Blue, tj. czerwony-zielony-niebieski)

52 A. Wieczorkowska52 Widzenie barw Mieszanie subtraktywne – proces filtracji odbijanych części widma; mieszanie farb. W tym procesie rozkład widmowy światła ulega selektywnej redukcji. Użyta w mieszaniu farba usuwa ze światła białego te składowe, które pochłonęła, a odbija fale odpowiadające jej barwie –opiera się na użyciu farby lub procesie druku. Kolor powstaje poprzez odbicie światła –mieszanie kolorów prowadzi do ściemnienia-zmierza do czerni Biel – brak mieszania (odbijanie całego widma; nieprzezroczysta biała powierzchnia odbija i rozprasza wszystkie długości fal) Czerń – mieszanie 3 kolorów podstawowych w maksymalnych ilościach (czarna powierzchnia pochłania wszystkie długości fal) Przykład – druk kolorowy i CMY (Cyan-Magenta- Yellow, tj. zielonkawoniebieski-purpurowy-żółty), CMYK(CMY-Black, tj. dodany barwnik czarny)

53 A. Wieczorkowska53 Widzenie barw Mieszanie subtraktywne – druk http://wiem.onet.pl/http://wiem.onet.pl/ CMY są odpowiednio dopełnieniami barw, używanych do opisu RGB do światła białego. Dzięki tej właściwości CMYK lepiej nadaje się do opisu barwy w druku, gdzie rolę gra pochłanianie światła przez farbę drukarską –Barwy procesowe to takie barwy, które powstały w procesie druku przez mieszanie barw podstawowych CMYK –Barwy miejscowe (spotowe) to takie barwy, które powstały poprzez mieszanie farb wg ściśle określonej receptury producenta Do druku używana jest farba o barwie specjalnej wyprodukowana przez producenta, a nie poprzez mieszanie subtraktywne barw głównych

54 A. Wieczorkowska54 Kombinacje barw Wyjścia fotoreceptorów oka łączą się w nerwie optycznym, gdzie są konwertowane do 3 kanałów (tzw. przetwarzanie/kodowanie antagonistyczne) –R+G –R-G –Y-B

55 A. Wieczorkowska55 Przetwarzanie antagonistyczne

56 A. Wieczorkowska56 Przetwarzanie antagonistyczne R+G: achromatyczna zawartość barwy (jasność). Błękit jest z tego kanału wykluczany – nie wpływa na percepcję jasności; zmiany błękitu nie są wystarczające do dostrzeżenia zmian barwy, a zatem nie jest konieczne ich kodowanie

57 A. Wieczorkowska57 Przetwarzanie antagonistyczne R-G: jeden z kanałów chromatycznych („czerwony-lub-zielony”, „czerwony-minus- zielony”). Stąd nie jest możliwe uzyskanie wrażenia koloru czerwono-zielonego, w odróżnieniu od możliwości zobaczenia koloru zielono-żółtego, zielono- niebieskiego, czerwono-niebieskiego)

58 A. Wieczorkowska58 Przetwarzanie antagonistyczne Y-B: drugi z kanałów chromatycznych („żółty-lub-niebieski”, „żółty-minus- niebieski”). Stąd nie jest możliwe uzyskanie wrażenia koloru żółto-niebieskiego

59 A. Wieczorkowska59 Widzenie barw –Deuteranopia – nierozpoznawanie barwy zielonej –Protanopia - nierozpoznawanie barwy czerwonej –Tritanopia - nierozpoznawanie barwy niebieskiej –Tetartanopia - nierozpoznawanie barwy żółtej »http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/ »http://www.biyee.net/v/color_vision_test/http://www.biyee.net/v/color_vision_test/ Około 8% mężczyzn (w mniejszym procencie Azjaci) oraz ok. 1% kobiet cierpi na genetyczne zaburzenia widzenia barw Najczęstszą wadą (5% mężczyzn, 0.5% kobiet) jest niezdolność lub słabe rozróżnianie kolorów czerwonego i zielonego

60 A. Wieczorkowska60 Widzenie barw Deuteranomaly –Przyczyną jest anomalia czopków typu M, co powoduje słabe rozróżnianie fal średnich (M) i długich (L), ze względu na szczyt czułości takich czopków przypadający znacznie bliżej szczytu czopków L

61 A. Wieczorkowska61 Widzenie barw Podobny efekt wywołuje anomalia czopków typu L, gdy szczyt czułości czopków L jest przesunięty bliżej w stronę szczytu czułości czopków typu M

62 A. Wieczorkowska62 Widzenie barw Poważniejszą przyczyną nierozróżniania kolorów zielonego i czerwonego jest całkowity brak czopków typu M. Podobny efekt daje brak czopków typu L –Taka wada wzroku jest jednak znacznie rzadsza W bardzo niewielkim odsetku populacji zdarza się całkowity brak percepcji barw, najczęściej jako rezultat urazu głowy

63 A. Wieczorkowska63 Widzenie barw a ich wyświetlanie Projektując np. strony www wskazane jest uwzględnienie użytkowników mających trudności w rozróżnianiu kolorów Najważniejsze informacje powinny być wyświetlane nie tylko w wyróżnionym kolorze, ale również z dodatkową różnicą w luminancji

64 A. Wieczorkowska64 Widzenie barw a ich wyświetlanie Należy unikać wyświetlania różnic używając barw z jednego kanału chromatycznego, w szczególności z kanału R-G, gdyż odpowiada on za najczęstszą wadę rozróżniania kolorów Np. zamiast kodować zakres wartości za pomocą odcieni czerwonego i zielonego, lub żółtego i niebieskiego, należy wybrać kombinację kolorów z kanału R-G oraz Y-B

65 A. Wieczorkowska65 Widzenie barw a ich wyświetlanie Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ze swojej wady rozróżniania barw Odrębnym problemem jest nazywanie kolorów (brak słownictwa, nieumiejętność właściwego nazwania koloru) Daltoniści mogą wykorzystywać znajomość typowego umieszczenia świateł na skrzyżowaniach: czerwone u góry, zielone na dole. Umieszczenie świateł poziomo (dość rzadkie) uniemożliwia to rozpoznanie

66 A. Wieczorkowska66 Interakcje kolor-luminancja Mechanizmy percepcji koloru i luminancji uzupełniają się nawzajem; szczególnie dotyczy to rozdzielczości wzroku Luminancja a rozdzielczość kolorów –System percepcji luminancji może rozróżniać bardzo drobne szczegóły. Szczyt czułości przypada na 2-4 cykle na stopień, z częstotliwością odcięcia 60 cykli na stopień

67 A. Wieczorkowska67 Interakcje kolor-luminancja System percepcji koloru może rozróżnić jedynie zgrubne zmiany przestrzenne. Szczyt czułości dla krat o stałej luminancji przypada dla niskich częstotliwości, a częstotliwość odcięcia – około 10-20 cykli na stopień

68 A. Wieczorkowska68 Luminancja a rozdzielczość kolorów 1.Mechanizm postrzegania luminancji pośredniczy w postrzeganiu wysokiej częstotliwości przestrzennej 2.Mechanizm luminancji ma szersze pasmo 3.Mechanizm widzenia kolorów pośredniczy w postrzeganiu niskiej częstotliwości przestrzennej

69 A. Wieczorkowska69 Luminancja a rozdzielczość kolorów 1.Mechanizm luminancji pośredniczy w postrzeganiu wysokiej częstotliwości przestrzennej –Np. trudno odczytać żółty tekst na białym tle, gdyż różnica w luminancji jest wówczas bardzo mała –Wysoka rozdzielczość przestrzenna zależy od luminancji i jest niezależna od koloru

70 A. Wieczorkowska70 Luminancja a rozdzielczość kolorów 2.Mechanizm luminancji ma szersze pasmo –Konieczne jest szersze pasmo do zakodowania przestrzennych zmian luminancji Dodanie koloru przy konwersji tv czarno-białej do kolorowej wymagało niewiele dodatkowego pasma –W kompresji obrazów barwnych należy poświęcić większe pasmo na kodowanie luminancji, aby osiągnąć wyższy stosunek kompresji nie tracąc na jakości obrazu

71 A. Wieczorkowska71 Luminancja a rozdzielczość kolorów 3.Mechanizm widzenia kolorów pośredniczy w postrzeganiu niskiej częstotliwości przestrzennej –Małe punkty kolorowe „tracą” kolor i wydają się być achromatyczne –Barwy wydają się być bardziej nasycone i intensywne na większych powierzchniach –Obraz na wielkim ekranie wydaje się być bardziej kolorowy niż na mniejszym Przy projektowaniu GUI (graphical user interfaces) małe różnice koloru między oknami są wystarczające do odróżnienia okien i nie ma potrzeby używania ostrych, nasyconych barw

72 A. Wieczorkowska72 Modele barw Przestrzeń barw jest trójwymiarowa Istnieje wiele modeli przestrzeni barw, np. HSB/HSL (kolor, nasycenie, jasność), RGB http://www.ic.al.lg.ua/~ksv/gimpdoc-html/color.html R B G K W Y M C http://www.lon-capa.org/~mmp/applist/RGBColor/c.htm

73 A. Wieczorkowska73 CMYK i RGB http://mars.iti.pk.edu.pl/~bartm/sm/w03.pdf

74 A. Wieczorkowska74 Modele barw Systemy fizyczne: RGB, CMY(K) Systemy kolorymetryczne: CIE XYZ; CIE - Commision Internationale de l'Eclairage (Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa) –umożliwiają obiektywne porównanie barw za pomocą kolorymetrii (analizy chemicznej z użyciem kolorymetru do oznaczenia zawartości substancji barwnych) Systemy perceptualne: CIELUV, CIE La*b*, HSB (Munsella), HLS, GLHS - Generalized LHS model –La*b*: wartości zmieniają się w sposób równomierny perceptualnie; L od czerni do bieli, a* od zieleni (wartości ujemne) do czerwieni (dodatnie), b* - od błękitu (ujemne) do żółci (dodatnie) Systemy naturalne (nazewnicze): czerwony, zielony, niebieski; jasny, średni, ciemny

75 A. Wieczorkowska75 Diagram CIE XYZ Krawdzie diagramu odpowiadają „czystym” kolorom widmowym Biel (temperatura 6447 K) – punkt W Dla każdych 2 kolorów ich kombinacja daje punkt leżący na linii je łączącej Dla każdych 3 kolorów ich wszystkie mieszanki leżą we wnętrzu trójkta rozpiętego na nich

76 A. Wieczorkowska76 Temperatura barwowa Kelvina Temperatura barwowa Kelvina – t. ciała doskonale czarnego wysyłającego promieniowanie po podgrzaniu do tej temperatury –http://www.xenon-hid.info/temperatura- barwowa.htmlhttp://www.xenon-hid.info/temperatura- barwowa.html

77 A. Wieczorkowska77 Modele barw Model odpowiadający określaniu barw przez artystów

78 A. Wieczorkowska78 Model YUV Używany do reprezentacji kolorów w video PAL –Y – luminancja –Y = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B Chrominancja – różnica między kolorem a światłem białym o tej samej jasności; reprezentowana przez składowe U, V Definicja pierwotna: –U = B – Y –V = R – Y Aktualnie używa się wartości przeskalowanych (aby sygnał composite video był w wygodnym zakresie): –U = 0.492 (B – Y) –V = 0.877 (R – Y) http://mars.iti.pk.edu.pl/~bartm/sm/w03.pdf

79 A. Wieczorkowska79 Model YCrCb Składowe chrominancji przeskalowane i przesunięte: –Cb = (B – Y)/1.772 + 0.5 –Cr = (R – Y)/1.402 + 0.5 Tak zdefiniowane współczynniki Y, Cb, Cr mają wartości pomiędzy 0 a 1 Model YCbCr jest używany w kompresji JPEG i MPEG

80 A. Wieczorkowska80 Model YIQ Używany do reprezentacji kolorów w systemie NTSC –Cel: lepiej niż YUV dopasować do zdolności percepcyjnych oka ludzkiego I, Q – przeskalowane i obrócone U, V –I – oś pomarańczowo-niebieska; Q – purpurowo-zielona I = 0.877 (R – Y) cos 33° – 0.492 (B – Y) sin 33° Q = 0.877 (R – Y) sin 33 ° + 0.492 (B – Y) cos 33° Oko najbardziej czułe na Y, następnie I, potem Q

81 A. Wieczorkowska81 Gamut Gamut – zakres barwowy, określa możliwości odwzorowania barw i dotyczy wszystkich urządzeń technologicznych tworzących barwy

82 A. Wieczorkowska82 Wpływ koloru na percepcję informacji Utrudnienie HZVKOLORXYBZ YTQIMOŻERSĘC JUTRUDNIĆPGW MPERCEPCJĘDB

83 A. Wieczorkowska83 Wpływ koloru na percepcję informacji Ułatwienie: HZKOLORMXAWSM YTQMOŻEYDYLGS JUŁATWIĆZPGBJ MWPERCEPCJĘBS

84 A. Wieczorkowska84 Wizualizacja danych Skale używane w wizualizacji danych –Tęcza –Heated-object, magenta – przejście przestrzeni barw od czerni do bieli zaczynając od osi R heated object: przejście poprzez kolory “zimne”, a następnie „ciepłe”, implementowane poprzez zwiększanie intensywności kolorów podstawowych w kolejności R,G,B magenta: kolejność R,B,G –Inne Ikony – połączenie koloru i tekstury

85 A. Wieczorkowska85 Barwa w internecie Standardy: CompuServe GIF (Graphics Interchange Format) JPEG (Joint Photographic Experts Group) File Interchange Format MPEG (Moving Pictures Experts Group)

86 A. Wieczorkowska86 GIF http://www.lintilla.demon.co.uk/gif89a.htm Może być użyty do przechowywania wielu obrazów typu bitmapa w jednym pliku i do przesyłania między różnymi platformami sprzętowymi Najczęściej w 1 pliku przechowywany jest 1 obraz Do 256 kolorów –http://www.web- source.net/216_color_chart.htmhttp://www.web- source.net/216_color_chart.htm

87 A. Wieczorkowska87 JPEG JPEG (Joint Photographic Experts Group) File Interchange Format 6-24 bit/pixel dobrze nadaje się do kompresji obrazów o ciągłej gamie barw (zdjęcia) kompresja stratna, chroniąca przy zapisie luminancję i tracąca informację o chrominancji najlepszy obraz przy wyświetlaniu 24-bitowym does not compress well black-and-white images, line art, vector graphics, ray-traced images, animations large areas of a single color end up with artifacts that degrade them significantly

88 A. Wieczorkowska88 MPEG MPEG (Moving Pictures Experts Group) wykorzystanie podobieństw sąsiednich klatek wykorzystanie podobieństw sąsiednich fragmentów obrazu

89 A. Wieczorkowska89 Literatura A.Wieczorkowska, Multimedia. Podstawy teoretyczne i zastosowania praktyczne. PJWSTK, 2008 H. Levkowitz, Color Theory and Modeling for Computer Graphics, Visualisation, and Multimedia Applications, Kluwer AP, London 1997 W. Pastuszak, Barwa w grafice komputerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 B. Hansen, The Dictionary of Multimedia, Terms and Acronyms, Fitzroy Dearborn, Chicago, 1998

90 A. Wieczorkowska90 Literatura uzupełniająca C. Lewis (tech. cons.) 101 Essential Tips, Exploring Multimedia. Dorling Kindersley’97 W.Skarbek: Metody reprezentacji obrazów cyfrowych. Akademicka Oficyna Wydawnicza, W- wa, 1993 K.Skarbek (red.): Multimedia – Algorytmy i standardy kompresji. Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998 R.Tadeusiewicz, M.Flasiński: Rozpoznawanie obrazów. PWN, W-wa, 1991 J.Zabrodzki (red.): Grafika Komputerowa. Metody i narzędzia. WNT Warszawa 1994 http://januszg.hg.pl/ksiazki/graf_komp_met_narz.html http://januszg.hg.pl/ksiazki/graf_komp_met_narz.html


Pobierz ppt "Wstęp do Multimediów Wzrok i właściwości widzenia. Modele barw. Barwa w grafice komputerowej Wykład 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google