Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 DŹWIGNIA OPERACYJNA. 2 Zjawisko dźwigni operacyjnej oznacza, że przedsiębiorstwo uzyskuje procentowo większy wzrost zysków (strat), przy mniejszym procentowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 DŹWIGNIA OPERACYJNA. 2 Zjawisko dźwigni operacyjnej oznacza, że przedsiębiorstwo uzyskuje procentowo większy wzrost zysków (strat), przy mniejszym procentowym."— Zapis prezentacji:

1 1 DŹWIGNIA OPERACYJNA

2 2 Zjawisko dźwigni operacyjnej oznacza, że przedsiębiorstwo uzyskuje procentowo większy wzrost zysków (strat), przy mniejszym procentowym wzroście (spadku) sprzedaży.

3 3 DŹWIGNIA OPERACYJNA -PRZYCZYNA

4 4 Przyczyna dźwigni operacyjnej Przyczyną dźwigni operacyjnej są koszty stałe. Powodują one, że koszty rozpatrywane łącznie, czyli koszty całkowite (koszty stałe i zmienne) są kosztami degresywnymi. Oznacza to, że rosną wolniej od sprzedaży, co powoduje, że zysk jako wielkość wynikowa musi rosnąć szybciej niż sprzedaż. Można te koszty rozpatrywać w ujęciu jednostkowym. wówczas koszt jednostkowy jako koszt degresywny będzie się zmniejszał w miarę wzrostu sprzedaży, oznacza to, że jednostkowy zysk będzie się zwiększał (przy stałej cenie), dzięki temu zysk w ujęciu całkowitym będzie rósł szybciej niż sprzedaż (przy stałym koszcie jednostkowym zysk całkowity rósłby proporcjonalnie do sprzedaży). Dźwignia operacyjna liczona jest po wyeliminowaniu wpływu cen na przychody i koszty.

5 5 STOPIEŃ DŹWIGNI OPERACYJNEJ Stopień dźwigni operacyjnej (SDO) jest miarą mówiącą, jak przy danym poziomie sprzedaży, wpłynie na zysk procentowa zmiana przychodów ze sprzedaży. SDO = % przyrost zysku operacyjnego / % przyrost rozmiarów sprzedaży Stopień dźwigni operacyjnej w danej firmie, przy danym zysku operacyjnym, jest mierzony następującym wzorem: SDO = marża brutto / zysk operacyjny

6 6 DŹWIGNIA OPERACYJNA -PRZYCZYNA

7 7 Przydatność znajomości stopnia dźwigni operacyjnej Znając stopień dźwigni operacyjnej i zakładany procentowy przyrost sprzedaży można ustalić: %przyrost zysku = % owy wzrost sprzedaży * stopień dźwigni operacyjnej oraz kwotę przyrostu zysku operacyjnego: przyrost zysku = % owy wzrost sprzedaży *stopień dźwigni operacyjnej * zysk operacyjny Dźwignia operacyjna jest narzędziem pozwalającym zarządowi szybko określić, jaki wpływ na zyski będą miały zmiany w wielkości sprzedaży, bez konieczności przygotowywania szczegółowych rachunków wyników.

8 8 Zmiany stopnia dźwigni operacyjnej

9 9 DŹWIGNIA OPERACYJNA JAKO MIARA RYZYKA OPERACYJNEGO


Pobierz ppt "1 DŹWIGNIA OPERACYJNA. 2 Zjawisko dźwigni operacyjnej oznacza, że przedsiębiorstwo uzyskuje procentowo większy wzrost zysków (strat), przy mniejszym procentowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google