Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria organizacji Wykład 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria organizacji Wykład 1."— Zapis prezentacji:

1 Teoria organizacji Wykład 1

2 Zakres zagadnień Podstawowe pojęcia
Ewolucja teorii organizacji, twórcy teorii organizacji Funkcje zarządzania i funkcje kierownicze, nadzór korporacyjny Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie Przywództwo Otoczenie organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Kultura organizacji, organizacja oparta na wiedzy

3 Literatura J.W. Stoner „Zarządzanie”
R.W. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami” A.K. Koźmiński „Zarządzanie teoria i praktyka”

4 Podstawowe pojęcia

5 Theoria (z łaciny) oglądanie, kontemplacja, rozważanie

6 Teoria założenie lub system idei wyjaśniających coś, oparty zwłaszcza na ogólnych zasadach niezależnych od poszczególnych rzeczy podlegających wyjaśnieniu składa się z zespołu pojęć i relacji, które wiążą je ze sobą, dając tym samym wyjaśnienie przedmiotu zainteresowania

7 Organizacja Grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów

8 Zarządzanie Powiązanie i koordynacja zasobów organizacji dla osiągnięcia jej celów w sposób sprawny i skuteczny

9 Rodzaje zasobów w organizacji
Ludzkie Finansowe Fizyczne (rzeczowe) Informacyjne

10 CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI

11 Model cyklu życia organizacji – L. Greiner
Wzrost organizacji opisuje jako następstwo okresów ewolucyjnych przerywanych przez wydarzenia o charakterze rewolucyjnym. W każdym ze stadiów cyklu życia organizacji dominują odmienne punkty ciężkości a każda faza kończy się kryzysem zagrażającym przetrwaniu organizacji; Po udanym zażegnaniu kryzysu organizacja wchodzi w kolejne stadium rozwoju

12 1. Faza przedsiębiorczości
organizacja zabiega o stworzenie i sprzedaż swojego produktu małe zespoły, każdy członek organizacji wie, co robią inni przedsiębiorca może z łatwością osobiście kontrolować większość czynności osobisty kontakt przedsiębiorcy z pracownikami – ułatwiony kontakt i motywowanie

13 Kryzys przywództwa organizacja staje się zbyt złożona, aby jedna osoba mogła śledzić wszystkie zachodzące w niej wydarzenia pojawia się problem z integracją zadań organizacji

14 2. Faza kolektywności ustanowienie w organizacji kierownictwa złożonego ze specjalistów, centralizacja podejmowania decyzji, koncentracja na celach w wyniku dyferencjacji rośnie złożoność organizacji

15 Kryzys autonomii podejmowanie decyzji staje się coraz bardziej niesprawne w wyniku nadmiernej centralizacji

16 3. Faza delegacji delegowanie uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble kierownicze rośnie potrzeba integracji

17 Kryzys kontroli niewystarczająca koordynacja zróżnicowanych działań

18 4. Faza formalizacji tworzenie formalnych regulaminów i procedur mających gwarantować takie podejmowanie decyzji, jakie miałoby miejsce w przypadku pełnej centralizacji organizacja rośnie, wzbogacając się o coraz bardziej złożone mechanizmy kontroli, mające integrować coraz bardziej zróżnicowane działania organizacji za pośrednictwem systemów planowania, księgowości i informacji oraz formalnych procedur kontrolnych

19 Kryzys teczkowy polega na tym, że próby powszechnego i bezosobowego stosowania formalnych reguł i procedur prowadzą do powstania w organizacji klimatu, który staje się nie tylko nieefektywny, ale budzi coraz większą niechęć pracowników

20 5. Faza współpracy organizacja korzysta z pracy zespołowej jako środka służącego przywróceniu organizacji jej osobowego charakteru, przez pogrupowanie nadmiernie zróżnicowanych zadań w wyraźniejsze całości i przypisanie grupom osób wspólnej odpowiedzialności za te zadania w taki sposób, aby praca stała się znów zrozumiała (przezwyciężenie alienacji pracy) przywiązanie dużej wagi do zaufania i współpracy kierownictwo skupia się na ciągłym motywowaniu pracowników i dobrej organizacji pracy

21 Kryzys odnowy występujące u pracowników i kierowników poczucie wypalenia zawodowego, spowodowane napięciami związanymi z okresowością zadań, rozdwojeniem władzy i ciągłym eksperymentowaniem

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Teoria organizacji Wykład 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google