Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria organizacji Wykład 1. Zakres zagadnień  Podstawowe pojęcia  Ewolucja teorii organizacji, twórcy teorii organizacji  Funkcje zarządzania i funkcje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria organizacji Wykład 1. Zakres zagadnień  Podstawowe pojęcia  Ewolucja teorii organizacji, twórcy teorii organizacji  Funkcje zarządzania i funkcje."— Zapis prezentacji:

1 Teoria organizacji Wykład 1

2 Zakres zagadnień  Podstawowe pojęcia  Ewolucja teorii organizacji, twórcy teorii organizacji  Funkcje zarządzania i funkcje kierownicze, nadzór korporacyjny  Planowanie  Organizowanie  Motywowanie  Kontrolowanie  Przywództwo  Otoczenie organizacji  Społeczna odpowiedzialność organizacji  Kultura organizacji, organizacja oparta na wiedzy

3 Literatura  J.W. Stoner „Zarządzanie”  R.W. Griffin „Podstawy zarządzania organizacjami”  A.K. Koźmiński „Zarządzanie teoria i praktyka”

4 Podstawowe pojęcia

5 Theoria (z łaciny)  oglądanie, kontemplacja, rozważanie

6 Teoria  założenie lub system idei wyjaśniających coś, oparty zwłaszcza na ogólnych zasadach niezależnych od poszczególnych rzeczy podlegających wyjaśnieniu  składa się z zespołu pojęć i relacji, które wiążą je ze sobą, dając tym samym wyjaśnienie przedmiotu zainteresowania

7 Organizacja  Grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw celów

8 Zarządzanie  Powiązanie i koordynacja zasobów organizacji dla osiągnięcia jej celów w sposób sprawny i skuteczny

9 Rodzaje zasobów w organizacji  Ludzkie  Finansowe  Fizyczne (rzeczowe)  Informacyjne

10 CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI

11 Model cyklu życia organizacji – L. Greiner  Wzrost organizacji opisuje jako następstwo okresów ewolucyjnych przerywanych przez wydarzenia o charakterze rewolucyjnym.  W każdym ze stadiów cyklu życia organizacji dominują odmienne punkty ciężkości a każda faza kończy się kryzysem zagrażającym przetrwaniu organizacji;  Po udanym zażegnaniu kryzysu organizacja wchodzi w kolejne stadium rozwoju

12 1. Faza przedsiębiorczości  organizacja zabiega o stworzenie i sprzedaż swojego produktu  małe zespoły, każdy członek organizacji wie, co robią inni  przedsiębiorca może z łatwością osobiście kontrolować większość czynności  osobisty kontakt przedsiębiorcy z pracownikami – ułatwiony kontakt i motywowanie

13 Kryzys przywództwa  organizacja staje się zbyt złożona, aby jedna osoba mogła śledzić wszystkie zachodzące w niej wydarzenia  pojawia się problem z integracją zadań organizacji

14 2. Faza kolektywności  ustanowienie w organizacji kierownictwa złożonego ze specjalistów, centralizacja podejmowania decyzji, koncentracja na celach  w wyniku dyferencjacji rośnie złożoność organizacji

15 Kryzys autonomii  podejmowanie decyzji staje się coraz bardziej niesprawne w wyniku nadmiernej centralizacji

16 3. Faza delegacji  delegowanie uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble kierownicze  rośnie potrzeba integracji

17 Kryzys kontroli  niewystarczająca koordynacja zróżnicowanych działań

18 4. Faza formalizacji  tworzenie formalnych regulaminów i procedur mających gwarantować takie podejmowanie decyzji, jakie miałoby miejsce w przypadku pełnej centralizacji  organizacja rośnie, wzbogacając się o coraz bardziej złożone mechanizmy kontroli, mające integrować coraz bardziej zróżnicowane działania organizacji za pośrednictwem systemów planowania, księgowości i informacji oraz formalnych procedur kontrolnych

19 Kryzys teczkowy  polega na tym, że próby powszechnego i bezosobowego stosowania formalnych reguł i procedur prowadzą do powstania w organizacji klimatu, który staje się nie tylko nieefektywny, ale budzi coraz większą niechęć pracowników

20 5. Faza współpracy  organizacja korzysta z pracy zespołowej jako środka służącego przywróceniu organizacji jej osobowego charakteru, przez pogrupowanie nadmiernie zróżnicowanych zadań w wyraźniejsze całości i przypisanie grupom osób wspólnej odpowiedzialności za te zadania w taki sposób, aby praca stała się znów zrozumiała (przezwyciężenie alienacji pracy)  przywiązanie dużej wagi do zaufania i współpracy  kierownictwo skupia się na ciągłym motywowaniu pracowników i dobrej organizacji pracy

21 Kryzys odnowy  występujące u pracowników i kierowników poczucie wypalenia zawodowego, spowodowane napięciami związanymi z okresowością zadań, rozdwojeniem władzy i ciągłym eksperymentowaniem

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Teoria organizacji Wykład 1. Zakres zagadnień  Podstawowe pojęcia  Ewolucja teorii organizacji, twórcy teorii organizacji  Funkcje zarządzania i funkcje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google