Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces leczenia i powrotu do zdrowia dziecka, przebiega w naszej placówce pomyślnie, ponieważ w jednym zespole działają:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces leczenia i powrotu do zdrowia dziecka, przebiega w naszej placówce pomyślnie, ponieważ w jednym zespole działają:"— Zapis prezentacji:

1

2 Proces leczenia i powrotu do zdrowia dziecka, przebiega w naszej placówce pomyślnie, ponieważ w jednym zespole działają:

3  lekarz,  pielęgniarka,  rehabilitant,  opiekunka,  psycholog,  pedagog,  nauczyciel,  wychowawca

4 Kompleksowość tych oddziaływań, opiera się na pełnej współpracy z tymi służbami, tak aby dostosować system leczenia, opieki, kształcenia i wychowania do:

5  indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia,  stanu emocjonalnego związanego z ograniczeniami i procesem adaptacji do nowych warunków

6 Do ważnych zadań pedagoga w ZSU nr 1 należy:  wspieranie nauczycieli i wychowawców w rozpoznawaniu i diagnozowaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia,  zapobieganie niepowodzeniom szkolnym  monitorowanie osiągnięć ucznia (w trakcie turnusu) z uwzględnieniem jego deficytów poznawczych w celu udzielania bieżących informacji rodzicom

7  udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych,  wspieranie w procesie adaptacji,  wzmacnianie poczucia własnej wartości.  aktywizowanie  stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i życzliwego klimatu  oferowanie czasu i zainteresowania dla każdego ucznia, który potrzebuje kontaktu z pedagogiem

8 Wypracowaliśmy procedury szybkiego poznania ucznia, które wdrażamy w dniu zjazdów kolejnych turnusów:

9  dyżur pedagoga, udzielanie informacji szkolnej  gromadzenie wiedzy o uczniu (rozmowy indywidualne z rodzicami/opiekunami prawnymi)  bezpośrednia rozmowa z uczniem  przyjmowanie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej (orzeczenia, opinie PPP, opinie wychowawców klas szkół macierzystych, (IPET,KIPU,PDW)

10 Po wnikliwej analizie dokumentacji i informacji uzyskanej od rodziców, wiedza o uczniu przekazywana jest na spotkaniu:  Zespołu Dydaktycznego- nauczycielom przedmiotów  Zespołu Wychowawczego- wychowawcom ZPZW

11 Skupiamy się przede wszystkim na: mocnych stronach ucznia, tak aby osiągnął sukces szkolny i miał komfort psychiczny w procesie leczenia

12 Monitorowanie zachowań uczniów na terenie sanatorium  dyżury (piątek)  spotkania w grupach wychowawczych  rozmowy z personelem medycznym

13 STANOWI TO PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA OCENY ZACHOWANIA W TRZECH SFERACH AKTYWNOŚCI:  ucznia  wychowanka  pacjenta

14 Oprócz standardowych działań, zarówno w zakresie dydaktyki, wychowania i koordynacji współpracy z personelem medycznym, realizujemy dodatkowo, przedsięwzięcia i projekty wzmacniające efekty pobytu uczniów w placówce lecznictwa uzdrowiskowego

15  OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”  FAIR PLAY

16 Kolejnym ważnym projektem realizowanym w każdym turnusie przez uczniów pierwszego etapu edukacyjnego, jest „kursik” udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ ”

17 Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia prezentacji: - Ratujemy i uczymy ratować - Szkoła bez przemocy mgr Mariola Przeździęk Pedagog Zespołu Szkół Uzdrowiskowych nr 1 w Ciechocinku


Pobierz ppt "Proces leczenia i powrotu do zdrowia dziecka, przebiega w naszej placówce pomyślnie, ponieważ w jednym zespole działają:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google