Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oracle Data Modeler (4.1) 1.Tworzenie modelu danych – specyfikacja wymagań informacyjnych (na dane) 2.Tworzenie modelu procesów – specyfikacja wymagań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oracle Data Modeler (4.1) 1.Tworzenie modelu danych – specyfikacja wymagań informacyjnych (na dane) 2.Tworzenie modelu procesów – specyfikacja wymagań."— Zapis prezentacji:

1 Oracle Data Modeler (4.1) 1.Tworzenie modelu danych – specyfikacja wymagań informacyjnych (na dane) 2.Tworzenie modelu procesów – specyfikacja wymagań funkcyjnych 3.Tworzenie modelu powiązania procesów z danymi – specyfikacja wymagań na powiązania funkcji z danymi

2 Aplikacja Wymagania biznesowe Tworzenie systemu informacyjnego Procesy Informacje Analiza Projektowanie Browser: http:// Hollywood X Action Edit Block Filed + Customers: Budowa Baza danych

3 Dlaczego tworzymy modele? Aby zrozumiećAby zwizualizować „A picture is worth a thousand words!”

4 Process Model -> Data Flow Diagram Model procesów służy do: modelowania procesów w firmie, specyfikowania wymagań funkcyjnych dla systemu informacyjnego, który ma zostać zbudowany do wspomagania tych procesów. Model procesów składa się ze zbioru diagramów przepływu danych. Każdy diagram przepływu danych modeluje jeden proces bazowy. Proces bazowy diagramu – składa się z wewnętrznych procesów, przepływów (flows), magazynów danych (information store) i eksternali (external agents) – inicjujących lub kończących proces bazowy. Z kolei wewnętrzny proces może być nierozkładalny albo można zbudować jego własny diagram z nim jako procesem bazowym. Proces bazowy diagramu: Obsługa klienta Diagram przepływu danych Powiązanie z encjami przy użyciu struktur informacyjnych – opisują dane uczestniczące w przepływach.

5 Data Modeler i model danych Rozpoczęcie pracy: 1.Wczytanie gotowego modelu/projektu: File->Open 2.Logical Model->Show lub Designs->New Design Dostępne notacje: 1.Standardowa w Oracle notacja Barkera (zastosowana na rysunku) 2.Notacja Bachmana 3.Notacja Information Engineering Ustawienie View->Logical Diagram Notation Encje i perspektywy (views) tworzy się z paska narzędzi. Interfejs składa się z: 1.Menu 2.Pasek narzędzi 3.Nawigator (browser) 4.Zakładki z diagramami

6 Tworzenie dziedziny atrybutu Tools->Domains Administration

7 Dziedziczenie - inheritance Tworzymy obie encje. We właściwościach podencji podajemy nazwę nadencji jako Super Type

8 Łuk Aby utworzyć łuk: przy wciśniętym klawiszu SHIFT naciskamy encję Dept, kolejno oba związki, na koniec wybieramy z paska narzędzi New Arc

9 Tworzenie perspektywy (view) Ikonką New View z paska narzędzi; potem opcja Query Builder

10 Model logiczny

11 Podmodele (subviews) modelu logicznego Jest jeden pełny model logiczny oraz jego podzbiory zgrupowane w podmodele (subviews) (SubViews->New Subview + na ekranie prawy przycisk myszy->Objects->Add/Remove objects).

12 Engineering: Model logiczny -> Model relacyjny Przy użyciu ikony Engineer to Relational Model. Tabelę Dyrektor można wyjąć na zewnątrz tabeli Emp. W projekcie jest tylko jeden model logiczny, wiele modeli relacyjnych. Dla każdego modelu relacyjnego może być wiele modeli fizycznych. Wygenerowany klucz-surogat Head_ID

13 Wprowadzenie schematu dla tabel W modelu relacyjnym jest możliwość określenia schematów: w Nawigatorze obiektów Schemas->New Schema a następnie wprowadzeniu do nich tabel (w modelu logicznym nie ma tej możliwości).

14 Właściwości kolumn Dostęp przez Navigator i dla kolumny Sal jej Properties. Okienko Default and Constraint : Dotyczące wartości składowanych w bazie danych.

15 Właściwości kolumn – prezentacyjne: UI Defaults Domyślne właściwości prezentacyjne dla wszystkich modułów, które używają kolumnę Ustalają standardowe spójne standardy prezentacji danych Oszczędzają czas tworzenia aplikacji Nie mają wpływu na implementację kolumny w bazie danych

16 Generowanie jednoznacznych wartości w kolumnie Najpierw opcja General potem Auto Increment

17 DDL (View -> DDL File Editor + wybór dostawcy i wersji) ORACLE:: CREATE TABLE Dept ( Deptno INTEGER NOT NULL, Dname VARCHAR2 (20) NOT NULL, Loc MDSYS.SDO_GEOMETRY ) LOGGING ; ALTER TABLE Dept ADD CONSTRAINT Dept_PK PRIMARY KEY ( Deptno ) ; CREATE SEQUENCE Numery START WITH 1 NOCACHE ORDER ; CREATE OR REPLACE TRIGGER D_Deptno_TRG BEFORE INSERT ON Dept FOR EACH ROW WHEN (NEW.Deptno IS NULL) BEGIN :NEW.Deptno := Numery.NEXTVAL; END; / SQL SERVER:: TABLE Dept ( Deptno INTEGER NOT NULL IDENTITY NOT FOR REPLICATION, Dname VARCHAR (20) NOT NULL, Loc SDO_GEOMETRY, CONSTRAINT Dept_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (Deptno) ) GO

18 Implementacja łuku w Oracle CREATE TABLE "order" ( order_id INTEGER NOT NULL, Firma_Id_firmy INTEGER, Osoba_Id_osoby INTEGER ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT FKArc_1 CHECK ( ( (Firma_Id_firmy IS NOT NULL) AND (Osoba_Id_osoby IS NULL) ) OR ( (Osoba_Id_osoby IS NOT NULL) AND (Firma_Id_firmy IS NULL) ) OR ( (Firma_Id_firmy IS NULL) AND (Osoba_Id_osoby IS NULL) ) ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT order_PK PRIMARY KEY ( order_id ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT order_Firma_FK FOREIGN KEY ( Firma_Id_firmy ) REFERENCES Firma ( Id_firmy ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT order_Osoba_FK FOREIGN KEY ( Osoba_Id_osoby ) REFERENCES Osoba ( Id_osoby ) ; W SQL Server kod jest prawie identyczny

19 Implementacja hierarchii, klucza-surogatu i dziedziny

20 CREATE TABLE Emp(Person_Person_ID NUMBER NOT NULL, Job VARCHAR2 NOT NULL) ; ALTER TABLE Emp ADD CHECK ( Job IN ('Clerk', 'Director', 'Finance', 'Salesman')) ; -- dziedzina ALTER TABLE Emp ADD CONSTRAINT Emp_PK PRIMARY KEY ( Person_Person_ID ) ; ALTER TABLE Emp ADD CONSTRAINT FK_ASS_1 FOREIGN KEY ( Person_Person_ID ) REFERENCES Person ( Person_ID ) ; CREATE TABLE Stud(Person_Person_ID NUMBER NOT NULL, ssn INTEGER NOT NULL) ; ALTER TABLE Stud ADD CONSTRAINT Stud_PK PRIMARY KEY ( Person_Person_ID ) ; ALTER TABLE Stud ADD CONSTRAINT FK_ASS_2 FOREIGN KEY ( Person_Person_ID ) REFERENCES Person ( Person_ID ) ; CREATE SEQUENCE Person_Person_ID_SEQ START WITH 1 NOCACHE ORDER ; CREATE OR REPLACE TRIGGER Person_Person_ID_TRG BEFORE INSERT ON Person FOR EACH ROW WHEN (NEW.Person_ID IS NULL) BEGIN :NEW.Person_ID := Person_Person_ID_SEQ.NEXTVAL; END; CREATE TABLE Person(Person_ID NUMBER NOT NULL, Name VARCHAR2 (50) NOT NULL ) ; ALTER TABLE Person ADD CONSTRAINT Person_PK PRIMARY KEY ( Person_ID ) ; -- klucz surogat

21 Model fizyczny: ustalenie dostawcy systemu bazodanowego oraz wersji np. Oracle Database 12c: Physical Models->New Pojawiły się dodatkowe elementy baz danych Oracle i SQL Server – funkcjonalność zbliżona do SQL Developera. Rozwinięcie – opcja Open

22 Model procesów Tworzymy nowy diagram przepływu danych dla procesu bazowego „Tworzenie struktury organizacyjnej”. Następnie: 1.eksternal „Założyciel”, 2.proces wewnętrzny „Wpisz dane organizacyjne”, 3.przepływ danych między nimi „Utworzenie struktury organizacyjnej”, 4.magazyn danych „Struktura departamentów” i 5.przepływ danych „Zapisanie departamentów” – zaznaczamy operację Create.

23 Struktura informacyjna – połączenie z modelem danych Wybiera się atrybuty. Encje przechodzą same.

24 Powiązanie procesów z encjami i atrybutami 1.Budujemy diagram procesów (procesy, eksternale, magazyny danych, przepływy). 2.Dla każdego przepływu związanego z magazynem danych podajemy nazwy struktur informacyjnych (nowych lub już zdefiniowanych). 3.Dla każdej struktury informacyjnej określamy atrybuty wchodzące w jej skład. 4.Encje i atrybuty pojawiają się we właściwościach procesów. Uwaga: Zielony krzyżyk oznacza możliwość wstawienia, jego brak - tylko odczytywanie, gdzie indziej określanych informacji. 1 2 3 4

25 Macierz CRUD dla procesu WpiszPracownika Specyfikacja użycia danych przez proces.

26 Przykład diagramu przepływu danych

27 Business Information Określając właściwości obiektów można w nich zamieszczać informacje biznesowe jak dokumenty, które system zbiorczo gromadzi w węźle „Business Information”.

28 Zadanie semestralne 1.Podać definicję problemu 2.Używając Data Modelera zbudować logiczny model danych obejmujący również perspektywy oraz jego podział na co najmniej dwa podmodele (podwidoki). 3.*Używając Data Modelera wygenerować relacyjny model danych, fizyczny model danych oraz skrypt DDL. Wykonać skrypt DDL na przyjętym serwerze bazy danych. 4.Używając Data Modelera zbudować co najmniej jeden diagram DFD z co najmniej dwoma procesami. Podać macierze CRUD dla zidentyfikowanych procesów.


Pobierz ppt "Oracle Data Modeler (4.1) 1.Tworzenie modelu danych – specyfikacja wymagań informacyjnych (na dane) 2.Tworzenie modelu procesów – specyfikacja wymagań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google