Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oracle Data Modeler (4.1) Tworzenie modelu danych – specyfikacja wymagań informacyjnych (na dane) Tworzenie modelu procesów – specyfikacja wymagań funkcyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oracle Data Modeler (4.1) Tworzenie modelu danych – specyfikacja wymagań informacyjnych (na dane) Tworzenie modelu procesów – specyfikacja wymagań funkcyjnych."— Zapis prezentacji:

1 Oracle Data Modeler (4.1) Tworzenie modelu danych – specyfikacja wymagań informacyjnych (na dane) Tworzenie modelu procesów – specyfikacja wymagań funkcyjnych Tworzenie modelu powiązania procesów z danymi – specyfikacja wymagań na powiązania funkcji z danymi Wiele opcji dostępnych poprzez prawy przycisk myszy zarówno na elementach nawigatora obiektów (z lewej strony), jak i na samych diagramach” na ich elementach jak i na obszarze diagramu (pane).

2 Tworzenie systemu informacyjnego
Aplikacja Wymagania biznesowe Procesy Informacje Analiza Projektowanie W procesie analizy koncentracja na tym co ma być, a nie jak to jest aktualnie realizowane. Browser: Hollywood X Action Edit Block Filed + Customers: Budowa Baza danych

3 Dlaczego tworzymy modele?
Aby zrozumieć Aby zwizualizować „A picture is worth a thousand words!” W Oracle: Modelowanie danych – diagramy związków encji Modelowanie funkcji – diagram procesów, diagram hierarchii funkcji, diagram przepływu danych

4 Process Model -> Data Flow Diagram
Model procesów służy do: modelowania procesów w firmie, specyfikowania wymagań funkcyjnych dla systemu informacyjnego, który ma zostać zbudowany do wspomagania tych procesów. Model procesów składa się ze zbioru diagramów przepływu danych. Każdy diagram przepływu danych modeluje jeden proces bazowy. Proces bazowy diagramu – składa się z wewnętrznych procesów, przepływów (flows), magazynów danych (information store) i eksternali (external agents) – inicjujących lub kończących proces bazowy. Z kolei wewnętrzny proces może być nierozkładalny albo można zbudować jego własny diagram z nim jako procesem bazowym. Proces bazowy diagramu: Obsługa klienta Diagram przepływu danych Proces wewnętrzny – krok procesowy procesu bazowego Połączenie z modelem danych Powiązanie z encjami przy użyciu struktur informacyjnych – opisują dane uczestniczące w przepływach.

5 Data Modeler i model danych
Interfejs składa się z: Menu Pasek narzędzi Nawigator (browser) Zakładki z diagramami Encje i perspektywy (views) tworzy się z paska narzędzi. Rozpoczęcie pracy: Wczytanie gotowego modelu/projektu: File->Open Logical Model->Show lub Designs->New Design Dostępne notacje: Standardowa w Oracle notacja Barkera (zastosowana na rysunku) Notacja Bachmana Notacja Information Engineering Ustawienie View->Logical Diagram Notation

6 Tworzenie dziedziny atrybutu
Tools->Domains Administration

7 Dziedziczenie - inheritance
Tworzymy obie encje. We właściwościach podencji podajemy nazwę nadencji jako Super Type

8 Łuk Aby utworzyć łuk: przy wciśniętym klawiszu SHIFT naciskamy encję Dept, kolejno oba związki, na koniec wybieramy z paska narzędzi New Arc

9 Tworzenie perspektywy (view)
Ikonką New View z paska narzędzi; potem opcja Query Builder

10 Model logiczny

11 Podmodele (subviews) modelu logicznego
Jest jeden pełny model logiczny oraz jego podzbiory zgrupowane w podmodele (subviews) (SubViews->New Subview + na ekranie prawy przycisk myszy->Objects->Add/Remove objects). The logical model combines two kinds of data: One logical diagram, plus an optional set of subviews and auxiliary displays, each associated with the appropriate diagram or subview Logical model object definitions Subviews are considered as independent diagrams of the logical model, created to represent different subject areas. The logical model enables you to create and manage object definitions for entities, logical views, attributes, unique identifiers, inheritances, relations, and arcs. All logical model objects are displayed in the object browser tree. Dodawanie obiektów do logical-subview: na ekranie prawy przycisk myszy->Objects->Add objects Tworzenie dziedzin z menu Tools->Domains Administration

12 Engineering: Model logiczny -> Model relacyjny
Wygenerowany klucz-surogat Head_ID Przy użyciu ikony Engineer to Relational Model. Tabelę Dyrektor można wyjąć na zewnątrz tabeli Emp. W projekcie jest tylko jeden model logiczny, wiele modeli relacyjnych. Dla każdego modelu relacyjnego może być wiele modeli fizycznych.

13 Wprowadzenie schematu dla tabel
W modelu relacyjnym jest możliwość określenia schematów: w Nawigatorze obiektów Schemas->New Schema a następnie wprowadzeniu do nich tabel (w modelu logicznym nie ma tej możliwości). Strukturalizacja

14 Właściwości kolumn Dostęp przez Navigator i dla kolumny Sal jej Properties. Okienko Default and Constraint: Dotyczące wartości składowanych w bazie danych.

15 Właściwości kolumn – prezentacyjne: UI Defaults
Domyślne właściwości prezentacyjne dla wszystkich modułów, które używają kolumnę Ustalają standardowe spójne standardy prezentacji danych Oszczędzają czas tworzenia aplikacji Nie mają wpływu na implementację kolumny w bazie danych

16 Generowanie jednoznacznych wartości w kolumnie
Najpierw opcja General potem Auto Increment

17 DDL (View -> DDL File Editor + wybór dostawcy i wersji)
ORACLE:: CREATE TABLE Dept ( Deptno INTEGER NOT NULL , Dname VARCHAR2 (20) NOT NULL , Loc MDSYS.SDO_GEOMETRY ) LOGGING ; ALTER TABLE Dept ADD CONSTRAINT Dept_PK PRIMARY KEY ( Deptno ) ; CREATE SEQUENCE Numery START WITH 1 NOCACHE ORDER ; CREATE OR REPLACE TRIGGER D_Deptno_TRG BEFORE INSERT ON Dept FOR EACH ROW WHEN (NEW.Deptno IS NULL) BEGIN :NEW.Deptno := Numery.NEXTVAL; END; / SQL SERVER:: TABLE Dept ( Deptno INTEGER NOT NULL IDENTITY NOT FOR REPLICATION , Dname VARCHAR (20) NOT NULL , Loc SDO_GEOMETRY , CONSTRAINT Dept_PK PRIMARY KEY CLUSTERED (Deptno) ) GO

18 Implementacja łuku w Oracle
CREATE TABLE "order" ( order_id INTEGER NOT NULL , Firma_Id_firmy INTEGER , Osoba_Id_osoby INTEGER ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT FKArc_1 CHECK ( ( (Firma_Id_firmy IS NOT NULL) AND (Osoba_Id_osoby IS NULL) ) OR ( (Osoba_Id_osoby IS NOT NULL) AND (Firma_Id_firmy IS NULL) ) OR ( (Firma_Id_firmy IS NULL) AND (Osoba_Id_osoby IS NULL) ) ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT order_PK PRIMARY KEY ( order_id ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT order_Firma_FK FOREIGN KEY ( Firma_Id_firmy ) REFERENCES Firma ( Id_firmy ) ; ALTER TABLE "order" ADD CONSTRAINT order_Osoba_FK FOREIGN KEY ( Osoba_Id_osoby ) REFERENCES Osoba ( Id_osoby ) ; W SQL Server kod jest prawie identyczny

19 Implementacja hierarchii, klucza-surogatu i dziedziny
Dziedzina określona dla kolumny Job

20 ADD CONSTRAINT Person_PK PRIMARY KEY ( Person_ID ) ; -- klucz surogat
CREATE TABLE Person(Person_ID NUMBER NOT NULL , Name VARCHAR2 (50) NOT NULL ) ; ALTER TABLE Person ADD CONSTRAINT Person_PK PRIMARY KEY ( Person_ID ) ; -- klucz surogat CREATE TABLE Emp(Person_Person_ID NUMBER NOT NULL , Job VARCHAR2 NOT NULL) ; ALTER TABLE Emp ADD CHECK ( Job IN ('Clerk', 'Director', 'Finance', 'Salesman')) ; -- dziedzina ALTER TABLE Emp ADD CONSTRAINT Emp_PK PRIMARY KEY ( Person_Person_ID ) ; ALTER TABLE Emp ADD CONSTRAINT FK_ASS_1 FOREIGN KEY ( Person_Person_ID ) REFERENCES Person ( Person_ID ) ; CREATE TABLE Stud(Person_Person_ID NUMBER NOT NULL, ssn INTEGER NOT NULL) ; ALTER TABLE Stud ADD CONSTRAINT Stud_PK PRIMARY KEY ( Person_Person_ID ) ; ALTER TABLE Stud ADD CONSTRAINT FK_ASS_2 FOREIGN KEY ( Person_Person_ID ) REFERENCES Person ( Person_ID ) ; CREATE SEQUENCE Person_Person_ID_SEQ START WITH 1 NOCACHE ORDER ; CREATE OR REPLACE TRIGGER Person_Person_ID_TRG BEFORE INSERT ON Person FOR EACH ROW WHEN (NEW.Person_ID IS NULL) BEGIN :NEW.Person_ID := Person_Person_ID_SEQ.NEXTVAL; END; Sekwencja tworzona automatycznie dla klucza surogatu

21 Model fizyczny: ustalenie dostawcy systemu bazodanowego oraz wersji np
Model fizyczny: ustalenie dostawcy systemu bazodanowego oraz wersji np. Oracle Database 12c: Physical Models->New Rozwinięcie – opcja Open Pojawiły się dodatkowe elementy baz danych Oracle i SQL Server – funkcjonalność zbliżona do SQL Developera.

22 Model procesów Tworzymy nowy diagram przepływu danych dla procesu bazowego „Tworzenie struktury organizacyjnej”. Następnie: eksternal „Założyciel”, proces wewnętrzny „Wpisz dane organizacyjne”, przepływ danych między nimi „Utworzenie struktury organizacyjnej”, magazyn danych „Struktura departamentów” i przepływ danych „Zapisanie departamentów” – zaznaczamy operację Create. Przepływy wpływające i wypływające z magazynów danych określają struktury informacyjne, które mają być zrealizowane w bazie danych i używane przez procesy.

23 Struktura informacyjna – połączenie z modelem danych
Struktury informacyjne definiuje się w okienku właściwości przepływu łączącego proces z magazynem danych. W okienku właściwości struktury informacyjnej określa się atrybuty wchodzące w skład struktury informacyjnej. Wybiera się atrybuty. Encje przechodzą same.

24 Powiązanie procesów z encjami i atrybutami
Budujemy diagram procesów (procesy, eksternale, magazyny danych, przepływy). Dla każdego przepływu związanego z magazynem danych podajemy nazwy struktur informacyjnych (nowych lub już zdefiniowanych). Dla każdej struktury informacyjnej określamy atrybuty wchodzące w jej skład. Encje i atrybuty pojawiają się we właściwościach procesów. Uwaga: Zielony krzyżyk oznacza możliwość wstawienia, jego brak - tylko odczytywanie, gdzie indziej określanych informacji. 2 3 4 1 W Designerze można było w oparciu o te informacje wygenerować prototyp aplikacji.

25 Macierz CRUD dla procesu WpiszPracownika
Magazyn danych -> Baza danych Użycie danych przez proces -> Implementacja procesu Specyfikacja użycia danych przez proces.

26 Przykład diagramu przepływu danych

27 Business Information Określając właściwości obiektów można w nich zamieszczać informacje biznesowe jak dokumenty, które system zbiorczo gromadzi w węźle „Business Information”.

28 Zadanie semestralne Podać definicję problemu
Używając Data Modelera zbudować logiczny model danych obejmujący również perspektywy oraz jego podział na co najmniej dwa podmodele (podwidoki). *Używając Data Modelera wygenerować relacyjny model danych, fizyczny model danych oraz skrypt DDL. Wykonać skrypt DDL na przyjętym serwerze bazy danych. Używając Data Modelera zbudować co najmniej jeden diagram DFD z co najmniej dwoma procesami. Podać macierze CRUD dla zidentyfikowanych procesów.


Pobierz ppt "Oracle Data Modeler (4.1) Tworzenie modelu danych – specyfikacja wymagań informacyjnych (na dane) Tworzenie modelu procesów – specyfikacja wymagań funkcyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google