Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pitagoras Pitagoras ur. ok. 572 p.n.e. na Samos, zm. ok. 497 p.n.e. w Metaponcie – był greckim matematykiem, filozofem oraz mistykiem. Według większości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pitagoras Pitagoras ur. ok. 572 p.n.e. na Samos, zm. ok. 497 p.n.e. w Metaponcie – był greckim matematykiem, filozofem oraz mistykiem. Według większości."— Zapis prezentacji:

1

2 Pitagoras

3 Pitagoras ur. ok. 572 p.n.e. na Samos, zm. ok. 497 p.n.e. w Metaponcie – był greckim matematykiem, filozofem oraz mistykiem. Według większości opisów żył on 80 lat, lecz istnieją też pogłosy, że jego ziemski żywot trwał aż 104 lata. Według wielu źródeł jego żoną była Teano, z którą miał 2 synów: -Telangesa, -Menezarcha. Pitagoras

4 Pitagoras założył szkołę w Krotonie. Wykłady odbywały się w jego domu, a na swoich uczniów wybierał tylko osoby „milczące”. Robił tak ponieważ nie chciał by jego nauki wychodziły na światło dzienne. Szkoła Pitagorasa

5 Twierdzenie Pitagorasa- twierdzenie geometrii euklidesowej dotyczące trójkątów prostokątnych. W dowolnym trójkącie prostokątnym suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej owego trójkąta. Tak jak jest to opisane na rysunku zachodzi tu tożsamość: a 2 + b 2 = c 2 Czyli oznacza to, że jeżeli na bokach trójkąta umieścimy kwadraty, to suma pól kwadratów będzie równa polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej. W sytuacji na rysunku obok: suma pól kwadratów „ czerwonego” i „niebieskiego „ jest równa polu kwadratu „ fioletowego”. Twierdzenie Pitagorasa

6 Oprócz stwierdzenia, Pitagoras miał też inne osiągnięcia np.: -dowód, że suma kątów trójkąta równa jest dwóm kątom prostym, -wprowadzenie średniej arytmetycznej, -odkrycie dwunastościanu foremnego. Dokonania Pitagorasa

7  „Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera.”  „Bądź sobą, cho­ciażby in­ni nie byli. ”  „Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­ jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi. ”  „Mu­zyka budzi w ser­cu prag­nienie dob­rych czynów. ”  „Naj­krótsze wy­razy "tak" i "nie" wy­magają najdłuższe­go zastanowienia. ”  „Trud­no jest iść przez życie wielo­ma dro­gami jednocześnie. ”  „Mil­cz, al­bo po­wiedz coś ta­kiego, co jest lep­szym od milczenia. ”  „Przy­jaciel to dru­gi ja; przy­jaźń to sto­sunek liczb 220 i 284. ” Cytaty

8 Pitagoras był prawdopodobnie wegetarianinem. * W przypadku wyrzucenia kogoś ze wspólnoty pitagorejczyków kopano odrzuconemu grób. Pozostawał on pusty i był symbolem śmierci tej osoby dla wspólnoty. Dalekowzroczność Pitagorasa umożliwiała mu przepowiadanie trzęsień ziemi Ciekawostki


Pobierz ppt "Pitagoras Pitagoras ur. ok. 572 p.n.e. na Samos, zm. ok. 497 p.n.e. w Metaponcie – był greckim matematykiem, filozofem oraz mistykiem. Według większości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google