Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstęp do zarządzania i marketingu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstęp do zarządzania i marketingu"— Zapis prezentacji:

1 Wstęp do zarządzania i marketingu
dr Beata Maślanka-Wieczorek l

2 Informacje obecność kolokwia kolokwia poprawkowe ocena końcowa
ZWOLNIENIE Z EGZAMINU materiały: beata PJATK 2015/16

3 Literatura Podstawowa
Kisielnicki, J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym., PWE, Warszawa 2008 Uzupełniająca - Griffin, R., Podstawy zarządzania organizacjami., PWN, Warszawa 2004 - Koźmiński A., Piotrowski W. (red), Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2007 - Stoner, J., Freeman, R.E., Gilbert, D., Kierowanie., PWE, Warszawa 2001 PJATK 2015/16

4 Zarządzanie PLANOWANIE ORGANIZOWANIE KONTROLOWANIE KIEROWANIE
Osiągnięte cele - skutecznie - sprawnie Zasoby organizacji - społeczne, -finansowe, -rzeczowe, - informacyjne Zestaw działań (obejmujący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi, i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (……) i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. zasoby: Społeczne- ludzie z ich kwalifikacjami, doświadczeniami, umiejętnościami Finansowe- kapitał, dochody, dotacje, wypłaty Rzeczowe-_budynki, sprzęt ,działki Informacyjne- wiedza o produktach, klientach, zasobach, przetwarzanie danych PLANOWANIE ustalanie celów i wybór najlepszego sposobu ich realizacji ORGANIZOWANIE przydział zadań, alokacja zasobów, delegowanie niezbędnych uprawnień decyzyjnych KIEROWANIE powodowanie wykonywania pracy przez koordynowanie działań , przywództwo, motywowanie KONTROLOWANIE sprawdzanie postępu prac, dokonywanie korekt KONTROLOWANIE KIEROWANIE PJATK 2015/16

5 ĆWICZENIE Miarami powodzenia w zarządzaniu jest sprawność i skuteczność. Od jakich czynników zależy sprawność i skuteczność w zarządzaniu? Wymień przykłady organizacji, które w twojej opinii są zarazem sprawne i skuteczne. Czy organizacje mogą być sprawne a zarazem nieskuteczne? PJATK 2015/16

6 Zarządzanie- sprawność i skuteczność
ŚRODKI sprawność CELE skuteczność CELE Osiąganie CELÓW Wykorzystanie ZASOBÓW Małe straty Duże osiągnięcia PJATK 2015/16

7 Ćwiczenie Dzień dyrektora Kowalskiego PJATK 2015/16

8 Kompetencje współczesnego menedżera
Cechy osobowości (predyspozycje) Umiejętności i postawy . PJATK 2015/16

9 Kompetencje współczesnego menedżera
Cechy osobowości (predyspozycje) Umiejętności i postawy nastawienie na sukces, zdecydowanie w działaniu i pewność siebie, asertywność, intuicja i wyobraźnia, charyzma, empatia, odporność na stres, satysfakcja z kierowania oraz silna presja na osiąganie założonych celów, skłonność do ryzyka, czyli do podejmowania trudnych zadań o ograniczonych możliwościach przewidywania ich skutków, poczucie odpowiedzialności za własne działania oraz za działania podwładnych, zdolność do wyciągania konstruktywnych wniosków. inicjowanie zmian, umiejętności strategiczne i wizjonerskie, otwartość na nowe idee, myślenie holistyczne i wielotorowe, mobilizacja związana z dokonywaniem zdecydowanych rozstrzygnięć w trudnych sytuacjach, profesjonalizm w zarządzaniu. „PODSTAWY ZARZĄDZANIA” Agnieszka Zakrzewska-Bielawska Nieetyczny kierownik: Nieuczciwy Dyletant Manipulant Awanturnik Forsujący swoje zdanie Kłamca/krętacz Łapownik PJATK 2015/16

10 Kierownik Nieetyczny kierownik:
Dla pracowników szczególnie ważne jest zachowanie ich przełożonego. 10 PJATK 2015/16 10

11 Kierownik Nieetyczny kierownik: Nieuczciwy Dyletant (niekompetentny)
Manipulant Awanturnik Forsujący swoje zdanie Kłamca/krętacz Łapownik Dla pracowników szczególnie ważne jest zachowanie ich przełożonego. 11 PJATK 2015/16 11

12 Role kierownika wg Mintzberga
Kategorie ról Role składowe Interpersonalna (chcieć) Reprezentant funkcje ceremonialne, tworzenie właściwego klimatu wewnątrz i na zewnątrz organizacji Przywódca wytyczenie celów, motywowanie pracowników, stworzenie zespołowi organizacyjnych i materialnych warunków działania Łącznik ułatwianie i organizowanie kontaktów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy Informacyjna (wiedzieć) Monitor/Radar/ Obserwator przeszukiwanie otoczenia i wnętrza organizacji w celu uzyskania ważnych informacji Propagator/ Rozdzielający („rozsiewający”) informacje przekazywanie podwładnym ważnych informacji Rzecznik zaspokajanie potrzeb informacyjnych przełożonych oraz komunikowanie się z otoczeniem Decyzyjna (móc) Przedsiębiorca wprowadzenie innowacji i podejmowanie skalkulowanego ryzyka Przeciwdziałający zakłóceniom reakcje na sytuacje które są poza kontrolą Dysponent zasobów decyzje ile, komu i jakie zasoby Negocjator prowadzenie rozmów i negocjowanie kontraktów PJATK 2015/16

13 Przykładowe działania
Role kierownika Kategorie ról Role składowe Przykładowe działania Interpersonalna (chcieć) Reprezentant Udział w uroczystym otwarciu nowego zakładu Przywódca Zachęcanie pracowników do zwiększania wydajności Łącznik Koordynacja działań dwóch grup projektowych Informacyjna (wiedzieć) Monitor/Radar/ Obserwator Śledzenie sprawozdań branżowych w celu nadążania za rozwojem wydarzeń Propagator/ Rozdzielający („rozsiewający”) informacje Wysyłanie notatek prezentujących nowe inicjatywy organizacji Rzecznik Wygłaszanie przemówienia omawiającego plany wzrostu Decyzyjna (móc) Przedsiębiorca Opracowywanie nowych pomysłów innowacyjnych Przeciwdziałający zakłóceniom Rozwiązywanie konfliktu między podwładnymi Dysponent zasobów Dokonywanie przeglądów i rewizji wniosków budżetowych Negocjator Negocjowanie porozumienia z kluczowym dostawcą albo związkiem zawodowym PJATK 2015/16

14 ćwiczenie Role kierownicze Kwiatkowskiego PJATK 2015/16


Pobierz ppt "Wstęp do zarządzania i marketingu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google