Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASP.NET Kontrolki źródła danych i prezentacji danych w ASP.Net Elżbieta Mrówka-Matejewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASP.NET Kontrolki źródła danych i prezentacji danych w ASP.Net Elżbieta Mrówka-Matejewska."— Zapis prezentacji:

1 ASP.NET Kontrolki źródła danych i prezentacji danych w ASP.Net Elżbieta Mrówka-Matejewska

2 Kontrolki źródła danych O Łączą się i pobierają dane ze źródła danych (baza danych, plik XML lub warstwa pośrednia obiektów biznesowych) O Udostępniają te dane innym kontrolkom bez konieczności tworzenia kodu. O Pozwalają na wprowadzanie danych, ich modyfikacje i usuwanie. O Wspierają sortowanie danych, filtrowanie i dzielenie na strony

3 Kontrolki źródła danych O LinqDataSource O EntityDataSource O ObjectDataSource O SqlDataSource O AccessDataSource O XmlDataSource O SiteMapDataSource

4 Kontrolki prezentacji danych O Umożliwiają połączenie z dowolną kontrolką źródła danych O Automatycznie pobierają dane O następnie przekształcają je do postaci kodu przeznaczonego do przesyłania do klienta w przeglądarce. O udostępniają możliwość sortowania, dzielenia na strony, buforowania, filtrowania, aktualizacji, usuwania i dodawania wierszy danych (nie wszystkie) O łączą się z kontrolką źródła danych za pomocą właściwości DataSourceID.

5 Kontrolki prezentacji danych O Kontrolki listy: BulletedList, CheckBoxList, DropDownList, ListBox i RadioButtonList. O AdRotator O DataList O DetailsView O FormView O GridView O ListView O Repeater O TreeView O Menu

6 Połączenie do bazy danych Dostawca danych umożliwia komunikację ze źródłem danych w trybie binarnym: O ODBC.NET Data Provider (System.Data.ODBC) O OLE DB.NET Data Provider (System.Data.OleDb) O Oracle.NET Data Provider (System.Data.OracleClient) O Microsoft SQL Server.NET Data Provider (System.Data.SqlClient)

7 Kontrolka SqlDataSource Wymagane parametry: O ConnectionString – łańcuch połączenia. O ProviderName – nazwa dostawcy danych. O SelectCommand – polecenie SQL zawierające treść zapytania do bazy danych lub nazwa procedury składowanej do wykonania.

8 Kontrolka SqlDataSource Przykład:

9 Kontrolka SqlDataSource ConnectionString Łańcuch połączenia wygodnie jest umieścić w pliku konfiguracyjnym aplikacji Web.config w bloku np.:

10 Kontrolka SqlDataSource Przykład – przy ConnectionString definiowanym w Web.config

11 Kontrolka SqlDataSource SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Przykład:

12 Kontrolka SqlDataSource -procedury składowanie O Źródłem danych kontrolki SqlDataSource mogą być procedury składowane O Jeśli kontrolka na obsługiwać wszystkie operacje SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, trzeba przygotować wszystkie potrzebne procedury

13 Kontrolka SqlDataSource -procedury składowanie

14 Kontrolka GridView Kontrolka GridView umożliwia wyświetlanie danych w układzie tabelarycznym.

15 Kontrolka GridView Kontrolka GridView pozwala na sortowanie, wybór, stronicowanie i edycję danych.

16 Kontrolka GridView W oknie projektowania GridView można wybrać jeden z kilku dostępnych szablonów formatowania oraz edytować atrybuty kolumn. http://db-mssql/emrowka2/W5/StatystykaDzialow.aspx

17 Kontrolka GridView SELECT, UPDATE, DELETE ( brak INSERT)

18 Kontrolka GridView SELECT, UPDATE, DELETE http://db-mssql/emrowka2/W5/EdycjaUsuwanieDzialow.aspx

19 Kontrolka DetailsView O Pozwala prezentować dane rekord po rekordzie O Pozwala na INSERT, UPDATE, DELETE

20 Kontrolka DetailsView Przykład: kontrolka wyświetlająca kolejne rekordy danych z SqlDataSource opartego o procedury składowane http://db-mssql/emrowka2/W5/EdycjaPracownikow.aspx

21 Kontrolka Repeater O wyświetla dane w postaci listy. O Każdy rekord jest wyświetlany przy użyciu szablonu.

22 Kontrolka Repeater http://db-mssql/emrowka2/W5/DzialyRepeater.aspx

23 Kontrolka FormView O wyświetla pojedyncze rekordy O umożliwia samodzielne definiowanie wyglądu http://db-mssql/emrowka2/W5/EdycjaPracFormularz.aspx

24 Powiązanie wyświetlanych rekordów

25 O Źródło rekordów powiązanej kontrolki danych pobiera w warunku WHERE numer zaznaczonego wiersza kontrolki nadrzędnej

26 Powiązanie wyświetlanych rekordów

27 Filtrowanie poprzez wybór z listy rozwijanej

28 Filtrowanie poprzez wybór z listy rozwijanej cz. 1 O Kontrolka DropDownList wyświetla dane z tabeli słownikowej powiększone o rekord pozwalający na wybór wszystkich rekordów.

29 Filtrowanie poprzez wybór z listy rozwijanej cz. 2 Powiązana kontrolka danych wyświetla rekordy przefiltrowane poprzez warunek WHERE lub, jeśli wybrano ’ -1’, pokazuje wszystkie rekordy

30 Edycja i dodawanie danych walidacja i listy rozwijane Źródło rekordów SqlDataSource1:

31 Edycja i dodawanie danych walidacja i listy rozwijane Prezentacja danych - w DetailsView1 O Poprzez wybór opcji Edit Fields w DeteilsView Tasks można zmienić format wyświetlania daty O Podobnie można zmienić format wyświetlania kwot pieniężnych

32 Edycja i dodawanie danych walidacja i listy rozwijane Wprowadzenie list rozwijanych w miejsce kluczy obcych, dodanie kontrolek walidacyjnych oraz wprowadzanie wszelkich innych zmian możliwe jest poprzez przekształcanie wybranych pól do Template’ów, DetailsView Tasks -> Edit Fields -> Convert this field into a TemplateField Następnie, wybierając Edit Templates można wprowadzać zmiany w ItemTemplate, InsertItemTemplate oraz EditItemTemplate

33 Edycja i dodawanie danych lista rozwijana pozwalająca na wybór działu

34

35

36 Edycja i dodawanie danych Repeater pozwalający wyświetlić nazwę działu

37 Edycja i dodawanie danych Walidacja numeru pracownika – pole wymagane Istotne tylko przy operacji Insert; Przy Edit klucz główny nie może być zmieniany.

38 Edycja i dodawanie danych Walidacja numeru pracownika – pole wymagane Można, w miarę potrzeb, wprowadzać wszystkie kontrolki walidacyjne

39 Edycja i dodawanie danych Walidacja numeru pracownika – pole wymagane

40 http://DB-MSSQL/emrowka2/W5/EdycjaPracownikow2.aspx


Pobierz ppt "ASP.NET Kontrolki źródła danych i prezentacji danych w ASP.Net Elżbieta Mrówka-Matejewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google