Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plany Ewaluacji 2014-2020 Piotr Strzęboszewski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce, 18.01.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plany Ewaluacji 2014-2020 Piotr Strzęboszewski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce, 18.01.2016."— Zapis prezentacji:

1 Plany Ewaluacji 2014-2020 Piotr Strzęboszewski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce, 18.01.2016

2 Stan prac 10 planów przyjętych KM 6 planów oczekujących na pozytywną opinię KJE 9 planów po pozytywnej opinii KJE

3 Opinia KJE Plany umożliwiają lepszą koordynację działań w ramach systemu ewaluacji poprzez: lokalizację badań w konkretnych terminach, łączenie podobnych projektów zwiększające efektywność, współpracę w zidentyfikowanych dzięki planom wspólnym obszarom uspójnienie formy oraz w większości wypadków treści działań.

4 Opinia KJE Badania zawarte w planie w większości wypadków stanowią dobry punkt wyjścia (AŻ i TYLKO) do stworzenia konkretnych, szczegółowych SOPZ-ów, nie udało się (w większości wypadków) zaprezentować przekonywujących i wyczerpujących koncepcji badań kontrfaktycznych określenie źródeł danych pozostaje wyzwaniem dla przyszłych działań.

5 Opinia KE Niewystarczające wykorzystanie w planach doświadczeń z realizacji i wyników ewaluacji okresu 2007-2013 Niewystarczający stopień opisania środków i sposobu realizacji działań związanych z budową potencjału

6 Opinia KE Zbyt mała dbałość w zakresie opisania źródeł danych do badań (szczególnie w kontekście badań kontrfaktycznych) Niewystarczająca szczegółowość opisu metodologii planowanych działań (szczególnie w kontekście badań kontrfaktycznych)

7 Wstępna analiza 68 stron Średnia objętość planów 23 Średnia liczba badań zawartych w planie 560 Liczba zaplanowanych badań

8 Podsumowanie finansowe 151 764 976 pln suma środków przeznaczonych na ewaluacje * 6 898 408 pln średnia wartość planu 157 312 pln średni koszt badania * * Wstępne szacowanie obarczone dużym ryzykiem błędu z racji na brak kompletu danych dotyczących kosztu badań ad hoc oraz wysokości środków przeznaczonych na budowę potencjału.

9 Podsumowanie finansowe 0,12% średni udział środków przeznaczonych na ewaluacje w budżecie PO 3,38% - średnia wartość procentowa środków przeznaczonych w ramach planów budowę potencjału 17,68% - średnia wartość procentowa środków przeznaczonych w ramach planów na badania ad hoc

10 Potencjał jednostek 117 etatów 50 jednostek Średnio - 5,31 etatu

11 Pytania? Uwagi? Komentarze?

12 „Wspólne” badania – 2016r. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów Możliwość uogólnień i syntez Wymiana doświadczeń (np. w obszarze stosowanej metodologii) Analiza rynku (np. pod kątem obciążeń) Ewaluacje ex post polityki spójności 2007- 2013 Wspólna realizacja spójnych tematycznie badań Koordynacja i współpraca w działaniach mających na celu rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników


Pobierz ppt "Plany Ewaluacji 2014-2020 Piotr Strzęboszewski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce, 18.01.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google