Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Jednostka Ewaluacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Jednostka Ewaluacji"— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Jednostka Ewaluacji
Plany Ewaluacji Piotr Strzęboszewski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce,

2 Stan prac 10 planów przyjętych KM 9 planów po pozytywnej opinii KJE
6 planów oczekujących na pozytywną opinię KJE 9 planów po pozytywnej opinii KJE

3 Opinia KJE Plany umożliwiają lepszą koordynację działań w ramach systemu ewaluacji poprzez: lokalizację badań w konkretnych terminach, łączenie podobnych projektów zwiększające efektywność, współpracę w zidentyfikowanych dzięki planom wspólnym obszarom uspójnienie formy oraz w większości wypadków treści działań.

4 Opinia KJE Badania zawarte w planie w większości wypadków stanowią dobry punkt wyjścia (AŻ i TYLKO) do stworzenia konkretnych, szczegółowych SOPZ-ów, nie udało się (w większości wypadków) zaprezentować przekonywujących i wyczerpujących koncepcji badań kontrfaktycznych określenie źródeł danych pozostaje wyzwaniem dla przyszłych działań.

5 Opinia KE Niewystarczające wykorzystanie w planach doświadczeń z realizacji i wyników ewaluacji okresu Niewystarczający stopień opisania środków i sposobu realizacji działań związanych z budową potencjału

6 Opinia KE Zbyt mała dbałość w zakresie opisania źródeł danych do badań (szczególnie w kontekście badań kontrfaktycznych) Niewystarczająca szczegółowość opisu metodologii planowanych działań (szczególnie w kontekście badań kontrfaktycznych)

7 Wstępna analiza 68 stron 23 560 Średnia objętość planów
Średnia liczba badań zawartych w planie 560 Liczba zaplanowanych badań 825 procesów badawczych (liczba uwzględniająca cykliczność i etapowość działań)

8 Podsumowanie finansowe
pln suma środków przeznaczonych na ewaluacje * pln średnia wartość planu pln średni koszt badania * * Wstępne szacowanie obarczone dużym ryzykiem błędu z racji na brak kompletu danych dotyczących kosztu badań ad hoc oraz wysokości środków przeznaczonych na budowę potencjału.

9 Podsumowanie finansowe
0,12% średni udział środków przeznaczonych na ewaluacje w budżecie PO 3,38% - średnia wartość procentowa środków przeznaczonych w ramach planów budowę potencjału 17,68% - średnia wartość procentowa środków przeznaczonych w ramach planów na badania ad hoc

10 Potencjał jednostek 117 etatów 50 jednostek Średnio -5,31 etatu

11 Pytania? Uwagi? Komentarze?

12 „Wspólne” badania – 2016r. Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów Możliwość uogólnień i syntez Wymiana doświadczeń (np. w obszarze stosowanej metodologii) Analiza rynku (np. pod kątem obciążeń) Ewaluacje ex post polityki spójności Wspólna realizacja spójnych tematycznie badań Koordynacja i współpraca w działaniach mających na celu rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników


Pobierz ppt "Krajowa Jednostka Ewaluacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google