Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nikogo nie trzeba przekonywać, że eksperymenty wykonywane samodzielnie przez ucznia czy prezentowane przez nauczyciela sprawiają, że lekcje są bardziej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nikogo nie trzeba przekonywać, że eksperymenty wykonywane samodzielnie przez ucznia czy prezentowane przez nauczyciela sprawiają, że lekcje są bardziej."— Zapis prezentacji:

1

2 Nikogo nie trzeba przekonywać, że eksperymenty wykonywane samodzielnie przez ucznia czy prezentowane przez nauczyciela sprawiają, że lekcje są bardziej interesujące, a nauczanie i samo uczenie się staje się procesem bardziej efektywnym.

3 Metoda eksperymentu chemicznego pozwala uczniom na pozyskiwanie i przetwarzanie informacji na różne sposoby i z różnych źródeł.

4 Samodzielna obserwacja jest podstawą do przeżywania, wnioskowania, analizowania i uogólniania zjawisk, stąd bardzo duża rola eksperymentu w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności..

5 Nowa podstawa programowa kieruje proces nauczania na stosunkowo nowy tor – samodzielnego dochodzenia ucznia do wiedzy, często nazywanego nauczaniem przez odkrywanie lub dociekanie naukowe – IBSE (z j. ang. Inquiry Based Science Education).

6 Jedna z stosowanych obecnie definicji IBSE brzmi: Dociekanie naukowe to intencjonalny proces polegający na diagnozowaniu problemów, dokonywaniu krytycznej analizy eksperymentów i znajdywaniu alternatywnych rozwiązań, planowaniu badań, sprawdzaniu hipotez, poszukiwaniu informacji, konstruowaniu modeli, dyskusji z kolegami oraz formułowaniu spójnych argumentów.

7 Od 1 września umożliwimy naszym uczniom podczas zajęć na pracowni chemicznej nabycie dodatkowych umiejętności analitycznych zgodnych z trendami światowymi:

8 *eksperymenty z analizy jakościowej wykonywane w pracowni chemicznej

9 * elastyczne podejście do nauczania przez pracę nad pełnym zrozumieniem problemu badawczego przez uczniów, zbliżenie na problem badawczy, przy zastosowaniu integracji przedmiotów przyrodniczych, matematyki i techniki, zgodnie ze standardami nauczania

10 * zapoznanie z metodologią eksperymentów ilościowych wykonywanymi samodzielnie, w parach oraz grupach podczas zajęć lekcyjnych

11 * używanie logiki i innych umiejętności rozwiązywania problemów, stosowanie krytycznego myślenia, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez pracę w zespole, rozwijanie i stosowanie umiejętności złożonych, umiejętności technicznych, matematycznych i pomiarowych

12 * eksperymenty z analizą wyników liczbowych, typami i analizą błędów pomiarowych czy programami do analizy graficznej i statystycznej

13 *cykl badawczy obejmujący postawienie pytania otwierającego burzę mózgu, umożliwiającą znalezienie rozwiązania problemu, znalezienie rozwiązań metodycznych i technicznych, które pozwolą na zebranie danych, analizę danych, wnioskowanie, dzielenie się rezultatami

14 *oraz inne....


Pobierz ppt "Nikogo nie trzeba przekonywać, że eksperymenty wykonywane samodzielnie przez ucznia czy prezentowane przez nauczyciela sprawiają, że lekcje są bardziej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google