Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jesteś cenny!.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jesteś cenny!."— Zapis prezentacji:

1 Jesteś cenny!

2

3 Jak mnie ukochał Ojciec, Tak Ja was ukochałem.
Ewangelia Jana 15:9a

4 Przez Niego również powstało wszystko, co istnieje.
List do Hebrajczyków 1:2

5

6 Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na
nim, On który jest Panem nieba i ziemi (…), to właśnie On daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. Dzieje Apostolskie 17:24-25

7

8 Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że
dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3:16

9

10 W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas,
że Bóg posłał na świat swojego Jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, ale że On nas pokochał i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 1 List Jana 4:9-10

11 Nawet wasze włosy na głowie – każdy jest policzony.
Ewangelia Mateusza 10:30

12 Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się
przed Jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami Tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. List do Hebrajczyków 4:13

13 Hebrajczyków 5:8 Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do
nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Hebrajczyków 5:8

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Jezus powiedział: „Jeśli ktoś mnie kocha,
będzie wypełniał moje Słowo i mój Ojciec otoczy go miłością…”. Ewangelia Jana 14:23 Powiedział też: „Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni”. Ewangelia Jana 10:10

32

33 „Zapewniam, kto słucha mego Słowa i
wierzy Temu, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd”. Ewangelia Jana 5:13

34

35 Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą,
prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie. Ewangelia Jana, 14:6 On obiecał: „Tego, który do mnie przychodzi z pewnością nie odrzucę” Ewangelia Jana 6:37

36

37 Broszura ewangelizacyjna „Jesteś Cenny” 2012 SGM LIFEWORDSLTD
Nowe Przymierze Liga Biblijna printed/cr/polish/294-you-matter-polish html Opracowanie: Estera Szpuntowicz


Pobierz ppt "Jesteś cenny!."

Podobne prezentacje


Reklamy Google