Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola wychowania jako czynnika rozwoju A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola wychowania jako czynnika rozwoju A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000."— Zapis prezentacji:

1 Rola wychowania jako czynnika rozwoju A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000

2 OBSZAR DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ NACZELNA WARTOŚĆ ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU - OCZEKIWANE EFEKTY (cele wychowania) zmiana relacji osoba- otoczenie MIEJSCE W SPOŁECZEŃSTWIE Wspieranie poszukiwania i tworzenia swego miejsca w społeczeństwie:  poszanowanie godności człowieka,  akceptacja idei pluralizmu,  poczucie przynależności do diad, grup i wspólnot,  poczucie solidarności z innymi,  gotowość do podejmowania wyzwań ze strony społeczeństwa,  różne kompetencje społeczne interpersonalne, organizacyjne),  wiedza o funkcjonowaniu społeczeństwa.

3 OBSZAR DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ NACZELNA WARTOŚĆ ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU - OCZEKIWANE EFEKTY (cele wychowania) zmiana osobowościZDROWIE PSYCHICZNE Tworzenie kontekstu dla zdrowia psychicznego oraz wspieranie u osoby gotowości i umiejętności samorealizacji:  realistyczna orientacja w otoczeniu,  adekwatne pojęcie samego siebie,  samoświadomość,  integracja osobowa,  zaufanie do siebie i innych,  odpowiedzialność,  umiejętność dokonywania wyborów i podejmowania decyzji,  oparte na sympatii i empatii relacje z innymi.

4 OBSZAR DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ NACZELNA WARTOŚĆ ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU - OCZEKIWANE EFEKTY (cele wychowania) zmiana struktur poznawczych KRYTYCZNY UMYSŁ Wzbogacanie wiedzy o sobie i otoczeniu, kształtowanie i doskonalenie kompetencji poznawczych:  zdobycie i uporządkowanie informacji o świecie i sobie, tak by umieć czynić świat sensownym i przewidywalnym,  wrażliwość na problemy i umiejętność ich rozwiązywania,  rozwinięcie systemu pojęć i opanowanie odpowiedniego języka,  rozwinięcie rozumowania indukcyjnego i dedukcyjnego,  rozwinięcie myślenia twórczego,  rozwinięcie postawy badawczej.

5 OBSZAR DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ NACZELNA WARTOŚĆ ROLA WYCHOWANIA JAKO CZYNNIKA ROZWOJU – OCZEKIWANE EFEKTY (cele wychowania) zmiana systemu zachowania ADEKWATNE ZACHOWANIE Kształtowanie i doskonalenie umiejętności, kształtowanie nawyków, rozwijanie samokontroli:  mistrzowskie opanowanie różnorodnych umiejętności i sprawności szkolnych oraz życiowych,  umiejętność realizacji zadań (wytrwałość),  motywacja uczenia się,  samokontrola,  samoobserwacja - self-monitoring,  umiejętność zachowywania się w nowych sytuacjach (transfer),  umiejętności organizacyjne związane z zarządzaniem sytuacją uczenia się.


Pobierz ppt "Rola wychowania jako czynnika rozwoju A. Brzezińska, Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000."

Podobne prezentacje


Reklamy Google