Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań Powiatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań Powiatu."— Zapis prezentacji:

1 Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań Powiatu

2 Założenia prezentacji Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych Przygotowanie Powiatu do skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

3 Fundusze unijne okres programowania 2004 – 2006 : Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Fundusze unijne okres programowania 2007 – 2013: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych: I etap 2008-2011 II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 2012-2015 Pozostałe źródła: Rezerwa subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat” Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

4 Przebudowa drogi powiatowej nr 1502W Książenice – Żółwin - Podkowa Leśna Okres realizacji: 2006 rok Wartość inwestycji: 1 033 570 zł Źródła finansowania: ZPORR: 685 782 zł budżet Powiatu: 347 788 zł Przebudowano odcinek drogi o długości 1 200 m Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

5 Dostosowanie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatu Grodziskiego do potrzeb lokalnej społeczności Okres realizacji: 2006 – 2007 Całkowita wartość projektu: 241 654 zł Źródła finansowania: ZPORR: 115 565 zł budżet Powiatu: 126 089 zł Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

6 Wdrożenie systemu stypendialnego „ Fundusze stypendialne szansą dla studentów z Powiatu Grodziskiego” Termin realizacji: 2004 – 2007 Całkowita wartość projektu: 128 389 zł Źródło finansowania: EFS Wsparciem objęto 78 studentów. Celem projektu było wsparcie rozwoju edukacyjnego studentów zamieszkujących na terenie powiatu grodziskiego, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej mieli utrudniony dostęp do nauki na poziomie wyższym. „Fundusze stypendialne szansą dla młodzieży wiejskiej uczącej się w Powiecie Grodziskim” Termin realizacji: 2004 – 2007 Całkowita wartość projektu: 304 623 zł Źródło finansowania: EFS Wsparciem objęto 344 uczniów. Celem projektu było wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą z terenu powiatu grodziskiego, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej mieli utrudniony dostęp do nauki. Wsparcie polegało na pokryciu kosztów zakwaterowania, zakupu podręczników, przyborów szkolnych, transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

7 Beneficjentem projektu jest SPS Szpital Zachodni okres realizacji: 01.01.2009- 31.10.2010 całkowita wartość projektu: 11 997 910,26 zł pozyskane środki unijne: 10 198 223,72 zł całkowity wkład własny projektu: 1 799 686,54 zł z czego wkład własny Powiatu Grodziskiego: 937 162 zł Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

8 Beneficjentem projektu jest SPS Szpital Zachodni całkowita wartość projektu: 4 mln zł pozyskane środki unijne (RPO WM): 3,4 mln zł wkład własny : 600 tys. zł Projekt znajduje się na liście rezerwowej, obecnie w trakcie ponownej weryfikacji W ramach projektu powstanie platforma powiązana ze szpitalnym systemem informatycznym i innymi systemami szpitala. Informatyzacja wraz z wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

9 Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym Okres realizacji: 2009 – 2012 Wartość inwestycji: 1 845 474 zł Źródła finansowania: RPO WM: 984 586 zł budżet Powiatu: 860 888 zł Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

10 W ramach projektu wykonano: remont dachu, 2 pokoi gościnnych z łazienkami oraz wymianę 4 okien instalację gazową modernizację instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych przyłącze wodociągowe oraz instalację kanalizacyjną dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oczyszczenie parku wraz z cięciem pielęgnacyjnym nasadzenie roślinności modernizację trzech alei dojazdowych plac zabaw dla dzieci Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

11 Poprawa spójności komunikacyjnej regionu polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki – Józefina – Etap I Okres realizacji: 2009 - 2010 Wartość inwestycji: 8 271 099 zł Źródła finansowania: RPO WM: 7 012 713 zł budżet Powiatu: 1 258 386 zł Przebudowano odcinek drogi o długości 1 600 m, zmodernizowano chodnik o długości 3 003 m. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

12 Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie warszawskim zachodnim, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2861W Piotrkowice – Grzegorzewice – Mszczonów Beneficjentem projektu jest Powiat Żyrardowski. Powiat Grodziski wraz z Gminą Mszczonów i Gminą Żabia Wola jest partnerem projektu. Okres realizacji: 2007-2010 Wartość inwestycji: 10 079 325 zł Źródła finansowania: RPO WM: 7 554 919 zł wkład własny partnerów projektu: 2 518 307 zł w tym Powiatu Grodziskiego: 556 519 zł Łącznie przebudowano odcinek o długości 8 154 m, w tym na terenie powiatu 3 899 m. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

13 1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa całkowita wartość projektu: 60 000 000 zł wkład własny Powiatu: 25 980 zł 2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu całkowita wartość projektu: 180 000 000 zł wkład własny Powiatu: 454 900 zł Okres realizacji w/w projektów: 2011 r. – 2015 r. Beneficjentem jest Województwo Mazowieckie, Powiat Grodziski jest jednym z partnerów projektu. Projekty wpisane do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (RPO WM) Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

14 Termin realizacji: 2009 - 2011 Całkowita wartość projektu: 71 532 zł Źródła finansowania: POKL: 62 411 zł budżet Powiatu: 9 120 zł Niepełnosprawny uczeń – profesjonalny sprzedawca W projekcie uczestniczyło 10 uczniów z Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Maz. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

15 Okres realizacji: 2011 - 2012 Całkowita wartość projektu: 73 520 zł Źródła finansowania: POKL: 64 146 zł budżet Powiatu: 9 374 zł Profesjonalnie przygotowany kucharz małej gastronomii - szansą na dobry start zawodowy ucznia niepełnosprawnego Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych W projekcie uczestniczyło 10 uczniów z Zespołu Szkół im. H. Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim

16 Termin realizacji projektu: 2010 – 2012 Całkowita wartość projektu: 313 933 zł Źródła finansowania: POKL: 266 843 zł budżet Powiatu: 47 090 zł Projektem objętych zostało 210 uczniów z ZS Nr 1 w Grodzisku Maz. (j. francuski) oraz ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Maz. i ZS Nr 2 w Milanówku (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski). Znam języki będę poszukiwanym pracownikiem Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

17 okres realizacji: 01.01.2008 - 31.12.2014 Środki na finansowanie projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Poszerzyć krąg Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

18 Remont drogi 3832W Seroki – Gongolina – Baranów - Jaktorów (gm. Baranów) Okres realizacji: 2010 rok Wartość inwestycji: 2 464 071 zł Źródła finansowania: budżet państwa (NPPDL): 783 087 zł budżet Powiatu : 1 520 984 zł budżet Gminy Baranów : 160 000 zł Zmodernizowano odcinek drogi o długości 6 400 m, wykonano chodnik o długości 120 m oraz skrzyżowanie typu rondo. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

19 Przebudowa drogi 1505W Grodzisk – Józefina Odc. III (Wycinki Osowskie, Musuły - Gmina Żabia Wola) Okres realizacji: 2011 rok Wartość inwestycji: 3 104 248 zł Źródła finansowania: budżet państwa (NPPDL): 1 552 124 zł budżet Powiatu: 1 352 124 zł budżet Gminy Żabia Wola: 200 000 zł Przebudowano odcinek drogi o długości 1 202 m, wykonano chodnik o długości 1 825 m. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

20 Przebudowa drogi 1505W Grodzisk – Józefina Odc. II (Odrano Wola, Adamowizna - Gmina Grodzisk Mazowiecki) Okres realizacji: 2011 rok Wartość inwestycji: 3 564 208 zł Źródła finansowania: budżet państwa (NPPDL): 1 782 103 zł budżet Powiatu: 1 282 105 zł budżet Gminy Grodzisk Mazowiecki: 500 000 zł Przebudowano odcinek drogi o długości 1 565 m, wykonano chodnik o długości 1 565 m. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

21 Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska – Jaktorów – Maruna – Makówka z budową kanału deszczowego ulica Chełmońskiego w Jaktorowie Okres realizacji: 2012 rok Wartość inwestycji: 2 404 287 zł Źródła finansowania: budżet państwa (NPPDL): 721 285 zł budżet Powiatu Grodziskiego: 1 383 002 zł budżet Gminy Jaktorów: 300 000 zł Przebudowano odcinek drogi o długości ok. 1 001 m oraz wykonano kanalizację deszczową o długości 990 m, chodnik o długości 1 001 m oraz ciąg pieszo – rowerowy o długości 1 001 m. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

22 Przebudowa drogi 1505W Grodzisk – Józefina Odc. II (Adamowizna – Gmina Grodzisk Maz., Osowiec- Gmina Żabia Wola) Okres realizacji: 2014 rok Wartość inwestycji: 3 309 300 zł Źródła finansowania: budżet państwa (NPPDL): 1 654 650 zł budżet Powiatu: 354 650 zł budżet Gminy Grodzisk Maz. : 1 300 000 zł Przebudowano odcinek drogi o długości 1 427 m, wykonano chodnik o długości 1 087 m. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

23 Przebudowa drogi 1505W Grodzisk – Józefina (Odc. III Osowiec - Gmina Żabia Wola) Planowana wartość inwestycji: 4 987 470 zł Źródła finansowania: budżet państwa (NPPDL): 2 493 735 zł budżet Powiatu: 1 993 735 zł budżet Gminy Żabia Wola : 500 000 zł Projekt zakłada przebudowę odcinka drogi o długości 1 408 m, wykonanie chodnika o długości 1 408 m Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów Planowana wartość inwestycji: 5 745 385 zł Źródła finansowania: budżet państwa (NPPDL): 2 828 137 zł budżet Powiatu: 1 458 624 zł budżet Gminy Jaktorów: 1 458 624 zł Projekt zakłada przebudowę odcinka drogi o długości 1 046 m, wykonanie chodnika o długości 1 551 m Wnioski złożone w 2014 roku. Znajdują się na liście rezerwowej z szansą na otrzymanie dofinansowania. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

24 Inwestycja zrealizowana w 2009 roku Całkowity koszt inwestycji: 1 254 531 zł Dofinansowanie z budżetu państwa: 527 000 zł Przebudowa mostu przez rzekę Mrowna w ciągu ul. Bałtyckiej w Grodzisku Maz. na przepust Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

25 Przebudowa mostu na przepust na rzece Pisi Tucznej w ciągu drogi powiatowej nr 1521W Żabia Wola – Piotrkowice we wsi Bartoszówka / Skuły Inwestycja zrealizowana w 2014 roku Całkowity koszt inwestycji: 821 254 zł Dofinansowanie z budżetu państwa: 410 627 zł Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ) Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

26 Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1503 Grodzisk Maz. – Siestrzeń we wsi Kady, Opypy, Książenice Inwestycja zrealizowana w 2014 roku Całkowity koszt inwestycji: 831 390 zł Dofinansowanie z budżetu państwa: 175 073 zł Wkład finansowy Gminy Grodzisk Mazowiecki: 600 000 zł Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

27 okres realizacji: 2008 -2014 Środki na finansowanie projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie. Źródła finansowania: Fundusz Pracy, POKL Praca Twoją przyszłością Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

28 Projekty zrealizowane przez Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku Dofinasowanie w ramach programów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego miedzy innymi na organizowany co rocznie Festiwal „Muzyczne Konfrontacje: Stawisko w muzyce polskiej”. Łącznie w latach 2007 – 2014 pozyskano blisko 1 mln zł dotacji. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

29 Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci Mobilność Program realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Projekt realizowano w roku szkolnym: 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 Do tej pory praktykę w nicejskich restauracjach i hotelach odbyło 96 uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich Uczestnicy projektów otrzymują polsko - francuski certyfikat oraz Europass Mobilność - dokumenty, potwierdzające uzyskane podczas stażu umiejętności. Informacja o dotychczasowej działalności Powiatu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

30 Główne źródła pozyskiwania środków finansowych do budżetu Środki Unii Europejskiej Programy krajowe, które mają stanowić uzupełnienie, na które nie są przeznaczone środki unijne, w tym m. in.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rezerwa subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

31 Oficjalne dokumenty 23 maja 2014 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania funduszy europejskich. 11 lipca 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawę wdrożeniową) – najważniejszy akt prawny, który zapewni ramy prawne po stronie polskiej dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

32 Podział środków UE w Polsce Na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyznała Polsce 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Zasady podziału funduszy unijnych zostały określone w Umowie Partnerstwa. Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz przez 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

33 Programy na lata 2014 - 2020 Poza powyższymi programami dodatkowe środki z Unii Europejskiej będą dostępne na poziomie krajowym za pośrednictwem zarządzanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Programu dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich, Programu dotyczącego rozwoju obszarów morskich i rybackich. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

34 Środki unijne w krajowych programach operacyjnych 2014-2020 Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

35 Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

36 Programy unijne, w oparciu o które Powiat Grodziski będzie wnioskował o dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

37 Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Program który ruszył jako jeden z pierwszych. Powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. W programie, oprócz środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

38 Osie priorytetowe PO WER Oś I Osoby młode na rynku pracy Oś II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki rozwoju Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

39 Wnioski złożone w ramach PO WER Dofinansowanie w ramach programu Erasmus + (Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa) Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim : „Gastronomia i hotelarstwo drogą do sukcesu zawodowego w zjednoczonej Europie” Wartość dofinansowania 250 000 zł. Projekt został zatwierdzony do realizacji plasując się na I miejscu listy rankingowej. „Kształcenie w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa odpowiedzią na potrzeby europejskiego rynku pracy” Wartość dofinansowania 250 000 zł. Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku: „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” (projekt został zatwierdzony do realizacji) Wartość dofinansowania 50 000 zł. Dofinasowanie w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim” Wartość dofinansowania 1 137 900zł. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

40 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (RPO WM) Komisja Europejska w dniu 12 lutego 2015 r. przyjęła RPO WM na lata 2014-2020 Województwo Mazowieckie otrzyma na inwestycje 2,61 mld euro (z czego wkład UE wynosi 2,08 mld euro) Tym razem dotacje będą mogły pokryć maksymalnie 80% kosztów inwestycji (dotychczas było to maks. 85 %) Nowe RPO oparte jest na dwóch unijnych funduszach – EFRR i EFS (projekty twarde i miękkie) Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

41 Osie Priorytetowe RPO WM I: Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce II: Wzrost e-potencjału Mazowsza III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną V: Gospodarka przyjazna środowisku VI: Jakość życia VII: Rozwój regionalnego systemu transportowego VIII: Rozwój rynku pracy IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem X: Edukacja dla rozwoju regionu Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

42 232 mln euro na drogi Z poziomu programów regionalnych na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim drogi, które zwiększą dostęp do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) – drogi wojewódzkie, a także niektóre drogi lokalne (z terenów objętych planami inwestycyjnymi dla subregionów objętych OSI problemowymi tj. Obszary Strategicznej Interwencji). 135 mln euro na kolej W programie zabezpieczono środki na rozwój infrastruktury kolejowej. Dotacje obejmą również modernizację linii kolejowych oraz zakupy nowoczesnego taboru dla Kolei Mazowieckich. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

43 348 mln euro na środowisko Dotacje unijne wesprą budowę i przebudowę samej infrastruktury odnawialnych źródeł energii (OZE) jak i termomodernizację budynków. Dofinansowywane będą projekty dotyczące poprawy efektywności wytwarzania i dystrybucji ciepła oraz rozwoju tzw. zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie (np. budowa ścieżek rowerowych, parkingów „Parkuj i jedź”, zakup autobusów niskoemisyjnych). W Programie zabezpieczono również środki na gospodarkę odpadami. Dotacje obejmą także rozwój systemów małej retencji czy wzmocnienie potencjału ochotniczych straży pożarnych. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

44 213 mln euro na rozwój przedsiębiorczości Środki unijne przeznaczone będą w dużej mierze na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacje pozwolą tworzyć nowe firmy, wzmocnić tzw. start-upy – ze szczególnym uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości. To również środki, które samorządy będą mogły wykorzystać do odpowiedniego przygotowania terenów inwestycyjnych, będących magnesem dla firm. Przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu i samorządy będą miały okazję na opracowywanie nowych modeli biznesowych. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

45 278 mln euro na badania i rozwój (B+R) Z tych pieniędzy będą mogły skorzystać instytucje oraz konsorcja naukowe, ale też przedsiębiorstwa. 450 mln euro na walkę z bezrobociem, wspieranie włączenia społecznego i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych i edukację Ponad 450 mln euro z EFS zostało rozdysponowanych na działania, które pozwolą promować trwałe zatrudnienie (137,9 mln euro), edukować się – niezależnie od wieku (161,9 mln euro), ale też wspierać walkę z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i wszelką dyskryminacją, w tym wspierać rozwój ekonomii społecznej (172,4 mln euro). Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

46 108 mln euro na ochronę zdrowia (55 mln z EFRR i 53 mln z EFS) Najważniejsze działania w ochronie zdrowia (z wykorzystaniem środków unijnych) określone zostały w dokumencie Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Są to ramy działań dla całego kraju. Schorzenia, które na Mazowszu są główną przyczyną niezdolności do pracy i umieralności, to zaburzenia i choroby psychiczne, choroby układu kostno- stawowo-mięśniowego, a także układu krążenia, oddechowego i nowotwory. Na usprawnienia placówek zajmujących się tymi chorobami przeznaczonych jest 55 mln euro. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

47 35,7 mln euro na inwestycje w kulturę Wspierane będą takie adaptacje i modernizacje, które będą połączeniem ochrony dziedzictwa z innowacyjnym pomysłem na jego wykorzystanie, w tym również projekty poprawiające funkcjonowanie i efektywne wykorzystanie potencjału instytucji kultury. W nowym programie regionalnym ponad 153 mln euro przeznaczonych zostało na zwiększenie zastosowań technologii informatycznych w różnego typu instytucjach. To środki, dzięki którym nowy sposób działania zyskają zarówno placówki ochrony zdrowia, administracja – rządowa i samorządowa, uczelnie wyższe, muzea, teatry, organizacje pozarządowe, a także kościoły i związki wyznaniowe. To dotacje przeznaczone zwłaszcza na kompleksową informatyzację instytucji. 153 mln euro na e-Rozwój Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

48 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie modernizacji i budowy dróg lokalnych. Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

49 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie OW-1 Realizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych OW-2 Zadania z zakresu ochrony wód GW-3 Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi GW-4 Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody GW-5 Wspieranie zadań związanych z działaniami na rzecz odbudowy urządzeń i obiektów melioracji podstawowej i szczegółowej, zapewniającej ochronę terenów zurbanizowanych przed wodami podsiąkowymi i opadowymi GW-6 Zadania z zakresu gospodarki wodnej OA-7 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza OA-8 Wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

50 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie OA-9 Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji OZ-11 Budowa i rozbudowa instalacji służących zagospodarowaniu odpadów w ramach Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z perspektywą lat 2018-2023 OZ-12 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego EE-13 Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa EE-15 Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury OP-16 Zadania z zakresu ochrony przyrody OP-17 Wykonanie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa NZ-18 Zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

51 Wniosek złożony w ramach WFOŚiGW Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie gminy Żabia Wola i miasta Milanówek Okres realizacji: marzec – czerwiec 2015 rok Wartość zadania: 42 336 zł Źródła finansowania: budżet WFOŚiGW: 20 000 zł budżet Powiatu: 22 336 zł Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

52 Wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1508W Izdebno Kościelne - Chlebnia, w miejscowości Chlebnia, gmina Grodzisk Mazowiecki Wniosek złożony w 2015 roku Planowany koszt inwestycji: 1 000 000 zł Wnioskowane dofinansowanie z budżetu państwa: 500 000 zł Informacja nt. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w nowym okresie programowania środków unijnych oraz z programów krajowych

53 Przygotowanie Powiatu do skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014 – 2020. Innowacyjny Powiat. Bieżące monitorowanie prac Rządu i Zarządu Województwa nad programami. Udział w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych.

54 Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014 – 2020. Innowacyjny Powiat. Rada Powiatu Grodziskiego uchwałą nr 368/XLVII/14 z dnia 25 września 2014 roku przyjęła do realizacji Strategię Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014 – 2020 Innowacyjny Powiat. W Strategii zawarte są cele strategiczne i operacyjne oraz poszczególne zadania, w tym współfinansowane ze środków zewnętrznych. Przygotowanie Powiatu do skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

55

56 MOCNE STRONY - walory wynikające z uwarunkowań wewnętrznych powiatu, w pozytywny sposób wyróżniające go pośród innych. Mocne strony mogą być wynikiem wielkości powiatu, polegać na dużym potencjale gospodarczym, społecznym, rozwiniętej infrastrukturze itp. SZANSE - zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które gdy odpowiednio je wykorzystamy staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia. SZANSE - zewnętrzne zjawiska i tendencje występujące w otoczeniu, które gdy odpowiednio je wykorzystamy staną się impulsem rozwoju oraz osłabią zagrożenia. ZAGROŻENIA - wszystkie zewnętrzne czynniki, postrzegane jako bariery dla rozwoju powiatu, utrudnienia, dodatkowe koszty działania. Istnienie zagrożeń ma destrukcyjny wpływ na rozwój powiatu lub powodzenie planowanych inwestycji. SŁABE STRONY - konsekwencja ograniczeń zasobów i niedostatecznego ukształtowania uwarunkowań wewnętrznych. Mogą one dotyczyć całego powiatu, jak i jego części. Mogą dotyczyć wszystkich aspektów funkcjonowania powiatu, bądź jego poszczególnych elementów. ANALIZA SWOT Przygotowanie Powiatu do skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

57 Podstawą do dokonania analizy SWOT była diagnoza stanu powiatu. Analiza ta jest oceną obiektywnie istniejącego stanu społeczno – gospodarczego powiatu, jego słabych i mocnych stron, a w rezultacie szans i zagrożeń opisywanego obszaru. Stan powiatu oceniono według następujących zagadnień: uwarunkowania ogólne, położenie sytuacja gospodarcza ludność rynek pracy infrastruktura techniczna i środowisko naturalne oświata, kultura, turystyka bezpieczeństwo, opieka społeczna i ochrona zdrowia ANALIZA SWOT Przygotowanie Powiatu do skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

58 I Cel strategiczny: podnoszenie jakości świadczonych usług przez jednostki organizacyjne samorządu Cel operacyjny: Informatyzacja jako niezbędny element podnoszący standardy pracy Starostwa Zadanie: Wykorzystanie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP) jako powszechnego narzędzia w komunikowaniu się Starostwa z klientem zewnętrznym II Cel strategiczny: poprawa stanu środowiska w powiecie grodziskim Cel operacyjny: Nadzór nad działaniami związanymi z korzystaniem ze środowiska, współpraca z innymi jednostkami Zadanie: Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz nadzór nad gospodarką leśną III. Cel strategiczny: poprawa stanu opieki zdrowotnej Cel operacyjny: Podnoszenie zakresu i standardów świadczonych usług przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II Zadania: Budowa lądowiska dla helikopterów Wzmocnienie zastosowań Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych dla e-administracji i e-zdrowia w Szpitalu Zachodnim Rozszerzenie oferty świadczonych usług przez Szpital Zachodni Przygotowanie Powiatu do skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

59 IV. Cel strategiczny: stworzenie systemu skutecznej, nowoczesnej edukacji zapewniającej wysoką jakość nauczania dostosowaną do kontynuowania kształcenia na wyższym etapie edukacyjnym oraz potrzeb rynku pracy Cel operacyjny: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego Zadanie: Modernizacja i wzbogacanie bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek oświatowych (dotyczy przede wszystkim szkolnictwa zawodowego) V. Cel strategiczny: ochrona i poprawa stanu zabytków oraz rozwój kultury na terenie powiatu grodziskiego Cel operacyjny: Opracowanie, przyjęcie i realizacja Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Grodziskiego na lata 2015 – 2018 Zadanie: Utrzymanie Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku w stanie zapewniającym trwałe zachowanie jego wartości VI. Cel strategiczny: rozwój infrastruktury i komunikacji Cel operacyjny: Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie: Termomodernizacja obiektów oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej powiatu Cel operacyjny: Budowa ścieżek rowerowych Zadania: Wykonanie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1503 (odcinek Grodzisk Maz. – Siestrzeń) Wykonanie ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1507 (odcinek Grodzisk Maz. – Izdebno Kościelne) Przygotowanie Powiatu do skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

60

61

62 VII. Cel strategiczny przeciwdziałanie bezrobociu i promowanie aktywnej polityki rynku pracy Cele operacyjne: Ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży Przeciwdziałanie długotrwałemu bezrobociu Promocja i rozwój przedsiębiorczości Poprawa skuteczności działań na lokalnym rynku pracy VIII. Cel strategiczny: wzmacnianie i rozwój systemu opieki społecznej Cel operacyjny: Podnoszenie warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym Zadanie: Budowa nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjno - terapeutycznego Cel operacyjny: Rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej Zadania: Prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych z terenu powiatu grodziskiego oraz dla kandydatów na rodziny zastępcze Prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego Cel operacyjny: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych z terenu powiatu grodziskiego Zadanie: Realizacja projektu „Poszerzyć Krąg” skierowanego do osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej Przygotowanie Powiatu do skutecznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych

63 Dziękuję za uwagę Joanna Damaziak Sekretarz Powiatu Grodzisk Mazowiecki, dnia 19 marca 2015 roku


Pobierz ppt "Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań Powiatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google