Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Gołkowicach Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Gołkowicach Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica."— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Gołkowicach Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica

2 Obszar: 2. Procesy zachodzące w szkole Wymaganie: 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Raport opracował zespół ewaluacyjny w składzie: Ewa Chmiel Gabriela Kurpińska Justyna Sikora Mateusz Andrzejuk

3 Charakterystyka wymagania na poziom B: W szkole są prowadzone działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji. Pytania kluczowe: Czy w szkole przeprowadza się diagnozę i analizę wśród uczniów i na tej podstawie wyłania się grupę uczniów wymagających wsparcia? Czy w szkole przeprowadza się diagnozę i analizę wśród uczniów i na tej podstawie wyłania się grupę uczniów wymagających wsparcia? Jakie działania podejmują nauczyciele w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów? Jakie działania podejmują nauczyciele w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów? Czy nauczyciele uwzględniają w pracy z dzieckiem zapisy opinii PPP? Czy nauczyciele uwzględniają w pracy z dzieckiem zapisy opinii PPP? Czy indywidualizuje się pracę na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych? Czy indywidualizuje się pracę na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych? Jak przebiega współpraca z rodzicami w tym zakresie? Jak przebiega współpraca z rodzicami w tym zakresie? W jaki sposób dokumentowane są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych? W jaki sposób dokumentowane są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych?

4 W badaniu prowadzący zastosowali następujące metody badań: Analiza dokumentów: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z opiniami PPP, opracowane KIPU i IPET, protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły zespołów przedmiotowych. Analiza dokumentów: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dostosowania wymagań edukacyjnych do uczniów z opiniami PPP, opracowane KIPU i IPET, protokoły Rady Pedagogicznej, protokoły zespołów przedmiotowych. Ankiety: Ankiety: dla uczniów klas IV – VI – przebadano 100%; dla uczniów klas IV – VI – przebadano 100%; dla uczniów klas I – VI posiadających KIPU, IPET – 100%; dla uczniów klas I – VI posiadających KIPU, IPET – 100%; dla rodziców uczniów posiadających KIPU, IPET – 100%; dla rodziców uczniów posiadających KIPU, IPET – 100%; dla rodziców klas I – VI – 43%; dla rodziców klas I – VI – 43%; dla nauczycieli – 100%. dla nauczycieli – 100%. Wywiady: Wywiady: z uczniami klas I – III – 100% obecnych w dniu wywiadu; z uczniami klas I – III – 100% obecnych w dniu wywiadu; z pedagogiem szkolnym; z pedagogiem szkolnym; Analiza wytworów uczniów. Analiza wytworów uczniów.

5 Ankieta dla uczniów

6

7

8 Wywiad z uczniami klas I - III Lp.Pytanie TAKNIE Liczbowo% % 1.Czy lubicie chodzić na zajęcia szkolne?969822 2.Czy nauka sprawia wam radość?949644 3. Czy według was dodatkowe zajęcia pozalekcyjne są ciekawe? 8389711 4. Czy udział w dodatkowych zajęciach poszerza twoją wiedzę i uczy czegoś nowego? 879733 5. Czy w czasie lekcji lub zajęć dodatkowych otrzymujecie dodatkowe zadania lub inne ćwiczenia? 959733 6. Jeśli w przyszłym roku szkolnym będą organizowane takie zajęcia czy ponownie będziecie w nich uczestniczyli? 919377

9 Ankieta dla rodziców

10

11

12 Ankieta dla nauczycieli

13

14 Ankieta dla uczniów objętych KIPU i IPET Pytanie Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Nie mam zdania 1.Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych?10500 2.Czy udział w zajęciach pozwala Ci na pokonywanie trudności w nauce?13200 3.Czy zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy?14100 4. Czy odczuwasz, że nauczycielom zależy na Twoim rozwoju i postępach w nauce? 14100

15 Wnioski z ewaluacji

16 Czy w szkole przeprowadza się diagnozę i analizę wśród uczniów i na tej podstawie wyłania się grupę uczniów wymagających wsparcia? Szkoła diagnozuje i analizuje osiągane przez uczniów wyniki oraz podejmuje inicjatywę, mającą na celu skierowanie ucznia do PPP. Skierowań dokonują wychowawcy, pedagog, czasem dziecko jest badane na wniosek rodziców. Szkoła diagnozuje i analizuje osiągane przez uczniów wyniki oraz podejmuje inicjatywę, mającą na celu skierowanie ucznia do PPP. Skierowań dokonują wychowawcy, pedagog, czasem dziecko jest badane na wniosek rodziców. Nauczyciele diagnozują trudności w nauce uczniów, a swoje wnioski i opinie analizują z pedagogiem, nauczycielem przedmiotu, wychowawcą i rodzicami. Nauczyciele diagnozują trudności w nauce uczniów, a swoje wnioski i opinie analizują z pedagogiem, nauczycielem przedmiotu, wychowawcą i rodzicami. Każdy uczeń z opinią lub orzeczeniem PPP ma uruchomiony program i jest objęty pomocą ze strony nauczycieli i specjalistów. Szkoła posiada prawidłowo prowadzoną dokumentację KIPU i IPET, nauczyciele dokonują dostosowań do zaleceń poradni, pracują z dziećmi, prowadzą dokumentację i dokonują wielospecjalistycznych ocen pracy z dziećmi. Każdy uczeń z opinią lub orzeczeniem PPP ma uruchomiony program i jest objęty pomocą ze strony nauczycieli i specjalistów. Szkoła posiada prawidłowo prowadzoną dokumentację KIPU i IPET, nauczyciele dokonują dostosowań do zaleceń poradni, pracują z dziećmi, prowadzą dokumentację i dokonują wielospecjalistycznych ocen pracy z dziećmi. Każdy uczeń potrzebujący wsparcia, a nie przebadany w poradni, jest objęty zajęciami o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym lub dydaktyczno – wyrównawczym przez pedagoga oraz uczęszcza na zajęcia z kółek i ZDW. Każdy uczeń potrzebujący wsparcia, a nie przebadany w poradni, jest objęty zajęciami o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym lub dydaktyczno – wyrównawczym przez pedagoga oraz uczęszcza na zajęcia z kółek i ZDW. Pedagog szkolna bardzo dobrze ocenia współpracę z nauczycielami i wychowawcami oraz potwierdza, że w szkole przeprowadza się diagnozę i analizę wśród uczniów i wyłania się tych, którzy potrzebują wsparcia. Pedagog szkolna bardzo dobrze ocenia współpracę z nauczycielami i wychowawcami oraz potwierdza, że w szkole przeprowadza się diagnozę i analizę wśród uczniów i wyłania się tych, którzy potrzebują wsparcia. Od pięciu lat wśród naszych uczniów nie ma drugoroczności, promocji warunkowych ani ocen niedostatecznych w klasyfikacji. Od pięciu lat wśród naszych uczniów nie ma drugoroczności, promocji warunkowych ani ocen niedostatecznych w klasyfikacji.

17 Jakie działania podejmują nauczyciele w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów? Uczniowie klas I – III chętnie chodzą do szkoły, nauka sprawia im radość, a zajęcia pozalekcyjne w ich ocenie są ciekawe i poszerzają wiedzę. Należy dołożyć wszelkich starań, by utrzymać taki stan. Uczniowie klas I – III chętnie chodzą do szkoły, nauka sprawia im radość, a zajęcia pozalekcyjne w ich ocenie są ciekawe i poszerzają wiedzę. Należy dołożyć wszelkich starań, by utrzymać taki stan. Prawie wszyscy uczniowie klas młodszych chcą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w przyszłym roku. Od 3 lat uczniowie mają do dyspozycji programy unijne, którymi są objęci prawie w stu procentach. Projekty są nakierowane na indywidualną pracę z uczniem. W następnym roku szkolnym nie będzie tych zajęć w klasach I – III. Prawie wszyscy uczniowie klas młodszych chcą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w przyszłym roku. Od 3 lat uczniowie mają do dyspozycji programy unijne, którymi są objęci prawie w stu procentach. Projekty są nakierowane na indywidualną pracę z uczniem. W następnym roku szkolnym nie będzie tych zajęć w klasach I – III. Na dodatkowych zajęciach w klasach młodszych dzieciom podobają się zabawy, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia na korekcie, korzystanie z ciekawych pomocy dydaktycznych: puzzli, układanek, gier, bingo, gier komputerowych, kart pracy, które zostały zakupione ze środków unijnych. Na dodatkowych zajęciach w klasach młodszych dzieciom podobają się zabawy, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia na korekcie, korzystanie z ciekawych pomocy dydaktycznych: puzzli, układanek, gier, bingo, gier komputerowych, kart pracy, które zostały zakupione ze środków unijnych. Nie ma zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w klasach I – III, a jest wielu uczniów potrzebujących systematycznego wsparcia. Ten okres w życiu dziecka jest najważniejszy na korygowanie braków. Dotychczas spełniały to programy unijne. Nauczyciele proponują realizację ZDW w ramach godzin z artykułu 42 KN. Nie ma zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w klasach I – III, a jest wielu uczniów potrzebujących systematycznego wsparcia. Ten okres w życiu dziecka jest najważniejszy na korygowanie braków. Dotychczas spełniały to programy unijne. Nauczyciele proponują realizację ZDW w ramach godzin z artykułu 42 KN. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, bo zdaniem rodziców, uczniów i nauczycieli te zajęcia poszerzają umiejętności zdobyte na lekcji i rozwijają zainteresowania. Zajęcia pomagają także przezwyciężyć trudności, dzieci lepiej się rozwijają. Są także sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, bo zdaniem rodziców, uczniów i nauczycieli te zajęcia poszerzają umiejętności zdobyte na lekcji i rozwijają zainteresowania. Zajęcia pomagają także przezwyciężyć trudności, dzieci lepiej się rozwijają. Są także sposobem na spędzenie czasu w towarzystwie koleżanek i kolegów.

18 Jakie działania podejmują nauczyciele w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów? Należy dołożyć wszelkich starań, aby oferta zajęć pozalekcyjnych była nadal tak bogata, jak obecnie. Obecna oferta zajęć uwzględnia zarówno pracę z uczniem zdolnym, spełnia jego oczekiwania oraz uwzględnia pomoc uczniom wymagającym wsparcia. Należy położyć większy nacisk na udział uczniów klas IV – VI, mających trudności w nauce w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby oferta zajęć pozalekcyjnych była nadal tak bogata, jak obecnie. Obecna oferta zajęć uwzględnia zarówno pracę z uczniem zdolnym, spełnia jego oczekiwania oraz uwzględnia pomoc uczniom wymagającym wsparcia. Należy położyć większy nacisk na udział uczniów klas IV – VI, mających trudności w nauce w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Uczniowie klas starszych nie rozróżniają zajęć z kółek przedmiotowych i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, mylą nazwy i w ankiecie zanotowano niski udział uczniów w ZDW, a wysoki na kółkach. Z analizy dokumentów wynika, że udział uczniów w ZDW jest duży, choć nie wszyscy chodzą systematycznie. Część uczniów korzysta z tych zajęć w celu poprawienia ocen ze sprawdzianów. Uczniowie klas starszych nie rozróżniają zajęć z kółek przedmiotowych i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, mylą nazwy i w ankiecie zanotowano niski udział uczniów w ZDW, a wysoki na kółkach. Z analizy dokumentów wynika, że udział uczniów w ZDW jest duży, choć nie wszyscy chodzą systematycznie. Część uczniów korzysta z tych zajęć w celu poprawienia ocen ze sprawdzianów. Obserwuje się małe zaangażowanie niektórych rodziców w pomoc w nauce dziecku oraz mała świadomość rodziców w sprawie trudności swojego dziecka. Obserwuje się małe zaangażowanie niektórych rodziców w pomoc w nauce dziecku oraz mała świadomość rodziców w sprawie trudności swojego dziecka. Każdy uczeń ma możliwość poprawienia złej oceny z każdego przedmiotu, co jest odnotowane w dzienniku. W tym celu część uczniów chwilowo uczęszcza na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w celu nadrobienia braków i zaległości. Każdy uczeń ma możliwość poprawienia złej oceny z każdego przedmiotu, co jest odnotowane w dzienniku. W tym celu część uczniów chwilowo uczęszcza na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w celu nadrobienia braków i zaległości. Pedagog obejmuje pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz dydaktyczno – wyrównawczą wszystkich uczniów, którzy tej pomocy potrzebują. Pedagog obejmuje pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz dydaktyczno – wyrównawczą wszystkich uczniów, którzy tej pomocy potrzebują.

19 Czy nauczyciele uwzględniają w pracy z dzieckiem zapisy opinii PPP? Nauczyciele znają opinie wydawane przez PPP i w swojej pracy uwzględniają zapisy. Nauczyciele znają opinie wydawane przez PPP i w swojej pracy uwzględniają zapisy. Zdaniem rodziców i uczniów nauczycielom zależy na osiąganiu przez uczniów coraz lepszych wyników w nauce. Wszyscy uczniowie są świadomi, że nauczycielom zależy na ich rozwoju i postępach w nauce. Zdaniem rodziców i uczniów nauczycielom zależy na osiąganiu przez uczniów coraz lepszych wyników w nauce. Wszyscy uczniowie są świadomi, że nauczycielom zależy na ich rozwoju i postępach w nauce. Wśród pomocy ze strony nauczyciela uczniom słabszym najczęściej wskazywano dodatkowe tłumaczenie, udzielanie wskazówek, poprawa słabej oceny, pochwała za efekty pracy, sprawdzanie prac ucznia, zachęcanie do wykonania zadania, przydzielanie zadań łatwiejszych. Wśród pomocy ze strony nauczyciela uczniom słabszym najczęściej wskazywano dodatkowe tłumaczenie, udzielanie wskazówek, poprawa słabej oceny, pochwała za efekty pracy, sprawdzanie prac ucznia, zachęcanie do wykonania zadania, przydzielanie zadań łatwiejszych. Każdy uczeń przebadany w poradni ma opracowaną dokumentacji związaną z KIPU i IPET, zgodnie z którą nauczyciele z tym uczniem pracują. Wszyscy uczący nauczyciele i specjaliści opracowali dostosowanie lub plan PDW dla danego ucznia. Zostały napisane wielospecjalistyczne oceny za I półrocze. Każdy uczeń przebadany w poradni ma opracowaną dokumentacji związaną z KIPU i IPET, zgodnie z którą nauczyciele z tym uczniem pracują. Wszyscy uczący nauczyciele i specjaliści opracowali dostosowanie lub plan PDW dla danego ucznia. Zostały napisane wielospecjalistyczne oceny za I półrocze. Każdy uczeń objęty pomocą ma opracowany indywidualny zestaw ćwiczeń. Uczniowie są objęci pomocą ze strony wychowawcy, nauczycieli, pedagoga i specjalistów – logopeda, terapeuta. Każdy uczeń objęty pomocą ma opracowany indywidualny zestaw ćwiczeń. Uczniowie są objęci pomocą ze strony wychowawcy, nauczycieli, pedagoga i specjalistów – logopeda, terapeuta. Uczniowie objęci KIPU i IPET mają na sprawdzianach zaznaczane zadania łatwiejsze, które w pierwszej kolejności powinni rozwiązać, a potem przejść do zadań trudniejszych. Nauczyciele przede wszystkim uwzględniają wkład pracy dziecka w stosunku do jego możliwości, często przydzielają mniej zadań lub umieszczają zadania łatwiejsze, co jest dowodem na dostosowanie wymagań. Uczniowie objęci KIPU i IPET mają na sprawdzianach zaznaczane zadania łatwiejsze, które w pierwszej kolejności powinni rozwiązać, a potem przejść do zadań trudniejszych. Nauczyciele przede wszystkim uwzględniają wkład pracy dziecka w stosunku do jego możliwości, często przydzielają mniej zadań lub umieszczają zadania łatwiejsze, co jest dowodem na dostosowanie wymagań.

20 Czy indywidualizuje się pracę na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych? Na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami, gdyż uczniowie otrzymują dodatkowe zadania lub inne ćwiczenia. Jest to dostosowane do możliwości dziecka, a jednocześnie poprzez indywidualną pomoc nakierowane na jego rozwój. Dotyczy to zarówno uczniów zdolnych, jak i wymagających wsparcia. Na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami, gdyż uczniowie otrzymują dodatkowe zadania lub inne ćwiczenia. Jest to dostosowane do możliwości dziecka, a jednocześnie poprzez indywidualną pomoc nakierowane na jego rozwój. Dotyczy to zarówno uczniów zdolnych, jak i wymagających wsparcia. Zdaniem uczniów klas młodszych zajęcia pozalekcyjne są ciekawe, udział w tych zajęciach poszerza ich wiedzę, uczy czegoś nowego, a nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami, czyli przydzielają inne lub dodatkowe zadania. Zdaniem uczniów klas młodszych zajęcia pozalekcyjne są ciekawe, udział w tych zajęciach poszerza ich wiedzę, uczy czegoś nowego, a nauczyciele indywidualizują pracę z uczniami, czyli przydzielają inne lub dodatkowe zadania. Szkoła umożliwia uczniom zdolnym rozwój i spełnia ich oczekiwania. Uczniowie osiągają sukcesy poza szkołą, w konkursach i zawodach na szczeblu gminnym i powiatowym. Szkoła umożliwia uczniom zdolnym rozwój i spełnia ich oczekiwania. Uczniowie osiągają sukcesy poza szkołą, w konkursach i zawodach na szczeblu gminnym i powiatowym. W tym roku szkolnym mamy jedną finalistkę i jednego laureata w konkursach przedmiotowych. Taki sam wynik był w ubiegłym roku. Wyniki sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej w okresie dwóch lat są na bardzo wysokim poziomie. W tym roku szkolnym mamy jedną finalistkę i jednego laureata w konkursach przedmiotowych. Taki sam wynik był w ubiegłym roku. Wyniki sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej w okresie dwóch lat są na bardzo wysokim poziomie.

21 Czy indywidualizuje się pracę na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych? Zdecydowana większość uczniów ma poczucie, że może liczyć na indywidualną pomoc nauczyciela. Należy dołożyć starań, aby to utrzymać. Uczniowie są świadomi, że w trakcie zajęć otrzymują wielką pomoc ze strony nauczycieli. Zdecydowana większość uczniów ma poczucie, że może liczyć na indywidualną pomoc nauczyciela. Należy dołożyć starań, aby to utrzymać. Uczniowie są świadomi, że w trakcie zajęć otrzymują wielką pomoc ze strony nauczycieli. Wykorzystuje się szereg różnorodnych metod i form podczas indywidualizowania pracy z uczniem słabszym, np.: dodatkowe tłumaczenie poleceń i udzielanie wskazówek, chwalenie i pozytywne wzmacnianie za efekty pracy, przydzielanie łatwiejszych zadań, umożliwienie poprawienia ocen. Wykorzystuje się szereg różnorodnych metod i form podczas indywidualizowania pracy z uczniem słabszym, np.: dodatkowe tłumaczenie poleceń i udzielanie wskazówek, chwalenie i pozytywne wzmacnianie za efekty pracy, przydzielanie łatwiejszych zadań, umożliwienie poprawienia ocen. Nauczyciele stosują różnorodne środki dydaktyczne w swojej pracy: programy multimedialne, gry dydaktyczne, plansze, mapy, karty pracy, rebusy, zagadki i zabawy ruchowe. Nauczyciele stosują różnorodne środki dydaktyczne w swojej pracy: programy multimedialne, gry dydaktyczne, plansze, mapy, karty pracy, rebusy, zagadki i zabawy ruchowe. Szkoła jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne dzięki realizowanym programom unijnym, jednak brakuje pomocy służących do „bodźcowania” uczniów objętych pomocą pedagoga. Szkoła jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne dzięki realizowanym programom unijnym, jednak brakuje pomocy służących do „bodźcowania” uczniów objętych pomocą pedagoga.

22 Jak przebiega współpraca z rodzicami w tym zakresie? Rodzice współpracują ze szkołą na różnych płaszczyznach. Uczestniczą w zebraniach ogólnych i zebraniach z wychowawcami, część rodziców korzysta z comiesięcznych konsultacji, co jest odnotowywane w dziennikach. Rodzice chętnie też zaglądają na strony internetowe naszej szkoły. Czasem odbywają się rozmowy indywidualne, czy telefoniczne. Rodzice współpracują ze szkołą na różnych płaszczyznach. Uczestniczą w zebraniach ogólnych i zebraniach z wychowawcami, część rodziców korzysta z comiesięcznych konsultacji, co jest odnotowywane w dziennikach. Rodzice chętnie też zaglądają na strony internetowe naszej szkoły. Czasem odbywają się rozmowy indywidualne, czy telefoniczne. Zdaniem zarówno nauczycieli, pedagoga, jak i rodziców, współpraca ze szkołą przebiega poprawnie i przynosi oczekiwane rezultaty. Zdaniem zarówno nauczycieli, pedagoga, jak i rodziców, współpraca ze szkołą przebiega poprawnie i przynosi oczekiwane rezultaty.

23 W jaki sposób dokumentowane są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych? W szkole dokumentuje się działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych na wiele sposobów: oprócz obowiązkowych dzienników zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele tworzą dostosowane sprawdziany, karty pracy, robią zdjęcia, umieszczają informacje na stronie internetowej, tworzą prezentacje multimedialne, wystawki prac uczniów, realizują projekty unijne. W szkole dokumentuje się działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych na wiele sposobów: oprócz obowiązkowych dzienników zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele tworzą dostosowane sprawdziany, karty pracy, robią zdjęcia, umieszczają informacje na stronie internetowej, tworzą prezentacje multimedialne, wystawki prac uczniów, realizują projekty unijne. Nauczyciele dostrzegają i doceniają sukcesy uczniów poprzez: wyróżnienia i nagrody przydzielane na forum szkoły, publikacje na stronie internetowej, pochwały na forum klasy i w czasie zebrań rodziców, odnotowanie pozytywnych uwag i wyeksponowanie prac uczniów na terenie szkoły. Nauczyciele dostrzegają i doceniają sukcesy uczniów poprzez: wyróżnienia i nagrody przydzielane na forum szkoły, publikacje na stronie internetowej, pochwały na forum klasy i w czasie zebrań rodziców, odnotowanie pozytywnych uwag i wyeksponowanie prac uczniów na terenie szkoły. Uczniowie z trudnościami w nauce mają wszystkie nieobecności na bieżąco usprawiedliwiane przez rodziców. Uczniowie z trudnościami w nauce mają wszystkie nieobecności na bieżąco usprawiedliwiane przez rodziców. W ramach pracy zespołów przedmiotowych nauczyciele dzielą się wiedzą, doświadczeniem, metodami pracy z uczniem zdolnym i słabszym, opracowują programy, konkursy. W ramach zespołów nauczyciele przygotowują i przeprowadzają próbne sprawdziany szóstoklasistów i wyciągają wnioski do dalszej pracy. W ramach pracy zespołów przedmiotowych nauczyciele dzielą się wiedzą, doświadczeniem, metodami pracy z uczniem zdolnym i słabszym, opracowują programy, konkursy. W ramach zespołów nauczyciele przygotowują i przeprowadzają próbne sprawdziany szóstoklasistów i wyciągają wnioski do dalszej pracy. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie tworzą ciekawe prace plastyczne, które biorą udział w konkursach oraz zdobią szkołę. Przygotowują także występy artystyczne na imprezy środowiskowe z udziałem zaproszonych gości z okazji Dnia Górnika, Dnia Babci i Dziadka. Dzięki zajęciom sportowym uczniowie osiągają sukcesy na szczeblu gminnym lub powiatowym w zawodach, meczach, wyścigach kolarskich, biegach, tenisie stołowym. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie tworzą ciekawe prace plastyczne, które biorą udział w konkursach oraz zdobią szkołę. Przygotowują także występy artystyczne na imprezy środowiskowe z udziałem zaproszonych gości z okazji Dnia Górnika, Dnia Babci i Dziadka. Dzięki zajęciom sportowym uczniowie osiągają sukcesy na szczeblu gminnym lub powiatowym w zawodach, meczach, wyścigach kolarskich, biegach, tenisie stołowym.

24 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Gołkowicach Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google