Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane zagadnienia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane zagadnienia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady"— Zapis prezentacji:

1 Wybrane zagadnienia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Krzysztof Mystek Prezentacja oparta na wersji projektu z 28 stycznia 2016 r.

2 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Jakie konsekwencje nas czekają?

3 Przykładowe uregulowane pojęcia
Pseudonimizacja Profilowanie Współadministratorzy

4 Zasady przetwarzania danych
Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość Celowość Minimalizacja danych Ścisłość Limity przechowywania Integralność i poufność Rozliczalność

5 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Duży nacisk jest położony na obowiązek przejrzystości wobec podmiotu danych i ułatwianie mu korzystania z jego praw.

6 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Domyślna minimalizacja przetwarzania danych osobowych, w szczególności w przypadku udostępniania ich innym osobom.

7 Prawa podmiotu danych Prawo do uzyskania kopii danych
Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych Prawo do przeniesienia danych do innego administratora

8 Inspektor ochrony danych
Obowiązkowo: Organ lub podmiot publiczny Główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych na dużą skalę Główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę danych osobowych szczególnych kategorii lub danych o wyrokach skazujących za przestępstwa i o przestępstwach

9 Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 37. Art. 35 ust. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

10 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
Kodeksy postępowania Certyfikacja

11 Grzywny administracyjne
Wysokość grzywny zależy od różnych czynników (okoliczności sprawy, naruszonych przepisów, współdziałania administratora, itp.) Grzywna może wynosić: 1) do EUR lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa) 2) do EUR lub 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa z poprzedniego roku obrotowego (zastosowanie ma kwota wyższa)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wybrane zagadnienia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady"

Podobne prezentacje


Reklamy Google