Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Fundusze na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Promnice, 20 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Fundusze na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Promnice, 20 lutego."— Zapis prezentacji:

1

2 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Fundusze na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Promnice, 20 lutego 2003 r. Konferencja „W drodze do Unii” Możliwości pozyskania kapitału, środki pomocowe Agnieszka Józefowicz Zespół Informacji i Promocji

3 Plan prezentacji Kim jesteśmy, czym się zajmujemy Aktualnie dostępne programy Plany na 2003 rok

4 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI utworzona z przekształcenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1996 -2000) działa od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki połączona z: Agencją Techniki i Technologii (kwiecień 2002) Polską Agencją Rozwoju Regionalnego (czerwiec 2002) DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich

5 DEFINICJA MSP W Ustawie Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. przyjęto prawną definicję MSP, zgodną z definicją UE 96/280/EC.

6 KIERUNKI DZIAŁAŃ RZĄDU WOBEC MSP OD 2003 DO 2006 ROKU Celem polityki Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2006 roku jest: pobudzenie aktywności gospodarczej tego sektora zapewniającej wzrost zatrudnienia, podniesienie konkurencyjności i zdolności MSP do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim. Dokument Kierunki działań Rządu wobec MSP został przyjęty przez Radę Ministrów 4 lutego 2003 roku.

7 KIERUNKI DZIAŁAŃ RZĄDU WOBEC MSP OD 2003 DO 2006 ROKU Cztery główne celów : Wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw Poprawa otoczenia prawnego i administracyjnego małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie Rozwój otoczenia instytucjonalnego małych i średnich przedsiębiorstw Wspieranie integracji firm i działalności na forum międzynarodowym

8 Ponad 130 PKD na terenie całego kraju BEZPŁATNE USŁUGI INFORMACYJNO-DORADCZE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ związane z prowadzeniem i zarządzaniem przedsiębiorstwem Maksymalnie 10 darmowych godzin doradczych rocznie na klienta Przedsiębiorco! zgłoś się do najbliższego Punktu Konsultacyjno-Doradczego po bezpłatną poradę na temat dostępnych programów pomocy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa! BEZPŁATNE DORADZTWO

9 PHARE 2000 POMOC DLA SEKTORA PRODUKCYJNEGO PROGRAMY KRAJOWE doradczo-szkoleniowe REALIZOWANE WE WSZYSTKICH 16 WOJEWÓDZTWACH Wstęp do jakości Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw Przygotowanie do działania na rynku europejskim PROGRAMY REGIONALNE doradczo-informacyjne oraz dotacje inwestycyjne REALIZOWANE W WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH: 1. ŚLĄSKIE 2. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3. PODKARPACKIE 4. LUBELSKIE 5. PODLASKIE 2000

10 PHARE 2000 PROGRAMY KRAJOWE 2000 dotacje na współfinansowanie kosztów wdrażania systemów kontroli jakości oraz certyfikacji produktów w MSP Wstęp do jakości od 1.500 euro do 10.000 euro do 60% Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw Przygotowanie do działania na rynku europejskim dotacje na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych w procesie rozwoju firmy w oparciu o nowe technologie i innowacje dotacje na współfinansowanie szkoleń dla kadr MSP prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego, w obszarach wiedzy warunkującej uzyskiwanie konkurencyjności w obliczu wchodzenia polski na jednolity rynek europejski od 1.000 euro do 10.000 euro do 60% od 1.500 euro do 10.000 euro do 80%

11 DZIAŁANIA KWALIFIKOWANE: Przygotowanie kadry MSP do zarządzania jakością Uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury i personelu Phare 2000 WSTĘP DO JAKOŚCI Uzyskanie certyfikatu specyficznego systemu jakości w wybranych sektorach przemysłu Doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu certyfikatu – Ocena zgodności wyrobów z dyrektywami UE, nadawanie znaku CE

12 PHARE 2000 PROGRAMY KRAJOWE 2000 dotacje na współfinansowanie kosztów wdrażania systemów kontroli jakości oraz certyfikacji produktów w MSP Wstęp do jakości od 1.500 euro do 10.000 euro do 60% Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw Przygotowanie do działania na rynku europejskim dotacje na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych w procesie rozwoju firmy w oparciu o nowe technologie i innowacje dotacje na współfinansowanie szkoleń dla kadr MSP prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego, w obszarach wiedzy warunkującej uzyskiwanie konkurencyjności w obliczu wchodzenia polski na jednolity rynek europejski od 1.000 euro do 10.000 euro do 60% od 1.500 euro do 10.000 euro do 80%

13 DZIAŁANIA KWALIFIKOWANE: Ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę - audit technologiczny Przygotowanie do wdrożenia nowych technologii Wdrażanie pozyskanych technologii Wdrażanie własnych rozwiązań technologicznych Phare 2000 INNOWACJE I TECHNOLOGIE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

14 PHARE 2000 PROGRAMY KRAJOWE 2000 dotacje na współfinansowanie kosztów wdrażania systemów kontroli jakości oraz certyfikacji produktów w MSP Wstęp do jakości od 1.500 euro do 10.000 euro do 60% Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw Przygotowanie do działania na rynku europejskim dotacje na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych w procesie rozwoju firmy w oparciu o nowe technologie i innowacje dotacje na współfinansowanie szkoleń dla kadr MSP prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego, w obszarach wiedzy warunkującej uzyskiwanie konkurencyjności w obliczu wchodzenia polski na jednolity rynek europejski od 1.000 euro do 10.000 euro do 60% od 1.500 euro do 10.000 euro do 80%

15 PHARE 2000 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH DLA MSP

16 PHARE 2000 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW DOFINANSOWANIE KOSZTÓW USŁUG ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM I REALIZACJĄ WEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW ROZWOJU w tym: 1. OCENA POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 2. ROZWÓJ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA 3. PLANOWANIE INWESTYCYJNE BUDŻET 4,17 MLN EURO: ŚLĄSKIE - 0,73 MLN EURO LUBELSKIE - 1,98 MLN EURO PODKARPACKIE - 1,33 MLN EURO WARMIŃSKO-MAZURSKIE - 0,13 MLN EURO 1.500 - 5.000 EURO - (60%)

17 PHARE 2000 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH DOTACJE DLA MSP NA OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANÓW ROZWOJU EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTWA w tym: 1. OCENA KONKURENCYJNEJ POZYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA NA WYBRANYCH RYNKACH EKSPORTOWYCH 2. ROZWÓJ STRATEGII EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 3. PLANOWANIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ EKSPORTOWĄ 4. ROZWÓJ RYNKÓW EKSPORTOWYCH 1.500 - 10.000 EURO - (60%) BUDŻET 3,68 MLN EURO: ŚLĄSKIE - 1,13 MLN EURO LUBELSKIE - 1,22 MLN EURO PODKARPACKIE - 1,33 MLN EURO

18 Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla MSP Dotacje dla MSP na projekty inwestycyjne, w tym na zakup nowych maszyn i urządzeń (w tym także nowych komputerów wraz z oprogramowaniem) oraz mebli i wyposażenia (w przypadku hoteli i restauracji) od 5.000 - do 50.000 euro maksymalna dotacja 25% wkład własny - min. 75% w tym konieczny kredyt bankowy PHARE 2000 - pięć województw: ŚLĄSKIE, LUBELSKIE, PODKARPACKIE, PODLASKIE, WARMIŃSKO-MAZURSKIE PHARE 2001 - cały kraj 2000 i 2001

19 PHARE 2001 PROGRAMY DLA MSP OD CZERWCA 2003 ROKU DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH 16 WOJEWÓDZTWACH Fundusz Dotacji Inwestycyjnych dla ~ 700-900 firm Program Rozwoju Firmy dla ~ 800 firm Program Rozwoju Firm dla Eksporterów dla ~ 400 firm Program Rozwoju Firm Internetowych dla ~ 400 firm 2001

20 PHARE 2001 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW DOFINANSOWANIE KOSZTÓW USŁUG ZWIĄZANYCH Z OPRACOWANIEM I REALIZACJĄ WEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW ROZWOJU w tym: Ocena konkurencyjna pozycji przedsiębiorstwa Rozwój strategii przedsiębiorstwa Planowanie inwestycyjne Obecnie dostępne w województwach śląskim, lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim 1.500 - 5.000 EURO - (60%)

21 PHARE 2001 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EKSPORTOWYCH DOTACJE DLA MSP NA OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PLANÓW ROZWOJU EKSPORTU PRZEDSIĘBIORSTWA w tym: Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na wybranych rynkach eksportowych. Rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa. Planowanie inwestycji związanych z działalnością eksportową. Rozwój rynków eksportowych. Obecnie dostępne w województwach śląskim, lubelskim, podkarpackim 1.500 - 10.000 EURO - (60%)

22 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych Dotacja na doradztwo i pokrycie kosztów działalności dla firm działających / rozpoczynających działalność w zakresie usług internetowych (w tym m.in: udostępniania: połączeń internetem; portali internetowych, bezprzewodowego podłączenia do sieci, informacji (na zasadach komercyjnych) poprzez sieć, podłączenia firm do sieci, produkcji urządzeń do połączeń bezprzewodowych, usług obsługi płatności poprzez sieć, usług umożliwiających stosowanie podpisu elektronicznego, obsługi zakupów przez internet, usług szkoleniowych poprzez internet, konserwacji i naprawy sprzętu internetowego, innych usług internetowych, innych usług, mających bezpośredni związek z komercyjnym wykorzystaniem internetu.) 2001

23 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych Dotacja na doradztwo - ocena możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, - przygotowanie biznes planu, - pomoc w przygotowaniu do wdrożenia biznes planu. do 5000 euro i nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych Koszt kwalifikowany: koszt usług akredytowanego wykonawcy 2001

24 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych Dotacje na rozwój - realizacja działań przewidzianych w biznes planie Koszt kwalifikowany: - zakup licencji, patentu, praw intelektualnych, - bieżąca obsługa urządzeń, - wynajęcie pomieszczeń, - dostarczenie mediów, - koszty bankowe i pocztowe, - zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, 2001

25 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych - zatrudnienie personelu (+ koszty pochodne), - podróże służbowe, - zakup usług (np. transport) i surowców, - promocja usług / produktów, - sprzedaż (koszty magazynowania i dystrybucji od 3 000 do 10 000 euro i maksymalnie 25% kosztów Budżet: 1,47 mln euro na projekty doradcze a 2,93 euro na rozwój działalności 2001

26 DOTACJA SZKOLENIOWA PROGRAM ROZWOJU KULTURY BHP DOTACJA NA UZYSKANIE CERTYFIKATU DOTACJA NA POZYSKANIE FINANSOWANIA POŻYCZKA NA INNOWACJE DOTACJA NA WSPÓLNĄ OFERTĘ DOTACJA NA KONSOLIDACJĘ Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003

27 DOTACJA SZKOLENIOWA DLA MAŁYCH FIRM DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika, prokurenta, osoby wpisanej do rejestru przedsiębiorców jako wchodzącej w skład organu uprawnionego do reprezentacji przedsiębiorcy lub osoby, której powierzono sprawowanie kierowniczego stanowiska na podstawie prawa pracy ) ZAKRES: zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, przepisy prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w Polsce i w Unii Europejskiej, zastosowanie technik informatycznych lub nowych technologii, marketing, finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, warunki prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych Dofinansowane będą szkolenia bezpośrednio u organizatora szkoleń, max 50% kosztów uczestnictwa, więc organizator obniża o kwotę dotacji opłatę z tytułu udziału w szkoleniu.

28 Program Rozwoju kultury BHP 1. Dotacja na doradztwo z zakresu BHP od 1000 do 4000 euro i nie więcej niż 60% kosztów 2. Dotacje inwestycyjne na zakup środków ochrony indywidualnej, wymianę sprzętu i wyposażenia, które nie spełniają wymogów BHP określonych w przepisach prawa do 50 000 euro i maksymalnie 25% kosztów 0,9 mln euro na projekty doradcze i 3,5 mln euro na inwestycje

29 Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003 Dotacja na uzyskanie certyfikatu dla małych i średnich przedsiębiorców na finansowanie części kosztów CERTYFIKACJI systemu zarządzania jakością, środowiskiem lub bezpieczeństwem pracy max 50% kosztów netto 10 000 zł - w przypadku certyfikacji jednego systemu zarządzania 15 000 zł - w przypadku jednoczesnej certyfikacji więcej niż jednego systemu zarządzania

30 Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003 Dotacja na pozyskanie finansowania Dotacja na pokrycie kosztów usług doradczych zmierzających do zdobycia przez MSP źródeł finansowania na swoje projekt inwestycyjne (np. venture capital) w szczególności na dopuszczenie akcji przedsiębiorstwa do publicznego obrotu max 60% kosztów netto doradztwa max 15 000 euro (ok. 60 000 PLN)

31 Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003 Pożyczka na innowacje Pożyczka dla MSP na finansowanie kosztów: - wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, - zakupu licencji krajowych lub zagranicznych, - zakupu i montażu maszyn lub urządzeń oraz budowy, rozbudowy i modernizacji budynków lub instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji. max 75% kosztów netto przedsięwzięcia i nie więcej niż 200 000 PLN na okres max 6 lat. Oprocentowanie = połowa oprocentowania kredytu lombardowego udzielanego przez NBP

32 Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003 Dotacja na wspólną ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zamierzają ubiegać się wspólnie z innymi MSP o otrzymanie zamówienia publicznego na doradztwo związane z przygotowaniem oferty - max 50% kosztów netto 10 000 PLN - w przypadku zamówienie publicznego udzielanego przez podmiot z siedzibą w Polsce 20 000 PLN - w przypadku zamówienie publicznego udzielanego przez podmiot z siedzibą poza terytoriom RP

33 Programy finansowane z budżetu państwa planowane na rok 2003 Dotacja na konsolidację dla małych i średnich przedsiębiorstw, na doradztwo związane z połączeniem przedsiębiorstw max 50% kosztów netto doradztwa max 60 000 PLN

34 Aleje Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel. (0 22) 699 70 44/45 faks (0 22) 699 70 46/56 http://www.parp.gov.pl e-mail: biuro@parp.gov.pl INFO LINIA: 022 699 70 18, 699 71 80 e-mail: doradca@parp.gov.pl

35 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Józefowicz


Pobierz ppt "POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT Fundusze na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Promnice, 20 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google