Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M GR M ICHAŁ K IEDRZYNEK Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji cz. I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M GR M ICHAŁ K IEDRZYNEK Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji cz. I."— Zapis prezentacji:

1 M GR M ICHAŁ K IEDRZYNEK Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji cz. I.

2 P OJĘCIE ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Organ administracji publicznej to człowiek (lub grupa ludzi w przypadku organu kolegialnego): - znajdujący sie w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, - powołany w celu realizacji norm prawa administracyjnego, w sposób i ze skutkami właściwymi temu prawu, - Działający w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji.

3 K LASYFIKACJA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Organy administracji państwowej, rządowej i samorządowej. Ze względu na sposób kreacji (obsady): - Organy obsadzane w drodze powołania (np. wojewoda), - Organy obsadzane w drodze wyboru (np. radny gminy), - Organy obsadzane w drodze nominacji lub umowy.

4 K LASYFIKACJA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Klasyfikacja ze względu na skład osobowy organu: - organy jednoosobowe/monokratyczne (funkcję organu pełni jedna osoba, np. wójt), - Organy wieloosobowe/kolegialne (funkcję organu pełni kilka osób, np. samorządowe kolegium odwoławcze).

5 K LASYFIKACJA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Klasyfikacja ze względu na właściwość działania: - naczelne, - centralne, - terenowe. Klasyfikacja ze względu na więzi organizacyjne: - Organy zdecentralizowane, - Organy podległe hierarchicznie.

6 O RGAN ADMINISTRUJĄCY - DEFINICJA Organem administrującym jest każdy podmiot, któremu prawo przydaje funkcje administrowania, lub któremu prawo stwarza podstawy do przydania funkcji administrowania, a przydanie to nastąpiło.

7 P OJĘCIE URZĘDU - DEFINICJE Urząd – wyodrębniony zespół kompetencji (praw i obowiązków związanych z określonym organem administracji publicznej). Urząd – szczególna nazwa organu administracji publicznej (np. Urząd Żeglugi Śródlądowej). Urząd – zorganizowany zespół osób i zasobów przydany organowi administracyjnemu do pomocy w wykonywaniu jego funkcji (np. ministerstwo).

8 P OJĘCIE KOMPETENCJI Jest to zdolność organu administrującego do skonkretyzowanego aktualizowania, w drodze odpowiedniego postępowania, potencjalnego obowiązku działania sformułowanego przez prawo. Oznacza to, że: - kompetencje są zawsze regulowane prawem, - Kompetencja równoznaczna jest z obowiązkiem, - Kompetencja służy organowi zawsze i jedynie w określonych warunkach – nie ma charakteru bezwzględnego.

9 O DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI Odpowiedzialność polityczna – sformułowana jest wobec najważniejszych organów. Formą jej realizacji jest odwołanie ze stanowiska. Odpowiedzialność majątkowa – może mieć charakter cywilny lub administracyjny. Odpowiedzialność może być formułowana na zasadzie sprawstwa, winy, ryzyka oraz działania legalne. Odpowiedzialność karna – regulowana przez prawo karne; szereg przestępstw związanych z działalnością administracji zostało uregulowanych w ustawach szczególnych.

10 O DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI Odpowiedzialność służbowa, porządkowa i dyscyplinarna – opiera się ona na wielu podstawach prawnych. Ma ona charakter represyjny. Dotyczy ona przede wszystkim osób zajmujących określone stanowiska. Odpowiedzialność w sprawach o wykroczenia (niekiedy spotkana nazwa: odpowiedzialność karnoadministracyjna) – gdy przekroczenie prawa stanowi wykroczenie.

11 O DPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI Odpowiedzialność konstytucyjna – odpowiedzialność uregulowana przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje ona odpowiedzialność karną przed Trybunałem Stanu najważniejszych podmiotów (np. Prezydent RP).


Pobierz ppt "M GR M ICHAŁ K IEDRZYNEK Prawo administracyjne – organizacja prawna administracji cz. I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google