Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczekiwana przez inwestora stopa dochodu. Czas a wartość „Wartość” czasu w finansach – wraz z upływem czasu następuje spadek subiektywnej wartości dóbr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczekiwana przez inwestora stopa dochodu. Czas a wartość „Wartość” czasu w finansach – wraz z upływem czasu następuje spadek subiektywnej wartości dóbr."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwana przez inwestora stopa dochodu

2 Czas a wartość „Wartość” czasu w finansach – wraz z upływem czasu następuje spadek subiektywnej wartości dóbr Różnica pomiędzy wartością nominalną a wartością bieżącą i wartością przyszłą (wartość nominalna, przeliczona według subiektywnej oceny decydenta)

3 Oprocentowanie / kapitalizacja / dyskontowanie zależność pomiędzy pojęciem „oprocentowania” i „kapitalizacji” „dyskontowanie” jako przeciwieństwo „kapitalizacji” „oprocentowanie” a „stopa procentowa”

4 Stopy dyskontowe jako narzędzie obliczania wartości w przestrzeni czasowej wzór czynnika dyskontującego d=1/(1+r) gdzie: r – spodziewana stopa zwrotu (dochodu) z inwestycji – stopa dyskontowa zastosowanie metod dyskontowych (planowanie, wyceny)

5 Składniki oczekiwanej przez inwestora stopy dochodu (stopy zwrotu) stopa od inwestycji wolnej od ryzyka – marża za odłożenie konsumpcji w czasie – złotówka dziś warta jest więcej niż złotówka jutro marża za ryzyko (i przedsiębiorczość inwestora) – złotówka dziś jest bardziej pewna niż złotówka jutro Inflacja (wchodzi w skład stopy wolnej od ryzyka)

6 Inwestycja wolna od ryzyka Inwestycja wolna od ryzyka = inwestycja bez ryzyka = inwestycja pewna, tzn. taka, która przyniesie określony dochód ze 100% pewnością.

7 Przykłady inwestycji traktowanych jako inwestycje wolne od ryzyka krótkookresowa lokata w stabilnym banku bony skarbowe emitowane przez bank centralny stabilnego państwa

8 Zmienność stopy wolnej od ryzyka Zmienia się w czasie (inna dziś, inna za 3 lata) Zmienia się w zależności od horyzontu planowania (rośnie wraz ze wzrostem horyzontu planowania) Inna dla różnych decydentów (to, co dla Polaka jest inwestycją wolną od ryzyka, nie musi być risk-free dla Amerykanina)

9 Poziom stopy zwrotu od inwestycji wolnej od ryzyka Niestabilny Zależny od sytuacji makroekonomicznej Zależny od okresu projekcji UWAGA: stopa wolna od ryzyka może być ujemna – wtedy płacimy za ucieczkę od ryzyka.

10 Definicja ryzyka Ryzyko to : a) niepewność wystąpienia przyszłych zdarzeń i b) skutków tych zdarzeń.

11 Rodzaje ryzyka Ryzyko rynkowe (systematyczne) – typowe dla całej gospodarki, dla wszystkich podmiotów działających w danej gospodarce Ryzyko specyficzne (niesystematyczne) – typowe dla danej branży lub nawet konkretnego przedsiębiorstwa (sezonowość, wiek życia branży lub produktu, siła związków zawodowych lub właściciela państwowego)

12 Krzywa ryzyka (1) f d Oczekiwana stopa ryzyka Oczekiwana stopa dochodu Krzywa ryzyka a Legenda: a- Stopa wolna od ryzyka

13 Krzywa ryzyka (cd) f d Oczekiwana stopa ryzyka Oczekiwana stopa dochodu Krzywa ryzyka a Legenda: a- Stopa wolna od ryzyka Marża za ryzyko

14 f d * A * B * C A – inwestycja do przyjęcia, zapewniająca minimalny oczekiwany poziom rentowności B i C – inwestycje do przyjęcia, zapewniają oczekiwany poziom rentowności wyższy od minimalnego D i E – inwestycje do odrzucenia lub należy wycofywać się z nich. Nie zapewniają rentowności adekwatnej do poziomu ponoszonego ryzyka. Krzywa ryzyka (cd) * E * D

15 Krzywa ryzyka (2) zmiana pod wpływem zmian na rynku f d Uwaga: Inwestycja A – wcześniej do zaakceptowania (powyżej krzywej ryzyka), obecnie do odrzucenia. Po zmianie przebiegu krzywej ryzyka Inwestycja A nie zapewnia stopy dochodu adekwatnej do poziomu ponoszonego ryzyka. * A Wcześniejsza krzywa ryzyka Obecna krzywa ryzyka

16 Krzywa ryzyka (3) kolejna zmiana - ujemna stopa wolna od ryzyka f d * A * B Uwaga: Inwestycja A – wcześniej do odrzucenia, obecnie do zaakceptowania (powyżej krzywej ryzyka), Inwestycja B – obecnie do zaakceptowania mimo, że oczekiwana stopa dochodu jest ujemna. Obecna krzywa ryzyka Wcześniejsza krzywa ryzyka

17 Zabezpieczanie się przed ryzykiem Ubezpieczenia Transakcje „hedge” Rozproszenie ryzyka – metoda portfelowa

18 Tytuł kolejnego wykładu „Zarządzanie majątkiem obrotowym i jego finansowanie” „Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje i inwestowanie wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstwa ”


Pobierz ppt "Oczekiwana przez inwestora stopa dochodu. Czas a wartość „Wartość” czasu w finansach – wraz z upływem czasu następuje spadek subiektywnej wartości dóbr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google