Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 1 Studia Podyplomowe IT w Biznesie Analiza dynamiczna w UML Wykład 1 Diagramy aktywności Wykładowca:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 1 Studia Podyplomowe IT w Biznesie Analiza dynamiczna w UML Wykład 1 Diagramy aktywności Wykładowca:"— Zapis prezentacji:

1 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 1 Studia Podyplomowe IT w Biznesie Analiza dynamiczna w UML Wykład 1 Diagramy aktywności Wykładowca: dr inż. Ewa Stemposz ewag@ipipan.waw.pl Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Warszawa

2 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 2 Zagadnienia Diagramy aktywności  Notacja  Swimlanes  Modelowanie iteracji  Podsumowanie diagramów dynamicznych

3 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 3 Diagramy aktywności Diagramy aktywności, nie posiadające wyraźnego pierwowzoru w poprzednich pracach “trzech przyjaciół” (Jacobsona, Boocha i Rumbaugha), łączą idee pochodzące z trzech źródeł: diagramów zdarzeń J. Odell’a, technik modelowania stanów i sieci Petriego. Są szczególnie użyteczne przy modelowaniu przepływów operacji czy też w opisie zachowań z przewagą przetwarzania współbieżnego. Graf aktywności to maszyna stanów, której podstawowym zadaniem nie jest analiza stanów obiektu, ale modelowanie przetwarzania (przepływów operacji). Stany grafu aktywności odpowiadają stanom wyróżnialnym w trakcie przetwarzania, a nie stanom obiektu i noszą nazwę aktywności. Aktywność może być interpretowana różnie, w zależności od perspektywy: jako zadanie do wykonania i to zarówno przez człowieka, jak i przez komputer (z perspektywy pojęciowej) czy też np. jako pojedyncza metoda (z perspektywy projektowej). Podobnie, przejścia między stanami nie są tu związane z nadejściem zdarzenia, ale z zakończeniem przetwarzania wyspecyfikowanego dla danego stanu. Diagramy aktywności z zasady nie pokazują wszystkich szczegółów przetwarzania. Pokazują aktywności bez pokazywania bytów, realizujących daną aktywność i dlatego z reguły używane są jako punkt startowy dla procesu modelowania zachowań. Dla skompletowania projektu każda aktywność powinna być rozpisana na szereg operacji, z których każdą trzeba będzie na późniejszym etapie przydzielić do odpowiedniej klasy.

4 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 4 Notacja Notacja przyjęta w UML dla diagramów aktywności: nazwa aktywności aktywność (z zaokrąglonymi końcami); przejście, z zasady nie opisywane, ponieważ z reguły oznacza zakończenie aktywności; może być opatrzone warunkiem, może też być oznaczone symbolem iteracji; akcje opisujące przejścia powinny być raczej dołączone do którejś z aktywności; linia przerywana oznacza przepływ obiektu romb, który może rozdzielać jedno przejście na kilka innych (opatrzonych warunkami) lub łączyć kilka alternatywnych przejść w jedno sztabka synchronizujaca (synchronization bar); może być typu “fork” (rozdzielenie jednej operacji na kilka przebiegających równolegle) lub typu “join” (złączenie kilku operacji równoległych w jedną) aktywność początkowa aktywność końcowa

5 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 5 Diagramy aktywności; przykład Osoba::Przygotowanie Napoju Znajdź Napój Nasyp kawy do filtru Dolej wody do zbiornika Włóż filtr do maszynki Włącz maszynkę Gotowanie kawy Nalej kawę Zrób herbatę Weź sobie wody [nie ma kawy] [kawa znaleziona] [nie ma herbaty] [herbata znaleziona] światełko zgasło Weź filiżanki Wypij *[1..4] fork join

6 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 6 Swimlanes (1) Diagramy aktywności opisują przepływy operacji, ale nie specyfikują, kto jest odpowiedzialny za ich wykonanie: którzy ludzie czy które komórki organizacyjne (z perspektywy pojęciowej). Z perspektywy projektowej dotyczy to klas. Można opisywać każdą aktywność podając osobę czy klasę odpowiedzialną za jej wykonanie, ale być może wygodniejszym sposobem przenoszenia informacji tego rodzaju jest grupowanie aktywności odpowiednio do odpowiedzialności i umieszczanie ich w regionach rozdzielonych pionowymi liniami (jak na następnej folii). Regiony, z powodu swojego wyglądu, są traktowane jak tory dla przepływów (tory pływackie, ang. swimlanes). Nazwy regionów odpowiadają nazwom osób, komórek organizacyjnych czy klas odpowiedzialnych za wykonanie aktywności. Na diagramach aktywności, oprócz przepływów sterowania można też pokazywać przepływy obiektów, w takim przypadku nie zamieszczamy na diagramie przepływu sterowania (patrz następna folia). Obiekt może stanowić daną wejściową dla aktywności (linia przerywana prowadzi wtedy od obiektu do aktywności) czy też daną wyjściową (linia przerywana idzie od aktywności do obiektu).

7 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 7 Swimlanes Pobierz zamówienie Wyślij to, co zamówiono Skompletuj zamówienie Płać KlientDział SprzedażyMagazyn :Zamówienie [wprowadzone] :Zamówienie [skompletowane] :Zamówienie [umieszczone] Wystaw zamówienie :Zamówienie [wysłane]

8 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 8 Modelowanie iteracji; przykład (1) znajdź serwisantów, którzy potrafią naprawiać dane uszkodzenie * [ dla wszystkich serwisantów ] znajdź serwisanta z najlepszym terminem {multiple trigger - wszystkie aktywności są odpalane jednocześnie } {synchronizacja aktywności, które zostały jednocześnie odpalone; może być opuszczona } przydziel naprawę wybranemu serwisantowi znajdź 1-szy wolny termin

9 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 9 Modelowanie iteracji; przykład (2) znajdź serwisantów, którzy potrafią naprawiać dane uszkodzenie przydziel serwisantowi naprawę sprawdź, czy serwisant ma czas w ciągu najbliższego tygodnia [ma] [nie ma] {rozwiazanie z wykorzystaniem rombu decyzyjnego} [sprawdzono wszystkich serwisantów] anuluj zgłoszenie nie ma/ma/sprawdzono wszystkich serwisantów

10 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 10 Przykład dla wymagań z biblioteką (1) Scenariusz dla przypadku użycia: wypożyczenie egzemplarza książki Sprawdzenie, czy można wypożyczyć danemu czytelnikowi o ile można, to: Sprawdzenie, czy książka jest dostępna (jest wolny egzemplarz) o ile jest dostępny egzemplarz, to: Rejestracja wypożyczenia Personel biblioteczny Wypożyczenie egzemplarza książki Sprawdzenie, czy można wypożyczyć danemu czytelnikowi Sprawdzenie dostępności książki Rejestracja wypożyczenia egzemplarza «include» «extend»

11 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 11 Przykład dla wymagań z biblioteką (2) Sprawdzenie czy można wypożyczyć danemu czytelnikowi Sprawdzenie dostępności książki Rejestracja wypożyczenia egzemplarza książki [można] [nie można] [dostępna] [niedostępna]

12 E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 12 Podsumowanie diagramów dynamicznych Kiedy używać diagramów aktywności:  Do analizowania przypadków użycia - gdy bardziej interesują nas operacje niezbędne do realizacji danego przypadku (czy też wzajemne zależności między tymi operacjami), a nie to, kto jest odpowiedzialny za ich przeprowadzenie. Przypisanie operacji do obiektów jest wykonywane na etapie późniejszym z wykorzystaniem diagramów interakcji.  Do zrozumienia interakcji zachodzących między przypadkami użycia.  Do modelowania przetwarzania wielowątkowego. Kiedy nie używać diagramów aktywności:  Do pokazywania współpracy między obiektami w trakcie realizacji przypadku użycia - do tego bardziej nadają się diagramy interakcji.  Do pokazywania zachowań obiektów w trakcie ich życia, w tym celu powinno się wykorzystywać diagramy stanów. Prosta reguła na wykorzystywanie diagramów dynamicznych w procesie modelowania zachowań:  jeden przypadek użycia, wiele obiektów - diagramy interakcji,  wiele przypadków użycia, jeden obiekt - diagramy stanów,  wiele przypadków użycia, wiele obiektów - diagramy aktywności.


Pobierz ppt "E. Stemposz. Analiza dynamiczna w UML, Wykład 3, Slajd 1 Studia Podyplomowe IT w Biznesie Analiza dynamiczna w UML Wykład 1 Diagramy aktywności Wykładowca:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google