Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRE PRAKTYKI Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka Ruda Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRE PRAKTYKI Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka Ruda Śląska."— Zapis prezentacji:

1 DOBRE PRAKTYKI Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka Ruda Śląska

2 Przedszkolak ekologiem

3 Działania: 1. „My i świat wokół nas” 2. „Przedszkolak ogrodnikiem” 3. „Zbieramy surowce wtórne – chronimy przyrodę”

4 Cel działania: Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy oraz umożliwianie podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu.

5 Opis Działania: 1.„My i świat wokół nas”, projekt edukacyjny. Stale pogarszający się stan środowiska naturalnego jest tematem dyskusji na całym świecie. Naukowcy biją na alarm. Jeżeli natychmiast nie zaczniemy żyć zgodnie ze środowiskiem naturalnym, możemy sami stać się przyczyną zagłady ludzkości. Każdy człowiek powinien mieć świadomość wpływu na środowisko. Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza. Jednym z najskuteczniejszych czynników wychowawczych i kształcących jest kontakt z przyrodą, która stanowi bogate źródło wrażeń, przeżyć, doznań a także wywołuje chęć aktywnego działania. Bezpośrednie zetknięcie z otoczeniem przyrodniczym wywołuje u dziecka zaciekawienie, zdziwienie, nasuwa wiele pytań, stwarza szerokie możliwości doświadczeń, zaspokaja potrzeby, rozbudza zainteresowanie, kształtuje pożądane postawy. Zainteresowanie jest specyficznym nastawieniem poznawczym i emocjonalnym na osoby, przedmioty, zjawiska przyrodnicze.

6 Myśląc o czystym powietrzu rzadko myślimy o palaczach i wpływie dymu tytoniowego na środowisko, w którym żyje osoba paląca. Za zanieczyszczenie powietrza obarczamy przede wszystkim przemysł i samochody. Ale palacze również zatruwają powietrze, którym oddycha niepaląca większość. W najczystszych regionach o krystalicznym powietrzu ludzie mogą ulegać zatruciu dymem z papierosów. Niewinnie wyglądający dymek z papierosa czy fajki ma silne właściwości toksyczne. Mając na celu troskę o zdrowie naszych przedszkolaków od 2011 roku realizujemy program antytytoniowy „Czyste powietrze wokół nas”.

7 Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jakie istnieją źródła dymu, dlaczego dym papierosowy jest szkodliwy dla środowiska i zdrowia człowieka, jakie są skutki palenia papierosów, a także jak radzić sobie w sytuacjach kiedy osoby dorosłe palą w ich towarzystwie. W maju 2011 roku, w ramach podsumowania programu, dzieci wraz z nauczycielami przeszły ulicami miasta Rudy Śląskiej w celu zaprotestowania przeciwko palenia papierosów.

8

9 Kolorowy przemarsz dzieci - z transparentami, które wyrażały zdanie dzieci na temat palenia, wzbudził zainteresowanie i przychylną reakcję mieszkańców Nowego Bytomia. Pani Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic wyszła do dzieci, aby z ich rąk odebrać odezwę do wszystkich ludzi dorosłych. Dzieci proszą w niej, żeby nie palić w ich obecności.

10 Kolorowy przemarsz dzieci - z transparentami, które wyrażały zdanie dzieci na temat palenia, wzbudził zainteresowanie i przychylną reakcję mieszkańców Nowego Bytomia. Pani Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic wyszła do dzieci, aby z ich rąk odebrać odezwę do wszystkich ludzi dorosłych. Dzieci proszą w niej, żeby nie palić w ich obecności.

11

12 Aby zwrócić uwagę na problem palenia papierosów, dzieci przedstawiły w Urzędzie Miasta bajkę pt.: „O smoku Dymodmuchu”.

13

14 W roku szkolnym 2014/2015 najstarsze grupy przedszkolne znowu wyszły na ulice naszego miasta z transparentami. Rozdawały przechodniom samodzielnie wykonane przez siebie emblematy "Nie pal przy mnie", przypominając o tym, że nie należy palić papierosów w obecności dzieci.

15

16

17 Wykorzystując potencjał dzieci i naturalną potrzebę kontaktu z przyrodą, w roku szkolnym 2012/2013 zrealizowaliśmy projekt edukacyjny „My i środowisko”. Podczas realizacji projektu kształtowano u dzieci prawidłowe postawy wobec przyrody i problemów ekologicznych. Pierwszym omawianym tematem, były zagadnienia związane z wodą. Podczas zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się jak cennym jest skarbem. W każdej grupie dzieci rozmawiały o tym jak nie zanieczyszczać wody oraz w jaki sposób można ją oszczędzać. Tego dnia, w naszym przedszkolu królował kolor niebieski.

18

19 Kolejny temat związany był ze Słońcem, bez którego na Ziemi panowałaby ciemność i nie byłoby życia. Tego dnia dzieci były ubrane na żółtio.

20

21 W maju obchodziliśmy Dzień Ziemi połączony z dniem sportu. Z tej okazji przygotowano krótką inscenizację na temat szacunku do naszej planety. Wszyscy przedszkolacy złożyli uroczystą przysięgę, że będą dbać o środowisko i nie pozwolą niszczyć Ziemi. Tego dnia wszyscy byli ubrani na brązowo lub zielono.

22

23 W ogrodzie przedszkolnym odbyły się zawody sportowe, które mają zachęcać dzieci do aktywnego spędzania czasu. Było wiele konkurencji, w których brali udział wszyscy przedszkolacy. W trakcie zawodów była również sprawdzana wiedza dzieci na temat ochrony środowiska. W tym dniu podsumowano również akcję zbierania plastikowych nakrętek i wyłoniono zwycięską grupę, która w nagrodę zasadziła kwiaty w rabatkach znajdujących się przy budynku przedszkola. Ponadto każda grupa otrzymała dyplom za udział w zawodach oraz nagrodę do sali.

24

25

26 W ramach projektu zorganizowano również dzień Trawy i ziół, podczas którego dzieci poznały wybrane rośliny zielne i ich znaczenie dla zdrowia człowieka.

27

28 2. „Przedszkolak ogrodnikiem”, praktyczne zajęcia w kąciku przyrody i ogródku przedszkolnym. W związku z poszerzaniem wiedzy na temat ekologii, w każdej sali znajduje się kącik przyrody, który tworzą dzieci poprzez przynoszenie przeróżnych darów natury. Ponadto to w ogrodzie przedszkolnym dzieci założyły ogródek, w którym hodowane są warzywa i rośliny ozdobne.

29 Wiosną, na zajęciach, dzieci poznają podstawowe potrzeby roślin. Następnie przynoszą nasiona roślin i warzyw sadzą je do specjalnie przygotowanych pojemników.

30

31 Gdy rośliny są już wystarczająco duże, dzieci przesadzają je do przygotowanego ogródka. Pod koniec roku szkolnego można zbierać dojrzałe warzywa i sprawdzić jak smakują.

32 Każdego roku nasze przedszkole odwiedza pan Adam Podgórski z Rudzkiego Towarzystwa Przyjaciół Drzew. Na spotkaniach z dziećmi zwraca uwagę na to jak ogromna rolę spełniają drzewa w życiu człowieka i zwierząt. Opowiada i czyta ciekawe wiersze o drzewach. W 2014 roku nasz gość przyniósł do przedszkola sadzonkę magnolii, którą wraz z dziećmi zasadził w naszym ogrodzie przedszkolnym.

33

34 3. „Zbieramy surowce wtórne – chronimy przyrodę”, projekt edukacyjny. Każde dziecko powinno wiedzieć, że od jego postawy wobec środowiska zależy Los naszej planety. Dbanie o naturę jest zadaniem każdego człowieka – również tego małego. W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na segregowanie odpadów. Od 2012 roku zbieramy plastikowe nakrętki, zużyte baterie, makulaturę oraz butelki PET. Dzieci segregują śmieci w domu i przedszkolu, ponieważ wiedzą że można je przetworzyć i ponownie wykorzystać.

35 W ramach kształtowanie świadomości o ekologii, były organizowane rodzinne konkursy związane z ochroną środowiska. Dzieci wraz z rodzicami projektowały i tworzyły ubrania wykorzystując jedynie odpady.

36

37 Odbył się również konkurs na zabawkę ekologiczną.

38

39 Efekty: Dzięki działaniom, jakie podejmowane są w placówce, kształtuje się właściwa postawa wobec środowiska naturalnego. Dzieci przyzwyczaiły się do zbiórki surowców wtórnych, oszczędzania wody i energii. Każdy przedszkolak uczęszczający do naszego przedszkola jest przyjacielem przyrody i czuje się współodpowiedzialny za stan naszej planety. Wiedza jaką dostarcza się dzieciom jest podstawą przyszłych zachowań proekologicznych. Ze zbiórki surowców wtórnych placówka pozyskuje środki finansowe na zakup nagród oraz pomocy dydaktycznych do sal.

40 Rady i przestrogi: Organizując zbiórkę surowców wtórnych należy być konsekwentnym w swoich działaniach. W każdej sali powinny znajdować się pojemniki na makulaturę, aby dzieci zawsze pamiętały o segregacji odpadów. Należy codziennie przypominać o oszczędzaniu wody i energii, tak aby te zasady na zawsze zapadły w pamięć młodych ludzi. Aby zmotywować dzieci i ich rodziców do zaangażowania się w ekologiczną działalność przedszkola, należy organizować różne konkursy, za które uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody. Warto nawiązać współpracę z różnymi firmami zajmującymi się recyklingiem, aby organizować spotkania na terenie zakładu i pokazać dzieciom na czym polega przetwarzanie odpadów. Podczas zakładania ogródka przedszkolnego należy pamiętać, aby dzieci codziennie były zaangażowane w pielęgnację roślin – podlewanie i plewienie.

41 Watro promować przedszkole poprzez zaangażowanie władz miast, zapraszanie do współudziału i współorganizacji ważnych dla miasta lub dzielnicy instytucji. Można upowszechniać działania przedszkola za pomocą lokalnych mediów, stron internetowych, portali społecznościowych, czy w gazetce przedszkolnej. Bardzo ważne jest systematyczne dokumentowanie działań, dzięki czemu posiadamy stały dostęp do potrzebnych nam informacji, które możemy później dodatkowo wykorzystać.

42 Sposoby upowszechniania:  lokalne media – Telewizja Sfera, Wiadomości Rudzkie.  strona internetowa przedszkola  portal społecznościowy, facebook  gazetka przedszkolna „Miś Uszatek”


Pobierz ppt "DOBRE PRAKTYKI Miejskie Przedszkole nr 4 im. Misia Uszatka Ruda Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google