Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIELNICOWA KAMPANIA „SZEŚCIOLATKI W PIERWSZEJ KLASIE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIELNICOWA KAMPANIA „SZEŚCIOLATKI W PIERWSZEJ KLASIE”"— Zapis prezentacji:

1 DZIELNICOWA KAMPANIA „SZEŚCIOLATKI W PIERWSZEJ KLASIE”

2 DZIECKO 6-LETNIE – 1 WRZEŚNIA 2016 R. Rozpoczyna naukę w klasie I Szkoły Podstawowej Realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej Realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym – zamiejscowym Przedszkola ( art.20w ust.2 – „Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola corocznie składają na kolejny rok deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu”

3 KLASY I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH- 1 WRZEŚNIA 2016 R. Klasa I dzieci siedmioletnich – odroczonych w roku poprzednim Klasa I dzieci siedmioletnich, których rodzice zdecydują się do 31 marca 2016 r. na pozostawienie w klasie I Klasa I dzieci 6-letnich, których rodzice wyrażą wolę rozpoczęcia realizacji obowiązku przedszkolnego od 6 – roku życia

4 ZALETY ZAPISANIA DZIECI 6-LETNICH DO KLASY I Wykorzystanie potencjału rozwojowego dzieci; Dzieci były przygotowywane przez 3 lata edukacji przedszkolnej do rozpoczęcia nauki w szkole w wieku 6- lat; Szkoły Podstawowe zostały przygotowane do przyjęcia dzieci 6-letnich;

5 Spełniają miejskie standardy; Możliwość nauki w mało licznych grupach; Możliwość przejścia do szkoły całą grupą przedszkolną bez względu na rejon szkoły; Pomoc socjalna dla uczniów szkół (stypendia socjalne, zasiłki szkolne, wyprawka);

6 Siedmioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi 6-letnimi; Wykwalifikowana karda pedagogiczna i opieka specjalistów; Nauka poprzez zabawę i aktywne metody pracy; Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb dzieci; Realizacja innowacji i programów autorskich w klasach I;

7 Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci; Atrakcyjna opieka po lekcjach i w okresie przerw świątecznych, ferii i wakacji; Bezpieczeństwo i dobra baza lokalowa; Zorganizowano warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci.

8  Przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich:  Modernizacja sal dydaktycznych;  Doposażenie w pomoce dydaktyczne, meble i sprzęt multimedialny, tablice interaktywne;  Przygotowanie świetlic;  Modernizacja i wydzielenie szatni;  Organizacja wyżywienia dla dzieci ( 3 posiłki);  Budowa i doposażenie w sprzęt zabawowy placów zabaw i ich modernizacja;  Rozbudowa bazy ( oddziały przedszkolne w systemie modułowym).

9 ZALETY ZAPISANIA DZIECKA 6-LETNIEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Szkoły Podstawowe zostały przygotowane do przyjęcia dzieci 6- letnich; Oddziały przedszkolne funkcjonują w szkołach podstawowych na Targówku od 2008 roku; Spełniają miejski standard; Mają możliwość przejścia cała grupą do szkoły a potem przejścia cała grupą do klasy I; Możliwość nauki przez 1 nauczyciela przez 4 lata; Szybsza adaptacja; Opieka pielęgniarska; Oddziały bezpłatne

10 DZIAŁANIA DZIELNICY TARGÓWEK M.ST. WARSZAWY PODEJMOWANE W RAMACH KAMPANII SPOŁECZNEJ „SZEŚCIOLATEK W I KLASIE” Wszechnica edukacyjna Targówek „Małe Dziecko. Duża zmiana” Mirela Nawrot - 22.02.2016 r. godz. 17.30; Zakładka informacyjna dla każdego rodzica; Książeczka (kolorowanka) „Wspieraj rozwój swojego dziecka, sprawdź jego predyspozycje”; Warsztaty dla rodziców w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych „Gotowość szkolna” – psycholog PPP nr 13; Dyżury konsultacyjne w przedszkolach i szkołach;

11 Wtorkowe dyżury konsultacyjne na terenie PPP nr 13; Sobotnie dyżury konsultacyjne na terenie PPP nr 13; Lekcje otwarte w klasie I dla nauczycieli przedszkoli (SP 52, 275, 277); Zakładka informacyjna na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

12 GWARANCJA SUKCESU TO: UTOŻSAMIANIE SIĘ Z CELEM KAMPANII; TWÓRCZA I EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA WSZYSTKICH PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZADANIE; ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KAMPANII; MONITOROWANIE DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI; DOSTĘPNOŚĆ DLA RODZICÓW; PRZEKAZYWANIE PROSTYCH, ZROZUMIAŁYCH KOMUNIKATÓW; INFORMACJA DLA RODZICÓW (WYDZIELONE, ODDZIELNE MIEJSCE Z BIEŻĄCYMI, AKTUALNYMI KOMUNIKATAMI).

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DZIELNICOWA KAMPANIA „SZEŚCIOLATKI W PIERWSZEJ KLASIE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google