Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Palamer-Kabacińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Palamer-Kabacińska"— Zapis prezentacji:

1 Ewa Palamer-Kabacińska
Outdoor, adventure, experiental education, Erlebnispädagogik - nurty odmienne czy komplementarne? Ewa Palamer-Kabacińska

2 Experiental education Adventure education Edukacja przygodowa
Outdoor education Experiental education Adventure education Edukacja przygodowa Pedagogika przygody Turystyka aktywna Pedagogika przeżyć Outdoor learning survival Wychowanie plenerowe

3 Korzenie edukacji przygodowej
Platon skauting Arystoteles woodcrafting J. J. Rousseau R. Steiner H. Lietz J. Dewey J. W. Goethe H. D. Thoreau W. James R. W. Emerson K. Hahn

4 Korzenie edukacji przygodowej
Platon ( p.n.e) Aktywność fizyczna Indywidualizm( p.n.e) Przygoda jako środek a nie cel Jan Jakub Rousseau ( ) Kontakt z przyrodą Proces zdobywania wiedzy Koncepcja swobodnego wychowania

5 Korzenie edukacji przygodowej
Ralph Waldo Emerson (1803 – 1882) Własne doświadczenie podstawą prawd moralnych i społecznych Świadomość własnych czynów Indywidualizm Henry David Thoreau ( ) Poznawanie granic własnych możliwości Refleksja nad działaniami Kontakt z przyrodą Wiliam James ( ) Przygoda jako środek wychowawczy Działanie zgodne z własnymi potrzebami

6 Korzenie edukacji przygodowej
John Dewey ( ) Doświadczenie jako punkt wyjścia i cel Nauczanie problemowe Proces badania a nie jego efekt Uczenie przez działanie i doświadczenie – learning by doing Refleksja nad zdobytym doświadczeniem Indywidualizm Edukacja do demokracji Rudolf Steiner ( ) Kształcenie do wolności Rozwój artystyczny Działania praktyczne

7 Korzenie edukacji przygodowej
Woodcarfting - Ernest Thompson Seton ( ) Świadomy i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu Samorządność Kultywowanie tradycji Ognisko obozowe jako centrum życia Samodoskonalenie System małych grup Skauting – Robert Baden-Powell ( ) Zdrowy styl życia Służba na rzecz innych Uczenie przez działanie Działanie oparte na zainteresowaniach Gra jako środek wychowawczy

8 Kurt Hahn i terapia przeżyć
TERAPIA PRZEŻYĆ Kurta Hanha Cztery „zjawiska upadku” Rozkład aktywności fizycznej Brak inicjatywy i spontaniczności Brak troskliwości Brak zaangażowania Trening fizyczny: lekkoatletyka sporty związane z przyrodą Ekspedycje: planowanie przewidywanie współdziałanie Projekty: produkty i usługi Służba bliźniemu

9 Kurth Hahn – idee wychowawcze
International Award For Young Outward Bound Idee wychowawcze Kurta Hanha Cel  nauka mądrego spędzania wolnego czasu przez służbę wyprawy rozwijanie talentów podnoszenie kondycji fizycznej zdobywanie odznak uprawianie sportów terenowych służba bliźnim wyprawy rozwijanie umiejętności praktycznych i zdolności umysłowych Atlantic Colleges szkoły nauki i życia dla uczniów różnych narodowości z całego świata (dziś  United World Colleges)

10 Łańcuch Erlebnispädagogik Poszerzanie strefy komfortu
Pedagogika przeżyć Łańcuch Erlebnispädagogik WYDARZENIE na łonie natury doświadczenie Konkretna jednostka (osoba) przeżycie refleksja Poszerzanie strefy komfortu

11 environmental education (edukacja środowiskowa) adventure education
Outdoor education Outdoor education Simon Priest environmental education (edukacja środowiskowa) adventure education (edukacja przygodowa) Relacja: człowiek – przyroda ekosystem Relacja: człowiek – grupa „ja z samym sobą” Zmiana relacji wewnątrzgrupowych i wewnątrzosobowych zachodzi w wyniku konfrontacji z wyzwaniami

12 Pedagogika przygody Rozwiązywanie problemów jednostka
grupa Celowy kontakt z wyzwaniem ZMIANA Świadomość ograniczeń własnych możliwości Sposoby przełamywania ograniczeń Sfery: psychiczna fizyczna społeczna

13 Experiental education – outdoor, adventure, enviromental
rozwój osobowości

14 Elementy wspólne – przygoda, wyzwanie
czas wolny PRZYGODA niepewność wyniku ryzyko wyzwanie Cel – podniesienie kompetencji jednostki

15 Elementy wspólne – procesy grupowe
Grupa: Podział ról Rozwiązywanie konfliktów Osiąganie kompromisu Nawiązywanie więzi Podnoszenie samoświadomości członków grupy Dobrowolność uczestnictwa

16 Model Trzech Stref Uczenia się
Strefa paniki Strefa uczenia się Strefa komfortu

17 Cykl Kolba Cykl Kolba DOŚWIADCZENIE NOWE ROZWIĄZANIA ROZUMNA REFLEKSJA
WNIOSKI

18 podsumowując uczenie przez działanie
nacisk na rozwój osobowości, głównie kształcenie umiejętności miękkich działanie w grupie i poprzez grupę refleksja, dyskusja po zakończeniu działania poszerzanie strefy komfortu przestrzeganie zasady dobrowolności środkiem do osiągnięcia zmiany jest przygoda wykorzystanie pleneru, przyrody, sportów plenerowych planowanie działań


Pobierz ppt "Ewa Palamer-Kabacińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google