Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spadki EU. W dniu 16 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spadki EU. W dniu 16 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 Spadki EU

2 W dniu 16 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.

3 Rozporządzenie będzie stosowane w sprawach dziedziczenia po osobach zmarłych w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015 roku i będzie realizowane bezpośrednio we wszystkich krajach UE.

4 Rozporządzenie nie dokonuje harmonizacji materialnego prawa spadkowego, tzn. nie określa w szczególności, jakie są podstawy dziedziczenia; jakie osoby, w jakiej kolejności i w jakich częściach dziedziczą po zmarłym; na jakich zasadach spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe; itp, itd. Rozporządzenie nie określa też organów ani procedur, w których załatwiane są sprawy spadkowe

5 Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia – rozciągnięcie skutków orzeczenia wydanego w jednym państwie na inne państwo. Zasadą jest, że orzeczenie wydane np. przez polski sąd rodzi skutki tylko w Polsce. Aby orzeczenie to było skuteczne także np. w Niemczech, konieczne jest jego uznanie lub stwierdzenie wykonalności w tym państwie

6 Rozporządzenie przewiduje, że uznanie orzeczenia następuje automatycznie. Oznacza to, że orzeczenie rodzi skutki w innym państwie członkowskim UE związanym rozporządzeniem (może np. służyć zainteresowanemu do wykazania jego praw do spadku wobec organu czy innej instytucji w danym państwie) bez potrzeby przeprowadzania jakiegokolwiek dodatkowego postępowania w tym państwie. Zainteresowany może jednak wystąpić w tym państwie z wnioskiem o formalne uznanie tego orzeczenia.

7 Natomiast stwierdzenie wykonalności orzeczenia (które jest potrzebne, gdy orzeczenie ma być przymusowo wykonywane w innym państwie członkowskim, np. służyć zainteresowanemu do odebrania przedmiotów należących do spadku znajdujących się wbrew orzeczeniu we władaniu innego spadkobiercy) wymaga przeprowadzenia w państwie członkowskim, w którym orzeczenie ma być wykonywane, dodatkowego postępowania przed sądem

8 Jurysdykcja co do zasady jurysdykcję w danej sprawie spadkowej posiadać będą sądy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym spadkodawca miał w chwili śmierci możliwości zawarcia przez spadkobierców umowy prorogacyjnej

9 prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci

10 Rozporządzenie spadkowe przewiduje klauzulę tzw. ściślejszego związku, wedle której, gdy wyjątkowo, ze wszystkich okoliczności sprawy jasno wynika, że w chwili śmierci zmarły był w sposób oczywisty bliżej związany z państwem innym niż państwo stałego pobytu z chwili śmierci, prawem właściwym dla dziedziczenia jest prawo tego innego państwa (art. 21 ust. 2).

11 Spadkodawca może wybrać jako prawo właściwe dla jego sprawy spadkowej tylko prawo państwa, którego jest obywatelem w chwili wyboru lub w chwili śmierci

12 Każdy może dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci, jako prawa, któremu podlega ogół spraw dotyczących spadku (art. 22). Kto posiada więcej niż jedno obywatelstwo, może wybrać prawo każdego państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru lub w chwili śmierci. Wybór prawa musi być dokonany w sposób wyraźny w oświadczeniu w formie rozrządzenia na wypadek śmierci (testamentu)

13 europejskie poświadczenie spadkowe, stwierdzenia nabycia spadku poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Poświadczenie jest aktem, który będzie potwierdzał prawa do spadku lub prawa do poszczególnych przedmiotów spadkowych, jakie przysługują spadkobiercom, zapisobiorcom, wykonawcom testamentów lub zarządcom spadku (art. 63 ust. 1 i 2 rozporządzenia).

14 Przepisy wyłączają możliwość dokonywania czynności dotyczących europejskich poświadczeń spadkowych przez konsulów


Pobierz ppt "Spadki EU. W dniu 16 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google