Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.  Uchwała KK NSRO nr 4 z 14 kwietnia 2008 r.  Zmiana uchwałą nr 18 z 12 sierpnia 2008 r.  Członkowie Grupy: › 4 z administracji rządowej (Zastępca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.  Uchwała KK NSRO nr 4 z 14 kwietnia 2008 r.  Zmiana uchwałą nr 18 z 12 sierpnia 2008 r.  Członkowie Grupy: › 4 z administracji rządowej (Zastępca."— Zapis prezentacji:

1 1

2  Uchwała KK NSRO nr 4 z 14 kwietnia 2008 r.  Zmiana uchwałą nr 18 z 12 sierpnia 2008 r.  Członkowie Grupy: › 4 z administracji rządowej (Zastępca Przewodniczącej) › 5 z administracji samorządowej, › 16 ze strony partnerów społeczno- ekonomicznych (Przewodnicząca).  Regulamin, Grupa dyskusyjna na www. 2

3 Zadania: 1.Formułowanie opinii i rekomendacji nt. przebiegu wdrażania polityk horyzontalnych w celu zapewnienia spójnej realizacji polityki rozwoju – gł. PARTNERSTWO jako zasada funduszy strukturalnych; 2.Monitoring zgodności PO z SRK, szczególnie w Priorytecie 4 – Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej; 3.Monitoring prawidłowości funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli dla poszczególnych PO. 4.Monitorowanie stosowania zasady równości szans oraz zasady zrównoważonego rozwoju w ramach PO. 3

4  2 posiedzenia (25.VI, 25.IX) poświęcone: › Dialogowi i partnerstwu oraz ewaluacji (gł. dot. doboru wskaźników rozwoju społecznego w NSRO i wskaźników rozwoju społecznego i partycypacji obywatelskiej w SRK); › Mechanizmowi konsultacji społecznych oraz wskaźnikom realizacji Celu 1 NSRO (Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa).  Rezultaty: › Rekomendacja KK NSRO przyjęcia uchwały dot. konsultacji społecznych i dialogu społecznego › Decyzja o przeanalizowaniu przez członków Grupy zapisów NSRO pod kątem zapisów dot. partnerstwa › Nawiązanie współpracy z Krajową Jednostką Oceny 4

5  Na bazie wskazania w NSRO przez wszystkich członków Grupy, identyfikacja miejsc, gdzie jest mowa o społeczeństwie obywatelskim i koncentracja dalszych prac Grupy na monitorowaniu realizacji tych elementów. Wskazanie pól działań, które są ważne, a nie oczywiste. Trzeba określić takie pola interesów i określić gdzie są środki, znaleźć wytyczne do projektów, które obowiązują w tych obszarach.  Monitoring wdrażania mechanizmu konsultacji społecznych.  Warsztaty dla członków/zastępców KM z ramienia partnerów społeczno-gospodarczych (kwiecień 2009 r.) – z uwzględnieniem ekonomii społecznej jako sposobu patrzenia na rozwój lokalny i płaszczyzny koordynacji działań.  Zaplanowane posiedzenia: 12.I, 30.III, VI, 14.IX. 5

6 Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa tel. 0-22 828 91 28 E-mail: ofop@ofop.engo.pl, agata.wisniewska@ofop.engo.plofop@ofop.engo.pl agata.wisniewska@ofop.engo.pl www.ofop.engo.pl www.jaobywatel.pl Dziękuję za uwagę 6


Pobierz ppt "1.  Uchwała KK NSRO nr 4 z 14 kwietnia 2008 r.  Zmiana uchwałą nr 18 z 12 sierpnia 2008 r.  Członkowie Grupy: › 4 z administracji rządowej (Zastępca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google