Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przeglądarka Cyfrowego Archiwum EBSCOhost Przewodnik

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przeglądarka Cyfrowego Archiwum EBSCOhost Przewodnik"— Zapis prezentacji:

1 Przeglądarka Cyfrowego Archiwum EBSCOhost Przewodnik http://support.ebsco.com/training/lang/pl/pl.php

2 Witamy w przewodniku Przeglądarka Cyfrowego Archiwum EBSCOhost. Przeglądarka Cyfrowego Archiwum, autorski produkt EBSCO, dostarcza treść i pozwala użytkownikom poznawać, manipulować, kolekcjonować oraz eksportować treść. W oparciu o tę samą potężną i intuicyjną platformę EBSCOhost, Przeglądarka Cyfrowego Archiwum pozwala użytkownikom zobaczyć obraz cyfrowy pełnotekstowych artykułów, jak pierwotnie ukazały się w historycznych czasopismach, gazetach i innych źródłowych dokumentach. W tym przewodniku użyjemy bazy American Antiquarian Society Historical Periodicals Collection Series 1, aby zaprezentować funkcje Przeglądarki Cyfrowego Archiwum EBSCOhost.

3 Zacznijmy od stworzenia wyszukiwania dla terminu Boston na ekranie wyszukiwania zaawansowanego. Ponieważ domyślnie przeszukiwane są tylko metadane, najlepiej rozszerzyć listę wyników wybierając Cały tekst z rozwijanego menu Wybierz pole. Powinieneś również zaznaczyć pole wyboru obok Przeszukuj również pełny tekst artykułów.

4 Lista wyników EBSCOhost z artykułami odpowiadającymi Twojemu terminowi wyszukiwawczemu jest wyświetlona. Kliknij tytuł artykułu, aby wyświetlić cytowanie artykułu. Aby wyświetlić pełny tekst artykułu, kliknij link Wyświetl pełny tekst poniżej tytułu artykułu.

5 Możesz również zawęzić swoje wyniki wyszukiwania wykorzystując ograniczenia po lewej stronie. Ustaw niestandardowy zakres daty, zawęź według tematu lub typu źródła bądź szukaj wyników zawierających ilustracje lub obrazy. Domyślnie Twoje wyniki uporządkowane są według Trafności, ale możesz również uporządkować listę wyników według Źródła, Autora lub Daty.

6 Pierwsza strona artykułu jest wyświetlona w Przeglądarce Cyfrowego Archiwum. Możesz powiększyć okno za pomocą małych szarych strzałek po lewej i prawej stronie Przeglądarki.

7 Zaczynając od dolnego paska narzędzi, masz kilka opcji wyświetlania strony. Kliknij przycisk po lewej stronie paska narzędzi, aby dopasować całą stronę do okna podglądu. Kliknij pojedynczą stronę, aby dopasować stronę do okna przeglądarki lub kliknij podwójne strony, aby wyświetlić dwie strony jednocześnie. Kliknij ikony + i -, aby powiększyć lub pomniejszyć.

8 Użyj nawigacyjnych strzałek, aby poruszać się po stronach artykułu. Możesz również przejść bezpośrednio do wybranej strony wpisując pożądany numer strony w polu numeracji stron. Dodaj artykuł do folderu EBSCOhost klikając ikonę folderu na górze strony powyżej artykułu.

9 Obróć stronę w lewo, klikając przycisk Obróć stronę po prawej stronie na dolnym pasku narzędzi. Może to być przydatne, jeśli oglądasz ilustrację, którą należy obrócić, aby obejrzeć ją prawidłowo. Obok przycisku Obróć stronę znajdziesz żółty przycisk ABC, którego kliknięcie umożliwia wyróżnienie szukanego słowa kluczowego w artykule.

10 Mapa dokumentu pozwala Ci przejść do strony, po prostu klikając na nią. Strony podświetlone na żółto wskazują strony, które zawierają Twoje terminy wyszukiwawcze. Podświetlone na żółto terminy pojawią się również na samej stronie. Przytrzymaj kursor myszy nad stroną, aby wyświetlić podgląd.

11 Ikony Mapy dokumentu wskazują rodzaj treści na każdej stronie, jak strony z ilustracjami lub strony z uwagami. Kliknij w te ikony, aby przefiltrować strony według rodzaju treści. Aby zminimalizować Mapę dokumentu, kliknij przycisk X w prawym górnym rogu.

12 Korzystając z funkcji Mapa strony możesz poruszać się po wyświetlonej stronie przeciągając podświetlone na żółto okno w różne obszary mapy. Jeśli chcesz zobaczyć większą stronę, kliknij X w prawym górnym rogu mapy, aby ją zminimalizować.

13 W kolumnie po lewej stronie możesz Szukać w wybranym numerze lub tylko pośród strony, którą aktualnie przeglądasz. Kliknij link Szczegółowy rekord, aby wyświetlić informacje bibliograficzne dla bieżącego artykułu w EBSCOhost. Aby dodać tylko bieżącą stronę do folderu, kliknij ikonę folderu znajdującą się obok numeru strony poniżej paska narzędzi.

14 Wracając do Przeglądarki Cyfrowego Archiwum możesz przejść z powrotem do listy wyników EBSCOhost lub ekranu wyszukiwawczego wykorzystując linki w lewym górnym rogu. Możesz również przeglądać wszystkie dostępne numery danego tytułu klikając Wybierz inny numer po lewej stronie. Wybierz rok, następnie wybierz dostępny numer.

15 support.ebsco.com Sekcja Treść wyświetla spis treści danego numeru. Kliknij w hiperłącze tytułu, aby wyświetlić każdy artykuł z listy. Jeśli dodajesz pozycje do folderu, pojawią się one w części Przegląd folderu. Możesz przejść bezpośrednio do folderu klikając link Wyświetl folder. Jeśli istnieją obrazy dostępne w danym numerze, będą one widoczne pod częścią Ilustracje. Kliknij miniaturę, aby wyświetlić pełną ilustrację.

16 Wykorzystując przyciski po prawej stronie możesz wysłać e-mailem lub zapisać wersję PDF artykułu, dodać notatkę dotyczącą wyświetlanej strony lub artykułu, którą możesz zapisać w osobistym folderze, lub skopiować stały link do artykułu.

17 Funkcja Utwórz uwagę daje Ci możliwość tworzenia notatek na temat pojedynczych stron dokumentu i zapisania ich w Twoim folderze My EBSCOhost dla późniejszego dostępu. Kliknij ikonę Utwórz uwagę, wypełnij pole Utwórz uwagę i kliknij przycisk Zapisz.

18 .Po zapisaniu Twojej uwagi, pojawi się ona pod częścią Pozycje folderu w kolumnie po lewej stronie. Najedź kursorem na ikonę podglądu, aby wyświetlić szczegóły Twojej uwagi. Kliknij link Przegląd folderu, aby zobaczyć uwagę umieszczoną w folderze EBSCOhost..

19 Możesz uzyskać dostęp do Twoich zapisanych uwag w folderze klikając Uwagi w menu po lewej stronie. Możesz przeglądać uwagę klikając jej tytuł. Kliknij link Wyświetl kontekst, aby wyświetlić stronę, na której stworzyłeś uwagę. Aby zapisać Twoje uwagi poza bieżącą sesją, zaloguj się do osobistego konta My EBSCOhost.

20 W dowolnym momencie kliknij link Pomoc, aby wyświetlić pełny system pomocy online.

21 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Działu Wsparcia EBSCO http://support.ebsco.com http://support.ebsco.com


Pobierz ppt "Przeglądarka Cyfrowego Archiwum EBSCOhost Przewodnik"

Podobne prezentacje


Reklamy Google