Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentna droga do miasta przyszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentna droga do miasta przyszłości"— Zapis prezentacji:

1 Inteligentna droga do miasta przyszłości
Sławomir Kopeć Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH Kraków, 25 stycznia 2016 r.

2 Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

3 pierwsze miasto w pełni ekologiczne
Masdar City Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

4 od strachu do nadziei Medellin
Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

5 miasto wszechstronne, innowacyjne i konkurencyjne, bez barier społecznych
Sztokholm Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

6 system innowacji lokalnych w regionie wiejskim
La Pocatiere Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

7 inteligentne miasto – podejścia
technokratyczne nacisk na technologie i infrastrukturę, zwłaszcza ICT humanistyczne kluczowa rola kapitału społecznego i ludzkiego zintegrowane integracja technologii oraz kapitału ludzkiego i społecznego tworzą warunki dla innowacyjnego wzrostu Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

8 miasto przyszłości a miasto inteligentne
miasto przyszłości – wyzwanie jasna wizja rozwoju oraz strategia budowy tożsamości i przewagi konkurencyjnej inteligentne miasto – realizacja wizji wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, organizacyjnych, społecznych,… ) wspierających realizację strategii i wizji rozwoju Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

9 definicje inteligentnego miasta
Inteligentne miasta (smart cities) to miasta, które najlepiej wykorzystują nowoczesne, zintegrowane usługi technologiczne i infrastrukturę w energetyce, transporcie i ICT w celu odpowiedzi na społeczne i gospodarcze potrzeby społeczeństwa. definicja Komisji Europejskiej European Commision (2013), MEMO/13/1049 Inna definicja: Inteligentne miasto to dynamiczny ekosystem współpracujących ze sobą obywateli, biznesu, nauki i administracji w celu rozwijania technologii i usług zwiększających atrakcyjność i konkurencyjność miasta. Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

10 starzejąca się, niewystarczająca infrastruktura
uniwersalne wyzwania starzejąca się, niewystarczająca infrastruktura zanieczyszczenie środowiska nieefektywne wykorzystywanie zasobów negatywne tendencje demograficzne niewykorzystany potencjał gospodarczy niski kapitał społeczny ale nie ma uniwersalnej recepty na inteligentne miasto Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

11 . . . obywatel tradycyjny model operacyjny miasta bezpieczeństwo
mieszkaniec, przedsiębiorca, dojeżdżający do pracy, turysta, … produkty usługi transport śmieci woda ciepło zdrowie edukacja bezpieczeństwo dane Źródło: Smart city framework – Guide to establishing strategies for smart cities and communities, BSI London 2014, . . . technologie i infrastruktura Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

12 tradycyjny model operacyjny miasta – wady
„silosowość”, słabe powiązanie systemów miejskich nieefektywne wykorzystywanie zasobów brak możliwości innowacji międzysystemowej zamknięte systemy, niemożliwa otwarta innowacja orientacja na dostawcę usług, a nie na potrzeby obywatela utrudnione elastyczne reagowanie na zagrożenia Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

13 zarządzanie procesami biznesowymi
zintegrowany model operacyjny miasta miejski rynek informacyjny obywatele produkty MŚP, start-upy, aktywiści miejscy, uczelnie, grupy lokalne, … mieszkańcy, dojeżdżający do pracy, przedsiębiorcy, turyści, … usługi zarządzanie usługami zintegrowane zarządzanie miastem innowacja „zewnętrzna” zarządzanie procesami biznesowymi innowacja „wewnętrzna” zarządzanie zasobami transport śmieci woda ciepło zdrowie edukacja bezpieczeństwo Źródło: Smart city framework – Guide to establishing strategies for smart cities and communities, BSI London 2014, dane . . . technologie i infrastruktura Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

14 zintegrowany model operacyjny miasta – zalety
optymalizacja zarządzania zasobami, możliwa wewnętrzna innowacja dzięki integracji usług orientacja na obywatela, nie na dostawcę usług „otwarcie silosów” i dostępu do danych – obywatele mogą tworzyć usługi publiczne włączenie obywateli we „współrządzenie” możliwe elastyczne reagowanie na zagrożenia Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

15 dwa wymiary inteligentnego miasta
technologiczny zdolność do skutecznej integracji systemów fizycznych, cyfrowych i ludzkich partycypacyjny włączenie obywateli (mieszkańców, firm, dojeżdżających do szkoły i pracy) we współrządzenie miastem Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

16 Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH
CZTMP AGH – centrum kompetencji inteligentnego miasta: interdyscyplinarny ośrodek zdolny do wypracowywania zintegrowanych, skalowalnych i adaptowalnych rozwiązań „smart city”. Współpraca: nauka, biznes, administracja, organizacje społeczne Likwidację silosów zaczynamy od siebie! Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

17 CZTMP AGH – przykłady działań
agenda badawcza w obszarze „smart city” dla proponowanego programu sektorowego InnoInfo projekt badawczy: Zintegrowany model operacyjny inteligentnego miasta – rekomendacje dla implementacji w małopolskich miastach średniej wielkości i miastach powiatowych zamawiający: Województwo Małopolskie zakres: 21 miast Małopolski Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

18 stopień gotowości miast Małopolski do inteligentnej transformacji
Źródło: Raport z badania „Zintegrowany model operacyjny inteligentnego miasta – rekomendacje dla implementacji w małopolskich miastach średniej wielkości i miastach powiatowych”, Kraków 2015 Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

19 Propozycja: Karta Polskich Miast Przyszłości
rekomendacje wizja jest najważniejsza synergie (integracja, współpraca, koordynacja) upodmiotowienie obywateli technologia szansą dla mniejszych ośrodków współpraca między interesariuszami Propozycja: Karta Polskich Miast Przyszłości Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

20 What is the city but the people? Citizens
przepis na sukces jasna wizja rozwoju + umiejętne wykorzystywanie technologii + włączanie obywateli we współrządzenie SICINIUS What is the city but the people? Citizens True, The people are the city. William Szekspir, Koriolan, 1607 Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

21 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy!
Sławomir Kopeć tel


Pobierz ppt "Inteligentna droga do miasta przyszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google