Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inteligentna droga do miasta przyszłości Sławomir Kopeć Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH Kraków, 25 stycznia 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inteligentna droga do miasta przyszłości Sławomir Kopeć Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH Kraków, 25 stycznia 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Inteligentna droga do miasta przyszłości Sławomir Kopeć Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH Kraków, 25 stycznia 2016 r.

2 Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

3 Masdar City Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r. pierwsze miasto w pełni ekologiczne

4 Medellin od strachu do nadziei Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

5 Sztokholm miasto wszechstronne, innowacyjne i konkurencyjne, bez barier społecznych Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

6 La Pocatiere system innowacji lokalnych w regionie wiejskim Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

7 inteligentne miasto – podejścia technokratyczne nacisk na technologie i infrastrukturę, zwłaszcza ICT humanistyczne kluczowa rola kapitału społecznego i ludzkiego zintegrowane integracja technologii oraz kapitału ludzkiego i społecznego tworzą warunki dla innowacyjnego wzrostu Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

8 miasto przyszłości a miasto inteligentne miasto przyszłości – wyzwanie jasna wizja rozwoju oraz strategia budowy tożsamości i przewagi konkurencyjnej inteligentne miasto – realizacja wizji wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, organizacyjnych, społecznych,… ) wspierających realizację strategii i wizji rozwoju Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

9 definicje inteligentnego miasta Inteligentne miasta (smart cities) to miasta, które najlepiej wykorzystują nowoczesne, zintegrowane usługi technologiczne i infrastrukturę w energetyce, transporcie i ICT w celu odpowiedzi na społeczne i gospodarcze potrzeby społeczeństwa. European Commision (2013), MEMO/13/1049 Inna definicja: Inteligentne miasto to dynamiczny ekosystem współpracujących ze sobą obywateli, biznesu, nauki i administracji w celu rozwijania technologii i usług zwiększających atrakcyjność i konkurencyjność miasta. definicja Komisji Europejskiej Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

10 uniwersalne wyzwania starzejąca się, niewystarczająca infrastruktura zanieczyszczenie środowiska nieefektywne wykorzystywanie zasobów negatywne tendencje demograficzne niewykorzystany potencjał gospodarczy niski kapitał społeczny ale nie ma uniwersalnej recepty na inteligentne miasto Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

11 tradycyjny model operacyjny miasta Źródło: Smart city framework – Guide to establishing strategies for smart cities and communities, BSI London 2014, www.bsigroup.com/pas181 transportśmieciwodaciepłozdrowieedukacjabezpieczeństwo produkty... dane usługi technologie i infrastruktura obywatel mieszkaniec, przedsiębiorca, dojeżdżający do pracy, turysta, … Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

12 tradycyjny model operacyjny miasta – wady „silosowość”, słabe powiązanie systemów miejskich nieefektywne wykorzystywanie zasobów brak możliwości innowacji międzysystemowej zamknięte systemy, niemożliwa otwarta innowacja orientacja na dostawcę usług, a nie na potrzeby obywatela utrudnione elastyczne reagowanie na zagrożenia Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

13 zintegrowany model operacyjny miasta Źródło: Smart city framework – Guide to establishing strategies for smart cities and communities, BSI London 2014, www.bsigroup.com/pas181 transportśmieciwodaciepłozdrowieedukacjabezpieczeństwo produkty... dane usługi technologie i infrastruktura obywatele mieszkańcy, dojeżdżający do pracy, przedsiębiorcy, turyści, … zintegrowane zarządzanie miastem zarządzanie usługami zarządzanie procesami biznesowymi zarządzanie zasobami MŚP, start-upy, aktywiści miejscy, uczelnie, grupy lokalne, … miejski rynek informacyjny innowacja „zewnętrzna” innowacja „wewnętrzna ” Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

14 zintegrowany model operacyjny miasta – zalety optymalizacja zarządzania zasobami, możliwa wewnętrzna innowacja dzięki integracji usług orientacja na obywatela, nie na dostawcę usług „otwarcie silosów” i dostępu do danych – obywatele mogą tworzyć usługi publiczne włączenie obywateli we „współrządzenie” możliwe elastyczne reagowanie na zagrożenia Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

15 dwa wymiary inteligentnego miasta technologiczny zdolność do skutecznej integracji systemów fizycznych, cyfrowych i ludzkich partycypacyjny włączenie obywateli (mieszkańców, firm, dojeżdżających do szkoły i pracy) we współrządzenie miastem Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

16 Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH CZTMP AGH – centrum kompetencji inteligentnego miasta: interdyscyplinarny ośrodek zdolny do wypracowywania zintegrowanych, skalowalnych i adaptowalnych rozwiązań „smart city”. Współpraca: nauka, biznes, administracja, organizacje społeczne Likwidację silosów zaczynamy od siebie! Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r.

17 CZTMP AGH – przykłady działań Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r. 1.agenda badawcza w obszarze „smart city” dla proponowanego programu sektorowego InnoInfo 2.projekt badawczy: Zintegrowany model operacyjny inteligentnego miasta – rekomendacje dla implementacji w małopolskich miastach średniej wielkości i miastach powiatowych zamawiający: Województwo Małopolskie zakres: 21 miast Małopolski

18 Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r. Źródło: Raport z badania „Zintegrowany model operacyjny inteligentnego miasta – rekomendacje dla implementacji w małopolskich miastach średniej wielkości i miastach powiatowych”, Kraków 2015 stopień gotowości miast Małopolski do inteligentnej transformacji

19 rekomendacje wizja jest najważniejsza synergie (integracja, współpraca, koordynacja) upodmiotowienie obywateli technologia szansą dla mniejszych ośrodków współpraca między interesariuszami Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r. Propozycja: Karta Polskich Miast Przyszłości

20 przepis na sukces jasna wizja rozwoju + umiejętne wykorzystywanie technologii + włączanie obywateli we współrządzenie Inteligentna droga do miasta przyszłości, IX Forum Nowej Gospodarki, Kraków, 25 stycznia 2016 r. SICINIUS What is the city but the people? Citizens True, The people are the city. William Szekspir, Koriolan, 1607

21 Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy! Sławomir Kopeć slawomir.kopec@agh.edu.pl slawomir.kopec@agh.edu.pl tel. 603 601 226


Pobierz ppt "Inteligentna droga do miasta przyszłości Sławomir Kopeć Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH Kraków, 25 stycznia 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google