Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODEL WEBEROWSKI we współczesnej administracji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODEL WEBEROWSKI we współczesnej administracji"— Zapis prezentacji:

1 MODEL WEBEROWSKI we współczesnej administracji
(dodatkowy materiał normatywny w zadaniu nr 1)

2 Kierunek administracyjny
Szkoła klasyczna Kierunek administracyjny Max Weber

3 ROZDZIAŁ SPRAW SŁUŻBOWYCH I PRYWATNYCH
STAŁOŚĆ ROZDZIAŁ SPRAW SŁUŻBOWYCH I PRYWATNYCH SPECJALIZACJA ROZDZIAŁ PRACOWNIKÓW OD WŁASNOŚCI KOMPETENCJA BEZOSOBOWOŚĆ KWALIFIKACJE DOKUMENTOWANIE HIERARCHIA URZĘDOWA

4 Większość współczesnych systemów administracji publicznej
………………………….. zakorzeniona jest w modelu weberowskim

5 Urzędnik Art. 153.1 Konstytucji
„W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej”

6 Urzędnik KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ
Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej działa wg ujednoliconych reguł obsada stanowisk na podstawie kryterium KOMPETENCJI (wykształcenie, staż)

7 Specjalizacja Ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej - przewiduje obecnie 34 działy administracji rządowej

8 Hierarchia Prezes Rady Ministrów – Wojewoda
Ministrowie – centralne organy administracji rządowej (np. minister właściwy do spraw wewnętrznych – Komendant Główny Policji) Centralne organy administracji rządowej – organy terenowej administracji rządowej (np. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

9 Formalizacja Rozumiana jako ograniczenie swobody decyzyjnej urzędnika
W układzie zewnętrznym: –k.p.a., postępowanie szczególne, postępowanie egzekucyjne. W układzie wewnętrznym: – statuty urzędów, regulamin pracy, instrukcje kancelaryjne

10 Nowe oblicze formalizacji
E – ADMINISTRACJA

11 Etos pracy urzędniczej
Zespół wartości i wzorców postępowania urzędnika - kodeksy etyczne - strategie antykorupcyjne - odpowiednie szkolenia


Pobierz ppt "MODEL WEBEROWSKI we współczesnej administracji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google