Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6-LATEK W SZKOLE „Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­ rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6-LATEK W SZKOLE „Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­ rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go."— Zapis prezentacji:

1 6-LATEK W SZKOLE „Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­ rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.” Janusz Korczak Szkoła Podstawowa we Frydku

2 Jeżeli Twoje dziecko; 1. potrafi zadawać pytania i wysłuchać odpowiedzi, 2. rozumie polecenia formułowane przez dorosłych, 3. potrafi zwrócić się o pomoc, 4. potrafi się przedstawić, wie ile ma lat i gdzie mieszka, 5. chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce przestrzegając reguł,

3 6. interesuje się książkami i opowiadanymi historiami, 7. opowiada historyjki do obrazków, 8. potrafi podzielić proste słowa na sylaby, 9. rysuje, maluje, lepi z plasteliny i potrafi posługiwać się nożyczkami, 10. potrafi liczyć, dodawać i odejmować na przedmiotach i na palcach, 11. umie pokazać lewą i prawą stronę to znaczy, że z powodzeniem rozpocznie naukę w pierwszej klasie.

4 KIEDY DZIECKO SZEŚCIOLETNIE NIE JEST GOTOWE, ABY PÓJŚĆ DO SZKOŁY? Gdy ma trudności emocjonalne; W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża, W zabawie reaguje gniewem, złości się, obraża, Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo impulsywnie, Łatwo wybucha złością, płaczem, reaguje bardzo impulsywnie, Okazuje lęk, wycofuje się, Okazuje lęk, wycofuje się, Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie, Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie,

5 Unika sytuacji wymagających samodzielności, Unika sytuacji wymagających samodzielności, Gdy ma zaburzone procesy poznawcze: Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu, Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu, Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie, Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie, Ma trudności z zapamiętywaniem informacji. Ma trudności z zapamiętywaniem informacji.

6 Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla Twojego dziecka. Oferujemy: Oferujemy: Naukę przez zabawę i działanie Naukę przez zabawę i działanie

7

8

9

10

11

12 Naukę pływania Naukę pływania

13 Naukę języka angielskiego Naukę języka angielskiego Zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne Zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne Zajęcia komputerowe Zajęcia komputerowe

14 Zajęcia logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne Zajęcia logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne Opiekę pedagoga szkolnego Opiekę pedagoga szkolnego Możliwość opieki świetlicowej od 7.00-16.00 Możliwość opieki świetlicowej od 7.00-16.00 Plac zabaw Plac zabaw

15 Zapewniamy: 1.Wydzielenie części szkoły i szatni dla najmłodszych (przygotowanie z dziećmi kącików zainteresowań).

16 2. Stworzenie warunków do pozostawiania części podręczników i przyborów w klasie. 3. Systematyczne doposażanie klas w różnorodna pomoce edukacyjne. 4.Zapewnienie możliwości zjedzenia obiadu w czasie przeznaczonym tylko dla najmłodszych.

17 5. Ciekawe zajęcia. 6. Udział w kołach zainteresowań.

18

19

20 Gdy dziecko przychodzi do szkoły nauczyciel Gdy dziecko przychodzi do szkoły nauczyciel : rozpoznaje jego możliwości poprzez obserwowanie go podczas różnych zajęć, rozpoznaje jego możliwości poprzez obserwowanie go podczas różnych zajęć, opracowuje plan pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej oraz możliwości uczniów, tempa pracy, stopnia samodzielności i zainteresowań, opracowuje plan pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej oraz możliwości uczniów, tempa pracy, stopnia samodzielności i zainteresowań, Dostosowuje pracę domową do możliwości dziecka Dostosowuje pracę domową do możliwości dziecka Czego dotyczy nauka w klasie I: 1.Rozwijanie umiejętności czytania i pisania poprzez zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania. 2.Jednoczesne wprowadzanie liter drukowanych i pisanych. 3.Naukę pisania i czytania w tempie dostosowanym do możliwości dzieci.

21 4. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie wzbogacania słownictwa i poprawnego wypowiadania się. 5. Kształtowanie zainteresowań książką. Połowa czasu przeznaczona na edukację polonistyczną to rysowanie i pisanie. W zakresie edukacji matematycznej: 1.Wydłużenie czasu na działania w oparciu o materiał konkretny (patyczki, guziki). 2.Przejście od działań matematycznych z wykorzystaniem rysunków pomocniczych do symboli. ¾ czasu na praktyczne działania matematyczne, ¼ czasu na pracę w zeszycie ćwiczeń Z podstawy programowej usunięto osobne wymagania dla pierwszoklasistów. Dzieci mają trzy lata na opanowanie materiału klas I-III we własnym tempie.

22 Dziękujemy za uwagę ! Aneta Pełka


Pobierz ppt "6-LATEK W SZKOLE „Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­ rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go."

Podobne prezentacje


Reklamy Google