Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjator i koordynator akcji „Ratujmy gimnazja”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjator i koordynator akcji „Ratujmy gimnazja”."— Zapis prezentacji:

1 Inicjator i koordynator akcji „Ratujmy gimnazja”

2  Utworzone zostało w 1999 roku – 1 września naukę w tej szkole rozpoczęło 192 uczniów.  24 maja 2002 Rada Miasta Torunia nadała Gimnazjum 24 imię Szarych Szeregów.  W latach 1999-2011 dyrektorem Gimnazjum 24 była pani Ewa Czerwińska.  W roku 2011 prowadzenie szkoły powierzono pani Bożenie Wysocie. Krótka historia Gimnazjum nr 24

3 SZARE SZEREGI  Kryptonim konspiracyjny Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1939-1945.  Naszym celem jest kontynuacja podstawowych założeń wychowania harcerskiego: kształtowanie moralnej, obywatelskiej, patriotycznej i społecznej postawy młodzieży oraz rozwinięcie pełnej osobowości przez aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa i narodu. DZIŚ – JUTRO – POJUTRZE Patron Gimnazjum nr 24

4 11 listopada zainicjowaliśmy akcję „Ratujmy gimnazja”. W tym celu sformułowaliśmy list otwarty do Pani Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej, w którym przedstawiliśmy merytoryczne argumenty przeciwko planowanej likwidacji gimnazjów oraz propozycje zmian, które mogą przyczynić się do poprawy jakości ich pracy. Nasz list zaprezentowaliśmy gimnazjom w Polsce, by stał się inspiracją i pobudził społeczność nauczycielską do działania. Celem akcji, oprócz chęci zabrania głosu w sprawie, która budzi w nas ogromny niepokój, było zaprezentowanie solidarności i jednomyślności dużej grupy społecznej, jaką są nauczyciele gimnazjalni.

5 W akcji „Ratujmy gimnazja” wzięło udział 1109 szkół z całej Polski. Szkolni koordynatorzy zebrali łącznie 220476 podpisów osób sprzeciwiających się likwidacji gimnazjów. Listy z podpisami zostały wysłane do Pani Minister Edukacji Narodowej wraz z listem otwartym. Pragniemy, by potraktowano nasze działania jako konsultacje społeczne i zdanie dużej grupy społeczności nauczycielskiej w sprawie planowanej likwidacji gimnazjów.

6

7

8

9

10 Argumenty przeciwko likwidacji gimnazjów zamieszczone w liście otwartym do Pani Minister Anny Zalewskiej

11 Polscy 15-latkowie mają jeden z najwyższych poziomów kompetencji w Europie. Według międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej.

12 Często słyszymy powtarzane, stereotypowe opinie o gimnazjach jako siedliskach przemocy i agresji. To nieprawda. Większość naszych uczniów to fantastyczni młodzi ludzie, pełni pomysłów, inicjatyw, zorientowani na naukę i rozwój. Wyjątki zdarzają się wszędzie, w każdym środowisku. Nie można na ich podstawie oceniać całej społeczności.

13 Mit o gimnazjum jako siedlisku przemocy obala raport Instytutu Badań Edukacyjnych. To w klasach IV-VI szkoły podstawowej częściej mają miejsce objawy agresywnych zachowań, które wraz z rozwojem społeczno – emocjonalnym powoli wygasają.

14 Gimnazja to nie przypadkowe skupiska trudnej młodzieży, ale wspólnoty, które mają już swoje tradycje, ceremoniały, własne święta, cenionych patronów. To miejsca i ludzie, będący dla wielu nastolatków źródłem inspiracji, poszukiwania i odnajdowania własnej tożsamości – między dzieciństwem a dorosłością. Dla innych zaś, szczególnie pochodzących ze wsi i małych miasteczek, szansa na lepsze wykształcenie.

15 Argumentem zwolenników likwidowania gimnazjów są wyniki badania opinii publicznej. Pytamy – czy społeczeństwo zostało zapoznane z opinią tych, których ta sprawa dotyczy bezpośrednio? Szanujemy prawo do głosu wszystkich obywateli, ale debata nad systemem edukacji oraz szczegółowymi rozwiązaniami wymaga specjalistycznej wiedzy, której statystyczny wypowiadający się i opiniujący nie posiada.

16 Likwidacja gimnazjów według jej zwolenników to niskie koszty. Nic bardziej mylnego. Do nowego systemu należałoby dostosować infrastrukturę. Nie wszystkie szkoły podstawowe można przekształcić w szkoły 8-klasowe. Brakuje w nich, między innymi, klasopracowni np. chemii, fizyki, biologii. Przeniesienie szkół podstawowych do budynków po gimnazjach również nie zawsze będzie możliwe, między innymi z powodu rejonizacji.

17 W wyniku likwidacji gimnazjów wielu nauczycieli straci pracę. Wystarczy uważnie policzyć, ile lat kształcenia przedmiotowego zaproponuje się naszym uczniom po likwidacji gimnazjów. Skoro 4 lata poświęci się edukacji wczesnoszkolnej, szkole podstawowej i średniej pozostanie 8 lat. Dotychczas kształceniu przedmiotowemu poświęcano 9 lat ( 3 lata w szkole podstawowej, 3 lata w gimnazjum i 3 lata w szkole średniej). Jeśli doda się do tego niż demograficzny i fakt, że w wielu szkołach nauczyciele są zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin, wniosek jest jeden – nastąpią masowe zwolnienia nauczycieli gimnazjalnych.

18 Aby poprawić jakość kształcenia należy:

19  Udoskonalić podstawy programowe na wszystkich etapach kształcenia.  Ustawowo zmniejszyć liczebność klas.  Zmienić prawo oświatowe tak, aby w każdej szkole zatrudnieni byli psycholog i pedagog.  Opracować i wdrożyć procedury postępowania wobec uczniów łamiących prawo, zagrażających bezpieczeństwu społeczności szkolnej. Nauczyciele nie posiadają wystarczających narzędzi do reagowania w sytuacjach trudnych.

20  Zwiększyć i zapisać w rozporządzeniu MEN liczbę wicedyrektorów w szkołach.  Wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu kuratoriów oświaty, które obecnie prowadzą głównie kontrole i ewaluacje zewnętrzne. Warto przywrócić wizytatorom rolę doradczą, wspierającą dyrektorów i nauczycieli.

21 Zapraszamy na naszą stronę ratujmygimnazja.cba.pl

22 Pozdrawiamy z Gimnazjum nr 24 w Toruniu


Pobierz ppt "Inicjator i koordynator akcji „Ratujmy gimnazja”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google