Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW UTRZYMANIA SZKÓŁ W GMINIE GRUTA 4 Luty 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW UTRZYMANIA SZKÓŁ W GMINIE GRUTA 4 Luty 2016."— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW UTRZYMANIA SZKÓŁ W GMINIE GRUTA 4 Luty 2016

2

3 KOSZT EDUKACJI NA DZIECKO SP SŁUP SP NICWAŁD SP PLEMIĘTA SP BOGUSZEWOSP GRUTAGIMNAZJUMPS MEŁNO wraz z filią w Dąbrówce K rok Liczba dzieci (w tym 16 DK)15872 Koszt na dziecko13275,866707, , ,077776, ,968318, rok Liczba dzieci (w tym 16 DK)16771 Koszt na dziecko12404,967548, ,414054,236221, ,979307, rok Liczba dzieci (w tym 21 DK)18775 Koszt na dziecko12969,418582, , ,839487, ,57389,86 Subwencja średnia na dziecko w poszczególnych latach* , , ,91

4 ANALIZA KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ W OKRESIE OD DO Rozdzi ał §WyszczególnionySP SŁUPSP NICWAŁDSP PLEMIĘTASP BOGUSZEWO PS GRUTA wraz z filią w Dąbrówce K. GIMNAZJUMPS MEŁNO koszt dodatki mieszkaniowe,wiejskie , , , , , , ,42 (Szkoły4010wynagrodzenia,składki zus pracownika , , , , , , ,17 Podsta wowe) 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , składki zus pracodawcy , , , , , , ,33 (Przeds zkole) 4120zus fundusz pracy 9 357, , , , , , , zakup towarów (opał, środki czystości, materiały biurowe) , , , , , , , Zakup środków żywności , ,48 (Gimna zjum) 4240zakup pomocy naukowych 3 143, , , , , , zakup energii elektrycznej,wody 8 694, , , , , , , zakup usług remontowych , , zakup usług (prowizje bankowe, konserwacje kotłowni, kominiarz, wywóz śmieci , , , , , , , usługi telekomunikacyjne 483,20 977,13 922, ,33 359,74 624, , delegacje 227,56 29,40 16,71 167,17 332, , różne opłaty, ubezpieczenie mienia 506,00 355,00 537,00 569,00 506, , , Odpisy ZFŚS , , , , , , , RAZEM , , , , , , , dodatki mieszkaniowe,wiejskie 4 694, , , , ,60 (klasy "0") 4010wynagrodzenia,składki zus pracownika , , , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 016, , , , składki zus pracodawcy 7 116, , , , , zus fundusz pracy 43, , ,99 824, , ospisy ZFŚS 2 995, , , , , RAZEM , , , , , Szkolenia nauczycieli 545,00 520, , , , dodatki mieszkaniowe,wiejskie ,25 (Świetli ca) 4010wynagrodzenia,składki zus pracownika , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 731, składki zus pracodawcy , zus fundusz pracy 1 366, odpisy ZFŚS 8 639, RAZEM ,05 RAZEM OŚWIATA SUMA , , , , , , , ,56 SUBWENCJA ,00 zł Różnica ,56 zł Dowozy ,92 zł Liczba dzieci (w tym 16 DK)16771 RAZEM DOPŁATA DO FUNKCJONOWANIA ,48 zł Subwencja *(z uwzględnieniem liczby dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej) ,05 zł * ,49 zł ,32 zł ,10 zł ,35 zł ,69 zł Dopłata do funkcjonowania ,08 zł ,40 zł ,57 zł ,89 zł

5 Z czego wynika subwencja SP SŁUP SP NICWAŁD SP PLEMIĘTA SP BOGUSZEW O SP GRUTA GIMNAZJUM PS MEŁNO Składniki dla Gminy Gruta` SubwencjaSUMA Subwencja A na ucznia przeliczeniowego286434, , , , , , ,75 lekkie 1, ,41lekkie 14862, , ,51 niepełnosprawność P5 2, ,64 niepełnosprawność głęboka P7 9, , , ,84 klasa sportowa ,881061, ,88 Gimnazjum 0, ,462098, ,46 SP 0, , , , , , ,47 Gimnazjum 0, ,63 SP <70 0,18951, , , ,25 Zadania poza szkolne3032,52 Klasy 1 i 2 0,03 200,65ZŁ4614,956822,14414,34213, , ,05 SUMA584232, , , , , ,69SUMA

6

7

8

9

10 ANALIZA KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ W OKRESIE OD DO DziałRozdział§wyszczególnionySP SŁUPSP NICWAŁDSP PLEMIĘTASP BOGUSZEWOSP GRUTAGIMNAZJUMPS MEŁNO koszt wraz z filią w Dąbrówce K dodatki mieszkaniowe,wiejskie , , , , , , ,12 (Szkoły4010wynagrodzenia,składki zus pracownika , , , , , , ,51 Podstaw owe) 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , składki zus pracodawcy , , , , , , ,73 (Przedsz kole) 4120zus fundusz pracy 9 345, , , , , , , zakup towarów (opał, środki czystości, materiały biurowe) , , , , , , , Zakup środków żywności , ,06 (Gimnaz jum) 4240zakup pomocy naukowych 4260zakup energii elektrycznej,wody 9 747, , , , , , , zakup usług remontowych 4300 zakup usług (prowizje bankowe, konserwacje kotłowni, kominiarz, wywóz śmieci 9 974, , , , , , , usługa dostępu do siecie internet 104, usługi telekomunikacyjne 664,90 800,21 627,92 990, ,15 814, , delegacje 559,48 466,38 463,88 387, ,43 212, odpisy ZFŚS , , , , , , , Odpisy ZFŚS emeryci 5 628, , , , , , , RAZEM , , , , , , , dodatki mieszkaniowe,wiejskie 4 602, , , ,73 (klasy "0") 4010wynagrodzenia,składki zus pracownika , , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 993, , ,28 131, , składki zus pracodawcy 6 920, , , , zus fundusz pracy 34, , , , ospisy ZFŚS 3 023, , , , RAZEM , , ,76 131, , Szkolenia nauczycieli 503, ,00 380,00 760, , dodatki mieszkaniowe,wiejskie ,59 (Świetlic a) 4010wynagrodzenia,składki zus pracownika , dodatkowe wynagrodzenie roczne 693, , składki zus pracodawcy , zus fundusz pracy 2 087, odpisy ZFŚS 7 199, RAZEM 693, ,36 RAZEM OŚWIATA SUMA , , , , , , , ,08 SUBWENCJA ,00 zł Koszt dowozów ,53 Różnica ,61zł

11 ANALIZA KOSZTÓW POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ W OKRESIE OD DO DO DziałRozdział§wyszczególnionySP SŁUPSP NICWAŁDSP PLEMIĘTASP BOGUSZEWOSP GRUTAGIMNAZJUMSP DĄBRÓWKA SP GRUTA FILIA DĄBRÓWKA PS MEŁNO koszt dodatki mieszkaniowe,wiejskie , , , , , , , , ,74 (Szkoły4010 wynagrodzenia,składki zus pracownika , , , , , , , , ,5 Podstawo we)4040dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , , , , składki zus pracodawcy , , , , , , , , ,28 (Przedszkol e)4120zus fundusz pracy 9 481, , , ,328015, , , ,637543, zakup towarów (opał, środki czystości, materiały biurowe) , , , , , , , , , Zakup środków żywności 88132, ,29 (Gimnazju m)4240zakup pomocy naukowych 4260zakup energii elektrycznej,wody , , , ,447547, , , , , zakup usług remontowych 246, ,95 295, , zakup usług (prowizje bankowe, konserwacje kotłowni, kominiarz, wywóz śmieci 5 783, , , ,963786, , ,36 254, , usługi telekomunikacyjne 851, , ,89 569,141169,1 940,73 792,91 164,021621, delegacje 182, ,88 267,451041, ,26 480, odpisy ZFŚS , , , , , , , , RAZEM , , , , , , , , , dodatki mieszkaniowe,wiejskie 4 502, , , , , ,40 (klasy "0")4010 wynagrodzenia,składki zus pracownika , , , , , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 999, , , , , , składki zus pracodawcy 7 450, , , , , , zus fundusz pracy 52, , ,89 674, ,43 32, ospisy ZFŚS 3 167, , , , , RAZEM , , , , , , Szkolenia nauczycieli 750,00 535,00 500,00 900,00 650,00 945,00 500, dodatki mieszkaniowe,wiejskie 574, ,50 (Świetlica)4010 wynagrodzenia,składki zus pracownika 7 957, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 713,73 770, składki zus pracodawcy 1 696, , zus fundusz pracy 241, , odpisy ZFŚS 892, , RAZEM , ,18 RAZEM OŚWIATA SUMA , , , , , , , , , ,22 SUBWENCJA ,00 dowozy ,78 Dopłata do OŚWIATY w 2013 roku ,00

12 KOSZTY EDUKACJI 2012 ROK MIESIĄC SP GrutaSP SłupSP DąbrówkaSP NicwałdSP PlemiętaSP BoguszewoGimnazjumRAZEM Ilość uczniów Dział WYNAGRODZENIA BRUTTO , , , , , , , ,99 ZUS PRACODAWCA , , , , , , , ,40 OPAŁ , , , , , , , ,72 WODA, ŚCIEK 2 016,40 383,40 523, ,40 610,20 237, , ,35 WYWÓZ ŚMIECI 641,31 495, ,03 585,19 933,59 990, , ,78 ENERGIA ELEKTRYCZNA , , , , , , , ,35 PRZEGLĄDY TECHNICZNE 666,66 343,77 49, ,84 402,80 445, ,15 NAPRAWY/WYMIANY - TELEFONY 1 523,63 877,64 593, ,06 843, , ,27 INTERNET - UBEZPIECZENIE 420,00 537,00 285,00 537,00 728, ,00 WYPOSAŻENIE 455,40 DELEGACJE 99,39 45,13 545,00 11,70 375,27 675, , ,46 SZKOLENIE 230,00 190,00 610,00 ŚRODKI CZYSTOŚCI 1 472, , ,92 216, ,96 885, ,38 MATERIAŁY BIUROWE 20, , ,67 697,41 482, , , ,87 POMOCE NAUKOWE 1 394,09 ODPISY ZFŚS , , , , , , , ,80 NAGRODY DLA UCZNIÓW 919,35 967, ,07 INNE TOWARY 6 410, , , , , , , ,67 INNE USŁUGI 6 695, , , , , , , ,57 Dział WYNAGRODZENIE BRUTTO , , , , , , ,89 ZUS PRACODAWCA 9 328, , , , , , ,61 - Dział WYNAGRODZENIE BRUTTO 8 459, , ,64 ZUS PRACODAWCA 1 952, , ,06 SUMA , , , , , , , ,52 Koszt na 1 ucznia 7 617, , , , , , ,69 * PROGNOZA + Koszt PS Mełno subwencja na 2012 rok zł ,17 zł ilość uczniów 586+Dowozy ilość uczniów przeliczenioiwa 603, ,27 Dopłata do oświaty ,96 zł

13 URODZENIA W GMINIE GRUTA

14

15 Uczniowie w szkołach w roku szkolnym 2015/2016 Plemięta 52 + oddział zerowy 11 razem 63 uczni ó w Słup 58 + oddział zerowy 13 razem 71 uczni ó w Boguszewo 65 + oddział zerowy 14 razem 79 uczni ó w Nicwałd 96 + oddział zerowy 25 razem 121 uczni ó w Gruta oddział zerowy 8 razem 146 uczni ó w

16 UCZNIOWIE W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEDŁUG KLAS Lp.Szkoła Oddział przedszkolnyKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKasa VI Ogółem bez oddziału przedszkolnego Ogółem z oddziałem przedszkolnym Liczba uczniów z orzeczeniem 1.Słup Plemięta Gruta8 dwa oddziały 28 uczniów dwa oddziały 27 uczniów Nicwałd Boguszewo Szkoła Filialna w Dąbrówce Król.Dąbrówk a Król

17 UCZNIOWIE W SZKOŁACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WEDŁUG KLAS Lp.SzkołaOddział przedszkolnyKlasa IKlasa IIKlasa IIIKlasa IVKlasa VKasa VI Ogółem bez oddziału przedszkolnego Ogółem z oddziałem przedszkolnym 1.Słup Plemięta Gruta Nicwałd Boguszewo Szkoła Filialna w Dąbrówce Król.Dąbrówka Król

18

19

20

21

22

23 Gm. Gruta Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Nazwa województwakujawsko-pomorskieAdresat: Nazwa powiatugrudziądzkiRegionalna Izba Obrachunkowa Nazwa gminyGRUTA w Bydgoszczy WKPKGKGT kod TERYT od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia (B1) od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (B2) Rok podlegający analizie: 2015 Kwota bazowa (zgodnie z ustawą budżetową na rok podlegający analizie) 2 717,59 Lp.Stopnie awansu zawodowego Wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela Średnie wynagrodzenie Średnioroczna liczba etatów ustalana dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych Suma iloczynów średniorocznej liczby etatów i średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, ustalonych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych Wydatki poniesione w roku na wynagrodzenia w składnikach wskazanych w art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela Kwota różnicy od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia od dnia 1 września do dnia 31 grudnia od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia od dnia 1 września do dnia 31 grudnia (kol. 3 x B1)(kol. 3 x B2)8x(kol.4x kol.6)+4x(kol.5xkol.7)(kol. 9 - kol. 8) nauczyciel stażysta100%2 717,59 5,331, , ,57 937,14 2 nauczyciel kontraktowy111%3 016,52 12,4015, , , ,46 3 nauczyciel mianowany144%3 913,33 31,2028, , , ,88 4 nauczyciel dyplomowany184%5 000,37 27,5227, , , , Tomasz Sobociński - Główny Księgowy placówek oświatowychHalina Kowalkowska - Wójt Gminy Gruta (data sporządzenia)(osoba sporządzająca 1 (imię, nazwisko, stanowisko))(osoba zatwierdzająca 2 (imię, nazwisko, stanowisko)) 1 Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie. 2 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

24 Art Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:nauczycieliart. 32 1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.art Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.nauczyciela 3. Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:nauczycieli 1) nauczyciela stażysty - 100%, 2) nauczyciela kontraktowego - 111%, 3) nauczyciela mianowanego - 144%, 4) nauczyciela dyplomowanego - 184% - kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.


Pobierz ppt "PREZENTACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW UTRZYMANIA SZKÓŁ W GMINIE GRUTA 4 Luty 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google