Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Wdrażania Rekomendacji Co się zmienia, co zostaje?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Wdrażania Rekomendacji Co się zmienia, co zostaje?"— Zapis prezentacji:

1 System Wdrażania Rekomendacji Co się zmienia, co zostaje?
Jakub Jąkalski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce,

2 System Wdrażania Rekomendacji , zgodnie z zapisami
Rozwiązania formalne System Wdrażania Rekomendacji , zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji, funkcjonuje w oparciu o bazę informatyczną administrowaną przez KJE. Zawiera ona wszystkie zatwierdzone rekomendacje będące produktem badań realizowanych w ramach systemu polityki spójności w Polsce. Za zarządzanie Systemem odpowiada Krajowa Jednostka Ewaluacji.

3 Obowiązkiem IZPO jest monitorowanie wszystkich rekomendacji
Rozwiązania formalne 2 Obowiązkiem IZPO jest monitorowanie wszystkich rekomendacji opracowanych w ramach badań własnych oraz ewaluacji prowadzonych przez JE na niższych poziomach wdrażania PO za wyjątkiem rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych. Za monitorowanie rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych odpowiada KJE.

4 Procedury systemowe IZ PO/KJE w terminie do 60 dni po zatwierdzeniu rekomendacji wpisuje rekomendacje do bazy informatycznej SWR; adresat rekomendacji przekazuje informację o finalnym wdrożeniu rekomendacji do IZPO/KJE po zakończeniu jej wdrażania; po otrzymaniu informacji o wdrożeniu rekomendacji IZ PO/KJE zmienia jej status w bazie SWR. IZ PO może scedować obowiązek umieszczania i monitorowania zatwierdzonych rekomendacji w bazie SWR na instytucje podległe, zgodnie z podziałem kompetencji. W tym przypadku obowiązkiem IZ PO jest wystąpienie do KJE o udzielenie pełnego dostępu do bazy SWR dla instytucji podległej.

5 Co się dotąd udało zrobić?
W 2013 roku DKS we współpracy z DI rozpoczął prace nad nową wersją systemu rekomendacji. Prace te zostały zawieszone ze względu na konieczność koordynacji zapisów wytycznych KE oraz opracowywanych wytycznych Krajowej Jednostki Ewaluacji. Po zakończeniu prac nad wytycznymi w 2015 roku i zatwierdzeniu ich przez panią Minister Wasiak, KJE wystosowała do Departamentu Informatyki prośbę o wznowienie prac nad systemem rekomendacji. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Departament Informatyki, w związku ze zmianą polityki handlowej firmy IBM w zakresie licencji dla użytkowników zewnętrznych, niemożliwe jest uruchomienie bazy systemu rekomendacji w planowanym dotychczas kształcie, obsługiwanej w systemie Lotus Notes.

6 Co dzieje się teraz? W związku z niemożnością kontynuowania prac wewnątrz ministerstwa, niezbędne jest zlecenie opracowania systemu firmie zewnętrznej. W chwili obecnej trwają rozmowy dotyczące szczegółów zlecenia. Do czasu uruchomienia docelowej bazy SWR użytkowana będzie zmodyfikowana baza ZSZWiR, zawierająca już nowe kategorie wpisów. Przygotowany plik wsadowy dostępny jest na stronie

7

8 Niestety nowa-stara baza nie będzie dostępna
Co będzie się działo? Niestety nowa-stara baza nie będzie dostępna zewnętrznie (licencje IBM) W razie potrzeby KJE będzie generować stan bazy i ew. przeliczać wskaźniki dla OP. Spodziewamy się, że nowy system zostanie uruchomiony pod koniec 2016 roku.

9 Pytania? Uwagi? Komentarze?

10 Dziękuję za uwagę jakub.jakalski@mr.gov.pl


Pobierz ppt "System Wdrażania Rekomendacji Co się zmienia, co zostaje?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google