Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Wdrażania Rekomendacji Co się zmienia, co zostaje? Jakub Jąkalski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce, 18.01.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Wdrażania Rekomendacji Co się zmienia, co zostaje? Jakub Jąkalski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce, 18.01.2016."— Zapis prezentacji:

1 System Wdrażania Rekomendacji Co się zmienia, co zostaje? Jakub Jąkalski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce, 18.01.2016

2 Rozwiązania formalne System Wdrażania Rekomendacji, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji, funkcjonuje w oparciu o bazę informatyczną administrowaną przez KJE. Zawiera ona wszystkie zatwierdzone rekomendacje będące produktem badań realizowanych w ramach systemu polityki spójności w Polsce. Za zarządzanie Systemem odpowiada Krajowa Jednostka Ewaluacji.

3 Rozwiązania formalne 2 Obowiązkiem IZPO jest monitorowanie wszystkich rekomendacji opracowanych w ramach badań własnych oraz ewaluacji prowadzonych przez JE na niższych poziomach wdrażania PO za wyjątkiem rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych. Za monitorowanie rekomendacji horyzontalnych i pozasystemowych odpowiada KJE.

4 Procedury systemowe IZ PO/KJE w terminie do 60 dni po zatwierdzeniu rekomendacji wpisuje rekomendacje do bazy informatycznej SWR; adresat rekomendacji przekazuje informację o finalnym wdrożeniu rekomendacji do IZPO/KJE po zakończeniu jej wdrażania; po otrzymaniu informacji o wdrożeniu rekomendacji IZ PO/KJE zmienia jej status w bazie SWR. IZ PO może scedować obowiązek umieszczania i monitorowania zatwierdzonych rekomendacji w bazie SWR na instytucje podległe, zgodnie z podziałem kompetencji. W tym przypadku obowiązkiem IZ PO jest wystąpienie do KJE o udzielenie pełnego dostępu do bazy SWR dla instytucji podległej.

5 Co się dotąd udało zrobić? W 2013 roku DKS we współpracy z DI rozpoczął prace nad nową wersją systemu rekomendacji. Prace te zostały zawieszone ze względu na konieczność koordynacji zapisów wytycznych KE oraz opracowywanych wytycznych Krajowej Jednostki Ewaluacji. Po zakończeniu prac nad wytycznymi w 2015 roku i zatwierdzeniu ich przez panią Minister Wasiak, KJE wystosowała do Departamentu Informatyki prośbę o wznowienie prac nad systemem rekomendacji. Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Departament Informatyki, w związku ze zmianą polityki handlowej firmy IBM w zakresie licencji dla użytkowników zewnętrznych, niemożliwe jest uruchomienie bazy systemu rekomendacji w planowanym dotychczas kształcie, obsługiwanej w systemie Lotus Notes.

6 Co dzieje się teraz? W związku z niemożnością kontynuowania prac wewnątrz ministerstwa, niezbędne jest zlecenie opracowania systemu firmie zewnętrznej. W chwili obecnej trwają rozmowy dotyczące szczegółów zlecenia. Do czasu uruchomienia docelowej bazy SWR użytkowana będzie zmodyfikowana baza ZSZWiR, zawierająca już nowe kategorie wpisów. Przygotowany plik wsadowy dostępny jest na stronie www.ewaluacja.gov.pl. www.ewaluacja.gov.pl

7

8 Co będzie się działo? Niestety nowa-stara baza nie będzie dostępna zewnętrznie (licencje IBM) W razie potrzeby KJE będzie generować stan bazy i ew. przeliczać wskaźniki dla OP. Spodziewamy się, że nowy system zostanie uruchomiony pod koniec 2016 roku.

9 Pytania? Uwagi? Komentarze?

10 Dziękuję za uwagę jakub.jakalski@mr.gov.pl


Pobierz ppt "System Wdrażania Rekomendacji Co się zmienia, co zostaje? Jakub Jąkalski, Krajowa Jednostka Ewaluacji Kielce, 18.01.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google