Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model przydziału zadań. Informacje wstępne ● Podaję tu uproszczoną wersję modelu, którą będziemy stosować w testach. ● Wszystkie trudniejsze wymagania,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model przydziału zadań. Informacje wstępne ● Podaję tu uproszczoną wersję modelu, którą będziemy stosować w testach. ● Wszystkie trudniejsze wymagania,"— Zapis prezentacji:

1 Model przydziału zadań

2 Informacje wstępne ● Podaję tu uproszczoną wersję modelu, którą będziemy stosować w testach. ● Wszystkie trudniejsze wymagania, związane np. z dobieraniem kompetencji (w tym też blokady), wykorzystaniem „fajtłapy”, doborem parametrów będą uwzględnione w generatorze i zapisane w plikach z danymi do testowania.

3 Założenia Zakładamy, że mamy do przydzielenia pewną liczbę zadań do pewnej liczby pracowników. Każde zadania ma normatywny czas wykonania. Każdy pracownik ma limit czasu pracy. Pracownicy mają różne umiejętności ocenione współczynnikiem kompetencji wykonania każdego modelu.

4 Opis pracowników i zadań Oznaczenia: – Pracownicy: n jest liczbą pracowników. – Limit czasu pracy każdego pracownika : li, i=1,…, n – Zadania: m jest liczbą zadań – Normatywny czas wykonania każdego zadania: tj, j=1,…, m – Jakość pracy pracowników oceniana jest współczynnikiem kompetencji: kij, i=1,…,n, j=1,…,m. Mniejsze kij oznacza większe umiejętności pracownika.

5 Zmienne i ograniczenia xij – zmienna binarna, xij =1 oznacza, że zadanie j zostało przydzielone do pracownika i. Ograniczenia na czas pracy xi1*t1+xi2*t2+…+xim*tm ≤ li, i=1,2,…,n Każde zadanie musi być wykonane przez dokładnie jednego pracownika x1j +x2j+…+xnj =1, j=1,2,…,m

6 Funkcja celu Cel jaki chcemy osiągnąć to minimalny i jakościowo najlepszy czas pracy całego oddziału czyli x11*k11*t1+x12*k12*t2+…+x1m*k1m*tm + x21*k21*t1+x22*k22*t2+…+x2m*k2m*tm + … + xn1*kn1*t1+xn2*kn2*t2+…+xnm*knm*tm ⟶ min


Pobierz ppt "Model przydziału zadań. Informacje wstępne ● Podaję tu uproszczoną wersję modelu, którą będziemy stosować w testach. ● Wszystkie trudniejsze wymagania,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google