Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy INFORMACJE DOTYCZĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ORZECZENIEM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy INFORMACJE DOTYCZĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ORZECZENIEM."— Zapis prezentacji:

1 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy INFORMACJE DOTYCZĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Warszawa, marzec 2015

2 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy Art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej – „ustawa okołobudżetowa” (Dz.U. 2014 poz. 1877) 2 „W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań.”

3 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy Rozdział 80149 klasyfikacji budżetowej 3 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

4 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy Rozdział 80150 klasyfikacji budżetowej 4 „realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

5 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy FORMULARZ SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 5

6 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy I. Dane organizacyjne wg stanu na dzień..-03-2015 6

7 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy II. Wydatki dotyczące zatrudnienia wg stanu na dzień..-03-2015 7

8 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy II. Wydatki dotyczące zatrudnienia wg stanu na dzień..-03-2015 (cd.) 8

9 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy II. Wydatki dotyczące zatrudnienia wg stanu na dzień..-03-2015 (cd.) 9

10 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy III. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego i usług dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w danym rozdziale 10

11 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy IV. Utrzymanie sprzętu i wyposażenia dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w danym rozdziale 11

12 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy V. Pozostałe wydatki z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w danym rozdziale 12

13 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy 13 Formularz proszę wypełnić oddzielnie dla rozdziałów: 80101, 80103, 80104, 80110, 80120, 80130, 80148, 85401 i dostarczyć do dnia 24 marca 2015 roku do Działu Planowania i Analiz w siedzibie DBFO – Targówek m.st. Warszawy. W przypadku pytań proszę o kontakt z osobą obsługującą Państwa placówkę (tel. 022 517-87-44 lub 022 517-87-43).


Pobierz ppt "Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Targówek m.st. Warszawy INFORMACJE DOTYCZĄCE SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z ORZECZENIEM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google