Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Collegium Mazovia w ZUS Prezentacja ramowego planu wizyt studentów w Oddziale ZUS w Siedlcach Siedlce, 27 listopada 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Collegium Mazovia w ZUS Prezentacja ramowego planu wizyt studentów w Oddziale ZUS w Siedlcach Siedlce, 27 listopada 2015."— Zapis prezentacji:

1 Collegium Mazovia w ZUS Prezentacja ramowego planu wizyt studentów w Oddziale ZUS w Siedlcach Siedlce, 27 listopada 2015

2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli Czym jest ZUS? Jakie są jego zadania? Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących. dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach Czym jest ZUS? Jakie są jego zadania? Art. 72. Organami Zakładu są: 1) Prezes Zakładu; 2) Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes Zakładu; 3) Rada Nadzorcza Zakładu. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach Podział zadań w strukturze organizacyjnej oddziału Regulamin organizacyjny Oddziału w Siedlcach Statut Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Regulamin organizacyjny Zakładu

5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach Solidaryzm społeczny Idea ubezpieczeń Poznajemy system ubezpieczeń społecznych Poznając ZUS

6 Ramowy plan wizyty Liczba studentów: 12 osób na grupę Kierunek: Ekonomia – studia magisterskie Czas: rozpoczęcie – g. 9.00, zakończenie – g. 14.30 Zaliczenie: omówienie „załatwienia sprawy” Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach Wstęp : - zadania ZUS - system ubezpieczeń społecznych - informacja o sposobie zaliczenia przedmiotu - przekazanie 12 spraw do opracowania Wizyty w komórkach merytorycznych: - zadania realizowane przez wydział/referat - osadzenie zadań w systemie ubezpieczeń społecznych oraz jego zasadach - ukazanie współpracy oraz zależności pomiędzy komórkami merytorycznymi - prezentacja stanowiska pracy - zadawanie pytań o sprawy Podsumowanie: - zreferowanie sposobu załatwienia sprawy - zaliczenie przedmiotu

7 Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach START – 9.00 WSTĘP KONIEC – 14.00 ZALICZENIE ZAJĘĆ PODSUMOWANIE + ZALICZENIE ZAJĘĆ START – 9.00 WSTĘP KONIEC – 14.00 ZALICZENIE ZAJĘĆ PODSUMOWANIE + ZALICZENIE ZAJĘĆ 10m SOKSOK UBSUBS RKS/REDRKS/RED ZASZAS SER/WERSER/WER OLPOLP 30m 40m 30m 40m 30m Przygotowanie zaliczenia 20m 30m 10m

8 Załatwienie sprawy Liczba studentów: 12 osób na grupę Kierunek: Ekonomia – studia magisterskie Czas: rozpoczęcie – g. 9.00, zakończenie – g. 14.30 Zaliczenie: omówienie „załatwienia sprawy” Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach 1.Mam 50 lat, prowadzę działalność gospodarczą od 15 lat. Zachorowałem. Co powinienem zrobić? Co dzieje się w mojej sprawie? a.Chcę pobierać zasiłek chorobowy b.Chcę pobierać świadczenie rehabilitacyjnego c.Chcę pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy

9 Załatwienie sprawy Liczba studentów: 12 osób na grupę Kierunek: Ekonomia – studia magisterskie Czas: rozpoczęcie – g. 9.00, zakończenie – g. 14.30 Zaliczenie: omówienie „załatwienia sprawy” Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach 2.Mam 30 lat. Pracuję na podstawie umowy o pracę w 3-osobowej firmie. Rodzę dziecko. Co powinnam zrobić? Co dzieje się w mojej sprawie? a.Chcę pobierać zasiłek macierzyński b.Powrót do pracy i zatrudnienie niani

10 Załatwienie sprawy Liczba studentów: 12 osób na grupę Kierunek: Ekonomia – studia magisterskie Czas: rozpoczęcie – g. 9.00, zakończenie – g. 14.30 Zaliczenie: omówienie „załatwienia sprawy” Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach 3.Mam 40 lat. Po raz pierwszy rozpoczynam działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Złożyłem wniosek CEIDG*. Co powinienem zrobić? Co dzieje się w mojej sprawie? a.Chcę zgłosić się do wszystkich ubezpieczeń (minimalna podstawa) b.Mam żonę i 19-letnie studiujące dziecko. Chcę, aby mogli korzystać z publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej. Mija rok, dziecko podejmuje pierwszą pracę (umowa o pracę). c.Chcę otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. d.Chcę zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. *CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi

11 Załatwienie sprawy Liczba studentów: 12 osób na grupę Kierunek: Ekonomia – studia magisterskie Czas: rozpoczęcie – g. 9.00, zakończenie – g. 14.30 Zaliczenie: omówienie „załatwienia sprawy” Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach 4.Jestem 65-letnim mężczyzną i niedługo ukończę wiek emerytalny. Nadal pracuję. Decyduję się na przejście na emeryturę. Co powinienem zrobić? Co dzieje się w mojej sprawie? a.Chcę, aby to, że pracowałem przed 1999 r. miało wpływ na wysokość mojej emerytury b.Przechodzę na emeryturę c.Pobieram emeryturę, chcę zmienić nr rachunku bankowego. nr rachunku bankowego.

12 Collegium Mazovia w ZUSWizyta studentów Collegium Mazovia w Oddziale ZUS w Siedlcach

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Collegium Mazovia w ZUS Prezentacja ramowego planu wizyt studentów w Oddziale ZUS w Siedlcach Siedlce, 27 listopada 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google