Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRACA SEMESTRALNA. TEORIA ARCHITEKTURY ZIELENI, AU-K-P507, semestr 5, rok akademicki 2015/2016. Prowadzący przedmiot: dr inż.arch. Hanna Michalak Indywidualne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRACA SEMESTRALNA. TEORIA ARCHITEKTURY ZIELENI, AU-K-P507, semestr 5, rok akademicki 2015/2016. Prowadzący przedmiot: dr inż.arch. Hanna Michalak Indywidualne."— Zapis prezentacji:

1 PRACA SEMESTRALNA. TEORIA ARCHITEKTURY ZIELENI, AU-K-P507, semestr 5, rok akademicki 2015/2016. Prowadzący przedmiot: dr inż.arch. Hanna Michalak Indywidualne tematy opracowań proszę odbierać w p.210,C od 14 grudnia 2015. OPRACOWANIE TEMATU: Zawartość. Praca jest przedstawieniem/opisem wybranego zagadnienia w formie prezentacji, zwięzłą wypowiedzią traktującą o istocie rzeczy ilustrowaną rycinami, rysunkami, zdjęciami [1], powstałą na podstawie własnych przemyśleń autora oraz dostępnej literatury oraz źródeł internetowych [2]. [1][2] Format pracy. Praca w formie edytowalnej prezentacji Power-Point (proszę o użycie prostej czcionki np. Arial). Na opisanej płycie CD (imię, nazwisko studenta, r.akad., grupa, tytuł, CD w kopercie papierowej ): plik Power-Point (zapis starsza wersja) z opracowaniem tematu, oddzielny folder z pojedynczymi, dobrej rozdzielczości, zeskanowanymi rysunkami (jpg lub tiff), zdjęciami (każde zdjęcie nazwane - co przedstawia, koniecznie z podanym źródłem). Ocena będzie wynikiem wartości merytorycznej opracowania oraz (zgodnie z warunkami przedstawionymi na pierwszym wykładzie) obecności na wykładach. Terminy. Oddanie pracy: ostateczny termin 3 lutego 2016, w p.212 bud.C w godz.9.00-10.00. Prace oddane później ocenione zostaną jako poprawkowe. W związku z elektronicznym systemem zaliczania i koniecznością wypełnienia protokołów elektronicznych, ostateczny - poprawkowy termin oddania prac to 25-02-2016r. Opracowanie: dr inż.arch. Hanna Michalak [1][1] UWAGA: Wszystkie ryciny, rysunki oraz zdjęcia powinny zawierać źródło (bezpośrednio przy zamieszczonym zdjęciu) [2][2] UWAGA: Wszystkie cytaty oraz dłuższe fragmenty pracy oparte na bibliografii - muszą mieć podane źródło (bezpośrednio przy zamieszczonym tekście), a praca musi zawierać spis literatury [autor, tytuł, wydawnictwo, rok] oraz wykaz źródeł internetowych. W przypadku braku źródeł zostanie obniżona ocena. Zasady prawidłowego umieszczania cytatów, tworzenia spisu bibliografii - patrz - Piotr Marciniak: Przewodnik metodyczny dla osób przygotowujących pracę dyplomową inżynierską lub magisterską, WAPP, Poznań, 2012 http://architektura.put.poznan.pl/n/wp- content/uploads/2011/05/WAPP_PRACE-DYPL_PRZEWODNIK_v5_10122012.pdf

2 http://upload.wikimedia.org The Lurie Garden, Millennium Park, Chicago, Illinois projekt: Kathryn Gustafson, Pieta Oudolfa i Robert Israel. Jeden z największych zielonych dachów, znajdujący się na południowym końcu Chicagowskiego Millenium Park. Otwarty 16 lipca 2004 roku PARKI PUBLICZNE © by Hanna MICHALAK

3 http://greenmarkpr.comhttp://asla.org The Lurie Garden, Millennium Park, Chicago, Illinois PARKI PUBLICZNE © by Hanna MICHALAK

4 SKWERY MANLU INTERCHANGE CORSO AND OCEAN BEACH, SYDNEY, NEW SOUTH WALES Beck H., Cooper J.: Tract Landscape Architects Urban Designers Town Planners, Images Publishing, Australia 2004 © by Hanna MICHALAK

5 ULICE W. Niemirski „Kształtowanie terenów zieleni” Arkady Warszawa 1973 r. PRAWIDŁOWE ROZMIESZCZENIE ZIELENI W STOSUNKU DO UZBROJENIA TERENU SCHEMAT UKŁADU ZIELENI ULICZNEJ: 1 – NA ULICY O KIERUNKU PÓŁNOC – POŁUDNIE 2 – NA ULICY O KIERUNKU WSCHÓD – ZACHÓD 3 – NA ULICY O KIERUNKU WSCHÓD ZACHÓD Z LUŹNĄ ZABUDOWĄ © by Hanna MICHALAK

6 Proszę o wyraźne zdjęcia, podane źródła i i dobrą grafikę jak przystało przyszłym architektom… © by Hanna MICHALAK

7 ULICE określenie Najmniejsza odległość [m] do Osi pni drzewKrzewów od krawędzi ścian zewnętrznych obiektów budowlanych powyżej 7 m wysokości 51,5 od krawędzi ścian zewnętrznych obiektów budowlanych poniżej 7 m wysokości 41,5 od stopy lub wewnętrznej krawędzi ścianek podporowych, stromych skarp, tarasów 10,5 od ogrodzeń o wysokości 2 m i więcej41 od ogrodzeń do 2 m wysokości21 od osi masztów i słupów sieci oświetleniowej, trakcyjnej, kolumn 2- od krawędzi ścieżek parkowych0,750,4 od podziemnej sieci przewodu gazowego21 od podziemnego przewodu sieci cieplnej24 od podziemnych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 11 od podziemnej sieci elektrycznej1,50,8 od podziemnej sieci telekomunikacyjnej2- od krawężnika jezdni20,5 Władysław Korzeniowski „Odległości między elementami zagospodarowania terenów inwestycji” Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Informacji Budownictwa, Warszawa 1981 © by Hanna MICHALAK

8 ULICE ALAN B. JACOBS „GREAT STREETS” INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MASSACHUSETTS 1993 CHAMPS – ELYSEES © by Hanna MICHALAK


Pobierz ppt "PRACA SEMESTRALNA. TEORIA ARCHITEKTURY ZIELENI, AU-K-P507, semestr 5, rok akademicki 2015/2016. Prowadzący przedmiot: dr inż.arch. Hanna Michalak Indywidualne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google